Öner Döşer

20 Şubat Haftası

Bu sayfa 30469 kişi tarafından ziyaret edildi.

20 Şubat haftası BALIK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Bu yılın ilk güneş tutulması 26 Şubat Pazar günü gerçekleşiyor. Güneş tutulması halkalı, bazı yerlerde de parçalı olarak Güney/Batı Afrika, Güney Amerika’nın çoğunluğu, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu ve Antarktika’dan izlenebilecek.

Astroloji açıdan ele alırsak, tutulmanın Balık burcuna denk düşüyor olması, bu burcun kapsamına giren ülkelerde tutulmanın etkilerinin daha fazla görüleceğini düşünebiliriz. Eski ve günümüze yakın dönemde yaşamış astrologlardan edindiğimiz bilgiye göre bu burç kapsamına giren bölgeleri aşağıya derliyorum. Bilgiler, Astroloji Okulu Yayınlarından çıkan Dünya Astrolojisi kitabımdan alıntıdır.

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti’ye göre: Al-Jazira (El-cezire, Kuzey Irak), Bizans İmparatorluğunun Suriye’ye kadar olan bir kısmı, İskenderiye ve Yemen denizi, Jurjan bölgesi (Kuzey İran), Mısır, Tabaristan (Kuzey İran), Thrabacen ve Gurgen’in kuzeyi, Yukarı İtalya ve Adesen, Yukarı Roman bölgeleri.

William Lilly’e göre: Compostella (Galiçya, İspanya), İskenderiye, Mısır’ın Kuzeyi, Normandiya (Fransa), Portekiz, Ratisbon (Almanya), Reims (Paris, Fransa), Calabria (Sicilya), Worms (Almanya).

H.S. Green’e göre: Calabria, İspanya’da Galicia, Normandiya, Nubia, Portekiz, Bournemouth, Christchurch, Cowes, Farnham, Grimsby, Lancaster, King’s Lynn, Preston, Southport, İskenderiye, Compostella, Ratisbon, Regensburg, Seville, Worms.

Ivy M. Goldstein-Jacobson’a göre: İskenderiye, Asya, Calabria, Nubia, Normandiya, Portekiz, Ratisbon, Sevile, Tiverton, Worms.

Balık burcunda gerçekleşecek bu tutulma ile Balık/Başak eksenindeki güneş ve ay tutulmalarını tamamlamış oluyoruz. Dünya Astrolojisi kitabımda incelediğim üzere, Balık burcunda tutulmalar ülkemiz tarihinde askeri, politik ve ekonomik konularda önemli olaylarla örtüşmektedir. Ülkemizin astroloji haritasının Tepe Noktasında (Ülkenin kaderi, idari konular ve idarecileri, dış imajı) Balık burcu yer almaktadır. Dolayısı ile Balık burcundaki tutumalar, yeniay ve dolunaylar, ağır gezegen geçişleri, ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Neptün gezegeninin Balık burcundan geçiş yapmakta olduğu ve haritamızın Tepe Noktasına ilerlemekte olduğu bir dönemde Neptün’ün bulunduğu boylam derecesine yakın gerçekleşen bu tutulmanın, ülkemiz açısından önem arz eden Referanduma yaklaştığımız günlere denk gelmesi, üstelik de 26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde gerçekleşecek olması tesadüf değildir.   

Şimdi tutulma haritasından yola çıkarak konunun detaylarına girmeye başlayalım. Aşağıda tutulmanın Ankara’ya göre çizdirilmiş astroloji haritasını görmektesiniz.

Tutulmanın haritanın köşe evlerinden birine, 7. Eve izdüşüyor olması, ülkemiz açısından önemli bir tutulma olduğunun göstergesi. Dünya Astrolojisinde 7. Ev: dış İşleri; diğer ülkelerle (dostane ya da düşmanca, siyasi ya da mali) ilişkileriyle bağlantılıdır. Ülkenin, diğer ülkeler karşısındaki statüsü; anti-sosyal örgütlenmeler, örgütlü suç ve suçlular, ülkenin dış siyasetine halkın verdiği destek; uluslararası tartışmalar, savaş ve barış, evlenme ve boşanma oranları, organizasyonlarda sözleşmeler, ticari anlaşmalar, şirket birleşmeleri, karteller, hukuk davaları, rakipler bu ev konularındandır. (Kaynak kitap: Dünya Astrolojisi-Türkiye, Öner Döşer, Astroloji Okulu Yayınları, 2016)

Bir güneş tutulması bu eve denk düşerse, ülkenin diğer ülkelerle ilişkileri bu yılın en dikkat çeken teması olur. Tutulma esnasında Güneş zarar görmüyorsa ve olumlu açıları varsa, dostluk ortamı gelişir. Toplumun farklı kesimleri arasında ve diğer ülkeler ile uyumlu ilişkileri arttırır. Halkın faydasına yol açan, hükümet ve yöneticiler arasında açık bir diyalog oluşur. Uluslararası düzeyde olumlu anlaşmalar imzalanabilir, iş birlikleri yapılabilir. Toplumun ileri gelenleri arasında evlilikler gerçekleşebilir. Eğer Güneş zarar görüyorsa, hem ülke içinde hem de yurtdışında uyumsuzluk, sorunlar ve kargaşa yaşanabilir. Sorgulayıcı bir süreç ve beraberinde hoşnutsuzluk getiren bir ortam oluşabilir. Hükümet ve yöneticiler eleştiriye maruz kalabilir, yanlış adımlar atıp, halk desteğini kaybedebilirler. Haritada Güney Ay Düğümüne yakın yerleşen Güneş klasik astrologlara göre (Bonatti, Ma’şer) zarar görmektedir.

Değişim rüzgarları

Tutulma esnasında ve sonrasında taşlar yerinden oynar ve değişim yönünde adeta ileri itiliriz. Bu değişimlerin hangi yönde olacağını, bireysel haritalarımız üzerine yansıtarak öngörebileceğimiz gibi, kurum, şehir, ülke haritaları üzerine yansıtarak da öngörebiliriz.

Değişim ve dönüşümün hangi alanlarda gerçekleşeceğini ve dikkatimizi ne yöne çevirmemiz gerektiğini gösterir. Tutulmanın mesajlarını iyi okursak, nereye bakmamız gerektiğini, hangi konularda testlerden geçeceğimizi, hangi alanlarda değişiklikler yapmamız icap edeceğini anlarız. 

Tutulmanın gerçekleşeceği Balık burcu değişken burçlardan biridir. Değişimin kaçınılmaz olduğunu hatırlatır. 

Şanslı bir değişim ya da şans sonucu bir kazanım

Tutulmaların bir serisi ve numaraları vardır. Yani her tutulma bir seriye, bir tutulma ailesine aittir. Bu Saros serisi olarak adlandırılır. Tutulmanın hangi Saros serisine ait olduğu, dönemsel olarak ortaya çıkaracağı etkilerle bağdaştırılır.

26 Şubat tarihinde gerçekleşecek güneş tutulmasının Saros serisi 19–Güney’dir. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre bu “tutulma ailesi hoş sürprizler getirir. Ani mutluluklar, mutlu eden bir olay, şanslı bir değişim veya şans sonucu bir kazanım elde etmek söz konusu olabilir. Bu dönemde yaşanan olaylar kişinin yaşamını olumlu anlamda değiştirebilir.”

Güç kaybı

Tutulma, Dünya-Ay-Güneş üçlüsünün hizalanmasıyla oluşur. Bu, Ay Düğümlerine yakın boylam derecelerinde gerçekleşir. Bir Güneş tutulmasını yeniaydan, bir Ay tutulmasını dolunaydan ayıran en belirgin faktör budur: Ay Düğümlerine yakınlık.

26 Şubat tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması Güney Ay Düğümüne yakın olacak. Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapan tutulmalar kayıplar ve güç kaybı getirebilir. Maddi anlamda kayıplar, gözden düşme, alaşağı olma gibi riskleri taşır. Her iki düğüm de Karma ile ilişkilendirilmekle beraber, ödeşme veya geri ödeme kavramı daha ziyade Güney Ay Düğümü ile ilişkili gibi gözükmektedir.

Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşen tutulmaların egoyu aşağı çeken bir yönü vardır dersek yanlış olmaz. Daha ziyade maneviyatla, vermekle ilişkilidir diyebiliriz, zira doğasında kayıp vermek, bırakmak, vazgeçmek, geri vermek vardır.

Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşen Güneş tutulması önemli ve etkin pozisyondaki kişilerin kaybını, gözden düşmesini de beraberinde getirebilir.

Tutulma esnasında Güney Ay Düğümünün Fomalhaut yıldızıyla birleşiyor olması, ideallerini ve hayallerini yozlaştıran, başkalarını düşünmek yerine kendisini düşünen kişileri kayıp ve zorlanmaların beklediğini göstermektedir.

Gerçekleşmeyecek idealler peşinden koşmak

Balık burcunda gerçekleşecek tutulma Güney Ay Düğümü tarafında oluyor. Balık burcundaki tutulma Neptün ile kavuşum yapıyor. Tüm bunlar, geçmişte bizde bağımlılık yaratan bir şeylerden vazgeçmemiz gerektiğini ya da o işi başka bir şekilde yapmamız gerektiğini gösteriyor olabilir.

Tutulmanın Güney Ay Düğümü ve Neptün ile kavuşumu, Balık burcunda ilerleyen Merkür, realiteden uzaklaşıp, olmayacak idealler peşinde koşma arzumuzu da tetikleyebilir. Merkür’ün Güney Ay Düğümü ile birleşmesi, tutulmanın da yine Güney Ay Düğümü ile birleşmesi ve Neptün’e yakın derecede olması, tutulma civarındaki günlerde ve takip eden en azından altı aylık süreçte uydurma haberlere açık olacağımızı gösteriyor.

Tutulmanın fanteziler ve hayalciliği abartmaya yönelten, olmayacak şeylere inanma yönünde eğilim ortaya çıkartan bir yönü de var. Yalancılık ya da başkalarını kendi idealleri yönünde inandırma yeteneğinin de aktif olduğu bir dönemde olacağız, buna dikkat çekmek isterim.

Tutulma esnasında Güney Ay Düğümüne kavuşum yapan ve zararlı olduğu Balık burcunda bulunan Merkür, genel olarak ticari konuları, iletişim ve haberleşmeyi, yazılı evrakları temsil eder. Bu taraftan baktığımızda, sahte evraklar, yanıltılma, yanlış bilgilendirmeye de açık olabiliriz önümüzdeki günlerde…

Balık burcundan gezegen geçişlerinin yoğun olduğu dönemlerde sosyal dengesizlikler, sömürüler ve mağduriyet teması da ön plana çıkar. Yeniay ve dolunayların, tutulmaların Balık burcunda gerçekleştiği zamanlarda bu daha da belirgindir. Tutulmanın Güney Ay Düğümü ile kavuşacak olması, ülkemizde sık gözlemlediğimiz mağdur sendromunu tetikleyecek gibi gözüküyor.

Şifalanma arzusu

Ruhsallık, ölümden sonraki yaşam, kendini adamak, maneviyat, ruhsal aşkınlıkla ilişkilidir. Bu burçtan gezegen geçişleri ve bu burçta gerçekleşen yeniaylar ve tutulmalar bu temaları hareketlendirir. Ruhsal şifalanma ve arındırma, geçmişten sıyrılma arzusu Balık burcuyla ilişkilidir. Ruhsal şifa yöntemleri ağır hareket eden gezegenlerin Balık burcundan geçiş dönemlerinde daha fazla ilgi görür. Tutulmalar döneminde bu ilgi daha da artar. Tutulmanın Neptün ile yakın derecede gerçekleşecek olması, tüm bu eğilim ve istekleri arttıracak gibi gözüküyor.

Hastaneler, enstitüler, rehabilitasyon merkezleri, yardım kuruluşları da Balık burcu kapsamındadır ve tutulma dönemlerinde bu konularda gelişmeler gözlemlenir. Hastane ve hapishane ya da rehabilitasyon merkezleri gibi alanlarda, gezegenlerin durumlarına ve açılarına göre değişecek şekilde, sorunlar veya iyileştirmeler görülür. Hayır işleri, yardımseverlik, şefkat ve merhamet, affedicilik, kabullenici olma gibi kavramlar Balık burcu ile bağdaşır.   

Evrenle bütünleşme arzusu, mistik konular

Balık burcu evrensel bütünlüğü idrak edebilme ve evrensel plana hizmet ile bağdaştırılır. Balık burcundan gezegen geçişleri, yeniay, dolunay ve tutulma dönemleri egoyu aşabilme ve kendinden daha yüce olana yönelme, bütünleşme arzusunu tetikler. Akıl yürütme yoluyla anlamayı aşan şeylerin sezgisel olarak idrak edilebilmesinin yolunu açar. Evrensel sembollerin, alametlerin okunması konusunda vizyon ve idraki arttırır.

Kendini adama, feda etme, idealizm, dünyevi gerçekliklerin, gerekliliklerin ve sorumlulukların ötesine geçme gibi kavramlar ve temalar Balık burcu kapsamındadır. Balık burcundaki gezegenlerin diğer burçlardaki gezegenlerden uyumsuz açı aldığı bazı zamanlarda, yönünü kaybetme ve gelecek hedefleri açısından belirsizliklerle karşı karşıya kalma, karmaşaya ve kaosa düşme ihtimali, mesuliyetlerden ve dünyevi gerçekliklerden kaçış vardır. Kendini feda etme eğilimi, yanlış kullanımda kurban durumuna düşmeye dönüşebilir.

Sanat, dans, müzik, ilham yoluyla ortaya çıkan eserler, film endüstrisi, fotoğrafçılık, tasarım, hayal gücünü geliştiren oyunlar, hayaller ve bilinçaltı konuları, sosyal nevroz ve paranoyalar Balık burcu kapsamındadır. Balık burcundan hızlı hareket eden gezegen geçişleri, yeniay ve dolunaylar, güneş ve ay tutulmaları dönemleri yaratıcılığın tetiklendiği, hayal gücünün sınırlarını aştığımız, mistik konulara, maneviyata daha fazla ilgi duyduğumuz dönemlerdir.

Balık burcu mistisizmle ilişkilendirilir ve ruhsal mekanlar, ruh çağırma seansları ve bunun yapıldığı seans salonları, inziva yerleri. El-Biruni’ye göre meleklerin ikametgahları, kutsal kişiler, sihirli (kerametli) din adamları, yas tutulan yerler Balık burcu kapsamına girer. Tutulma ile birlikte, bu konular, mekanlar ve kişilerle ilgili ilginç gelişmeler bekleyebiliriz.

Bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklara dikkat!

İlaçlar, alkol benzeri kendinden geçme ve bağımlılık yaratan maddeler Balık burcu doğasındadır. Ağır hareket eden gezegenlerin bu burçtan geçişlerinde, gezegen açıları da benzeri vurguyu veriyorsa, bağımlılıklar ve alkolizm artabilir.

Tutulmanın Güney Ay Düğümü tarafında olması, Neptün’e yakın olması, bağımlılık yaratan maddelerin ve alkolün kullanımı konusunda abartılara, üzücü ortamlara sebep olabilir. Umarım Güney Ay Düğümünün bırakmaya, vazgeçmeye yönelten tarafı burada devreye girer ve bazı insanlar da alışkanlıklarından vazgeçerler. Hatta bu niyette olanlar açısından, bırakmak, vazgeçmek, kurtulmak için ideal bir zaman diliminde olunduğunu söyleyebiliriz! 

Denizler ve sularla ilgili sorunlar

Eski astrologlara göre Balık burcunda tutulmalar denize ve balıkçılık endüstrisine şanssızlık getirir, kıyı şeridinin bozulmasına, balıkların kaybına ve nehirlerin kurumasına yol açar. Tanınmış insanların ölümünü, kilise ya da hukuk ile ilgili kişilerin ahlaksız davranışlarının ortaya çıkacağını, tüm avukatların ve din adamlarının zarar göreceğini bildirir (Kuzey Mısır bu burçla ilişkilendirilir). Kaynak: Deborah Houlding

Tutulma Balık burcunun ilk dekanında gerçekleşiyor. İngiliz astrolog William Lilly’e göre Balık burcunun ilk dekanında tutulma olduğunda nehirler kurur, deniz kıyıları zarar görür ve balıklar kıyıdan uzaklaşır.

Balık burcundaki tutulmalar denizler ve okyanuslarla ilgili sorunları temsil eder. Aşırı yağışlar, sel baskınları, denizlerde depremler, tsunamiler de bu burçta gerçekleşen tutulmalarla ilişkilendirilebilir. Şimdiki tutulmada olduğu gibi, Neptün ve Güney Ay Düğümü işin içerisindeyse, bu ihtimal daha fazladır.

Deniz kazaları, gemilerle ilgili sorunlar, gemilerin-teknelerin korsanlar tarafından kaçırılması, yağma edilmesi de ihtimal dahlindedir.

En çok kimler etkilenecek

Burcun klasik yöneticisi Jüpiter bereketli yağmurları da temsil eder. Jüpiter ilahi konuları ve kutsal kişileri temsil eder ve bu özellikler Balık burcuna da atfedilmiştir. Balık burcunun modern yöneticisi Neptün de sularla, özellikle de denizlerle bağdaştırılmıştır. Balık tutulan yerler, balıkçılık yapan kişilerin yerleri, su altındaki yerler, okyanuslar Balık burcuyla bağdaştırılmıştır. Modern yöneticisi Neptün ile bağdaştırılarak petrol tarlaları ve tankları da Balık burcuyla ilişkilendirilir.

Onikinci burç olarak Balık burcu, 12. Evle bağdaştırılır ve bu yönüyle inzivayı da temsil eder. Ayrıca Neptün meleksi ve ruhani varlıklarla, ruhsal konularla bağdaştırıldığı gibi, Balık burcu da meleklerin ikametgahlarıyla, sihirli kişilerle ve ruhani konularla bağdaştırılmıştır.

Aktör, sanatçı, tasarımcı, yardım kuruluşu çalışanı, illüzyoncu, illüstrasyoncu, müzisyen, ressam, fotoğrafçı, şair, ayakkabıcı, sosyal hizmetler uzmanı gibi işler ve meslekler Balık burcu ile karşılanır. Okyanuslar, denizler, denizcilik faaliyetleri ve deniz taşımacılığı bu burcun kapsamındadır. Balık burcunda gerçekleşen tutulmalar, bu alanlarda yer alan kişileri daha fazla etkileyebilir.

1998 yılında hayatınızda neler olmuştu?

Güneş tutulmaları 19 yılda bir Zodyak’ın aynı derecesinde gerçekleşir. Bu bize, geçmişe bakarak, geleceğe yönelik fikir yürütme ya da öngörüde bulunma şansı verir.

26 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması, 26 Şubat 1998 tarihinde de yine neredeyse aynı derecede gerçekleşmişti. Pek tabii ki o tarihte diğer gezegenlerin pozisyonları, yani bulundukları Zodyak dereceleri ve birbirlerine açıları şimdiki tutulma ile farklıydı. Ama doğum haritalarımızın ve ülkemiz ya da liderlerimizin haritalarında aynı yerlere denk düşmekteydi. Bu yüzden 1998 yılında yaşadıklarımıza bakarak, 2017 yılı hakkında genel bir fikir edinebiliriz.

Sert ve patlayıcı enerjiler

Tutulma esnasında etkili olan öncü burçlarda T-karenin elemanları Mars-Uranüs-Jüpiter ve Plüton, tutulma civarında ve takip eden günlerde sert ve kışkırtıcı, çatışmalı enerjilerin iş başında olacağını düşündürüyor. Tutulma esnasında aynı boylamda (aynı derecede) ve Koç burcunda bulunan Mars-Uranüs özellikle dikkat çekiyor.

Mars-Uranüs kavuşumu bir yeniay gerçekleştirmek üzereler ve beklenmedik gelişmelere, agresyon yaratabilecek hareketlenmelere davetiye çıkarır gibiler adeta! Tüm baskılardan özgürleşme arzusu ile kendi burcunun dikine gitmeyi ifade eden bu kavuşum, aniden parlamaya ve patlamaya müsait, isyankar, aşırı heyecanlı, idealleri peşinde aşırı cesaretle gözü kara biçimde giden genç erkek figürleriyle bağdaştırılabilir. Son derece kışkırtıcı, eyleme geçmeye müsait, aşırılığa kaçma eğilim yaratan bir kavuşum bu… Tutulma civarındaki günlerden itibaren terör, saldırı, patlama gibi ihtimalleri ortaya çıkarıyor.

Bu kavuşumun karşısında yer alan Jüpiter, Mars-Uranüs’ün enerjisini büyütüyor, alevlendiriyor. Hak ve adalet arayışında olan birileri, abartılı bir tavır takınıp, öfkelerine hakim olamayıp, dengeyi bozucu yönde eylemler yaratabilirler. Jüpiter gezegeni, gölgeyönleriyle fanatik kişileri de temsil eder.

Tetiklenme Zamanları

Tutulma haritaları Ay ve Güneş’in tam olarak aynı boylamda ya da karşıt boylamlarda olduğu ana göre hazırlanır. Bu harita, o anın koşullarını gösterir, ama o anla sınırlı kalmaz. Etkileri zamana yayılır.

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

Merkür tetiklemeleri iletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, seyahatlerle ilgili alanda hareketlenmelere sebep olur. Merkür’ün tutuma derecesine varacağı tarih 2 Mart olacak. Bu tarihte yöneticiler, yönetim modelleri ya da geleceğe yönelik önemli konularda açıklamalar, duyurular, konuşmalar bekleyebiliriz.

Güneş tetiklemeleri liderlik, otorite ve güç çekişmesi ile bağdaştırılır. Güneş’in tutuşma derecesindeki pozisyonunu tetikleyeceği 29 Mayıs civarındaki tarihler bu yüzden önem taşıyor. Bu tarih civarında otorite figürleri arasında güç çekişmeleri, kendilerini daha etkin ifade etme ve bazı şeyleri kabul ettirme eğilimi görülebilir.

Mars tetiklemeleri mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşlarla ilişkilendirilir. En önemli tetikleyici olan Mars tutulmayı Mayıs ayı başlarında tetikliyor. Tam tetikleme 3 Mayıs’ta olsa da, 1-5 Mayıs arasındaki tarihler özellikle dikkat çekiyor. Mars’ın tutulma haritasını Ankara için çizdirdiğimizde Yükselen Başak burcunun yöneticisi Merkür’e kare açısı 23 Nisan’da kesinleşiyor. Bu tarih civarında ülkemizle ilgili konularda sert tartışmalar, fikir ayrılıkları yüzünden çatışmalar söz konusu olabilir. Mars’ın tutulma haritasında T-kare açı kalıbı oluşturan Jüpiter-Uranüs-Plüton derecelerini tetiklediği Temmuz ayı başları da (3-9 Temmuz arası) dikkat çekiyor. Dikkat çekici diğer tarihler ise Mars’ın tutulma haritasındaki Merkür derecesine karşıt açıya varacağı 7 Eylül civarındaki günler ve tutulma derecesine karşıt açı yapacağı 18 Eylül civarındaki günler…

Tutulma dereceleri birbirini tetikler. Yani takip eden tutulmaların izdüştüğü dereceler, bir önceki tutulmanın haritasında önemli yerlere denk düşerse, önceki tutulmanın etkilerini aktif eder. Mesela, 26 Şubat’taki bu tutulmanın haritasını İstanbul’a göre çizdirirsek 28 derece Aslan yükseldiğini görürüz. 21 Ağustos 2017 tarihinde 28 derece Aslan burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecektir. Yani 21 Ağustos tutulması civarındaki günlerde, 26 Şubat tutulmasının etkilerinin İstanbul açısından önemli hale geleceğini öngörebiliriz. Bu konudan bilahare bahsedeceğim.  

Daha önceki gezegen kavuşumlarını tetikler ya da gezegen kavuşumları tutulma derecelerini tetikler. Mesela, 8 derece Balık burcunda gerçekleşecek 26 Şubat tutulması, 24 Ağustos 2016 tarihinde 9 derece Yay burcunda gerçekleşen Mars-Satürn kavuşumunu (zorlu bir kavuşum) ve 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumunu (agresif ve üzücü) tetiklemektedir. Bu bağlamda, 26 Şubat civarındaki günler hakkında öngörülerde bulunurken, geri dönüp 24 Ağustos ve 1 Ocak civarında neler olduğuna bakılabilir, bu konularda gelişmeler beklenebilir.

Sert ve şiddetli enerjiler

Zorlu, agresif, şiddetli durumları temsil eden iki gezegen olan Mars ve Plüton, 22 Şubat Çarşamba günü dik açısını kesinleştiriyor (12:02). Aynı gün Ay bu iki gezegenin açısını tetikliyor. Ertesi gün de Ay’ın zorlu açıları devam ediyor. Dolayısıyla bu haftanın zorlu enerjiler açısından dikkatli olunması gereken iki günü Çarşamba ve Perşembe olarak görülüyor.

Bu hafta kullanabileceğimiz zamanlar

Merkür’ün açılarına bakarsak, önemli ticari girişimler, anlaşmalar, yazışma ve konuşmalar açısından kullanabileceğimiz bir haftadayız.

Merkür-Uranüs altmışlığı 21 Şubat Salı günü kesinleşiyor (07:01).

Merkür-Jüpiter üçgeni 21 Şubat Salı günü kesinleşiyor (21:27).

Merkür-Satürn altmışlığı 24 Şubat Cuma günü kesinleşiyor (00:44).

Diğer gezegen açılarıyla birlikte okursak, Salı günü önemli iş ve görüşmeleri yapmak açısından en isabetli seçim olur diyebiliriz. Yazışmalar, duyurular, toplantılar, ticari girişimler, seyahatler açısından da kullanılabilir Salı günü. Cuma günü genelinde de olumlu ve rahat bir enerji akışı var. Ticari ve finansal açıdan değerlendirilebilir.

Merkür 26 Şubat Pazar günü Balık burcuna geçiyor (02:07). Ülkemizin geleceğini ilgilendiren konular üzerinde daha fazla konuşmaya, düşünmeye başlayacağımız bir sürece giriyoruz…

İLİŞKİLERİNİZDE ASTROLOJİ SİZE REHBERLİK ETSİN!

AstroArt Astroloji Okulu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Astroloji Günleri, 2017 yılında da “İlişkiler Astrolojisi” başlığıyla devam ediyor...

Geçen yıl beşincisini düzenlediğimiz Uluslar arası Astroloji Günleri etkinliğimizin altıncısını bu yıl 17-20 Mart 2017 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasından duayen astrolog dostlarımız Profesyonel Astroloji Derneği (OPA) Başkanı Maurice Fernandez (ABD), OPA Norveç temsilcisi Sol W. Jonassen (Norveç), ISAR Eğitim Direktörü Aleksandar Imsiragic (Sırbistan), ISAR Eğitmeni Lea Imsiragic (Sırbistan), Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği (APAI) Başkanı Sharon Knight (İngiltere), Laura Rose DesJardins (ABD) ve AstroArt Astroloji Okulu kurucusu Öner Döşer (Türkiye) katılımlarıyla geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyoruz.

17 Mart günü 10:00-16:30 saatleri arasında halka açık sunulacak konferanslar için İstanbul Mercure Hotel, Altunizade'de olacağız. Sunuculuğunu Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova’nın yapacağı seminerde, yabancı konuklarımızın konuşmaları ardıl tercüme edilecektir. Tüm konuşmacıların sunumları her seviyede astroloji bilgisine sahip olan katılımcılara hitap edebileceği gibi, hiç astroloji bilgisine sahip olmayan astroloji meraklılarının da rahatlıkla takip edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Etkinlik sonunda geleneksel hale gelen Fomalhout Ödüllü bu seneki sahibini bulacak.

18 ve 19 Mart tarihlerinde her gün 10:00-18:00 saatleri arasında düzenleyeceğimiz atölye çalışmalarıyla yine Mercure Otel, Altunizade’de olacağız. Atölye çalışmaları en azından temel astroloji bilgisine sahip öğrencilere, araştırmacılara, astrolog ve astroloji eğitmenlerine yöneliktir. Yabancı konuklarımızın sunumları profesyonel tercüman tarafından ardıl tercüme edilecektir.  Astrolog dostlarımızı, astroloji eğitmen ve öğrencilerini aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

20 Mart günü ise Lea Imsiragic ile Kozmik Merkez’de “VENÜS VE JÜPİTER’İN RUHUNUZA HEDİYELERİNİ KUCAKLAYIN” başlıklı atölyesi ile sizlerle buluşuyor. Atölye çalışması ardıl tercüme edilecektir. Tüm astroloji severleri, astrolog dostlarımızı, astroloji eğitmen ve öğrencilerini bekliyoruz.

Etkinlik program akışı hakkında bilgi için linki tıklayınız…

http://www.astrolojiokulu.com/duyurular/6-uluslararasi-astroloji-gunu-etkinlikleri-196

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü boyunca Ay Yay burcunda ilerliyor. Geleceğe yönelik plan ve projelerimiz üzerinde konuşmak açısından isabetli bir gündeyiz. Sabah saatlerinde etkili olan Ay-Mars üçgeni ile güne dinamik ve hareketli başlıyoruz. Ay-Merkür altmışlığının etkili olduğu öğle saatleri ve sonrasında yapacağımız görüşmelerde olumlu gelişmeler yakalayabiliriz. Ay-Uranüs üçgeninin etkili olduğu akşam saatlerinde yeni ve sürpriz gelişmelere açık olacağız. Değişiklikler yapmak, yeni şeyler öğrenmek, farklı işlere atılmak açısından harika bir zaman dilimi! Ay-Jüpiter altmışlığının etkili olduğu akşam saatleri ve sonrasında ufkumuzu genişletecek konulara ve kişilere yönelebiliriz. Bilgi paylaşmak, eğitsel konularda, seyahatlerle ilgili konularda girişim yapmak, başkalarından yardım ve talepte bulunmak açısından güzel bir zaman dilimindeyiz. Değerlendirebiliriz. Ay-Kiron karesinin etkili olduğu gece saatlerinde yaralayıcı durumlara açık olabiliriz.

Salı gününe başlarken Ay Yay burcunda ilerliyor. Ülkemizin güvenliğini, hizmet sektörlerini, memurları ilgilendiren konuların vurgu kazanabileceği bir gündeyiz. Ay-Satürn kavuşumunun etkili olduğu gece yarısını takip eden zaman diliminde sıkıntılı olabiliriz. Bu enerji sabahın ilerleyen saatlerinde dağılmaya, çözülmeye başlıyor. 02:36’da boşluğa giren Ay, 10:07’de Oğlak burcuna geçiyor. İş hayatımız ve kariyerimizle ilgili konuları gündeme getirmek ya da bu alanda harekete geçmek açısından isabetli bir gündeyiz. Ay-Güneş altmışlığının etkili olduğu öğle saatleri ve sonrasında yapacağımız görüşmelerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Kadın erkek ilişkileri ve ebeveynlerle ilişkiler açısından kullanabileceğimiz bu zaman diliminde, önemli ve etkili pozisyondaki kişilerden talepte bulunabiliriz. Gün boyunca etkili olacak Merkür-Uranüs ve Merkür-Jüpiter açıları, kendimizi daha iyi ifade etme şansımızı arttırıyor. Ticari girişimler, toplantılar açısından kullanabileceğimiz bir gündeyiz.

Çarşamba günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkileri alanında gelişmeler bekleyebileceğimiz bir gündeyiz. Ay-Venüs karesinin etkili olduğu sabah saatlerinde özel ilişkilerimizde zorlanabiliriz. Bu açının ardından gelen Ay-Neptün altmışlığı, zorlanmayı azaltıyor, yumuşatıyor Allah’tan! Günün ikinci yarısı nispeten daha zorlu olabilir. Zira Mars-Plüton karesi kesinleşiyor ve Ay bu kareyi tetikliyor. Sert ve zorlu enerji akışı ertesi güne de yansıyacak şekilde büyüyebilir, dikkat! Özellikle de akşam saatleri ve sonrasında agresyondan ve acelecilikten, tehlikeli ortam ve agresyon yaratabilecek kişilerden uzak durmamızda fayda var!   

Perşembe gününün büyük çoğunluğunda Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Ay’ın Uranüs ve Jüpiter ile kare açılarının ardı ardına geldiği sabah saatlerinde abartılara, müsrifliğe, gereğinden fazla risk almaya eğilim gösterebiliriz. Sabah 06:23’te boşluğa girecek olan Ay, saat 20:17’de Kova burcuna geçinceye kadar boşlukta ilerleyecek. Sağlam ve kalıcı sonuçlar almayı beklediğimiz işler varsa, bugüne denk getirmek pek isabetli olmayabilir. Olayların ne yönde ilerleyeceğin kestirmekte zorlanabiliriz zira…

Cuma günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Toplumsal konulara yoğunlaşacağımız bir gündeyiz. Ülkemizin dış borçları, geri ödemeleri, bankalar, genel olarak ekonomiyle ilgili konular gündemde önemli yer tutabilir. Gün boyunca etkili olan Merkür-Satürn altmışlığı, aklı başında ve sağduyulu kararlar alma yeteneğimizi tetikliyor. Olgun ve deneyimli kişilerden fikir ve destek alabiliriz. Ticari ve ekonomik alanda bazı olumlu gelişmeler yakalayabiliriz. Ay-Venüs altmışlığının etkili olduğu akşam saatleri ve sonrasında aşk ve ilişkilerden yana şanslı olacağız. Haftanın en keyifli akşamındayız diyebiliriz.

Cumartesi günü boyunca Kova burcunda ilerleyen Ay’ın açıları uyumlu ve rahat. Dolayısıyla, genel olarak rahat ilerleyebileceğimiz bir gündeyiz. Ay-Mars altmışlığının etkili olduğu sabah saatlerinde yürüyüş, spor yapabiliriz. Ay-Uranüs altmışlığının etkili olduğu öğle saatleri civarında hoş sürprizlere ve yeni gelişmelere açık olacağız. Bizi canlandıracak, motive edecek değişik bir şeyler yapmak açısından harika bir zaman dilimindeyiz. Ay-Jüpiter üçgeninin etkili olduğu öğle saatleri ve sonrasında yabancılarla ilgili işler, seyahatler, eğitimle ilgili konular ve finansal konularda girişimler yapmak açısından güzel bir zaman dilimindeyiz. Ay-Satürn altmışlığının etkili olduğu akşam saatleri ve sonrasında olgun, sabırlı bir enerji akışı var. Deneyimli, bize katkıda bulunacak kişilerden fikir ve destek alabiliriz. Saat 21:11’de Satürn ile açısını tamamlayan ve başka temel açısı kalmayan Ay boşluğa düşüyor.

Pazar gününe başlarken Kova burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay’ın 03:24’te Balık burcuna geçişinin ardından Merkür ile kavuşması, hayallerin, rüyaların yoğun olduğu bir gecede olacağımızı düşündürüyor. Fikirler zihnimizde uçuşacak muhtemelen! Saat 17:58’de kesinleşecek Ay-Güneş kavuşumu Güney Ay Düğümüne yakın: Yani bir yeniay ve güneş tutulması deneyimliyoruz. Yeni başlangıçlar noktasına varmış durumdayız. Tutulma sonrasında Ay’ın ilk hareketi Neptün ile kavuşum olacağından, geleceğe yönelik ideallerimiz, hayallerimizle ilgili imgeleme çalışmaları yapabiliriz. Hayal gücümüzü zenginleştirecek bu tutulma, bir taraftan da olmayacak şeyler peşinde koşmaya da açık olacağımızı gösteriyor, farkında olalım! Tutulma hakkında detaylı bilgi için yazımın giriş bölümüne dönebilirsiniz.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI, ISAR Cap

Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) Türkiye Temsilcisi

Astroloji Okulu, Caddebostan

19 Şubat 2017, Pazar 

 

19.02.2017

Designed by Ongunsoft