Öner Döşer

22 Temmuz Haftası

Bu sayfa 12177 kişi tarafından ziyaret edildi.

22 Temmuz haftası- ÇOK HAREKETLİ BİR HAFTADAYIZ!

Mars-Jüpiter kavuşumu, Kova burcunda dolunay, Venüs-Neptün karşıtlığı, Mars-Plüton karşıtlığı, Güneş-Satürn karesi, Venüs-Jüpiter altmışlığı… Pek çok önemli açının kesinleşeceği, hareketli bir haftadayız!

YENGEÇ’TE MARS-JÜPİTER KAVUŞUMU

Pazartesi sabah saatlerinde kültürler ve inançları sembolize eden Jüpiter, harekete yönelik, agresif doğasıyla tanıdığımız Mars ile Yengeç burcundaki kavuşumunu kesinleştiriyor. Bu kavuşum Mirzam isimli bir sabit yıldıza yakın gerçekleşiyor. Mirzam, kuzey yarımkürede Sirius’tan önce doğan yıldızdır ve bir zamanlar Mısırlılar tarafından “Haberci” olarak adlandırılmıştır. Açıklama yapma, mesaj iletme teması içerir. Dünyaya yeni fikirler sunma, bir şeyler anons etme, sesini duyurma amacı güder. Hayat felsefesini dünyaya duyurmak üzere açığa çıkarılan bilgiyi, sırrı temsil edebilir. Gerçeklerin habercisi olarak da tanımlanmıştır (Brady). Mars ve Jüpiter’in bu yıldıza yakın derecede kavuşuyor olması, hayata bakışımız, inançlarımız, kültürümüzü ilgilendiren konularda bazı açıklamalara, bilgi paylaşımlarına ya da eylemlere işaret edebilir. Bu bilgiler veya paylaşımlar geçmişimizle ilgili konular, anane ve geleneklerimiz, ulusal ve milli değerlerimiz, aile bağlarımız ve anlayışımız, duygusal hayatımız, çevremizle olan duygusal bağımız, aidiyet ve güvence ihtiyacımız gibi Yengeç burcu kapsamına alınabilecek temalar üzerinde olabilir. Bunlar astrolojik semboller üzerinden genel değerlendirmeler, tahminler tabii. Önümüzdeki günlerde ülkemiz ve dünya genelinde ne türde etkileri olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz.     

Yengeç burcunda zararlı yerleşimde olan Mars’ın Jüpiter ile kavuşumu, yukarıda bahsettiğimiz konularda stresli sonuçlar doğurabilir. Ama biz elimizden geldiğince bu kavuşumu pozitif kullanmaya gayret etmeliyiz. Birkaç tavsiye faydalı olabilir:

Yaşamda kalma motivasyonunu (Mars) maksimuma çekmek (Jüpiter)

Enerjiyi (Mars) manevi gelişime (Jüpiter) yöneltmek

Agresif enerjiyi (Mars) sportif aktivitelere yöneltmek

Zor durumlar karşısında (Mars) sağlam ve inançlı durmak (Jüpiter)

TÜRKİYE astroloji haritası tetikleniyor!

Türkiye astroloji haritasının 12. evi sonunda, 1. ev girişini ifade eden Yükselen derecesine çok yakın gerçekleşen Mars-Jüpiter kavuşumu, güvenlikle ilgili risklere işaret edebilir. Bir harita üzerinde transitler incelenirken, transit eden gezegenin incelenen haritanın hangi evi üzerinden geçtiğine bakıldıktan sonra, transit eden gezegenin, incelenen haritanın hangi evinde yerleştiğine, hangi evleri yönettiğine bakılır. Transit Mars Türkiye astroloji haritasının 4 evinde yerleşiyor, 5. ve 11. evlerini yönetiyor. Transit Jüpiter Türkiye astroloji haritasının 5. evinde yerleşiyor, 6. ve 10. evlerini yönetiyor. Bu şartlarda şu sonuçlara varabiliriz: Halkın güvenliğini (kavuşumun etkilediği 12. ve 1.ev) sağlamak için güvenlik güçlerinin (doğal gösterge olarak Mars, 6. ev yöneticisi olarak Jüpiter) daha aktif olması gerekecek ve sınırlarımız ya da güvenliğimizle ilgili konular (Mars 4. evde) hükümetin (Jüpiter 10. evi yönetiyor) gündeminde önemli yer tutacak, hatta bu konuda bazı kararlar alınması üzere konu Meclis'e (Mars 11. evi yönetiyor) bile taşınabilir.

Transit Satürn de ülkemiz astroloji haritasının Güneş derecesi üzerinden geçiş yapmakta, otorite figürlerinin önemli kararlar alması gereken ya da sorumluluk üstleneceği zamanlarda olacağımızı gösteriyor. Transit Satürn'ün Güneş üzerindeki etkisini sürdüreceği yakın süreçte, otorite figürlerinin kontrol altında tutma arzusu da artacak. Güneş ülkemiz haritasının 3. evini yönettiğinden, konu yakın bölgemiz ve komşularımızla alakalı. Satürn'ün Güneş üzerinden geçişi, otoritenin medyayı (sosyal medya da dahil) kontrol altında tutma konusunda bazı düzenlemeler yapacağını da düşündürüyor öte yandan... 

Konu hakkında daha detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz...

http://www.onerdoser.com/HD319_22-temmuz-haftasi.html 

VENÜS BAŞAK BURCUNA GEÇİYOR!

Pazartesi günü öğle sonrasındaki saatlerde ilişkiler gezegeni Venüs Başak burcuna geçiyor. Özel ve sosyal ilişkilerimizde daha titiz ve detaycı davranabileceğimiz bir sürece giriyoruz. Fiziksel görünümümüzle uğraşma isteğimiz de artabilir.

İlişkimizde kılı kırk yarma, aşırı detaycı ve titiz davranma eğilimi de gösterebilir, ilişkimizi zedeleyebiliriz. Başak burcundaki Venüs’ün en riskli yönlerinden biri, ilişkide partnerini olduğu gibi kabul edememektir. Koşulsuz sevgiye ulaşma konusunda kifayetsiz kalır zira Başak burcundaki Venüs.

Olumlu yönden ele alırsak, ilişkimize çeki düzen verebiliriz. İlişkimizde daha ayağı yere basan ve sağlamcı bir yön izleyebiliriz.

GÜNEŞ ASLAN BURCUNA GEÇİYOR!

Pazartesi günü 18:55’te Güneş Aslan burcuna geçiyor. Yazın en inatçı (sabit burç) sıcaklarının (ateş elementi) beklenebileceği zamanlar başlıyor. Aslan burcunun yöneticisi olan Güneş, bu burçta doğasının gereklerini en doğru ve beklenen şekilde ortaya koyar. Zira Aslan burcu ve Güneş arasında önemli ölçüde benzerlikler vardır. Güneş’in Aslan burcundan geçiş yaptığı zamanlar güç ve otoritesini ortaya koyma, başkaları üzerinde etki yaratma, olaylara damga vurma, tanınma ve kendini ifade etme arzusunu yükseltir. Canlılık, hayata asılma, hayattan keyif alma, eğlenceli aktivitelere vakit ayırma, tatil yapma ihtiyacı artar.

KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Pazartesi gecesi 21:06’da 0 derece 05 dakika Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor.  Satürn ile dik açıda gerçekleşecek olan bu dolunay, Kova burcunun hümanist, toplumcu, birlikte hareket etme ihtiyacını temsil eden niteliklerinin vurgu kazanacağını, ifade özgürlüğü ihtiyacının yükseleceğini gösteriyor. Ay’ın bulunduğu dereceye yakın bulunan Altair yıldızı cesaret ve aksiyon ile ilişkilendirilir ama bu cesaret aynı zamanda insan ilişkileri ve gözetme ile ilişkilidir (Brady). Bu yıldız, aksiyon ve güç yıldızıdır. Bu aksiyon sadece kendi yararına değil, aynı zamanda başkalarına hizmet içindir. Hızlı hareket etme ve kararlılık teması vurgulayan bu yıldızın riskli yönü sinirlilik ve özensiz hareketlerdir. Dolunay esnasında Ay bu yıldızla birleşiyor ve Dünya Astrolojisi’nde Ay halkı sembolize eder. Ay’ın tam karşısında, Aslan burcunda yerleşmiş olan Güneş de genel anlamıyla Kralı, günümüzde otoriteyi temsil eden kişileri, devlet adamlarını temsil eder. Bu ikisinin karşıtlığının Satürn gezegeniyle dik açı oluşturması (gergin açı), halkların (Ay) devletler, hükümetler veya genel anlamıyla otorite figürlerinin (Güneş) kontrol altında tutma ve/veya düzeni koruma (Satürn) çabasına karşı, halkların (Ay) ifade özgürlüğü ve birlikte hareket etme hakkı için (Kova burcu) kararlı bir şekilde hareket etme eğilimi göstereceğini (Altair) ifade edebilir dünya genelinde… 

VENÜS-NEPTÜN KARŞITLIĞI

Cuma günü Başak burcundaki Venüs ile Balık burcundaki Neptün’ün karşıtlığı kesinleşiyor. Ay’ın bu ikilinin karşıtlığını tetikleyeceği Perşembe günü de dikkat çekiyor.

Venüs-Neptün arasındaki uyumsuz açıların (kare, karşıt gibi) ilişkilerde hayal kırıklığı, aldanma ve üzüntü getiren yönleri vardır. Yanlış kararlar alma riski de fazladır ilişkilerle ilgili. Netleşmekte, karar vermekte zorlanırız ilişkimizin geleceğine yönelik…

Sadece olumsuz açıdan bakmamalı bu ikilinin uyumsuz açılarına. Artistik ve sanatsal konularda ya da hayal gücü ve tasarım becerisi kullanılan alanlarda yaratıcılığın da tavan yaptığı dönemledir böylesi dönemler. Amerikalı astrolog Robert Hand’e göre “en soyut sanatlar en Neptünyen olanlardır; müzik (beste anlamında) ve şiir gibi. Resim ve heykel ise yaratımın fiziksel doğası nedeniyle Venüs’ün etkisinin güçlü olmasını gerektirir. Neptün, Venüs ile birlikte sanatsal yaratıcılığı ifade eder. Venüs yaratımın fiziksel tarafını temsil ederken Neptün de bir şeyin fiziksel dünyaya gelmesi için gereken ilhamı verir.”

Bizi zehirleyen (Neptün) ilişkilerden (Venüs) sıyrılma olanağı da verebilir öte yandan. Nasıl ki bazı ilişkinin başlaması hayırlı ise, bazı ilişkinin de bitmesinde hayır olabilir.

Ama ilişkilerimizde (Venüs) gereksizce eleştiriler yaparak ve aşırı titizlenip kılı kırk yararak (Başak burcu), durduk yerde ilişkimizi yaralayabilir (Neptün) fazla idealize etmek veya yüksel beklentiler yüzünden, hiç yoktan güzel giden ilişkimizi kurban edebiliriz (Balık burcu). Bu yüzden beklentilerimizi iyi dengelememiz gerekiyor.

GÜNEŞ-SATÜRN KARESİ

Pazar günü Güneş-Satürn karesi kesinleşiyor. Aslında Pazartesi günü gerçekleşecek dolunay esnasında da Ay-Güneş karşıtlığının Satürn ile kare açı oluşturduğunu görüyoruz. (T-kare) Dolayısı ile Güneş-Satürn karesinin etkileri hafta başından itibaren devrede olacak. Ama bu etkiler hafta sonunda iyice belirginleşecek.

Güneş ve Satürn her ikisi de otorite figürlerini temsil ederler. Bu ikisinin kavuşum, kare ve karşıtlıklarında otorite figürleriyle zorlanmalar yaşanabilir. Herhangi bir izin, destek ve yardım istemek açısından uygun zamanlar olarak görülmemiştir Seçimsel Astroloji’de.

Her türlü yeni risklere girişmek açısından uygunsuzdur. Yeni çalışanlar almak, mali işler ve yatırımlar, başkalarından yardım istemek, iyilik ve ilerleme beklemek açısından da olumsuz görülmüştür. İlerlemekte zorlanırız ve otoritenin kontrol güdüsü güçlüdür böylesi zamanlarda.  

Önemli iş ve projeleri kabul ettirmenin zor olduğu böylesi zamanlarda, işleri fazla zorlamamak, yokuşa sürmemek daha isabetli olabilir mesela…

MARS-PLÜTON KARŞITLIĞI

Pazar günü Mars-Plüton karşıtlığı kesinleşiyor. Hafta başından itibaren etkisini gösterecek bu karşıtlığın Ay tarafından tetikleneceği Cumartesi günü de dikkat çekiyor.

Mars-Plüton arasındaki kavuşum, kare ve karşıtlıklar stresli görülür Dünya Astrolojisi’nde.

Mars, ordu, askerler, savaş, terörist saldırılar, kavgalar, grevler ve çatışmalar, karşıt güçler, yangın, itfaiye hizmetleri, kundakçılık, diktatörler, hırsızlar, kimyagerler, kasaplar, gangsterler, baş kaldıran, isyankar yapıda kişileri temsil eder.

Plüton, değişim ve dönüşüm ilkesi, karanlıkta ya da insanlardan gizli olarak yapılan her şey, siyasi yeraltı örgütleri, casusluk, örgütlü suçlar, şiddet, tecavüz, gizli bilgileri açığa çıkartan dedektiflik, araştırmacılık gibi faaliyetleri temsil eder.

Şiddetli eylemler, terör, çatışma, patlamalar, suikastlar, manüplasyonlar görülebiliyor bu ikilinin temaslarında. Karanlık kişiler ve gruplar daha fazla işbaşında oluyor ve eyleme geçebiliyor. Güç çekişmeleri artıyor. Yangın ve kazalar artıyor. Bu yüzden dikkatli olmalı, stres ve gerginlik yaratmamalı, yaratan kişilerden ve ortamlardan uzak kalmalı mümkünse bu hafta genelinde ve özellikle de hafta sonunda…

VENÜS-JÜPİTER ALTMIŞLIĞI

Pazar günü öğle sonrasındaki saatlerde kesinleşecek bu açı, gergin etkilerin ağırlıkta olduğu haftanın en sonunda bir “oh” dedirtiyor. Gerginliği yumuşatıyor. Olumsuzlukları bertaraf etmede önemli bir rol oynuyor.

Venüs ve Jüpiter klasik astrologlar tarafından “iyiciller” olarak tanımlanmıştır. Bu ikilinin kavuşum, altmışlık ve üçgenlerinde her alanda olumlu gelişmeler kaydederiz. İlişkiler (Venüs) rahatlar ve iyileşir (Jüpiter). Sosyal anlamda olsun, bireysel anlamda olsun özgürleşme, uyum ve denge yakalama, gelişme söz konusudur. İlişkilere yönelik önemli fırsatlar yakalanabilir.

Bu olumlu açının en etkin olacağı Pazar gününde giyim, kuşam, ev dekorasyonu, estetik ev güzellikle ilgili temalarda girişimler yapabiliriz. Keyif alacağımız, değişik yerlere geziler düzenleyebiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerimizde dargınlıkları veya olumsuzlukları düzeltmek için girişimde bulunabiliriz.

Sözün özü, gergin başlayacağımız haftayı güzel kapatıyoruz…

 

Haftanın günlere göre detaylı değerlendirmelerine gelince…

Pazartesi boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde Yengeç burcunda Mars-Jüpiter kavuşumu kesinleşiyor. Bu kavuşumla ilgili bilgiyi haftalık yazımın giriş kısmındaki ilgili bölümden okuyabilirsiniz. 15:40’ta Venüs Başak burcuna geçiyor. Özel ve sosyal ilişkilerimizde daha titiz ve detaycı davranabileceğimiz bir sürece giriyoruz. Fiziksel görünümümüzle uğraşma isteğimiz de artabilir. Olumlu yönden ele alırsak, ilişkimize çeki düzen verebiliriz. 18:55’te Güneş Aslan burcuna geçiyor. Şartları yönetme, hayata asılma, tatil yapma arzumuz güçleniyor. Başak burcundaki Venüs ve Aslan burcundaki Güneş ile ilgili bilgileri haftalık yazımın giriş kısmındaki ilgili bölümden okuyabilirsiniz. Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte 18:55'te boşluğa girecek olan Ay (açısız) 21:06’da Kova burcuna geçiyor ve 21:15'te dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayın etkileri ile ilgili bilgiyi haftalık yazımın giriş kısmındaki ilgili bölümden okuyabilirsiniz.

Salı günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Toplumsal ve insani konuların, birlikte hareket etme arzusunun ön plana çıkacağı bir gündeyiz. Sabah erken saatlerinde etkin olacak Ay-Satürn karesi, duygusal anlamda bastırılmışlık ya da engellenmişlik hissine sebep olabilir. Harekete geçmekte zorlanabilir, gecikebiliriz. Bu despresif etkileri aşmak adına yürüyüş yapmak, duş yapmak, mümkünse yüzmek gibi aktivitelere yönelebiliriz. Ay-Uranüs altmışlığının etkisini göstermeye başlayacağı öğle saatlerine doğru toparlamaya başlıyoruz. Öğle sonrasında ve özellikle de akşamüzeri saatlerinde bizi rutin dışına çekecek değişik aktivitelere yönelebiliriz. Yaratıcılığımızın ve keşfetme eğilimimizin tetikleneceği bu saatlerde, daha evvelce takıldığımız, çözemediğimiz şeylerle uğraşabilir, farklı bakışlar getirebilir, çözümler üretebiliriz. Yeni şeyler öğrenebiliriz. 17:00’de boşluğa girecek olan Ay, günün geri kalanında Kova burcunda boşlukta (açısız) ilerliyor.

Çarşamba günü boyunca Ay Kova burcunda ve boşlukta ilerliyor. Gün boyunca belirsizlik ve kararsızlık enerjisi hakim olabilir. Şartlar netleşmeyebilir. Olaylara yön vermek için çok fazla şartları zorlamamak, endişe ve tasadan uzak, ilahi plana güvenerek akışta kalmak isabetli olabilir böyle bir günde. Böylelikle umduğumuzdan kolay ilerleyebilir. Başkalarına yardım ve fayda üretmek, insanlığa hizmet edebileceğimiz işlere yönelmek açısında çok güzel bir gündeyiz. Ve egomuzu aşabileceğimiz testlerden geçeceğimiz, fedakarlık isteyen bir gün bu. Zihinsel aktivitelere de yönelebiliriz. Toplumsal iş ve projeler ön planda olacak. Gece 21:22'de Ay Balık burcuna geçiyor. Maneviyat ve ruhsallık vurgu kazanıyor. Ruhsal çalışmalar yapmak, ibadet etmek, bizde hüşu hissi uyandıracak ve yaratıcılığımızı arttıracak sanatsal konulara yönelmek (örneğin hafif müzik dinlemek) için güzel bir gecedeyiz. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay-Venüs karşıtlığı etkinleşiyor zira. Öte yandan, ilişkiler açısından stresler olabilir, başkalarına yönelik eleştirilerimizin dozunu iyi ayarlamalıyız gece saatlerinde.

Perşembe günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Duygusal hassasiyetlerin, manevi değerlerin, ruhsal temaların tavan yapacağı bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde henüz Ay'ın Venüs-Neptün karşıtlığını tetiklemesine bağlı olarak, ilişkilerde hayal kırıklığı yaratabilecek etkiler, hassasiyetler devam ediyor. Ama sabahın ilerleyen saatlerinde Ay'ın ardına uyumlu açıları var ve zorlanmaları tolare ediyor. Sabah erken saatlerde Ay sırasıyla Satürn, Jüpiter ve Mars ile uyumlu açılar yapacak. Yani, su elementindeki Büyük Üçgen açı kalıbını çalıştıracak. Ruhsal çalışmalar şifa çalışmaları yapmak, imgeleme çalışmaları yapmak, ibadet ve maneviyata yönelmek açısından mükemmel saatlerdeyiz. Ve başkalarına yardım etmek, affetmek, egomuzu aşmak için çıkacak fırsatları bir nimet gibi görmeli, uyanık olmalıyız bu saatlerde. Ay-Plüton altmışlığının etkin olacağı öğle saatlerinde yapacağımız işlere, girişimlerimize güçlü destekler alabiliriz. Duygusal anlamda kendimizi bütün ve gçlü hissedeceğimiz, tatmin bulabileceğimiz ve ayrıva kendimizi güçlü ifade edebleceğimiz bu saatlere önemli toplantılar, bireysel görüşmeler koyabiliriz rahatıkla. Bu olumlu ve yapıcı enerji sabah saatlerinden itibaren güçlü bir şekilde devrede zaten. Öğle sonrasındaki saatlerde yakınlaşan Ay-Merkür üçgeninin iletişimi kolaylaştıran, kendini sözel ve yazılı olarak iyi ifade etme imkanını arttıran olumlu etkileri devreye giriyor. Bu olumlu açı, günün geri kalanında da aktif olacak. Yeni şelyer öğrenmek, fikirlerini ortaya koymak, sosyal medyayı aktif kullanmak, kendini ifade etmek açısından güzel bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz. 21:43'te Merkür ile üçgen açısını kesinleştirecek olan Ay, gecenin geri kalanında Balık burcunda ve boşlukta (açısız) ilerliyor.

Cuma günü boyunca Ay Balık burcunda ve boşlukta ilerliyor. Manevi değerlerin vurgu kazanacağı bir gündeyiz. Ay'ın boşlukta ilerliyor olması, netlik ve kararlılık kazanmamızı zorlaştırıyor. Ama Ay'ın boşlukta olması bir olumsuzluk değildir. Sadece belirsizliktir. İçinde bulunduğumuz şartların ne yönde ilerleyeceğinin netlik kazanmaması, beklediğimizden farklı bir yönde ilerlemesi olasılığını gösterir. Hiçbir şey yapmayalım anlamına gelmez. Hatta bazı zamanlarda, Ay'ın uyumsuz bir açısı olacağına, en son olumlu bir açı yapmış olması ve boşlukta ilerliyor olması tercih edilebilir.  Ay boşlukta iken günlük, devam eden işlerimizi devam ettirebiliriz. Bu bağlamda da bir olumsuzluk yaratmaz. Ama kalıcı ve somut sonuç beklediğimiz işlere yapacağımız yeni girişimlerde yön belirlemek açısından önemlidir. Gün boyunca etkin olacak Venüs-Neptün karşıtlığı öğle saatlerinde kesinleşiyor. İlişkilerimizde dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz. Bu açının etkileri konusunda bilgi için haftalık yazımın girişinde lgili bölümü okuyabilirsiniz.

Cumartesi gününe hemen geçişte, geceyarısı 00:28'de Ay Koç burcuna geçiyor. Hareketli ve hararetli bir gündeyiz! Netlik ve kararlılık, hızlı harekete geçme ve girişimcilik arzusu vurgu kazanıyor. Ay-Güneş üçgeninin etkin olacağı sabah erken saatlerinde gerek özel, gerekse iş ilişkilerimiz açısından olumlu enerji hakim. Günün geri kalanında zorlu etkiler ağırlık kazanacağından, erken harekete geçmemiz isabetli olabilir. Ay-Jüpiter karesinin etkin olacağı öğle saatlerinde duygusal anlamda abartılara, maddi anlamda müsrifliğe açık olacağız. Boyumuzu aşan risklere kalkışabiliriz bu saatler civarında. Ay'ın Mars-Plüton ile ardı ardına temas kuracağı öğle sonrası ve ikindi saatleri civarı çok gergin, dikkat! Sert ve tetikleyici, patlayıcı etkiler günün geri kalanında da devam ediyor. Zira bu açılarından sonra Ay'ın Uranüs ile de kavuşumu yaınlaşıyor ve gece saatlerinde bu açı kesinleşiyor. Tehlikeli ve riskli işlerden ve girişimlerden, gergin ortamlardan ve kişilerden uzak kalmamızda fayda var. Soğukkanlı ve aceleden uzak hareket etmemiz, kışkırtıcı söz ve eylemlere kendimizi kaptırmamamız yerinde olur. Giderek yakınlaşan Mars-Plüton karşıtlığının etkleri devrede olacak gece saatleri boyunca. Bu konuda bilgi için haftalık yazımı girişinde ilgili bölümü okuyabilirsiniz.

Pazar günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Yine hayli tempolı ve hareketli bir gündeyiz. Aceleci kararlardan ve agresif tepkilerden uzak durmamızda fayda var. Zaten halihazırda beklenen gerginlikleri tetikleyebiliriz zira. Sabah çok erken saatlerde Merkür ile doksan derecelik dik açısını kesinleştircek olan Ay gün boyunca başka bir açı yapmayacak. Sabah erken saatlerden itibaren iletişim gergin akabilir demektir bu. Geceyarısı saatlerinde kesinleşecek Mars-Plüton karşıtlığı gün boyunca etkili olacak. Bu karşıtlığın etkileri hakkında bilgi için haftalık yazımın girişindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Güneş-Satürn karesi de sabah erken saatlerde kesinleşiyor. erkek figürleriyle, önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle ilişkilerde gerginlikler riski vurgu kazanıyor. Bu açı ve etkleri hakkında bilgi için yazımın girişindeki lgili bölmü okuyabilirsiniz. Günün ilk yarısında çok etkin olan agresif açıların ardından, özellikle öğle sonrasındaki saatlerden itibaren etkisi devreye girecek Venüs-Jüpiter altmışlığıyla rahatlıyoruz! Günün geri kalanında da etkin olacak bu uyumlu açının etkileri hakkında yazımın girişindeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Gergin başladığımız haftayı güzel kapatıyoruz....

Keyifli, sağlıklı ve başarılı bir hafta dileğiyle...

21 Temmuz 2013,

Öner DÖŞER,

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

 

22 Temmuz Haftası burç yorumları için aşağıdaki linki takip ederek ilgilendiğiniz burcun videosuna ulaşabilirsiniz.

http://www.viplay.com/programlar/yasam/astroloji-televizyonu/22-28-temmuz-haftasi-aslan_26043 

20.07.2013

Designed by Ongunsoft