Öner Döşer

OPA PEER GRUP ÇALIŞMASI 2019

Bu sayfa 406 kişi tarafından ziyaret edildi.

 

OPA Peer (Meslektaş) Grup Çalışması 21-23 Haziran tarihlerinde Okulumuzda! Üstelik hem İngilizce, hem Türkçe dillerinde çalışma yapılacak!

OPA Peer grup, profesyonel danışmanlık veren astrologlar için düzenlenen üç günlük bir atölye çalışması olup, 4’er kişilik gruplar halinde yapılan bu çalışmada astrologlar uygulamalarını tartışacak ve kendilerini geliştireceklerdir.

Bu yıl okulumuzda iki grup halinde gerçekleştirilecek OPA Peer Grup çalışmalarında, OPA Başkanı Maurice Fernandez’ in liderliğindeki grup İngilizce, Astroloji Okulu kurucusu Öner Döşer liderliğindeki grup ise Türkçe çalışma yapacaktır.

Başvuru: oner.doser@astrolojiokulu.com

Ücret: 280 USD

OPA hakkında detaylı bilgi: https://www.opaastrology.org/


OPA SERTİFİKASYON KRİTERLERİ 

OPA Sertifikası Almak İçin  

- Astroloğun her biri farklı bir grup lideri yönetiminde yapılan en az 3 Akran Grubu çalışmasına katılması gerekir. 

- Astroloğun ilk Akran Grubu çalışmasına katılım için başvurusundan önce en az 6 ay boyunca astrolojik danışmanlık hizmeti (ücretli) vermesi gerekir.  

- Uzmanlık kapasitesi ve becerileri: Astrolog tercih ettiği sisteme göre akıcı ve isabetli harita analizi yapabilir. 

- Astroloğun danışanlarına karşı özenli, hoşgörülü, etik ve sorumlu davranışlar sergilemesi şarttır.  

o Danışmanlık seansının danışanlarıyla sağlıklı sınırlar dâhilinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. 

o Danışanın yaşadığı zorlukları ve diğer konuları konuşur ve bu zorluklarla baş edebilmek için pratik önerilerde bulunur, danışanın kendisini daha güçlü hissetmesini sağlar. 

o Danışanının sorularını dinler ve bunlara yanıt verir. 

o Danışanı korkutmadan, danışana tepeden bakmadan, danışanla alay etmeden ve danışanın durumuyla aşırı bir özdeşleşmede bulunmadan harita yorumunu başarıyla yapar.  

- Astroloğun OPA veya bir başka astroloji kuruluşunun düzenlediği Danışmanlık Becerileri eğitimine katılmış olması gerekir.  

- Her seansta ilerleme kaydetmiş,  sorunları yoluna sokmuş ve taahhütlerinin büyük kısmını yerine getirmiştir.  

- İşinde aktiftir. Hassasiyet ve tevazu gösterebilmeli ve hatalarını kabullenebilmelidir.  

- Astroloğun hem kendi çalışmaları hem de astroloji ile ilgili belli bir vizyonu vardır.  

o Gelişimi destekler, hırslarını ve öz bakımını yönetip dengelemeye yönelik pratik adımlar atar.  

o Gerçekçi ve sürdürülebilir bir bakış açısı vardır.  

- OPA tarafından düzenlenen Astroloji için Astronomi eğitimine (veya geçerli bir muadiline) katılımı şarttır. Astroloğun gezegenlerin temel işleyişi, Ekinoksların kayması ve diğer astronomi bilgilerinin yanı sıra üç Zodyak arasındaki farkları bilmesi gerekir.  

OPA sertifikalı astrologları onaylar ve destekler. – bu gereksinimleri karşılamak danışanlarınızın size ona güvenini pekiştirecektir.  


Sertifikanın geçerliliği ile ilgili bilgiler: 

1. Astrolog danışmanlık vermeye ve eğitim programlarına (konferanslara, atölye çalışmalarına, vb.) katılmaya devam ederek mesleğini aktif bir şekilde sürdürmelidir. 

2. Etik çalışma standartlarını korumalıdır. 

3. Astrologla ilgili yazılı bir şikâyet gelmesi durumunda astroloğun sertifikası yeniden değerlendirilir. 

4. Astrolog bu süre içerisinde bir Akran Grubu çalışmasında yer alarak 7 sene sonra sertifikasını yenilemelidir.   

 

01.05.2019

Designed by Ongunsoft