Öner Döşer

24 Mart Haftası

Bu sayfa 10122 kişi tarafından ziyaret edildi.

24 Mart Haftası SEÇİM ZAMANI!

30 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin yakın geleceğimizi belirlememizde ne denli önem taşıdığının hepimiz farkındayız.

Seçme şansı, insanoğluna verilen en değerli armağandır ve kendini fark etmiş varlıkların sorumluluğudur. Günlük hayatımızda yapacağımız şeyleri seçer, karar verir, buna göre irade gösteririz. Olasılıklar arasından yaptığımız seçimle birlikte, artık diğer olasılıkları ortadan kaldırmış oluruz. Bu seçimi yaparken hem dışarıdaki şartlardan, hem de kendi içimizden etkileniriz. Kalbimizi dinlediğimiz seçimlerimizin her zaman daha isabetli olduğu söylenir. İşte şimdi tam da böyle yapmamız, kalbimizin sesini dinlememiz gerekecek bir seçme zamanına yakınlaşmış bulunuyoruz. Malum, hayatta bazı seçimlerimiz diğerlerinden çok daha önemlidir. Çünkü sadece bizi değil, çocuklarımızın geleceğini de bağlar. Böyle bir durumda sorumluluğumuz daha da artar. Etrafımızda nasıl bir atmosfer oluşmasını istiyoruz? Nasıl hizmetler almak istiyoruz? Ne türde kişilerin bizi yönetmesini istiyoruz? Tüm bunları fark edip, bilinçli bir şekilde kendi içimize dönerek ve kalbimizden geçenleri dinleyerek seçim yapma zamanındayız. Dış faktörlerden, olan bitenden, şu ya da bu şekilde gösterilmek istenilenlerden kendimizi sıyırarak, tam bir uyanıklık, farkındalık ve bilinçlilik haliyle, içimizin sesini dinleyerek. İç sesimiz bize seçenekler içerisinde en doğrusunu gösterecektir… 

Merkür’ün Jüpiter ve Plüton ile uyumlu açılarının etkin olacağı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde iletişim daha uyumlu, dengeli akıyor olacak. Bunu değerlendirebilir, önemli konuşmaları, toplantıları, anlaşmaları, yazışmaları, seyahatleri, tanıtım ve duyuruları bu günlere alabiliriz.

Cumartesi günü Merkür-Kiron kavuşumu kesinleşiyor! Bu kavuşum, vereceğimiz önemli kararlarla yaralarımızın sarılması ve geleceği şifalanmasına katkıda bulunmayı tercih edebileceğimizi, ya da tam tersine, yaraların daha da hırpalanmasına vesile olabileceğimizi gösteriyor. Seçim bizim! Tabii kişisel bazda ele alırsak, sözlerimizle yaralayıcı olmamaya özen göstermemiz, başkalarının seçimlerine müdahale etmekten uzak kalmamız gerektiğini de işaret ediyor. Bu ikilinin, Türkiye astroloji haritasının Tepe Noktası’na (MC) çok yakın birleşiyor olması da hiç tesadüf değil! Bir ülke haritasının Tepe Noktası, o ülkenin dış imajını, hedeflerini, kaderini, geleceğini nasıl oluşturacağını, idarecilerini temsil eder. Transit Ay da Merkür-Kiron kavuşumunun üzerinden geçiş yapacak Cumartesi gününe geçişten hemen sonra ve bu kavuşumu iyice aktifleştirecek.

Yine Cumartesi günü, ilişkiler gezegeni Venüs’ün iki malefik ile, Mars ve Satürn ile açıları kesinleşiyor: Mars ile üçgen, Satürn ile kare. Hafta sonuna doğru etkisi belirginleşmeye başlayacak bu açı, gerek özel ve gerekse sosyal ilişkilerde agresifleşme, tahammülsüzleşme, zorlanma, stres ve baskı hissetme ihtimallerinin güçlü olduğunu gösteriyor. Malum, hassas bir dönemden geçiyoruz, bu hafta tansiyon daha da yükselecektir, ilişkilerimize özen göstermemizi ve esnek olmamızı gerektirecektir. En önemli şey ilişkilerimiz, bunu unutmayalım!

KOÇ BURCUNDA URANÜSYEN YENİAY!

30 Mart Pazar günü 20:44:40’ta Koç burcunda yeniay meydana geliyor. Ülkemiz açısından çok önem taşıyan yerel seçimlerin akşamında gerçekleşecek bu yeniay Uranüs ile kavuşum, Jüpiter ve Plüton ile dik açı yapıyor. Açıların hiyerarşisinde kavuşum her zaman en güçlüdür. Bu yeniay Uranüs ile kavuşum yapıyor, bu yüzden Uranüsyen yeniay olarak nitelendiriyorum. Uranüs’ün doğasında değişim vardır. Koç burcu başlangıçları ifade eden bir burçtur. Bu yüzden bu yeniay, değişimle birlikte gelen önemli yeni başlangıçları ifade ediyor diyebiliriz çok rahatlıkla.

Yeniay anına yönelik Ankara’ya göre çıkartılmış haritayı esas alırsak, Akrep burcunun yükselmekte olduğunu ve yeniayın 6. Burca denk düştüğünü görürüz. 6. Ev, temsil ettiği sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra (Silahlı Kuvvetler de dahil) hizmet kuruluşları, toplum adına sosyal hizmetlerde çalışan memurlar,  işçiler ve çalışan kesin, sendikalar ile de alakalıdır. Bu haritada yeniay derecesi 6. Eve denk düştüğünden, değişim ve yeni başlangıçlar en çok bu konularda olacaktır. Uranüs beklenmedik olanı, şaşırtıcı ve hatta şok edici olanı simgeler. Bu açıdan ele alırsak, seçim sandıklarından pek çoğumuzu şaşırtacak sonuçlar çıkacağını düşünebiliriz. Seçim gününe başlarken Ay Koç burcunda yeniaya doğru ilerlemekte, iyice kapanmakta olacak. Astrolojide buna “balzamik faz” deriz ve bu fazın bitişleri temsil ettiğini söyleriz. Hemen yeniaydan itibaren yeni başlangıçlar devreye girer. Bu sembolik anlamı toparlayarak ifade edersek, bazıları için sürpriz bitişler, sonlanmalar, bazıları için sürpriz başlangıçlar, yeni adımlar zamanı diyebiliriz! Bazı şehirlerde, ilçelerde, kaza ve beldelerde görev gelecek yeni yöneticiler, görevlerine başlar başlamaz reform denilecek yenilikler yapabilir, eski kadrolarda radikal değişikliklere gidebilirler. 

Tabii Koç burcundaki bu Uranüsyen yeniayın tek anlamı yukarıda bahsettiklerimiz değil tabii ki.  Uranüs isyankar çıkışları, baskı yapan her şeyden kurtulup, özgürleşme ihtiyacını temsil eder. Bu amacına ulaşmak için Uranüs, her türlü aşırı vurguyu gösterir ve yöntemi daima radikaldir. Hizmet kuruluşları arasında sayabileceğimiz partileri de içine alacak şekilde, bu alanda yer alan kurum ve kuruluşların kendi içlerinde veya birbirleri arasında sürtüşmeler oluşabileceğini, çatlak seslere işaret ediyor. 

Yeniay haritasında yükselmekte olan Akrep burcu, Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesine çok yakın denk düşüyor ve bu yeniayın ülkemiz için ne denli önemli olduğunu gösteriyor. 1. Eve denk düşen Satürn, mesuliyetlerimizin farkında ve gerçekçi olmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Yükselen derecesi Türkiye astroloji haritasının 5. Evine denk düşüyor ve yerel seçimlerde gençlerimizin oylarının çok önem taşıyacağını gösteriyor. Yeniay derecesi Türkiye astroloji haritasının 10. Evine denk düşüyor ve yerel seçimlerin ülkemizin yakın geleceği açısından çok önemli olduğunu, bazı önemli değişimlerin ve hızlı gelişmelerin hemen önümüzde olduğunu işaret ediyor.  

Yeniayın 10. Evimize denk düşmesi sadece yerel seçimlerle sınırlı değil, geleceğe yönelik önemli gelişmeleri de anlatıyor. Koç burcuna giriş haritasında (20 Mart 2014) Mars yükselende idi. Böyle olduğu dönemde Marsiyen etkiler –savaş, terör, şiddet, çekişme-sert rekabet- artar. Yükselim zamanlarını dikkate alarak ASC derecesini Mars'a ters ilerlettiğimizde, bahsettiğimiz Marsiyen etkilerin görünür hale geleceği tarihi 6 Nisan olarak görüyoruz. Bu tarih civarındaki günlerde iç güvenlik, sınırlarımızla ilgili durumlar, askeri konular, karışık iç atmosfer ve iç olaylar riski artabileceğini düşünüyoruz ister istemez. ASC derecesinin Mars'a dik ve karşıt açıya ilerlettiğimizde elde ettiğimiz diğer riskli tarihler şöyle: 21 Temmuz, 19 Eylül, 12 Aralık 2014.  

Yeniay haritasında 12 derece Koç burcunda yerleşmekte olan Uranüs, 11 derece Yengeç burcunda yerleşmekte olan Jüpiter ve 13 derece Oğlak burcunda yerleşmekte olan Plüton, Türkiye astroloji haritasının Yükselen derecesine yakın 12 derece Yengeç'te yerleşen Plüton'a karşıt ve dik açılar yapıyorlar. Yeniay derecesi Türkiye astroloji haritasının Mars derecesine karşıt açı yapıyor. Ayrıca yeniay haritasının Mars derecesi, Türkiye astroloji haritasının Merkür-Satürn kavuşumunu tetikliyor. Tüm bunlar, dönemsel agresyon, provokasyon ve gergin etkileşimlere, patlatıcı ve isyankar çıkışlara, gergin iç atmosfere, güvenlik konularında riskler olacağına, sınırlarımız ve topraklarımızla ilgili konularda dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Dayanıklılık ve mücadele gücümüzü göstermemiz gereken, birlik ve bütünlüğümüzü korumak için gayret göstermemiz gereken günlerdeyiz. Krizi güce dönüştürmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde hatırı sayılır yaralar alabiliriz; özellikle de transit Kiron'un astrolojik haritamızın Tepe Noktası'nı tetiklediği günlerde olduğumuz için!

Bu yeniay, henüz bu Pazar günü başlayacak, ama ne olduğu 15 Nisan’daki dolunay ay tutulmasında ortaya çıkacak durumları da anlatıyor ve bunlar muhtemelen yukarıda saydığımız Marsiyen durumlar olacak. Çünkü o tarihte Mars-Jüpiter-Uranüs-Plüton arasındaki Büyük Kare açı kalıbı en etkin fazında olacak ve ay tutulmasıyla tetiklenmiş olacak adeta! Ay tutulması haritasını ayrıca bir yazımda ve videolarımda değerlendireceğim. Bu yüzden şimdilik bu Pazar günü gerçekleşecek Uranüsyen yeniayın, 15 Nisan’daki Terazi burcunda gerçekleşecek ay tutulmasının tohumlarını ekecek bir yeniay olduğunu belirtmekle yetiniyorum.

Yeniay haritasında Yükselen burcun yöneticisi olarak Mars'ın 12. eve ve zarar gördüğü Terazi burcuna denk düştüğünü, geri harekette olduğunu görüyoruz. Bu konum, seçim gününde bazı dolambaçlı işlerin dönebileceğini, perde arkası işleri düşündürüyor ister istemez. Ama sadece seçimlerle sınırlı olarak görmemek gerekiyor bu konumu. Ülkemizin, halkımızın huzurunu kaçırmak için planlanmış perde arkası oyunlar ve gizli düşmenlıklarla da bağdaştırabiliriz bu durumu rahatlıkla. Ayrıca 12. evle ifade edilen, hapishaneler, hastaneler gibi kapalı alanlarla bulunan kişiler ya da gizli kapaklı işler çeviren, gizli örgütlerle ya da kişilerle de...

Konu hakkında yaptığımız astrolojik değerlendirmeleri izlemek için linkleri takip edebilirsiniz. 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/ilkbaharda-bizi-neler-bekliyor-oner-doser-yorumluyor/

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-mart-2014-oner-doser-ve-baris-ozkiris-yorumluyor/

Haftanın günlere göre detaylı değerlendirmelerine gelince…

Pazartesi günü boyunca Oğlak burcunda ilerleyecek olan Ay, gerçekçi, ayağı yere basan ve somut sonuçlar alabileceğimiz işlere girişmemizin daha isabetli olacağını ve mesuliyetlerimizin farkında olmamız gereken bir günde oluğumuzu gösteriyor. Ay ülkemiz haritasının 7. Evinde hareket ediyor olacağından, başka ülkelerle ilişkiler, açık düşmanlıklar, eleştiriler, davalar ve duruşmalar, anlaşmalar ve anlaşmazlıklarla ilgili konular vurgu kazanabilir. Sabah çok erken saatlerde henüz Ay-Güneş karesinin gergin etkileri devrede olacak, ama sabahın ilerleyen saatlerinden etkin olacak Ay-Neptün altmışlığının uyumlu etkileriyle rahat bir akış kazanmaya başlıyoruz. Ay-Merkür altmışlığının etkin olacağı öğle üzeri saatleri önemli yazışmalar, konuşmalar, toplantılar için öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Akşamüzerine doğru gergin açıların etkisi devreye girmeye başlıyor. Ay’ın Jüpiter ile karşıtlığı, Uranüs ile karesi, Plüton ile kavuşumu, duygusal anlamda dalgalı bir günde olacağımızı, amacını aşan beyan ve açıklamalar, beklenmedik ve hızlı gelişmeler, güç çekişmeleri ve kriz yaratan durumlarla karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Sağduyulu olmamız ve dikkatli hareket etmemiz gereken saatlerdeyiz. Ülkemiz açısından dış ilişkilere yönelik temalarda özellikle!

Salı günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Dikkatli adımlar atmamız ve sorumluluklarımızın farkında olmamız gereken bir gündeyiz. Ay ülkemiz haritasının 7. Evinde hareket ediyor olacağından, başka ülkelerle ilişkiler, açık düşmanlıklar, eleştiriler, davalar ve duruşmalar, anlaşmalar ve anlaşmazlıklarla ilgili konular vurgu kazanabilir. Gizli düşmanlıklar, gizlice yapılanlar ya da gizlenmiş olan şeyler açığa çıkabilir, görünür hale gelebilir. İngiliz astrolog William Lilly'e göre 12. ev gizli düşmanlıklardır ve gizlice yapılan şeylerdir; 7. ev gizli düşmanlıkların ortaya çıktığı, gizlide olanların açığa çıktığı alandır. Öğle saatleri civarı Ay’ın Satürn ile uyumlu açısı ve ardından Ay’ın Mars ile dik açısı kesinleşiyor. Ay’ın iki malefik olan Mars ve Satürn ile açıları, problemlerle uğraşmamız ve çözüme ulaşmamız için mücadele etmemiz gereken bir günde olacağımızı gösteriyor. Ay-Satürn altmışlığının etkin olacağı öğle saatlerinde duygularımızı ve şartları kontrol edebilmemiz ve topa basmamız nispeten daha kolay olabilir, ama öğle saatleri sonrasında etkinleşecek Ay-Mars karesi, agresif ve sert çıkışlara, mücadelelere, rekabet, çekişme, kafa tutma eğiliminin artacağı, kazalara ve sakarlıklara, şiddetli olaylara gebe gergin saatlerde olacağımıza delalet. Ay ile bu gergin açısının ardından boşluğa girecek olan Ay, Kova burcuna geçiş yapacağı 00:38’e kadar bu gergin etkiyi üzerinde taşıyacak. Aradaki saatlerde gerginlikler var, ama bir yere varamayan, gelişemeyen durumlar da. Bu saatler içerisinde girişilecek işlerden, görüşmelerden, yapılacak açıklamalardan ya da ortaya konulacak iddialardan somut sonuçlar alınması ihtimali zayıf olduğundan, önemli duyuru, anons, görüş ve açıklamaları ya da iş yazışmalarını, taahhütleri bu zaman aralığına almak isabetli olmayabilir. Olaylar beklenenden farklı yöne kayabilir.

Çarşamba gününe geçişten kısa bir müddet sonra, saat 00:38'de Kova burcuna geçiyor. Toplumsal ve insana ait konuların vurgu kazanacağı, bildiğimiz ya da öğrendiğimiz şeylerin derinleşeceği bir gündeyiz. Ay ülkemiz haritasının 8. evinde ilerliyor olacağından, başkalarının paraları ya da imkanları, müşretek gelirler, geri ödemeler, vergiler, para çıkışları, kredi ve borçlar, alacak verecek konularıyla ilgili haberler, bilgi akışları ön plana çıkabilir. Sabah erken saatlerden itibaren Ay-Güneş altmışlığının olumlu etkileri devreye girmeye başlıyor. Gerek kadın erkek ilişkilerinde, gerek ailevi ilişkilerde, gerekse iş ve toplumsal ilişkilerde güzel gelişmeler kaydedebileceğimiz saatlerdeyiz. Değerlendirebiliriz. Bu uyumlu açının olumlu etkisi gün geneline yayılıyor. Ay-Uranüs altmışlığının etkin olacağı akşam saatlerinde hoş sürpriz ve gelişmelere, ilginç gelişmelere açığız. Gün boyunca etkin olacak Merkür-Jüpiter üçgeni, yeni şeyler öğrenmeye başlamak, bilgi alışverişlerinde bulunmak, duyuru-anons-açıklama-yorum yapmak, imza atmak, toplantı düzenlemek gibi işler açısından isabetli bir günde olduğumuzu gösteriyor. Bu açının kesinleşeceği 15:10 öncesini kullanmak daha isabetli olabilir.

Perşembe günü boyunca Kova burcunda ilerleyecek olan Ay, toplumsal, zihinsel ve entelektüel konuların öne çıkacağını gösteriyor. Ay ülkemiz haritasının 8. evinde ilerliyor olacağından, başkalarının paraları ya da imkanları, müşretek gelirler, geri ödemeler, vergiler, para çıkışları, kredi ve borçlar, alacak verecek konularıyla ilgili haberler, bilgi akışları ön plana çıkabilir.  Sabah erken saatlerde SaSa  SaSabah erken saatlerde etkin olacak Ay-Venüs kavuşumu normal şartlarda olduğu gibi ılımlı ve uyumlu etkiler içerirken ve ilişkilerden yana şans ve fırsatları beraberinde getirirken, bu açıdan sonra Ay'ın Satürn'e kareye ilerleyecek olması, ilişkilerde zorlanmayı da beraberinde getirebilir. Yani Ay'ın önce Venüs sonra Satürn ile irtibat kuracak olması, ilişkilerde stres ve zorlanma anlamına gelebilecek ve Cumartesi günü kesinleşecek Venüs-Satürn karesini önceden çalıştıracak. Bu yüzden ilişkilerde dikkatli adımlar atmamız gerekiyor. Küskünlük yaratmak, ketum kalıp konuşmamak, araya mesafe koymak yerine, insani bağlarımızı daha sıkılaştırmak, esneklik göstermek yoluyla bu zorluğun üstesinden gelebilir, gerginliği ve problemi azaltabiliriz. Ay-Satürn karesinin etkin olacağı öğle saatleri ve sonrasında engellenmeler, yavaşlatan şeyler, blokajlar kendini daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Yanlızca ilişkilerde değil, zevk ve keyif aldığımız her şeyle ilgili olarak değerlendirebileceğimiz bu durumla başa çıkabilmenin en iyi yolu iletişimde olmak, izole kalmamak, yardım ev destek almak, duyguları paylaşmak olabilir. Ay-Mars üçgeninin etkin olacağı öğle sonrası ve akşamüzeri saatlerinde olaylar daha aktifleşebilir, hareket ve tempo kazanabilir. Gücümüzü ve eforumuzu aktif ve etkin bir şekilde ortaya koymak isteyeceğimiz, enerjik saatlerdeyiz. Mars ile üçgen açısını kesinleştirdikten sonra başkaca temel açısı kalmayacak olan Ay 15:13'ten sonra boşluğa giriyor ve günün geri kalanında boşlukta ilerliyor. Bu saat sonrasında girişeceğimiz işlerden somut ve beklenen sonuçları alamayabiliriz.

Cuma gününe geçişte henüz Kova burcunda ilerlemekte olan Ay, saat 02:10'da Balık burcuna geçiyor. Olayların akışına ayak uydurmamız ve esnek olmamız gereken bir gündeyiz. Ay, ülkemiz astroloji haritasının 9. evinden geçiş yapıyor olacağından yüksek eğitim kurumları, dini konular ve kurumlar, dindar kişiler, inançlar, yabancılar, seyahatler, hukukla ilgili konular öne çıkabilir. Öğle saatlerine doğru Ay-Neptün kavuşumu iyice etkinleşiyor. Sezgilerimiz, hissiyatımız, maneviyatımız artıyor. İbadet etmek, zikir çalışmaları yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon vs gibi içe dönüş ve zihni boşaltmak gereken çalışmalar yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bu güzel zaman aralığı öğle saatlerinden itibaren başlıyor ve öğle sonrasındaki saatlerde de devam ediyor. Bu kavuşumun ardından ikindi vaktinde güçlenecek ve akşam saatlerinde iyice etkinleşecek Ay-Jüpiter üçgeninin olumlu etkileri de devreye giriyor. Ruhsal ve manevi konular, kişisel gelişim, toplum hayrına yapılan tüm iş ve girişimler, başkalarına yardım yapmak gibi işler açısından harika saatlerdeyiz. Manevi olarak genişleme fırsatı veren bu güzel günü iyi değerlendirebiliriz. Gece saatlerinde de aynı olumlu atmosfer devam ediyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm insanlık, ülkemiz, kısacası hepimiz adına olumlu, hayırlı gelişmeler yaşamamız için kişisel olarak veya topluca niyaz ve dilekte bulunmak, meditasyonlar yapmak, düzenlemek isteyenler varsa, bugün tam da zamanı! Ben astrolojik açıdan bilgilendirmiş, uyandırmış olayım...

Cumartesi günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Empati, duygusallık, fedakarlık ve kabullenicilik temalarının vurgu kazanacağı bir gündeyiz. Sabah saatlerinden itibaren etkin olacak Merkür-Kiron kavuşumu, erken saatlerden itibaren Ay tarafından tetikleniyor. Bu kavuşum, vereceğimiz önemli kararlarla yaralarımızın sarılması ve geleceği şifalanmasına katkıda bulunmayı tercih edebileceğimizi, ya da tam tersine, yaraların daha da hırpalanmasına vesile olabileceğimizi gösteriyor. Seçim bizim! Tabii kişisel bazda ele alırsak, sözlerimizle yaralayıcı olmamaya özen göstermemiz, başkalarının seçimlerine müdahale etmekten uzak kalmamız gerektiğini de işaret ediyor. Bu ikilinin, Türkiye astroloji haritasının Tepe Noktası’na (MC) çok yakın birleşiyor olması da hiç tesadüf değil! Bir ülke haritasının Tepe Noktası, o ülkenin dış imajını, hedeflerini, kaderini, geleceğini nasıl oluşturacağını, idarecilerini temsil eder.  Ülkemizin geleceğini, hedeflerini ilgilendiren temalar açısından çok önemli bir gündeyiz! Ay-Satürn üçgeninin etkin olacağı öğle saatleri civarını daha somut iş ve girişimler için kullanabiliriz. Ama 15:43'ten itibaren Ay'ın açısız ilerleyeceğini, yani boşlukta ilerleyeceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Akşam saatlerinde Venüs'ün Mars ile uyumlu üçgen açısı ve Satürn ile uyumsuz dik açısı kesinleşiyor. Bu aqçılar aşk ve cinsellik temaları adına olumlu etkiler içerirken, aşk ve ilişkilerde mesuliyet almama veya bir şeyleri ciddiye almama gibi tavırlar yüzünden ilişkilerin zorlanacağını da işaret ediyor. Özel ve sosyal ilişkiler açısından riskli bir gece!

Pazar gününe geçtiğimizde henüz Balık burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat 04:53 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Kararlılık ve netlik kazanmaya başlayacağımız bir gündeyiz. Koç burcu atılganlığı, direktliği anlattığından, oldukça hareketli, girişimciliğin ön planda olacağı, ama aynı zamanda agresifliğin ve sıcak atmosferin de oluşabileceği bir gündeyiz! Ay kapanma fazında olduğundan, bitiş ve tamamlanma enerjisi devrede olacak. Ta ki gece 20:44'teki yeniaya kadar! Koç burcunda gerçekleşecek yeniay hakkında detaylı bilgi için yazımın girişindeki KOÇ BURCUNDA URANÜSYEN YENİAY bölümünü okuyabilirsiniz.

Seçim sonuçlarının hepimiz için en hayırlısını getirmesi dileğiyle!

Öner DÖŞER

25 Mart 2014, Salı

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

Haftanın burçlara göre görüntülü değerlendirmeleri için www.astrolojitelevizyonu.comadresimizi ziyaret edebilirsiniz…

 

AY BOŞLUKTA İKEN NELER TAVSİYE EDİLMEZ?

Ay'ın boşlukta olması, içinde ilerlediği burçtan çıkana kadar önünde temel açı yapacağı gezegen olmaması durumudur. Açılar olayların ne yönde gelişeceğini belirttiğinden, açı olmaması, olayların ne yönde gelişeceğinin belli olmaması, belirsizlik anlamına gelir. Bu yüzden Ay'ın boşlukta olduğu zamanlarda somut ve kalıcı işler için girişim yapılması önerilmez. Ama günlük iş ve aktivitelerimizi devam ettirmemiz açısından değil, yeni girişimler ve alınacak kararlar açısından bu böyledir. Ay boşlukta iken hiçbir şey yapmayalım anlamına gelmez. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda önerilmeyen aktiviteler şunlardır: önemli iş toplantıları, yeni girişimler, önemli ameliyatlar (duruma göre değerlendirmeli), teklif sunmak, iş anlaşması yapmak, önemli (veya pahalı) şeyler satın almak, önemli kararlar almak. 

Ay’ın boşlukta olmasının ne demek olduğunu ve genel etkilerini anlattığım videoyu izleyerek, bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. http://www.astrolojitelevizyonu.com/ay-boslukta-astroloji-ogreniyoruz-oner-doser/ 

24.03.2014

Designed by Ongunsoft