Öner Döşer

7 Ağustos Haftası

Bu sayfa 14333 kişi tarafından ziyaret edildi.

7 Ağustos haftası KOVA BURCUNDA AY TUTULMASI

Bu haftanın en önemli göksel olayı ay tutulması hiç kuşkusuz. Türkiye’den de izlenebilecek bu parçalı ay tutulması Avrupa’nın çoğunluğunda, Avustralya, Afrika, Güney Amerika’nın doğusunda, Pasifikte, Atlantik ve Hint Okyanusunda ve Antarktika’da izlenecek.

ALLAHAISMARLADIK!

Tutulma esnasında bendeniz havada, uçakta olacağım. Türkiye’deki temsilcisi olduğum Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) tarafından Amerika Sedona’da düzenlenen grup çalışmalarına katılmak ve çeşitli ülkelerden meslektaşlarımla bir araya gelmek üzere Pazartesi öğle saatlerinde yola çıkıyorum. Önümüzdeki hafta yazım ve canlı yayınım olmayacak.

TUTULMA VE BURÇLAR

5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirdiğim canlı yayında bu haftanın günlük yorumları, burçlara göre yorumları ve ay tutulması hakkında detaylı bilgi paylaştım. Arşivden izlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Jk6ob1DkyuQ

7 Ağustos Pazartesi gecesi zirve noktasına varacak tutulma (21:10’da) Kova 15 derece burcunda gerçekleşecek.

KOVA burcu zihinsel ve entelektüel konular, insani ve toplumsal temalar, insanlığa hizmet bilincini temsil eder. İcatlar, teknolojik alanda gelişmeler, uzay bilimleri, bilginin topluma iletilmesi için kullanılan tüm teknolojiler ve araçlar Kova burcu doğasındadır. Tutulmaların bu burçta gerçekleştiği zamanlarda bu alanlarda hızlı gelişmeler yaşanır.

Kova burcunda Ay ve Güneş tutulmaları, eşitlik ve demokrasi konularının vurgu kazandığı zamanlardır. Tutulmaların bu burca denk geldiği zamanlarda eskimiş toplumsal kuralların giderek değişmeye başladığına, insanlığın daha değerli tutulduğu reformların yapıldığına, kendine özgülüğün vurgu kazandığına şahit olabiliriz.   

Geleceğin trendlerini kucaklayan, çağdaş ve ilerici adımlar Kova burcu ile temsil edilir. Kova, hem yenilikçi, hem de kendi kalıplarını iyi koruyan, ilkeleri ve prensipleri olan yapıdadır. Eskiyle yeniyi bağdaştırma, geçmişten geleceğe bir köprü kurma yeteneğini ortaya çıkarır. Kova burcunda tutulmalar entelektüel alanda gelişmeler, yeni fikirler, icatlar, buluşlar, daha evvelce öğrenilmemiş yeni ve farklı olan bilgilerin ortaya çıktığı zamanlardır. Daha önceleri bilinen, ama toplumun izlerini kaybettiği köklü bilgiler de tekrar toplumun dikkatine sunulabilir. 

Kova, kişisel özgürlüklerle, insan haklarıyla ilişkilendirilir. Kova burcunda tutulma dönemleri, insanların görüşlerini serbestçe ifade etmek istediği, medeni hakların, insan haklarının, hayvan haklarının vurgulandığı zamanlardır. Kova, hem toplum içerisinde görev üstlenebilme ama hem de bireyliğini koruma ile bağdaştırılır. Bireysel egonun toplumsal egoya dönüşmüş halini temsil eder. Toplum idealleri için mücadele etmek, aynı ideal için birlikte hareket etmek, ekip olmak Kova burcu bilinciyle bağdaştırılır. Kova burcundaki tutumalar sürecinde bu karakteristik özellikler toplumsal algıya güçlü biçimde yansır.

Tutulmanın gerçekleşeceği Kova hava elementi burçlardan biridir.

Hava elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar hava şartlarındaki hızlı değişimler, rüzgarlar, yıkıcı fırtınalarla ilişkilendirilir. Bu sert rüzgarlar aynı zamanda insan zihninde ve ilişkilerinde de eser ve netice olarak insan ilişkileri, iletişim ve zihinsel konularla ilgili değişimler, yenilikler getirir. Aynı zamanda insan olayları, sosyal olaylarla alakalıdır. Meclis’te sorunlar vardır, faturalar ödenmez, partiler zorlanır ve ilticalar olur, dış ilişkilerde sorunlar oluşur, antlaşmalar ve ittifaklar sorgulanır. (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 100-101).

Hava elementinde tutulmalar içinde bulunulan durumları akılcı bir şekilde sorgulamaya, mantıklı ve sağduyulu kararlar almaya davet eder. Entelektüel yönde motivasyonludur. Problemli yönü, daha evvelce ittifak yapılmış konularda yolların ayrılmasıdır. Fikirler değişebilir. Daha evvelce üzerinde uzlaşılmış konularda değişiklikler olabilir. Anlaşmalar bozulabilir.

Tutulma haritası

Ankara için çizdirilmiş tutulma haritasına baktığımızda, tutulmanın 6/12. Evler eksenine denk düştüğünü görüyoruz. Aşağıda haritayı görmektesiniz.

Astrolojik 12. Ev gizli düşmanlıklarla, perde arkası oyunlarla, gizli örgütlerle, hastaneler, hapishaneler gibi kapalı mekanlarla ilişkilendirilir. Tutulmanın bu alana denk düşüyor olması, gündemimizde bu konu başlıklarının öne çıkacağını düşündürür. Tutulma esnasında Aslan burcunda kavuşmakta olan Güneş-Mars ikilisi de haritanın 6. Evine denk düşmektedir. Bu yerleşim 6. Ev konularından olan askeri ve güvenlikle ilgili temaların vurgu kazanacağını göstermektedir.

Mars vurgusu

7 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek Ay tutulmasında Mars-Güneş kavuşumu var ve Mars oryantal konumda, Güneş’ten hemen önce doğan gezegen olacak. Böyle bir gezegen “Yönlendirici gezegen” olarak nitelendirilir ve dönemsel olaylarda etkisi büyüktür. Bir sonraki tutulma olan 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması bu yılın en önemli tutulması olacak. Tutulma esnasında Mars yine oryantal konumda ve Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor olacak. Kuzey Ay Düğümü ile birleşen gezegen olayların kadersel olarak hangi yönde gelişeceğinin işaretlerini verir. Kuzey Ay Düğümünün bir büyüteç gibi yükselten özelliği, bu gezegenin enerjisini yükseltir, etkilerini katlar.

Kova burcunda gerçekleşecek bu Ay tutulması, güç ve otorite ortaya koyma arzusu kabaracak olan liderlere karşı çıkacak olan halkın ya da çoğulcu anlayışların harekete geçeceği zamanları göstermektedir. Amerika astroloji haritasındaki Ay’ın hem Kova ve hem de Aslan burcundaki tutulmalarla tetiklenecek olması, bunu daha da belirgin bir biçimde göstermektedir.

Ay tutulmasının Güney Ay Düğümü tarafında olduğu zamanlar, duygusal anlamda çalkantılıdır. Bir şeylerden vazgeçmek gerekliliğini ifade eden Güney Ay Düğümü azaltıcı etki yaratır. Manipülasyona açıktır. Güney Ay Düğümünün Kova burcundaki Ay ile birleşiyor olması, halkın manipüle edilmesi veya demokrasi, özgürlükler ve eşitlikle ilgili konuların manipüle edilmesi yönünde çalışabilir.   

Tutulma esnasında Güneş’ten derece olarak geride bulunan Mars’ın tutulma derecesini tetiklemesi 12 ve 13 Ağustos tarihlerine dikkatimizi yöneltiyor. Bu tarihler civarında Mars doğasında sert ve şiddetli, kavga ve çekişme ya da agresyona yönelik bir enerji akışı vurgu kazanabilir. Sadece ülkemiz açısından bahsetmiyoruz pek tabii ki. Bu genel bir etkidir.

 

2018 yılında yine Kova burcunda gerçekleşecek Kova burcunda ay tutulmasında da Mars vurgusu var. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz. Güneş’in Mars ile kavuşumuyla başlayan bir nevi yeniay sürecin dolunayı olacak bu tutulma. Yani bu yılın 27 Temmuz’unda gerçekleşen Güneş-Mars kavuşumuyla başlayan Mars doğasındaki yüklü enerji, enerjisini 27 Temmuz 2018 dolunay-ay tutulması civarında boşaltacak. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Bu haritaya ilk bakışta göze çarpan şey tutuma esnasında Uranüs’ün de işin içerisinde olması ve sabit burçlarda oluşan T-kare açı kalıbı. Uranüs ufuk düzlemine de yakın yerleşmekte ve geri harekette olan Mars ile açısı çok etkili, çünkü Uranüs direkt, Mars geri harekette! (Double application).

Gelenekse astrolojide sabit burçlarda tutulmalar depremlerle bağdaştırılır. Yine bazı astrologlara göre Jüpiter’in Akrep burcunda olduğu zamanlarda depremler artmaktadır (Mundane Astrology, H.S.Green). Uranüs’ün Boğa burcunda olduğu zamanda depremlerde artış yüksek ihtimaldir. Tabii bu genel, dünya çapında bir etki, ama Türkiye astroloji haritasını da etkiliyor bunu görmemiz gerekir. Aşağıda 27 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek tutulmanın Türkiye astroloji haritası üzerindeki izdüşümünü görmektesiniz. 

Burada görüleceği üzere gerek tutulma esnasındaki Güneş ve Ay’ın derecesi, gerek Mars ve Uranüs’ün derecesi, Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesini tetiklemektedir.

Bu konuya daha sonra detaylı değineceğim, ama şimdiden bir ön uyarıda bulunmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren deprem konusunda daha dikkatli olmalı, bu konuyu çok daha fazla ciddiye almalıyız!  

Tutulma haritasının analizine Cumartesi günü yaptığım canlı yayında da ver verdim. İzlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Jk6ob1DkyuQ

7 Ağustos tutulması ve Türkiye astroloji haritası

Tutulma haritasını Türkiye astroloji haritası üzerine izdüşürdüğümüzde, haritamızın 2/8. Evlerinin etki aldığını görüyoruz. Aşağıda bu iki haritayı üst üste yansıtılmış şekilde görmektesiniz.

2. ve 8. Evler para evleri olarak tanımlanır. Sahip olduğumuz değerlerle, maddi koşullarla, halkın maddi gücüyle ilişkilendirilir. Tutulmanın bu evlere denk düşüyor olması, ekonomik anlamda bazı zorlanmaların olacağını ya da ekonomiyle ilgili konularda daha evvelce atılmış adımların sonuçlarının yansıyacağı bir zaman diliminde olacağımızı düşündürür.

Tutulma derecesinin ülkemiz astroloji haritasında 13 derece Akrep’te yerleşmiş Şans Noktası ve 18 derece Akrep’te yerleşmiş Venüs’e dik açısı (Venüs/Şans Noktası orta noktası ile ilişkisi) de benzer şekilde parasal konularda bazı zorlu yansımaların oluşabileceğini düşündürmekte. Pek tabii ki Venüs aynı zamanda bir ülkenin huzur ve barış arzusunu, sevgi alışverişlerini, eğlenceli ve sosyal aktivitelerini, sanatçılarını ya da toplumda sevilen kişileri de temsil eder, astroloji haritamızın 5. Evinde yerleşmesi bu konulara özellikle vurgu yapar. Venüs’ün sert açılar aldığı zamanlarda bu konularda bazı zorlanmalar vardır.

Tutulmanın ülkemiz haritası üzerindeki etkilerine Cumartesi günü yaptığım canlı yayında da ver verdim. İzlemek için linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Jk6ob1DkyuQ

Tutulmaların etkileri gerçekleştikleri günle veya birkaç günle sınırlı değildir. Takip eden altı aylık süreçte halen etkili oldukları, tutulma derecesine gelen transitlere duyarlı oldukları söylenir. Tutulmalar ve hayatımıza etkileri hakkında detaylı bilgi için linkteki videoyu izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=LsrJYuElxE4

Büyüme ve gelişme fırsatları

Hafta genelinde etkili olacak Güneş-Jüpiter altmışlığı, giriştiğimiz önemli iş ve meselelerde gelişme ve yeni fırsatlar yakalama şansımızın olduğunu gösteriyor. Tutulma sonrasında Ay’ın önündeki ilk açı da Jüpiter ile üçgen olacak. Yani Ay, Güneş’ten aldığı ışığı Jüpiter’e iletecek. Aslında bu çok önemli bir tanınma, kendini gösterme, dikkat çekme göstergesidir. Eğer üzerinde uğraştığımız işlerde kendimize güven sergiler ve kendimizi ortaya koymaya gönüllü olursak, beklediğimizden daha hızlı başarı yakalayabilir, başkalarının dikkati çekmeyi başarabiliriz.

Jüpiter gezegeni uluslararası işler, yabancılar, seyahatler, eğitim, yayıncılık, inançlar, finans, hukuk konularıyla ilişkilendirilir. Hem tutulmadan sonra Ay’ın ilk olarak Jüpiter ile olumlu irtibat kuruyor olması, hem de hafta genelinde etkili olan Güneş-Jüpiter üçgeni, yukarıda saydığımız alanlarda harekete geçmemizin, girişim yapmamızın güzel ve hızlı sonuçlarını alabileceğimizi gösteriyor.

Her ne kadar ay tutulması Türkiye astroloji haritasının para hanelerini etkiliyor ve uzun vadeli olarak bazı finansal zorluklara, mücadelelere işaret ediyor ise de, kısa vadeli olarak, bu haftanın genelinde etkili olan Güneş-Jüpiter altmışlığı, para piyasalarında (borsa vs) olumlu yönde gelişmelere de işaret etmektedir.

Aşk ve ilişkiler açısından keyifli zamanlar

Merkür-Venüs altmışlık açısının etkisinin maksimuma ulaştığı Perşembe günü ile Venüs-Neptün üçgeninin etkilerinin maksimuma ulaştığı Cumartesi günü arasındaki zaman dilimi aşk ve ilişkiler bakımından bu haftanın en keyifli zaman dilimi olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini iyi değerlendirebiliriz!

Meditasyon, şifa çalışmaları

Merkür-Venüs ve Venüs-Neptün gezegenleri arasındaki bu uyumlu açılar aynı zamanda artistik ve sanatsal projeler, estetikle ilgili girişimler, edebi çalışmalar, maneviyatla ilgilenenler ve şifa çalışmaları yapanlar açısından da kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor! Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini bu açıdan değerlendirebiliriz.

Merkür gerilemesi

Yine geldik bir Merkür gerilemesine…

24 Temmuz’dan itibaren gölgesine girdiğimiz (yani kendini hissettirmeye başlayan) Merkür 13 Ağustos’ta geri harekete dönüyor. 5 Eylül’e kadar gerileyecek olan Merkür, bu gerilemesinin bir kısmını Başak burcunda (13-31 Ağustos) bir kısmını ise Aslan burcunda yapacak (31 Ağustos-5 Eylül).

Başak burcundaki Merkür gerilemesi sürecinde detaylara daha iyi odaklanmamız gerekecek. Aslan burcundaki gerileme esnasında ise yönetmekle ilgili sorumluluk taşıdığımız konularda bazı gerilemelerle ya da geri dönüp değerlendirmek gereken durumlarla muhatap olacağız muhtemelen.

Merkür gerilemesinin Başak burcunda olan kısmına bu haftanın burçlara göre değerlendirmesinde yer verdim. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Jk6ob1DkyuQ

 

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü boyunca Kova burcunda ilerleyen Ay, kolektif enerjinin, insani ve halklarla ilgili konuların vurgu kazandığı bir günde olduğumuzu göstermekte. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadarki zaman diliminde etkili olan Ay-Mars karşıtlığı, günün ilk yarısının agresif, hareketli, hararetli, mücadeleli akacağını göstermekte. Günün ikinci yarısında tutulmanın etkilerini hissetmeye başlıyoruz ve Ay-Güneş karşıtlığının kesinleştiği 21:10 civarındaki saatlerde bu hissiyat zirve noktasına varıyor: Ay tutulması! Gerek özel, gerekse toplumsal ilişkilerimiz açısından dengeleme ihtiyacı hissettiren bir zaman dilimindeyiz.

Salı günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Bir gün öncesine nazaran daha ılımlı, daha rahat ilerleyebileceğimiz bir gündeyiz. Uluslararası işler, yabancılar, seyahatler, finans, hukuk, eğitim, yayıncılık alanlarında girişeceğimiz işlerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Ay’ın Jüpiter ile altmış derecelik açısının ardından Satürn ile yüz yirmi derecelik açısına ilerliyor olması, sabah saatlerinde girişeceğimiz işleri sağlam ve olumlu bir noktaya taşıma şansı veriyor. Günün devamında, özellikle de öğle sonrasındaki saatlerden itibaren, yeni ve güzel gelişmelere açık olacağız. Her türlü bilgi paylaşımı için uygun, zihinsel ve entelektüel konularda yapacağımız işlerde başarı şansı sunan bu günü iyi değerlendirebiliriz. Haftanın en şanslı günündeyiz diyebiliriz! Gece saat 22:07’de Uranüs ile altmış derecelik açısını kesinleştiren Ay, bu açının ardından boşluğa giriyor.

Çarşamba gününe geçişten kısa bir müddet sonra, saat 00:55’te Ay Balık burcuna geçiyor. Olayların akışına ayak uydurabilirsek, beklediğimizden hızlı ilerleyebiliriz. Ay-Venüs üçgeninin olumlu etkilerini hissetmeye başlayacağımız öğle sonrasındaki saatlerden itibaren girişeceğimiz işlerde daha rahat ilerleyebilir, arzu ettiğimiz uyum ve uzlaşmayı yakalayabiliriz. Aşk ve ilişkilerden yana da şanslı olduğumuz bu zaman diliminin zirve noktası akşam 20:44 civarında olacak. Bu saat sonrasında Ay-Merkür karşıtlığına ilerliyor olacağız. Başkalarına görüşlerimizi kabul ettirmekte zorlanabiliriz bu saat sonrasındaki zaman diliminde. Fikir farklılıklarına açık ve toleranslı olursak fazla sorun yaşamayız. Öte yandan, duygularımızla mantığımız arasında gelgitler yaşama, duygusal ağırlıklı kararlar alma olasılığımız da çok yüksek. Farkında olalım! Gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan Ay-Neptün kavuşumu manevi konulara yönelmek, ilahi konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak açısından harika bir zaman dilimi olarak gözükmekte.

Perşembe günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde etkili olan Ay-Plüton altmışlığı, önemli ve etkili pozisyondaki kişilerle bir araya gelmek, etkili konuşmalar yapmak açısından değerlendirilebilir. Gün boyunca etkili olan Merkür-Venüs altmışlığı, önemli konuşma ve toplantılar açısından kullanabileceğimiz çok güzel bir günde olduğumuzu gösteriyor. Fikir ve görüş alışverişlerinde uzlaşı yakalayabiliriz. Önemli talepleri, davetleri, sosyal etkinlikleri, yazılı veya basılı tüm görseller-sanatsal objelerle ilgili iş ve girişimleri bugüne denk getirebiliriz. Ay-Satürn karesinin etkili olduğu akşam saatleri civarında ise engelleyici, yavaşlatıcı etkiler devrede, dikkat! Bu açının kesinleştiği 16:37 sonrasında başka temel açısı kalmayan Ay boşlukta devam edecek Balık burcundaki ilerlemesine…

Cuma gününe geçişte henüz Balık burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat 08:21’de Koç burcuna geçiyor. Bu geçişi öncesinde Balık burcunda Kiron ile kavuşacak Ay, kendimizi şifalandırmamız ve temizlememiz açısından güzel bir fırsat da sunuyor (sabaha karşı saatlerde). Gün genelinde etkili olacak Güneş-Jüpiter altmışlığı, giriştiğimiz önemli iş ve meselelerde gelişme ve yeni fırsatlar yakalama şansımızın olduğunu gösteriyor. Jüpiter gezegeni uluslararası işler, yabancılar, seyahatler, eğitim, yayıncılık, inançlar, finans, hukuk konularıyla ilişkilendirilir. Hem tutulmadan sonra Ay’ın ilk olarak Jüpiter ile olumlu irtibat kuruyor olması, hem de hafta genelinde etkili olan Güneş-Jüpiter üçgeni, yukarıda saydığımız alanlarda harekete geçmemizin, girişim yapmamızın güzel ve hızlı sonuçlarını alabileceğimizi gösteriyor. Akşam saatlerinde etkili olan Venüs-Neptün üçgeni aşk ve romantizm açısından keyifli bir gecede olduğumuzu işaret ediyor. Kişisel ilişkiler açısından da uyum ve uzlaşı yakalayabileceğimiz bir gecedeyiz. Değerlendirebiliriz!

Cumartesi günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Hayli aktif ve dinamik bir gündeyiz. Ay’ın Venüs-Plüton-Jüpiter gezegenlerinin oluşturduğu T-kare açı kalıbını tetikleyecek olması, özel ve sosyal ilişkiler açısından gergin bir günde olduğumuzu gösteriyor. Sabah saatlerinde kullanabileceğimiz zaman aralıkları 08:36-10:38 olarak görülmekte. Akşam saatlerinde 17:48 sonrasından itibaren günün geri kalanını kullanabiliriz. Büyümeye, gelişmeye, fırsatlar yakalamaya açık çok güzel bir enerji akışı var günün devamında, değerlendirebiliriz! Ay-Güneş üçgeninin etkili olduğu akşam yemeği civarındaki zaman dilimi özel ilişkiler ve genel olarak sosyal ilişkiler açısından fırsatlar sunmakta. Bu açının ardından gelen Ay-Satürn üçgeni de yine tecrübeli, bilge kişilerden fayda bulma şansımızı arttırmakta.

Pazar gününün ilk yarısında Ay Koç burcunda ilerliyor. Hayli aktif ve hareketli sabah saatlerinin devamında Ay-Uranüs kavuşumu kesinleşiyor (11:00). Yeni, değişik, farklı, sıra dışı bir şeyler yapma zamanı! Öte yandan beklenmedik ve sıra dışı kişilerle, durumlarla, kaos ve sarsıntı yaratan olaylarla karşılaşma potansiyeli de mevcut! 11:00-13:39 saatleri arasında boşlukta kalan Ay, saat 13:39 itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Sağlamlık, güvenlik ve kalıcılık aradığımız bir zaman dilimine giriyoruz.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI, ISAR Cap
Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) Türkiye Temsilcisi
6 Ağustos 2017, Pazar

Burgaz adası

 

 

06.08.2017

Designed by Ongunsoft