Öner Döşer

31 Aralık Haftası

Bu sayfa 16294 kişi tarafından ziyaret edildi.

ÖNEMLİ TUTULMA!

 

Yeni yıla merhaba!

İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tamamladığımız bu yılda pek çok şey öğrendik. Hayattan pek çok dersler aldık. Dersler bitti mi? Tabii ki hayır! Hayat devam ettiği sürece dersler de devam ediyor. Ve biz hayat okulunda pek çok şeyi tecrübe etmeye geldik.

Neden böyle yazıyorum acaba? Çünkü yılın ilk tutulması bu hafta sonu gerçekleşiyor ve bu bize büyük tecrübeler kazandıran, hayat derslerini temsil eden, karmanın efendisi olarak tanımlanan Satürn ile birleşen bir tutulma!

Geri ödeme zamanı!

Tutulmalar Güneş ve Ay’ın Ay Düğümleriyle yakın derecelerde olduğu zamanlardır. Bu yüzden kadersel etkiler yarattıkları düşünülür. Her iki düğüm de Karma ile ilişkilendirilmekle beraber, ödeşme veya geri ödeme kavramı daha ziyade Güney Ay Düğümü ile ilişkili gibi gözükmektedir. Tutulma Güney Ay Düğümünün tarafında olacak ve Plüton ile de yakın derecede gerçekleşecek. Ayrıca tutulma Satürn/Plüton orta noktasına denk düşüyor ki bu da kriz ve zorlanma, köklü değişik, hatta dönüşüm işaretçisi.

Tutulma hangi bölgeleri etkiliyor

Tutulma derecesi Avustralya kıtasına iz düşüyor.  Bölgeye göre çizdirdiğimiz haritalarda Güneş ve Ay 10.eve denk düşüyor. Alaska, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya tutulmadan etkilenen bölgeler.

 

 

2019 Yılı İŞ, AŞK, PARA, SAĞLIK ve EĞİTİM Alanlarında Size Neler Getirecek? Hande Kazanova ve Öner Döşer Astroloji Televizyonu için yorumluyor...

İzlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=9j7_Y1iqrn8

 

 

Tarih tekerrürden ibarettir!

Tarihteki Satürn Plüton döngülerinde büyük ekonomik zorluklar, yönetimlerin ekonomiyi yönetmelerinde başarısızlıklar da görülmüştür. Şirketler ve devletlerdeki bozulma da en çok bu dönemlerde görülür. Bu döngünün ekonominin altüst olması ile ilişkisi de şaşırtıcı değildir. Bu iki gezegenin kavuşumunun etkili olduğu 2019 ve 2020 yıllarına baktığımızda, bazı istisnalar hariç, dünya genelinde ekonomik anlamda işler iyiye gitmeyecek gibi görülmektedir. Bu zamanlar siyasi ve sosyal konuların beyaz ve siyah olarak görüldüğü, önlem alınmasından çok şiddetli aksiyonlara yol açan zamanlardır.

2019 yılında etkili olan Satürn-Plüton kavuşumu, dayatmacı, dikta ve kontrol içeren yönetim tarzlarına, sert ve şiddete yönelik olaylara işaret ediyor. Örneğin Birinci Dünya Savaşı başladığında bu iki gezegen yine kavuşum yapmaktaydılar. Bu iki gezegen arasındaki açı ve kavuşumlar Ortadoğu’da yaşanan büyük krizlerle de örtüşmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde bu bölgede sıcak çatışma ihtimali zaten mevcuttur. Güneş ve ay tutulmaları da bu senaryoyu desteklemektedir. Astroloji haritalarına ve 6 Ocak’taki ilk tutulmaya bakılırsa, hemen Ocak ayından itibaren bölgede hareketlenme ihtimali gözükmektedir.

Kaçırmayın!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında yeni yılı değerlendirdik. Program yılbaşı gecesi yayınlanacak. Önemli bilgiler paylaştık. İzlemenizi tavsiye ederim.  

 

 

Tutulmalar her zaman çok önemli bir öngörü aracı oldular. Eski dönemlerde ülkelerin liderleri astrolojiye duyulan saygı nedeniyle, ülkelerini yönetirken astrologlara müracaat ettiler ve onlardan bilgi aldılar. Tutulmaların önemli dünyevi olayların öncesinde meydana gelmiş olmaları dikkat çekicidir. Pek çok geleneksel astrolog tutulmaların hastalıklar, salgınlar, kargaşalar, savaşlar, kıtlıklar gibi olumsuz olayların işaretçisi olduğu kanaatindedir. Bu yüzden pek de iyimser öngörülere rastlanmaz.

Askerlerin komutanlarına veya İmparatora karşı gelişi (William Lilly)

6 Ocak tarihinde Oğlak burcunun ikinci dekanında (15 derecesinde) gerçekleşecek tutulma için İngiliz astrolog Sepherial şu bilgiyi veriyor: “İkinci dekanda, paralı askerleri komutanlarına karşı çıkmaya yöneltir.” 17.yüzyıl İngiliz astroloğu William Lilly ise bir adım öteye geçiyor ve şöyle diyor: “İkinci dekanda askerlerin komutanlarına veya İmparator, Kral veya Prens’e karşı gelişini, tüm bu girişimlerin boşa çıkmasını ve mahsullerde kıtlığı getirir.”

Askeri alanda yaşanacak başkaldırıları ifade eden bu yorumları biraz daha genelleyerek askeri konularda hareketlenme öngörüsünde de bulunabiliriz. Zira tutulma esnasında Mars Koç burcunda yer alıyor ve tutulmadan bir müddet sonra, 24 Ocak tarihinde Mars tutulma derecesini tetikliyor. Bu da askeri konularda girişimler, operasyonlar, hareketlenmeler yaşanacağını düşündürüyor. Aşağıda tutulma haritasını görmektesiniz.

 

 

Akrep burcunun yükseldiği haritada Venüs’ü Yükselen derecesine çok yakın yerleşimde görüyoruz. Akrep burcunda zarar görüyor olsa da Venüs genel anlamıyla barış ve huzur demektir. Açıları da olumsuz değil. İyicil Jüpiter’in de bu alanda yerleşmesini yine olumlu olarak değerlendirebiliriz. İyicil gezegenler haritanın 1.evinde olması halkın esenliği açısından olumludur. Jüpiter haritanın 2.evini de yönetmektedir ve finansal açıdan bu da olumlu bir göstergedir. Ama 2.evde çok sayıda gezegen yerleşmekte, tutulma 2.eve düşmekte ve Satürn ile birleşmesinin yanı sıra Plüton ve Güney Ay Düğümü ile de birleşmektedir. İşte burada biraz durmak gerekiyor!  

Ekonomik kriz derinleşiyor

Gerek içinde bulunduğumuz dönemin genel niteliği, gerekse tutulma haritadaki işaretler ekonomik anlamda daha zorlu bir zaman dilimine girmekte olduğumuzu gösteriyor. Tutulma esnasında çok sayıda gezegenin toprak elementi burçta yerleşiyor olması, insanların güvence ihtiyacının artacağını, risk alma konusunda isteklerinin azalacağını, piyasaların temkinli hareket edeceğini düşündürüyor. Tutulmayı takip eden günlerde, tutulmayı tetikleyecek gezegenler, ekonomik anlamda zorlu zamanlar hakkında bilgi veriyor.

Tutulmayı tetikleyen gezegenler

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

6 Ocak’taki tutulma 15 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek olduğu için, bu dereceyi kavuşum, kare ve karşıt açıyla tetikleyecek olan gezegenlerin tetiklemeyi hangi tarihlerde yapacağına ve bunun muhtemel sonuçlarına göz atmamızda fayda var.

15 Ocak’ta Merkür tutulma derecesine kavuşum yapıyor. O günlerde iletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklarla ilgili önemli gelişmeler beklenebilir.

24 Ocak’ta Mars tutulma derecesine kare açı yapıyor. Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, operasyonlar, savaşlar Mars doğasındadır. O günlerde bu yönde gelişmeler beklenebilir.

5 Şubat’ta Satürn tutulma derecesine kavuşum yapıyor. O günlerde engeller, eleştiriler, sorumluluklar, gecikmeler olasıdır. Finansal konularda sıkışmalar ve bürokratik anlamda sorunlar, engeller beklenebilir.

17 Şubat’ta Venüs tutulma derecesine kavuşum yapacak. O günlerde uzlaşma gerektiren konular, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konularda stresler yaşanabilir.

Uzun vadeli olarak da Mars’ın tutulma derecesine karşıt açıya varacağı 9 Haziran civarındaki günlerde yine güvenliği tehdit eden, zorlu, mücadeleli, agresif durumlarla karşılaşma olasılığı fazladır. Askeri alanda gerginlikler yaşanabilir. 14 Haziran tarihinde Mars-Satürn karşıtlığı da kesinleşiyor ve bu büyük problemleri işaret edebilen zorlu bir açıdır. Yine o günlerde (16 Haziran) Jüpiter-Neptün karesi de kesinleştiğinden, Haziran ayından itibaren yaz ayları hem ekonomik, hem de askeri konularla ilgili zorlanmalara işaret etmektedir.

Mahsullerde kıtlık

Lilly’e göre tutulma Oğlak burcunda ise hava koşullarında, çalışma alanları veya hükümetlerle ilgili değişiklikler olasıdır. Tutulmanın Satürn ile kavuşumda olması ve tutulmanın yöneticisinin de yine Satürn olması da aynı şeyi düşündürüyor.

William Lilly’e göre Satürn yönetimindeki tutulmalar soğukluk, uzun süren hastalıklar, yoksulluk, hapsolmak, korku, ölüm (özellikle de yaşlıların ölümü), kötü niyet, kıskançlık, meşakkatli davalar nedeniyle zarara uğramayı anlatır. Havanın soğuk, sisli, dondurucu olmasına, denizlerde fırtınalara, nehirlerin taşmasına ve kirlenmesine, mahsulün kaybına veya yetersiz oluşuna ve doğanın çürümesine işarettir.

Sanatsal yaratıcılığın dışa vurumu

15 derece Oğlak burcundaki tutulmanın Saros Serisi 2 Güney’dir. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre bu tutulma “sıra dışı gruplar ve kişinin bu gruplar içinde yer alması ile ilgilidir. Kişi aniden şifa, sanat ve insan sevgisi gibi konularla ilgilenen gruplar bulma arzusu duyar. Kişi bu tarz bir grup içinde yer almanın kendisine çok şey kazandıracağını hisseder.” Bu olumlu yönüyle ele aldığımızda tutulmanın sanatsal yaratıcılığı tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Zira tutulma Vega yıldızıyla da birleşmekte ve ana temasında bu konuyu da barındırmaktadır.

Vega, Lyra takımyıldızında, +0,1 kadirde, 15 Oğlak’ta, Venüs-Merkür doğasında, parlak ve güzel bir yıldızdır. Bu yıldızın etkileri tutulmayla beraber bizlere yansıyacağından, sanatsal alanda yaratıcılığı besleyebilir. Brady’e göre bu yıldız büyüleyici müzikle ilişkilendirilir. Bir planetle paran ilişkisinde yaratıcı, gizemli yeteneği ve bunun artistik ruhsal dışavurumu- ifade için kullanılmasını gösterebilir. Kendindeki yaratıcı yetenekleri keşfetmek ve sanat aşkıyla bağdaştırılır. Konuşma becerisini iyi kullanan kişilerde de etkili olan bu yıldız, hitabet yeteneğimizi de daha etkili bir şekilde ortaya çıkarmamıza ortam yaratabilir.  

Karizmatik bir diktatör (Bernadette Brady)

Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre Vega karizmatik bir diktatöre de işaret edebilir. Bu, karizma sahibi, başkalarının üzerinde güçlü etkisi olan kişidir. Alvidas’a göre bu yıldız zarafete ve değişime açık olmaya yol açar. Geleneksel astrolojiye göre Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşen güneş tutulması önemli ve etkin pozisyondaki kişilerin kaybını, gözden düşmesini beraberinde getirebilir. Öte yandan, tutulmanın Güney Ay Düğümü tarafında olması, gücün suiistimali ihtimalini de güçlendiriyor. Satürn-Plüton kavuşumu döneminde bunun dünya genelindeki etkilerini daha belirgin bir şekilde göreceğiz muhtemelen. Bu kavuşum yönetici figürlerinin baskısının artması ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla da ilişkili görülür.

Türkiye astroloji haritası nasıl etkileniyor?

Tutulmayı Türkiye astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, haritanın 7.evi üzerinde tutulma da dahil bir gezegen toplaşması oluştuğunu görüyoruz. İkincil İlerletme haritasının Merkür’ü de uzun bir müddettir bu alanda ilerlemekte ve tutulma derecesi İlerletilmiş Merkür’ü de tetiklemekte. Aşağıda transit, ikincil ilerletme ve natal haritaları görmektesiniz.

 

 

Dünya Astrolojisinde 7.ev diğer ülkelerle bire bir ilişkiler, anlaşmalar gibi temaların yanı sıra davalar ve açık düşmanlıklarla da ilişkilidir. Tutulma bu konuları aktif edecektir. Dolayısı ile 2019 yılında diğer ülkelerle ilişkiler alanında zorlanmalar muhtemelen artacaktır.

Transit Jüpiter askeri konuları, orduyu temsil eden alanda hareket etmektedir. Bu orduyu, silahlı kuvvetleri güçlendiren bir transittir. Aynı zamanda özgüven artışını ve her türlü engellemeye rağmen harekete geçme arzusunu da beraberinde getirebilir. Transit Jüpiter’in TC ilerletilmiş haritasındaki Mars’ı tetiklemiş olması ve önümüzdeki günlerde İlerletilmiş Jüpiter’e kavuşum yapacak olması da benzeri şeyleri düşündürmektedir. Ocak ayının ortası, özellikle transit Mars’ın TC astroloji haritasındaki Mars derecesine karşıt açısının 12 Ocak civarındaki günler, transit Mars’ın tutulma derecesini tetikleyeceği 24 Ocak civarındaki günler askeri alanda hareketlenmeyi göstermektedir. Bu tarihler civarında sınır ötesi harekatlar da olasıdır.

Benzer bir temayı Türkiye haritasından türetiliş Solar Arc (Güneş Yayı) ilerletme haritasında da görmekteyiz. Solar Arc haritada 13 derece Oğlak’ta bulunan Mars, 15 derece Oğlak’taki tutulmadan tetik alıyor. Dolayısı ile askeri konularda hareketlenme olasılığını arttırıyor. Aşağıda bu iki haritayı iç içe görmektesiniz.

 

 

 

Tüm bu haritalardan pek çok sonuç çıkarılabilir. Bunların hepsini burada yazmak yerine haftalık konuşmamda detaylı bir şekilde anlattım. Linkten izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=r1VTHxLTFI4&t=26s

Haftanın günlere göre değerlendirmesine gelince…

Pazartesi gününe başlarken henüz Terazi burcunda ilerleyen Ay’ın Uranüs ile sert ve beklenmedik enerjileri ortaya çıkaran karşıt açısı etkin durumda. 01:53-04:22 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay, bu saat itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Gün genelinde Ay’ın etkin açısı yok. Akşam saatlerinde Ay-Güneş altmışlığı ve gece saatlerinde Ay-Satürn altmışlığı etkinleşiyor. Sevdiğimiz kişilerle hoş vakit geçirebileceğimiz güzel bir gece bizi bekliyor. Yediğimize, özellikle de içtiğimize dikkat etmemiz yerinde olur.

Salı günü boyunca Ay Akrep burcunda ve uyumlu açılarla ilerliyor. Dinlenmek, kendimize ve sevdiklerimize vakit ayırmak, yarın başlayacak iş ve sorumluluklara hazırlanmak üzere enerji biriktirmek açısından güzel bir gündeyiz. Sabah saatlerinde Koç burcuna geçen Mars (05:19) haftanın ilerleyen günlerinde kendimizi daha enerjik ve güçlü biçimde ifade etme ve mücadele kabiliyetimizi arttırıyor. Ay-Venüs kavuşumunun etkili olduğu akşam saatlerinde aşk ve ilişkilerden yana şanslıyız. Değerlendirebiliriz!

Çarşamba gününün sabah saatlerinde Akrep burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. İyimserlik, genişleme arzusu ve gelecekten umudun arttığı, risk almaya açık olduğumuz bir gündeyiz. Ay-Mars üçgeninin etkili olduğu öğle sonrasındaki saatlerde dengeli riskler alabiliriz. Enerjimizin yüksek olduğu günün bu ikinci yarısını cesaret ve atılganlık isteyen iş ve görüşmeler için kullanabiliriz.

Perşembe günü boyunca Ay Yay burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu şanslı öğle öncesi saatlerini eğitim, yayıncılık, seyahatler, uluslararası işler, kültürel faaliyetler, yabancılarla yapılan işler ve turizmle ilgili konularda girişim yapmak üzere kullanabiliriz. Ay-Neptün karesinin etkili olduğu öğle sonrasındaki saatlerde yanılgılara, kafa karışıklıklarına, şaşırtıcı durumlara açığız, farkında olalım! Merkür-Kiron karesinin etkili olduğu gece saatleri sözlü yaralanmalara, kırgınlıklara davetiye çıkarıyor, dikkat!

Cuma gününün büyük çoğunluğunda Ay Yay burcunda ilerliyor. Ay-Uranüs üçgeninin etkili olduğu bugünde Merkür-Uranüs üçgeni de çok aktif olacak. Dolayısı ile astrolojinin de dahil olduğu değişik, sıra dışı, farklı konulara eğilebiliriz. Yaratıcılığın çok güçlü aktığı bir gündeyiz, yaratıcı fikirlerle ortaya çıkabiliriz. Yeni ve farklı fikirlerimizi paylaşmak açısından, başkalarıyla toplantı ve mütalaa yapmak açısından da uygun bir gündeyiz. Ay’ın Uranüs ve Merkür ile kavuşumda ilerlediği akşam saatlerini elimizden geldiğince değerlendirelim. 20:41’de boşluğa giren Ay, 21:54’de Oğlak burcuna geçiyor. Gün boyunca etkili olan Güneş-Neptün altmışlığı önemli ve etkili pozisyondaki kişilerle, erkek figürleriyle uzlaşma zemini yakalayabileceğimizi düşündürüyor. Bugünü değerlendirebiliriz!

Cumartesi günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Dolayısı ile garanticiliğin, temkinin vurgu kazandığı bir gündeyiz. Ay-Mars karesinin etkili olduğu sabah saatlerinde gergin olsak da, günün ilerleyen saatlerinde Venüs-Kiron üçgeni devreye giriyor ve rahatlıyoruz! Ay-Satürn kavuşumunun etkili olduğu akşam saatlerinde biraz sıkıntılı olabiliriz. İşlerin rahat ilerlemediği, kolay akmadığı bir zaman dilimindeyiz, Gecikmeler olası, farkında olalım!

Pazar günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Oğlak öncü burçlardan biri olduğundan ve tutulma Plüton ile de birleştiğinden, hızlı bir yeniden yapılanma dönemine ilerleyeceğimizi gösteriyor. Tutulma hakkında detaylı bilgi için yazımın giriş bölümünü okuyabilirsiniz. Gece saatlerinde Uranüs direkt harekete dönmek üzere durağanlaşıyor. Takip eden haftadan başlayarak beklenmedik, sürpriz, çarpıcı olaylara açık bir döneme ilerliyoruz…

İyi haftalar!

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap

OPA Türkiye Temsilcisi, APAI Üyesi

AstroArt Astroloji Okulu Kurucusu

www.astrolojiokulu.com

30.12.2018

Designed by Ongunsoft