Öner Döşer

22 Şubat Haftası

Bu sayfa 12470 kişi tarafından ziyaret edildi.

22 Şubat Haftası HER ŞEY GÖRÜNÜR HALE GELİYOR!

Pazartesi gecesi 20:19’da 3 derece Başak burcunda gerçekleşecek dolunay, bir müddettir sonucunu beklediğimiz, ne yönde ilerleyeceğini anlamaya çalıştığımız bir şeylerin artık belirginlik kazanacağını gösteriyor. Dolunaylar, o vakte kadar karanlıkta kalan durumların artık görünür hale geleceğini işaret eder. Herkesin ne olduğunu ortaya koyduğu, tarafını ve yönünü belirlediği zamanlardır dolunaylar…

Başak burcunda dolunay

Başak burcunda dolunaylar çalışma ve gayretlerin neticesini gördüğümüz zamanlardır. Eğer hakkını vererek gelmiş isek, şimdi beklediğimiz sonuçları alabiliriz. Ama eğer gereğini yerine getirmemiş isek, sonuç beklediğimiz gibi gerçekleşmeyebilir.

Başak burcu akılcı ve rasyonel davranışları, planlı ve organize hareket etme prensibini temsil eder. Kuzey Ay Düğümünün de Başak burcunda ilerlemekte olduğu bu dönem, duygularımızdan ziyade aklımızın peşinden gitmemiz gerektiğini göstermektedir.

Başak burcu iş ve hizmet sektörleriyle, çalışma hayatıyla ilişkilidir. Bu burçta gerçekleşen dolunaylar, en çok iş ve hizmet konularıyla ilgili temaların ortaya çıkacağını, sonuç vereceğini düşündürür.

Sağlık konusu da Başak burcuyla ilişkilidir. Başak burcunda dolunay civarındaki günlerde sağlığımıza daha fazla özen göstermemizde fayda vardır. Özellikle de Başak burcunun temsil ettiği vücut bölgeleriyle ilgili: Bağırsaklar ve iç organlar. Şişkinlikler, gazlar, bağırsaklarla ilgili sorunlar Başak burcu doğasındadır. Başak dolunayında temizlik ve hijyen konularına da daha fazla özen göstermelidir.

Başak burcunun doğasında endişe ve evham vardır. Başak burcunda dolunay esnasında gereksiz endişe ve evham yapabiliriz. Tabii herkesin doğum haritasındaki gezegen yerleşimleri farklıdır ve dönemsel gezegen etkilerine farklı tepkiler verirler. Ama dolunayın etkisini göstermeye başladığı bir iki gün gerisinden itibaren ele alırsak, dolunay sonrasındaki birkaç gün boyunca bizi gereksiz endişe ve evhama zerk edecek durumlardan ve vesvese yaratacak kişilerden uzak kalmamız veya kendimizi bunlara kaptırmamamız yerinde olur.

Dolunaydan sonra Ay’ın önündeki ilk açı Neptün ile karşıtlık olacak. Bu durum, önümüzde karmaşa ve kararsızlık yaratabilecek bazı durumların da gelişebileceğini düşündürüyor.

Dolunay haritası neler söylüyor?

İstanbul için çizdirilmiş dolunay haritasında Ay-Güneş karşıtlığının haritanın 5/11 evlerine, 6/12. burçlara denk geldiğini görüyoruz.

 

Yani, ülke olarak içinde bulunduğumuz gruplar, paktlar, ittifak içerisinde olduğumuz ülkeler ile ilişkilerimiz açısından bir şeylerin artık iyice belirgin hale geleceğini ya da ortaya çıkacağını, herkesin safını ne yönde seçtiğini açıkça ortaya koyacağını söyleyebiliriz. Bundan sonrasının ne yönde gelişeceğini, muhtemelen sonrasında harekete geçileceğini gösteren dolunayın gerçekleşeceği Pazartesi gecesinden sonra iyice göreceğiz.

Dolunay ekseninin haritanın ASC derecesine göre 6-12. burçlarına denk düşüyor olması, daha evvelce bahsettiğimiz üzere, perde arkasında konuşulanların açığa vurulacağını (12. Ev) yani artık deklare edileceğini gösteriyor. Güneş’in 6. burçtaki yerleşimi, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde devreye gireceğini işaret ediyor.

Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlıklar, çocuklarla ilgili konularda önemli gelişmelere atıfta bulunurken, aynı zamanda sağlık ve hizmet konularında, gizli düşmanlıklar, arka planda dönen işler, perde arkası oyunlar, kapalı yerlerdeki kişiler (Hastaneler, hapishaneler, bakımevleri vs) ile ilgili konularda da bazı bilinmeyenlerin veya arka planda kalmış durumların ortaya çıkabileceğini düşündürüyor.

Dolunayın yöneticisi Merkür çocuklar evine denk düşüyor ve gençlerle, çocuklarla ilgili konuların önem kazanacağını gösteriyor. Bu alanda yerleşen Merkür ve Venüs, bu konularda ağırlıklı olarak olumlu gelişmeler bekleyebileceğimizi düşündürüyor. 

Dolunay haritasının para hanesine denk gelen Akrep burcundaki Mars, para ve kazanç için gayret ve mücadele gerektiren birkaç günlük süreçte olacağımızı işaret ediyor.

Satürn’ün dolunay haritasının 3. Evine denk düşüyor olması, komşu devletlerle ilişkilerimizde sorunlara işaret ediyor. Medya mensupları, öğretmenler, medya ve yazılı basın, televizyonculuk, radyoculuk gibi alanlarda da stresli durumlar olası gözüküyor.

Haritanın 4. Evinde yerleşmiş Plüton, ülkenin sınırları, iç güvenliği, toprakları ile ilgili bazı mücadele ve streslerin devam edeceğini düşündürüyor.

Haritanın 7. Evinde yerleşmiş Uranüs, diğer devletlerle ilişkiler, diyaloglar ve anlaşmalar konusunda bazı beklenmedik durum değişiklikleri olasılığına dikkat çekiyor.

Haritanın 7. Evinde yerleşmiş Neptün ve Kiron, Güney Ay Düğümü ile birlikte okunduğunda, hizmet ve servis sektörlerinde, çalışanlarla ve memurlarla ilgili konularda hayal kırıklığı, spekülasyon, belirsizlik ya da yanlış yönlendirmeler, hatalar riski oluşabileceğini gösteriyor. 

Geleceğe yönelik ideallerimizde gerçekçi olmalıyız!

Dolunay anı haritasını ülkemiz astroloji haritası üzerinde yansıttığımızda, Ay-Güneş karşıtlığının astrolojik haritamızın 3-9. Evlerine denk düştüğünü, haritamızdaki ay düğümlerine yakın derecelerde gerçekleşeceğini görüyoruz. 

 

Dolunayın haritamızın bu alanlarına ve ay düğümlerine yakın derecelere denk düşüyor olması, yakın bölgemizde yer alan ülkelerle ve uzak bölgede yer alan ülkelerle ilişkilerimizde artık bundan sonraki yönümüzü net bir şekilde çizmemizin zamanının geldiğini göstermekte. Transit Ay’ın haritamızdaki Kuzey Ay Düğümü derecesini tetikliyor olması, yakın bölgemize, komşularımıza ve onlarla iş birliklerine çok önem vermemiz gerektiğini göstermekte. Haritamızın 4. evi ve 3. burcu üzerine dek düşen Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü de aynı şeye dikkat çekmekte: komşularımızla ilişkilerimiz, iç güvenliğimiz, sınırlarımızla ilgili konular artık belirgin bir yöne gidecek ve bu gidişatı yönetmemiz konusunda artık daha rasyonel ve mantıklı davranmamız, iyi organize olmamız gerekiyor (Başak). Transit Jüpiter’in geri harekette olması, komşularımızla ilişkilerimiz alanına da yansıdığı için, ilişkilerde gerilemeler, yanlış anlaşılmalar riski bir müddettir mevcuttu, böyle olduğunu da gördük. Şimdilerde Jüpiter geri harekette iken bunları yeniden düzenlemeliyiz ki, Jüpiter’in direkt harekete geçeceği Mayıs ayından sonra artık ilişkileri yerli yerine oturtabilelim.

Dolunay esnasında 9 derece Başak’ta olan transit Neptün, haritamızın 9. evinde yerleşmiş olan Güney Ay Düğümü derecesinde bulunuyor. Ağır hareket ettiği için bir müddettir Neptün bu dereceyi zaten tetikliyor. Bu izdüşüm, geleceğe yönelik ideallerimiz ve hedeflerimiz konusunda artık gerçekçi olmamız, ayağımı yere sağlam basmayan ve geleceği olmayan hayaller ve idealler peşinde koşmaktan uzak durmamız, geçmişte düştüğümüz tuzaklara artık düşmememiz gerektiği konusunda uyarmakta! Ütopik idealler, boş hayaller peşinde olmak, kendini ve başkalarını kandırmak alaşağı edecek der gibi transit Neptün orada…

Haritamızın ay düğümleri eksenine denk düşen dönemsel tutulmalar da önümüzdeki yakın dönemde (2016-2017) artık uzaklara değil, yakınlara bakman gerek diyor adeta! Yakın bölgene ağırlık ver, komşularınla birlikte ilerle, işbirlikleri içerisinde ol, uzak ülkelerden fazla hayır yok diyor…

Uzlaşma yaratmak zor!

Ayın başlarından itibaren etkisini göstermeye başlamış olan Jüpiter-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, dolunay esnasında da hayli aktif. Bu kavuşum, Denebola yıldızının izdüştüğü dereceye yakın gerçekleştiği için (21 derece Başak) daha da dikkat çekici hale geliyor.

Aslan takımyıldızında yer alan Denebola, genel kanıya ters düşme ya da toplumun fikirleriyle zıtlaşma enerjisi taşır. Genel kavram ve kurallara aykırılık ve genel kabul görülenin dışındalığa, dünyayı herkesten farklı görmeye işaret eder. Bu yıldızın etkin olduğu zamanlarda, uzlaşmacı olmamak, başkalarından farklı fikirler ortaya koymak, başkalarına ayak uyduramamak söz konusudur. Bu farklı fikirler sürtüşmeler getirecektir. İlla fikirlerini değiştirmek gerekmez, ama bunun farkında olmak ve başkalarının sözünü dinlemek fayda getirecektir. (Bernadette Brady)

Böylesi kritik bir dönemde, hayat görüşleri, felsefeler, inançlar gibi kavramları temsil eden Jüpiter’in kadersel Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor olması, kendi hayat görüşlerini, inançlarını ve felsefelerini topluma güçlü bir şekilde yansıtmak isteyen kişilerin, grupların dikkat çekeceği, vurgu kazanacağı bir süreçte olduğumuzu düşündürüyor. Haliyle, bu enerjinin baskın olduğu bir dönemde uzlaşma zemini yaratmak, asgari müşterekte birleşmek zorlaşıyor. Ama tabii ki imkansız değil!

Bu yıldızın etkin olduğu, yani herhangi bir gezegenin, bir yeniayın, dolunayın veya tutulmanın bu yıldızın bulunduğu dereceye denk düştüğü zamanlarda, insanlar hızlı ve düşüncesizce yargılama eğilimi gösterirler (Joseph E. Rigor). Ve pek tabi ki gerek özel ilişkiler, gerekse iş ilişkileri açısından pek de hayra alamet değildir…

Dolunay esnasında etkin olan Jüpiter-Kiron karşıtlığı, dini, ilahi, felsefi, etnik ve kültürel konularda fanatik tutumlar veya empoze ve dayatmalar gibi eğilimler yüzünden yaşanması muhtemel stresler ve yaralanmalara dikkat çekiyor.   

Bütünün hayrına iş yapan kazanır!

Ay-Güneş karşıtlığının kesinleştiği ana göre çizdirilmiş Dolunay haritasında 3 derece Balık’ta yer alan Güneş’in, bu boylam derecesine yakın izdüşümü olan Fomalhaut yıldızıyla (4 derece Balık) kavuşum yaptığını görüyoruz. 

Piscis Australis takımyıldızında yer alan Fomalhaut, İran’ın Kraliyet Yıldızlarından biridir; Güneyin Nöbetçisidir. Diğer üç Kraliyet Yıldızı gibi, başarı vaat eder; fakat, bu yıldızın yol açtığı tuzaklara düşülmemelidir. Bu yıldız, idealler ve hayallerle ilişkilidir. Kişiler, sahip oldukları mistik gücü sadece kendileri ve şöhretleri için değil, başkaları için de kullandıklarında büyük başarı getirecektir. İdealler ve hayaller asilse, büyük kişisel mutluluklar da elde edilebilir. Buna karşın, idealler ve hayaller bir şekilde yozlaşmış ise, o zaman büyük kayıplar ve karışıklıklar yaşanacaktır. (Bernadette Brady)

Dolunay esnasında Güneş’in bu yıldızla birleşiyor olması, önceki paragrafta vurguladıklarımızla ne kadar da paralel özellikler taşıdığını görmek hiç de şaşırtıcı değil aslında. Gökyüzü bizimle konuşuyor gibi adeta! Geleceğe yönelik hayallerimiz ve ideallerimiz, toplumun, bütünün hayrına ise, gerçekçi ve somutlaştırılabilir yönleri varsa, peşinden gitmemiz için güzel bir zaman dilimindeyiz. Ama tam tersine, bu idealler ve hayaller bütünün değil sadece kendi hayrımıza ise, o zaman hüsran ve hayal kırıklığı getirmekle kalmayacak, alaşağı edecektir. İllüzyonlar ve hayaller içerisinde adeta başka bir dünyada yaşıyor olma, tam bir çöküşe sebep olacaktır. Bunun farkında ve bilincinde olalım!

Yaratıcılık ve ilham

Dolunay esnasında Güneş’in birleştiği Fomalhaut yıldızı aynı zamanda büyük yaratıcılık ve esinler getirir. Sanatsal konularda, edebi alanda, ilham ve yaratıcılık gerektiren bütün alanlarda performansı arttırır. Güneş’in Neptün ile yakın derecede olması, ilerleyen günlerde Güneş-Neptün kavuşumunun ilham ve yaratıcılığı artıran etkilerinin de devreye daha etkin bir şekilde girecek olması, bu alanlarda uğraşan kişiler açısından güzel açılımlar döneminde olduğumuza işaret ediyor.

Manevi ve ilahi konulara yönelik olarak da aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolunay zamanları kendi iç dünyamıza yönelme, iç bilgeliğimize kulak verme, bundan sonrası için sezgilerimizden ve iç sesimizden istifade edebilme şansını verir genel olarak. Bu dolunayda, bunu ziyadesiyle hissedeceğiz. Güneş-Neptün tam kavuşumunun gerçekleşeceği 28 Şubat Pazar günü bu enerji maksimuma varıyor. Değerlendirebiliriz!  

Destekleyici enerjiler hafta sonunda devrede

Uzlaşma ve orta noktayı bulma konusunda zorlanacağımız bir haftadayız, görünen bu. Fakat hafta sonuna doğru ilerlediğimizde, iletişim gezegeni Merkür’ün Satürn ve Uranüs ile altmış derecelik uyumlu açılarının devreye girmeye başladığını görüyoruz. Güneş-Neptün kavuşumu da etkinleşiyor. Bu bakımdan bu haftanın genel yorumunu şu şekilde bağlayabiliriz: Haftanın ilk yarısında uzlaşma ve denge yaratmak zor. Perşembe gününden itibaren stresli atmosfer gevşemeye başlıyor. Hafta sonunda daha esnek, anlayışlı ve toleranslı bir ortam oluşacağa benzer. Haftanın plan ve programını yaparken, bunları dikkate almamızda fayda var…

Hafta sonundaki bu güzel enerji akışını Sırbistan’dan gelecek astrolog konuklarımızın sunacağı iki workshopla değerlendiriyoruz…

Manyeto biyoloji alanında bir tıp doktoru olan Dr. Lea Imsiragic, insan fizyolojisi, akupunktur, enerji terapisi ve çiçek özleri terapisi gibi konulardaki bilgilerini astroloji ile sentezlemekte, böylelikle “Enerji Astrolojisi” denebilecek teşhis ve şifaya yönelik bir astroloji sistemi oluşturmaktadır. Belgrad’daki Johannes Kepler Enstitüsü’nde düzenli eğitimler veren Lea, beş kitabından bir tanesi olan Enerji Astrolojisi kitabının AstroArt Astroloji Okulu yayınları tarafından piyasaya sunulan Türkçesini, Cumartesi günü boyunca devam edecek workshop’unun ardından yapılacak seremoni eşliğinde imzalayacak. Lea’nın sunacağı bu workshop’a ve ardından gerçekleştirilecek imza saatine katılmak isteyenler 0216 386 73 96 veya 0216 358 12 23 numaralı telefonlardan okulumuz öğrenci işleri sorumlusu Yasemin Bayer’e ulaşarak bilgi alabilirler. “Venüs’ün zor açılarını nasıl yumuşatabilirsiniz?” konu başlıklı workshop hakkında detaylı bilgi için http://www.astrolojiokulu.com/HD698_workshop--enerji-astrolojisi.html

 

Merkezi Amerika’da bulunan Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu (ISAR) Eğitim Direktörü ve Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Johannes Kepler Astroloji Enstitüsü’nün kurucusu olan Aleksander Imsiragic, 25 yıldır astroloji yapmakta, meditasyon dersleri vermekte, sabit yıldızlar, karmik astroloji ve astro-şifa konularıyla ilgilenmektedir.Aleksandar’ın 29 Şubat Pazar günü 10:00-16:30 saatleri arasında okulumuzda sunacağı “Hermetik Astroloji ve Enkarnasyonlar arasındaki Bağlar” konu başlıklı seminer hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. http://www.astrolojiokulu.com/HD699_seminer--hermetik-astroloji-ve-enkarnasyonlar-arasindaki-baglar.html

Haftanın günlere göre detaylı değerlendirmelerine gelince…

Pazartesi gününün ilk yarısında Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde henüz Ay-Mars karesinin gergin etkileri devrede olacağından, agresyon, tartışma, kavga, abartılı rekabet, sakarlık ve kazalara açık olabiliriz, dikkat! 03:18-13:24 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay, hafif gergin ve belirsizlik içeren koşulların ağırlıkta olacağına işaret ediyor. Saat 13:24’te Ay Başak burcuna geçiyor ve giderek netleşmeye, kararlılık kazanmaya başlıyoruz. Çalışma, üretme, ortaya bir şeyler çıkartma zamanlarındayız. Akşam saatlerine doğru, dolunaya ilerledikçe, bir şeyler giderek daha da belirginleşmeye başlıyor. Başak burcunda dolunaylar çalışma ve gayretlerin neticesini gördüğümüz zamanlardır. Eğer hakkını vererek gelmiş isek, şimdi beklediğimiz sonuçları alabiliriz. Ama eğer gereğini yerine getirmemiş isek, sonuç beklediğimiz gibi gerçekleşmeyebilir. Saat 20:19’da Ay-Güneş karşıtlığı kesinleşiyor: Tam dolunay! Dolunayın genel etkileri hakkında bilgi için yazının giriş kısmına geri dönebilirsiniz. Dolunayın keyifli geçmesi ve rahatça izlenebilir hava koşullarının olması dileğiyle…

Salı günü boyunca Ay Başak burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde henüz etkin olan Ay-Neptün karşıtlığı, karmaşa ve kararsızlık yaratabilecek bazı durumların gelişebileceğini düşündürüyor. Önemli kararları, girişimleri sabah erken saatlere denk getirmemek daha isabetli olacak gibi gözüküyor. Yanılgılara, yanlış kararlara da açık bir zaman dilimindeyiz. Günün ikinci yarısında, özellikle de akşam saatlerine doğru daha fazla, Ay-Satürn karesinin bloke eden, engelleyen, geciktiren biraz da karamsarlaştıran enerjisi devrede olacak. Ay-Plüton üçgeninin etkin olacağı gece saatlerinde bu karamsarlığın üstesinden gelebilir, sevdiklerimizle vakit geçirerek motivasyon ve enerji toplayabiliriz. Gün boyunca etkin olan Jüpiter-Kiron karşıtlığı, dini, ilahi, felsefi, etnik ve kültürel konularda fanatik tutumlar veya empoze ve dayatmalar gibi eğilimler yüzünden yaşanması muhtemel stresler ve yaralanmalara dikkat çekiyor.  

Çarşamba günü boyunca Başak burcunda ilerleyen Ay, somut ve kayda değer gelişmeler yakalayabileceğimiz bir günde olduğumuzu gösteriyor. Güne Ay-Jüpiter kavuşumunun iyicil enerjisiyle başlıyoruz. Büyümek, geliştirmek istediğimiz konularda özellikle sabah öğle arasındaki saatlerde yeni adımlar atabiliriz. Sabah erken saatlerde Ay-Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun da gerçekleşmesi, işbirliklerine ve kadersel ilişkiler sayesinde önemli gelişmeler yakalayabileceğimize işaret ediyor olabilir. Güzel niyeter ve ardından gelecek güzel gidişimler için kullanabiliriz Ay’ın Jüpiter-Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yapacağı bu güzel sabah saatlerini. Öğle sonrasındaki saatlerde Ay-Mars altmışlığının enerji ve eforumuzu, motivasyonumuzu ve cesaretimizi yükselten etkileri devrede olacak. Saat 16:23’te Ay’ın boşluğa girmesinden önceki saatlerde yapacağımız iş ve girişimlerden beklediğimiz sonuçları alma şansımız daha fazla. Bu saat sonrasında yapacağımız işlerde ve beklentilerimizle ilgili değişkenlik ve kararsızlık enerjisi daha baskın olacak. Olayların ne yönde ilerleyeceğini kestirmemizin zor olduğu bir zaman dilimindeyiz.

Perşembe gününe geçişten hemen sonra, saat 00:41 itibariyle Ay Terazi burcuna geçiyor. Özel ve sosyal ilişkilerde, iş ve girişimlerimizde arzu ettiğimiz denge ve huzuru yakalamamız açısından şansımızın yüksek olduğu bir gündeyiz. Gün boyunca etkin olan Merkür-Satürn üçgeni, iş ve ticaret konularında, anlaşmalarda, finansal hareketlerde yerinde tavsiyeler alma, rahat ilerleme ve başarı şansımızı yükseltiyor. Sınavlar, yazışmalar, mülakatlar açısından kullanabileceğimiz, kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz bir gündeyiz, değerlendirebiliriz. Ay-Venüs üçgeninin etkisini maksimumda göstereceği akşam ve gece saatlerinde, iş ve arkadaşlık ilişkilerinden ve özel ilişkilerden yana şansımız yerinde olacak.

Cuma günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bir gün öncesine nazaran biraz daha dalgalı, duygu hali çabuk değişmesine yol açabilecek etkilerin hakim olduğu bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde etkin olan Ay-Satürn altmışlığı, güne dengeli başlayacağımızı gösteriyor. Olgun ve tecrübeli kişilerden yardım ve destek alabiliriz. Daha önce giriştiğimiz işleri oturtabiliriz. Ay-Plüton karesinin etkin olacağı öğle üzeri saatlerde çekişmeli enerjiler bir müddet için devreye girse de, ardından gelecek Ay-Merkür üçgeni, öğle öncesindeki saatleri iyi kullanabilmemiz konusunda destekleyici çalışıyor. Öğle saatleri ve hemen sonrasındaki saatlerde ise Ay-Uranüs karşıtlığının değişken enerjisi devreye giriyor. Beklenmedik durum değişikliklerine ve sürprizlere açık olacağımız bu saatlerde, olayların hangi yönde gelişeceğini tespit etmemiz veya kontrol etmemiz zor olacak gibi gözüküyor. Bu açının kesinleştiği 13:18 sonrasında boşluğa giren Ay, günün geri kalanında boşlukta (Açısız) devam ediyor Terazi burcundaki yolculuğuna… 

Cumartesi gününün ilk yarısında Ay Terazi burcunda ve boşlukta ilerliyor. Olayları net ve kararlı bir noktaya taşımakta zorlanabileceğimiz günün ilk yarısında, kalıcı ve somut sonuçlar beklediğimiz işlere adım atmayabiliriz. Ay’ın Akrep burcuna geçiş yapacağı 13:26 sonrasında ise kararlılık ve netlik kazanıyoruz. Sezgilerimizi aktif bir şekilde kullanabileceğimiz ve duygularımızı daha güçlü ifade edebileceğimiz bir gündeyiz. Öfke biriktirmemekte, duyguları açık bir şekilde göstermekte fayda var. Duygusal anlamda bizi hırpalayan şeylerin nedenlerini aramak üzere içe dönüş yapabiliriz. Etrafımızdaki kişilerin duygu halini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, onlara destek verebiliriz. Bir nevi şifacı rolü üstlenebiliriz başkalarının hayatlarında… Gün boyunca etkin olacak Merkür-Uranüs altmışlığı, sıra dışı ve farklı bakış açıları yakalamak adına harika bir günde olacağımızı gösteriyor. Astroloji çalışma zamanı! Okulumuzda güzel bir etkinliğimizin tam da günün enerjileriyle uygun olması ne hoş! Okulumuz, uluslararası astroloji camiasının değerli isimlerinden birini daha ağırlıyor! Dr. Lea İmsiragic “Venüs’ün zorlu açılarını nasıl yumuşatabiliriz?” konu başlıklı semineriyle okulumuzda olacak. Lea, Türkçesi okulumuz yayınlarından piyasaya çıkacak Enerji Astrolojisi kitabını da imzalayacak. Okulumuzda düzenleyeceğimiz imza saatine katılmak isteyenler 0216 386 73 96 veya 0216 358 12 23 numaralı telefonlardan okulumuz öğrenci işleri sorumlusu Yasemin Bayer’e ulaşarak bilgi alabilirler.

Pazar günü boyunca Akrep burcunda ilerlemekte olan Ay, kendi içimize, derinliklerimize dokunmak, duygusal ihtiyaçlarımızı ve hayattaki hedeflerimizi anlamak açısından harika bir günde olduğumuzu gösteriyor. Ay’ın Güneş ve Neptün ile uyumlu üçgen açılarının etkin olacağı sabah saatlerinden itibaren ruhsal bağlamda derinleşme adına harika bir atmosfer var. Güneş-Neptün kavuşumunun etkisini maksimumda gösterdiği akşam saatlerinde (Tam kavuşum 17:46) ruhsal ve ince enerjiler iyice baskınlaşıyor. Sanatsal, ruhsal, manevi değerler ve konularla ilgilenmek adına harika bir atmosfer sunan bu güzel günde astroloji okulumuz, uluslararası astroloji camiasının duayen astrologlarından birini daha ağırlıyor. ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu) Eğitim sorumlusu ve Kepler United Astroloji Okulu kurucusu Aleksandar İmsiragic 10:00-16:30 saatleri arasında okulumuzda sunacağı “Hermetik Astroloji ve Enkarnasyonlar arasındaki Bağlar” konu başlıklı workshop için okulumuzda olacak. Ay-Venüs karesinin ilişkilerde dengesizlik riski taşıyan stresli enerjisinin bir müddet için etkin olacağı akşamın ilerleyen saatlerinde özel ilişkilerde dikkatli olmakta fayda var. Ay-Plüton altmışlığının uyumlu enerjisinin aktif olacağı gece saatlerinde ise duygusal bağlarımız güçleniyor.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI

21 Şubat 2016, Pazar

Astroloji Okulu, Caddebostan

 

 

21.02.2016

Designed by Ongunsoft