Öner Döşer

2 Nisan Haftası

Bu sayfa 15822 kişi tarafından ziyaret edildi.

KRİTİK ZAMANLAR!

 

Mars-Satürn kavuşumuyla başlayacağımız yeni haftada bazı zorlu sınavlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kritik bir zaman diliminden geçmekteyiz ve Terazi burcundaki dolunay da hızlandırıcı bir katalizör rolü oynayacağa benzer. Youtube’da bu konuda yaptığım canlı yayında yoğun bilgi paylaştım. İzlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=20WIsmZiRuA&t=8s

Ortalık kızışıyor!

Terazi burcunda gerçekleşen dolunayın önceden tetiklediği Mars-Satürn kavuşumu Oğlak burcunun 8 derecesine düşüyor ve Facies isimli zorlu karakterdeki yıldızla birleşiyor. Aşağıda Mars-Satürn kavuşumunun Ankara koordinatlarına göre çizdirilmiş haritasını görmektesiniz.

 

 

Geleneksel astrologlar Mars-Satürn kavuşumu dönemlerine dikkat kesilir, iki kötücül karakterde gezegenin kavuşumunun hangi burçta gerçekleşeceğine dayalı öngörülerde bulunurlardı. Bu astrologlardan biri olan 9.yüzyılda yaşamış Ebu Ma’şer şöyle diyor: “Oğlak burcunda Mars-Satürn kavuşumunun gerçekleşmesi Berberiler, Etiyopya, Zang ve Hindistan’da yaşayanlar arasında savaşların çıkabileceğini gösterir.”  

Geleneksel astrologların Oğlak burcuna atfettikleri bölgeleri biraz daha toparlayıp güncellersek şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: İngiltere, Hindistan, Türkiye ve Yunanistan’ın bazı bölgeleri, Almanya, Arnavutluk ve Bulgaristan. Mars-Satürn kavuşumu problemleri gösterdiğine göre, bu problemler en çok bize listesi verilen bölgelerde ortaya çıkacağa benzer. Tabii bu ülkelerin kuruluş haritalarına göre de değerlendirmek gerekir.

Ebu Ma’şer bu kadarla da kalmıyor. Oğlak burcundaki Mars-Satürn kavuşumunun Güneş ve Merkür ile açıları üzerinden giderek bazı ilaveler yapıyor: “Güneş ve Merkür’ün bu gezegenlere açı yapması ise krallara zarar verecek hastalıkların baş gösterebileceğinin, tümörlerin, kesiklerin ve ciltte yanıkların ortaya çıkabileceğinin; rüzgarların, şimşeklerin, sisin ve yangınların görülebileceğinin; bitkilerin yok olabileceğin ve hırsızlıkların artabileceğinin işaretidir.” Bu yazı Ebu Ma’şer’in On Historical Astrology derlemesinin 135.sayfasından alınmıştır.

Yukarıdaki haritada gördüğünüz üzere Mars-Satürn kavuşumunun Güneş ve Merkür ile dik açıları var. Üstelik bu açılar köşe evlerden (7.ve 4.evler) yani çok etkililer. Bu şartlarda Ebu Ma’şer’in öngörülerini dikkate almamızda fayda var.

19.yüzyılda yaşamış Osmanlı astroloğu Sadullah Efendi de Mecmuatü’l Ahkam eserinde Merkür-Mars-Satürn gezegenlerinin kavuşum ve açılarının savaş, bozgunculuk ve fitne işaretçisi olduğunu söyler. Şöyle der: Satürn, Mars ve Merkür, işte bu üç gezegen savaş ve fitne işaretidir. İlk önce bu üç gezegene bakılmalıdır ki, eğer üçü de bir burçta, bir evde olsalar o yılda fitne ve kavga çok olur. eğer ikisi bir yerde olsalar ondan aşağı olur. Eğer bir yerde olmayıp birbirleriyle karşıt veya kare açı yaparlarsa yine fitne ve savaşa işarettir. Yine bu gezegenler yükselende, 10, 7 veya 4. Evde olsalar o fitne ve savaş kuvvetli olur. Eğer sabit bir burçta olurlarsa savaş ve fitne sabit olur, tez vakitte bitmez. Eğer çift bedenli burçlarda olsalar, her nerede olurlarsa olsun birkaç kere savaş olur. Eğer öncü burçta olurlarsa çok savaşlar olur… Yine, eğer yıllık haritada Mars Güneşle kare açı yaparsa sultanlar ve hükümet kuranlar aşağılık ve sefil insanlardan mustarip olup, devletin ileri gelenleri ile halk arasında fitneler olur. (Sadullah Efendi, Mecmuatü’l Ahkam,  Jpg – 00358_0060)

Yukarıdaki haritada görüldüğü üzere Mars-Satürn kavuşumu geri hareketteki Merkür ile ve Güneş ile dik açı yapmaktadır. Dolayısı ile Sadullah Efendinin söylediklerini dikkate almakta fayda vardır.

Soğuk savaş mı, yoksa ticaret savaşı mı?

Bugünlerde soğuk savaş ifadesini çok duyar olduk. İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin ardından ABD'nin de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla Rusya ile ABD ilişkileri daha da gerildi. Yetkililer ve yorumcular soğuk savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidildiğini söylüyorlar. İki süper güç olarak ABD ve Rusya’nın kontrol mücadelesiyle geçen 1980’li yıllardaki soğuk savaş dönemlerinden farklı olarak, zamanımızda pek çok bağımsız aktörün de devrede olduğu ve işlerin farklı bir duruma doğru yön kazanabileceği endişesi hakim. Satürn’ün soğukkanlılığı ifade eden Oğlak burcundan geçişine ilaveten, Mars-Satürn kavuşumunun Oğlak burcunun 8 derece sinde yer alan acımasız enerjileri temsil eden Facies ile birleşiyor olması da tüm bu senaryoyu astrolojik açıdan doğrular gibi gözüküyor.  

Washington'a göre çıkartılmış haritada Mars-Satürn kavuşumu 7.eve denk düşmekte, aynı Koç Giriş haritasında olduğu gibi. 7.ev diğer ülkelerle ikili ilişkileri temsil eder ve Mars-Satürn'ün buradaki konumu "soğuk savaş" ifadesini sembolik anlamda doğruluyor. Moskova'ya göre çizdirilmiş Mars-Satürn kavuşumu haritasında da Güneş ve Merkür 7.eve denk düşmekteydi. Aşağıda bu iki haritayı yan yana görmektesiniz.

 

 

Aşağıdaki haritada göreceğiniz üzere Mars-Satürn kavuşumu Donald Trump’ın astroloji haritasında 8 derece Yengeç’te yer alan Merkür’ün tam karşısına izdüşüyor. Merkür genel anlamda iletişim ve haberleşme ile, sözler ve yazılanlar, duyurularla alakalıdır. Ama aynı zamanda ticaret ile de ilişkilendirilir.

 

 

8 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek Mars-Satürn kavuşumu ABD astroloji haritasının 2.evine izdüşmekte ve haritanın 8.evinde yer alan Güneş-Jüpiter orta noktasına karşıt açı yapmakta. Tüm bunlar ABD’nin ticari anlamda rekabete girmesi yönünde baskı yaratan ve kışkırtan faktörler. Aşağıda haritayı görmektesiniz.

 

 

Mars-Satürn kavuşumu Rusya astroloji haritasının 5.evinde (Diplomatlar, haberciler, aracılar, spekülasyon, borsa) yer alan Güneş’in, ama daha ziyade Kuzey Ay Düğümünün çok yakınına denk düşüyor. Çok yakın zamanda kadersel gelişmeler ufukta olacak anlaşılan. Diplomatlar ile başlayan kriz daha da büyüyebilir.

 

 

Öte yandan, Koç Giriş haritasını ve Mars-Satürn kavuşumu haritasını Çin’in başkenti Pekin’e göre çizdirdiğimizde, Mars-Satürn kavuşumunun haritanın 2.evine denk düştüğünü görüyoruz. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

 

 

Kavuşumun haritanın 2.evine izdüşmesi, önümüzdeki dönemde Çin’in en büyük mücadelesinin ve rekabetinin parasal ve ticari konularda olacağını gösteriyor. ABD için de bu kavuşum 7.eve izdüşmüştü hatırlarsak: açık düşmanlıklar ve rekabet alanına. Oğlak burcu iş ve finans dünyası ile ilişkilendirilir. Mars-Satürn kavuşumunun bu burçta olması, ABD-Çin arasında ekonomi ve ticaret alanında da büyük bir rekabete tanık olacağımızın işaretçisi olarak görülebilir. Ticari rekabet ziyadesiyle kızışabilir. Çin astroloji haritasında yola çıkarsak, daha önce pek çok kez belirttiğimiz üzere, ekonomi alanındaki liderlik mücadelesinde 2018 yılında Amerika’yı geçebileceği yönünde tahminim vardı, burada bu vesile ile de tekrarlamış olayım. Aşağıdaki linkte bu konuyla ilgili güncel bir haber görmektesiniz. Görsel de yine aynı haberden. https://www.ntv.com.tr/dunya/cinden-abdye-ticaret-savasi-uyarisi,OSj2VXaeB02Wl_7lhxoxpQ

Bu arada, Mars-Satürn kavuşumunun gerçekleşeceği Oğlak burcu kapsamına giren ülkelerden biri olan İngiltere astroloji haritasında 10 derece Oğlak burcunda yer alan Güneş de bu kavuşumdan nasibini almakta. Yönetici figürlerini zor zamanlar ve kritik kararlar bekliyor olabilir.

Dolunayın zorlu etkileri ortaya çıkıyor

31 Mart Cumartesi günü 10 derece Terazi burcunda gerçekleşen dolunay Mars-Satürn kavuşumunu önceden tetikledi. Bu dolunayın etkileri önümüzdeki hafta iyice belirginleşecek muhtemelen. Bu dolunayın ve Mars-Satürn kavuşumunun etkileri üzerinde değerlendirmelerimiz için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=jPC2_oEMMkQ&t=2339s

Bundan sonrasında bizi neler bekliyor?  

Astroloji Okulu olarak bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Astroloji Günleri etkinliğimizde yer alan konuşmacılar farklı kültürlerde ve ekollerde astrolojiden bahsederken, bendeniz de Osmanlı dönemindeki astroloji çalışmalarını tanıttım. Bu çalışmamda 19. yüzyılda yaşamış Müneccim Sadullah Efendi’nin 570 sayfalık eserinden örnekler vererek 2018 yılının haritası üzerinden önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri Sadullah Efendinin eserine dayanarak yaptım. İzlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=E-pkD2kX4oA&t=22s

 

 

İletişimde engellenme, agresyon, provokasyon bir arada!

İletişim gezegeni Merkür’ün Mars-Satürn karesini tetikleyeceği hafta genelinde iletişim ve haberleşme ile ilgili sıkıntılar yaşanması olasılığı hayli fazla. Özellikle de Çarşamba ve Perşembe günleri bu bakımdan risk içeriyor. Sosyal medya, yayın organları, gazeteciler ve bütün medya çalışanları ile ilgili konularda zorlu, stresli etkiler de ihtimal dahilinde. Buna göre önlemimizi almamızda fayda var!

Önemli görüşmeleri, toplantıları, imzaları en azından Perşembe gününden sonrasına bırakabiliriz. Ama eğer mecburiyet söz konusu ise, o zaman sözlerimize ve yazdıklarımıza çok dikkat etmemiz yerinde olacaktır. Aksi takdirde üzerinde uğraştığımız işlerde ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz.

Özel ilişkilerde sağlam ve kalıcı adımlar

Venüs-Satürn arasındaki uyumlu açının etkili olduğu hafta sonu boyunca özel ilişkilerde sağlam ve kalıcı adımlar atabiliriz. Şimdiye kadar dalgalı seyreden ilişkimizi stabilize edebiliriz. İlişkimize ve kendimize çeki düzen verebiliriz. Üzerimize düşen sorumluluğu taşıyabildiğimiz ve dengeli ilerleyebildiğimiz, sabırlı ve kontrollü davrandığımız sürece sorun yok!

Pazartesi günü kesinleşecek Mars-Satürn kavuşumu da aynı şeyi anlatıyor: Sabır ve kontrol! Bu konuda Youtube canlı yayında yaptığım konuşmayı izlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=qN56UObb0_s&feature=youtu.be


Fomalhaut ödülü

23-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 7.Uluslararası Astroloji Günleri etkinliğimizde her yıl olduğu gibi bu yıl da okulumuz olarak Yılın Astroloğu seçtiğimiz konuğumuza Fomalhaut Ödülü sunduk. Ödülün sahibi Amerikalı efsane astrolog David Cochrane’i kutluyor, astroloji camiasına büyük katkılarının devamını diliyoruz. Ödül seremonisini izlemek için linki ziyaret ediniz. https://www.youtube.com/watch?v=qN56UObb0_s&feature=youtu.be


BİRAZ DA EĞLENELİM!

Astro-Bebek

7.Uluslararası Astroloji Günleri etkinliğimize renk katan skeçlerimiz vardı bu yıl. Bu skeçleri yazan ve aynı zamanda oyuncu olarak da rol üstlenen Kenan Yasin Bölükbaşı ve arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. Bu skeçlerden “Astro-bebek” olarak adlandırdığımız bölümün bir kısmında ben de yer aldım. İzlemek için tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=wKSS-mhK6o0&t=3s

 


Haftanın günlere göre detaylı değerlendirmesine gelince…

 

Pazartesi günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. Ülkemizin gençleri, çocuklarımız, spor müsabakaları, diplomatlar, aracılar, sosyete ile ilgili konuların vurgu kazandığı bir gündeyiz. Ay-Venüs karşıtlığının etkili olduğu sabah saatlerinde özel ilişkilerde hassasiyetler vurgulanıyor ve kırgınlıklara açık bir atmosfer oluşuyor, dikkat! Akşam saatlerinde Ay’ın Mars ve Satürn ile açıları ve Mars-Satürn kavuşumunun etkileri belirginleşiyor. Hayli enerjik, harekete geçme arzusunda hissettiğimiz, ama bir taraftan da bu hareketi yaratmakta zorlandığımız bir zaman dilimindeyiz. Uzun zamandır konuştuğumuz zorlu Mars-Satürn kavuşumu gelip çatmış durumda! İş dünyası, kurumlar, iş adamları, finansal konularda hırpalayıcı bir enerji akışı mevcut, sağlamcı adımlarla ilerlemekte fayda var!

Salı günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. Etrafımızdaki kişilerle duygusal bağ kurma, onların ihtiyaçlarını hissetme güdümüzün güçlü bir şekilde aktif olduğu bir gündeyiz. Ay-Neptün üçgeninin olumlu etkileri yardımlaşma ve karşılıklı fedakarlık yönünde çalışabilir. Öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan Ay-Plüton altmışlığı, girişeceğimiz işlerde gücümüzü ortaya koyabilme ve tuttuğumuzu koparabilme kapasitemizi yükseltiyor. Ay-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu ikindi sonrasında ve akşamüzerine doğru saatlerde girişeceğimiz işlerde ve yapacağımız konuşmalarda başarılı sonuçlar alma şansımız yüksek, değerlendirebiliriz! 19:05’te kesinleşen bu kavuşumdan sonra temel açısı kalmayan Ay boşluğa giriyor. Yani bu saat sonrasında girişeceğimiz işlerin ucu açık ve boşlukta kalabilir.

Çarşamba gününe başlarken Akrep burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay saat 09:54’te Yay burcuna geçiyor. Hızlı hareket etmek ve hemen sonuca varmak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Sabah saatlerinde iyice etkinleşen ve gün boyunca etkili olan Merkür-Mars karesi de bizi aceleci ve düşünmeksizin hareket etmeye çekebilir. Bu yüzden zarar görebiliriz veya başkalarının zarar görmesine sebep olabiliriz. Boş bulunmamaya ve patavatsızca konuşmamaya özen göstermemiz yerinde olur. Aksi takdirde kırgınlık, dargınlık çıkabilir. Kazalara, sakarlıklara dikkat! Değişken ve rüzgarlı hava koşulları oluşabilir ve ulaşımı ya da iletişimi zorlaştırabilir. 

Perşembe günü boyunca Ay Yay burcunda ilerliyor. Uluslararası ilişkiler, seyahatler, eğitim ve yayıncılık, yabancılarla ilgili işlerin ve konuların vurgu kazandığı bir gündeyiz. Merkür-Satürn karesinin etkili olduğu gün boyunca iletişim ve taşımacılık, nakliye, ulaştırma alanlarında bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Ay-Neptün karesinin etkili olduğu öğle saatleri civarında hatalara, yanılgılara açığız, dikkat! Ay-Güneş üçgeninin etkili olduğu öğle sonrası saatlerden itibaren nispeten daha rahat ilerleyebiliriz. İkili ilişkiler açısından da yine ikindi ve sonrasındaki saatlerden itibaren daha keyifli bir akış var, değerlendirebiliriz.

Cuma gününün çoğunluğunda Ay Yay burcunda ilerliyor. Uluslararası işler, seyahatler, yabancılar, turizm, inançlarla ilgili konuların vurgu kazandığı bir gündeyiz. Ülkemiz astroloji haritasında askeri konuları, güvenlik güçleriyle ilgili temaları temsil eden alan (6.ev) vurgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren sürprizlere, yeni gelişmelere açık bir zaman diliminde olacağız. Hoş sürprizler olacağını umarım. 16:35’te boşluğa giren Ay 21:01’de Oğlak burcuna geçinceye kadar boşlukta ilerliyor. Dolayısı ile bu aradaki zaman diliminde sonuç beklediğimiz ya da girişim yaptığımız işlerin bir ucu açık kalabilir. Belirsizlik olabilir.

Cumartesi günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. İşleri ciddiye almak ve sorumluluk üstlenmek gereken bir gündeyiz. Ay’ın Merkür-Satürn karesini çalıştırdığı bir zaman diliminde olduğumuzdan, iletişimi rahat ve akıcı bir şekilde yürütmekte zorlanabiliriz. Yapacağımız başvurulardan, taleplerimizden beklediğimiz olumlu yanıtı almakta zorlanabiliriz. İş ve ticari faaliyetlerle ilgili konularda gecikmelere, blokajlara açık bir gündeyiz, farkında olalım. Öte yandan, özel ilişkilerde daha sağlam ilerleyebiliriz. Venüs-Satürn arasındaki uyumlu açının etkili olduğu hafta sonu boyunca özel ilişkilerde sağlam ve kalıcı adımlar atabiliriz. Şimdiye kadar dalgalı seyreden ilişkimizi stabilize edebiliriz. İlişkimize ve kendimize çeki düzen verebiliriz. Üzerimize düşen sorumluluğu taşıyabildiğimiz ve dengeli ilerleyebildiğimiz sürece sorun yok! Ay’ın Mars-Satürn kavuşumunu çalıştırdığı bir gündeyiz e bu kavuşumun yazımızda bahsettiğimiz zorlu etkileri günün ikinci yarısında devrede olacak. Ay-Satürn kavuşumunun etkili olduğu öğle saatleri civarında engellenmelere ve gecikmelere açık olacağız, farkında olalım! Ay-Mars kavuşumunun etkili olduğu gece saatlerinde sakarlıklara ve kazalara muhatap kalmamak için dikkatli hareket etmemizde ve tartışmacı ortamlardan da uzak kalmamızda fayda var! Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay-Neptün altmışlığının yumuşatıcı enerjisi devreye giriyor, rahatlıyoruz…

Pazar günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gelenekçiliğin, kuralların, tutuculuğun enerjisini güçlü bir şekilde hissedeceğimiz bir gündeyiz. Ay-Güneş karesinin etkili olduğu sabah saatlerinden başlayarak günün ikinci yarısını etkileyen Ay-Plüton kavuşumunun etkili olduğu akşam zerine kadarki zaman diliminde anlaşmazlıklara, gerginliklere, tartışmalara ya da gereğinden fazla rekabete açık olabiliriz. Ay-Jüpiter altmışlığının dengeli ve olumlu etkilerinin devreye girdiği akşam saatlerinden itibaren çok keyifli bir enerji akışı oluşuyor, değerlendirebiliriz!

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap

OPA Türkiye Temsilcisi, APAI Üyesi

31 Mart 2018, Cumartesi

Astroloji Okulu, Şaşkınbakkal  

 

31.03.2018

Designed by Ongunsoft