Öner Döşer

9 Temmuz Haftası

Bu sayfa 7232 kişi tarafından ziyaret edildi.

 

9 Temmuz Haftası- MERKÜR RETROSU BAŞLIYOR!

Hafta başından itibaren geri harekete geçmek üzere yavaşlayan Merkür’ün etkilerini hissetmeye başlayacağız. Aslan burcunda 15 Temmuz’da başlayacak gerileme 8 Ağustos’a kadar sürecek. Aslan burcu yönetme, merkezde olma, dikkat çekme, yaratıcılık ve sergileme kavramlarıyla ilişkilidir. Bu tarihler arasında olayların merkezinde olacağımız, idare edeceğimiz, yaratıcılığımızı sergileyeceğimiz projelerde adımlarımızı dikkatli atmamız yerinde olacaktır. Yetenek ve yaratıcılığımızı, sergileyeceğimiz işleri gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat bu aslında.

Hafta sonunda etkisini gösterecek Merkür-Venüs altmışlığı yarayıcı fikirlerimizi ön plana çıkartacak ve kendimizi daha ılımlı ifade etmemize yardımcı olacak. Yine gün boyunca etkin olacak Güneş-Satürn karesi otorite figürleriyle ve erkek figürleriyle zorlanmalara işaret etmekte. Yaşlı ve olgun kişilerden onay ve destek almakta zorlanabiliriz. Sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. 

Haftanın günlere göre detaylı değerlendirmelerine gelince… 

Pazartesi sabah saatlerinde Ay Balık burcunda ve boşlukta ilerliyor. Ay’ın Koç burcuna geçiş yapacağı 15:13’e kadar Ay boşlukta ilerliyor olacağından somut ve kalıcı adımlar atmamız zor gözüküyor. Üzerinde uğraştığımız işlerin nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik yaşayabilir, kararsızlık çekebiliriz. Ay Balık burcunda boşlukta ilerlediğinden, olayları akışına bırakmak iyi fikir olabilir. 15:13’te Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle kararlılık ve netlik kazanmaya başlıyoruz. Olaylara asılma ve yönlendirme motivasyonumuz da artıyor. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir ilkesiyle hareket edebiliriz. Ama aceleci kararlar almaktan uzak durmamızda fayda var. Özellikle de Ay’ın Mars ile karşıt açı yapacağı akşam saatlerinde. Bu saatler civarında tartışma ve çekişmelere, sakarlık ve kazalara da açım olacağımızdan düşünmeden hareket etmemeye özen göstermeli, gözü kara ve körü körüne kararlardan kaçınmalıyız. Telaş ve acelecilik yüzünden stresli durumlarla karşılaşabiliriz. Bir şeyler talep etmek, uzlaşma sağlayabilmek açısından pek de uygun saatlerde değiliz.

Salı günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Hızlı gelişmelere açık olacağımız, tempolu ve hareketli bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde etkin olacak Ay-Plüton karesi ve Ay-Uranüs kavuşumu, güne biraz gergin başlayabileceğimizi gösteriyor. Sabah saatlerinde girişeceğimiz işlerin istikrar ve devamlılığını sağlamakta zorlanabiliriz. Olaylar beklenmedik yönde değişebilir. Yeniliklere ve değişimlere adaptasyon kabiliyetimiz ve esnekliğimiz sınanabilir. Öğle saatlerine doğru ilerledikçe gergin enerjiler yerini yumuşamaya bırakmaya başlıyor. Ay-Venüs altmışlığının olumlu etkileri sayesinde uyum ve dengeyi sağlamamız daha kolay olacak. Ay-Venüs altmışlığının etkin olduğu zamanlarda aşk ve ilişkilerle ilgili konular, artistik ve sanatsal konular, giyim kuşam ve dekorasyon, estetik ve güzelleştirmeye yönelik konular, yeme içme ve eğlenceli aktivitelerle ilgili konularda girişimler yapılabilir. Öğle sonrasındaki saatlerde devreye girecek Ay-Merkür üçgeninin de desteğiyle kendimizi daha iyi ifade edebilme kabiliyetimiz ön plana çıkıyor. Önemli konuşma ve görüşmeleri, yazışmaları bu saatlerde aktif edebiliriz. Eğitim ve yayıncılık, iletişim ve haberleşme, seyahatler, taşıma gibi konularda harekete geçebileceğimiz güzel saatlerdeyiz.

Çarşamba günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Rekabet ve çekişmelere açık bir gündeyiz. Gün genelinde uzlaşma zorluğu yaratacak etkiler var. Sabah erken saatlerde henüz Ay-Güneş karesinin gergin etkileri devrede olacak. Karşı cinsle, ebeveynlerimizle ilişkilerimizde stresler yaşamamak adına adımlarımızı dikkatli atmamız gereken saatlerdeyiz. Otorite temsilcisi kişilerle uzlaşma yakalamakta zorlanabiliriz. Önemli iş ve girişimlerimizde etkin rol oynayan kişilerden beklediğimiz desteği bulamayabiliriz. Ay-Satürn karşıtlığının etkinleşeceği öğle saatlerinde etkiler daha da zorlayıcı hale geliyor. Engellenmeler, gecikmeler yaşayabiliriz. Her ne kadar hızlı ilerlemek isteyecek isek de şartlar bize kolay yol vermeyecek gibi gözüküyor. 12.24’te Ay-Satürn karşıtlığının kesinleşmesinin ardından temel açısı kalmayacak olan Ay boşluğa giriyor. Bu saat sonrasında girişeceğimiz işlerden somut ve kalıcı sonuçlar elde edemeyebiliriz. 

Perşembe günü 02:31’de Ay Boğa burcuna geçiyor. Şartların geçtiğimiz iki güne nazaran çok daha sakin ve durağan ilerleyeceği bir sürece giriyoruz. Aradığımız huzur ve dengeyi sağlamamız daha kolay olacak. Sahip olduklarımızın tadını çıkartma, kıymetini bilme zamanlarındayız. Ay-Neptün altmışlığının etkin olacağı sabah saatlerinde iyimserlik, fedakarlık, sevgi ve duygu alışverişleri öne çıkacak. Ay-Neptün arasında uyumlu açıların olduğu zamanlar sosyal ilişkiler, seyahatler (özellikle suda seyahatler), artistik-müzikle alakalı ve psişik aktivitelere girişmek, hastaneleri veya hemşireleri ziyaret etmek, ilaç tedavisine girişmek, ruhsal ve mistik öğretilere başlamak için uygundur. Öğle sonrasındaki saatlerde Ay-Plüton üçgeninin destekleyici etkisi de devreye giriyor ve olumlu etkiler artıyor. Ay-Plüton arasında olumlu açı olduğu zamanlar fikirlerini harekete geçirmek ve somutlaştırmak, güçlü ve etkin kişilerden destek almak, ilişkilerde derinleşmek, irade gerektiren işlere girişmek, mücadeleye başlamak, ısrarla takip etmeyi gerektiren işlere kalkışmak için uygundur. Olumlu etkiler akşam saatlerinde de devam ediyor.

Cuma günü boyunca Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sakinlik ve yavaş temponun devam edeceği bir gündeyiz. Uranüs gerilemesi başlıyor. Yaratıcılığımızı içselleştireceğimiz, içeriden bilgi alacağımız bir sürece giriş yapıyoruz. Sabah erken saatlerinde Ay-Merkür karesinin gergin etkileri henüz devrede olacağından, önemli görüşme ve yazışmalarımızı bu saatlerde aktif etmeyebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle de öğle sonrasında yakınlaşmakta olan Ay-Güneş altmışlığının yapıcı etkileri devreye girmeye başlıyor. Ay-Güneş arasında uyumlu açının devrede olduğu zamanlar etkin ve unvanlı kişilerle birlikte işlere girişmek, onlardan yardım görmek, seyahatler, değişimler, yeni arkadaşlıklar, sosyal ilerleme sağlayacak durumlar, edebi veya dini konularla ilgili girişimler için uygun görülür. Akşam saatlerinde kendini daha fazla belli edecek olumlu etkiler ece saatlerinde maksimuma varıyor. Toplantılar organize etmek, önemli kişilerle bir araya gelmek, dikkat çekmek ve önem kazanmak istediğimiz işlere girişmek açısından çok uygun saatlerdeyiz. 22:45’te bu açının kesinleşmesinin ardından Ay boşluğa giriyor.

Cumartesi gününün ilk yarısında henüz Ay Boğa burcunda ve boşlukta ilerliyor. Ay’ın İkizler burcuna geçeceği 15:27 öncesindeki saatlerde girişeceğimiz işlerden somut ve kalıcı sonuçlar elde edemeyebiliriz. Şartlar beklediğimizin dışında gelişebilir. Ay’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte hareket ve akışkanlık kazanıyoruz. Özellikle de bilgi akışı ve haberleşme bağlamında. Gündem çabuk değişebilir. Çabuk adaptasyon gerektiren bir öğle sonrası bizi bekliyor. Değişen durumlar ve koşullar karşısında fikirler ve görüşler de çabuk değişebilir. Ay-Neptün karesinin etkin olacağı gece saatlerinde kararsızlık ve belirsizlik etkisi devreye giriyor. Duygusal anlamda netleşmekte zorlanacağımızdan yanlış kararlar verebiliriz. Başkalarından yüksek beklentilerimiz yüzünden hayal kırıklığı yaşama riskimiz de var. Bu yüzden beklentilerimizi makul düzeyde tutarsak iyi ederiz. İlaç almak, herhangi bir tedaviye başlamak, fazla alkol almak için uygun saatlerde değiliz. Öte tandan, sezgilerimiz ve hayal gücümüz maksimumda olacak. Ruhsal temalara yönelmek açısından güzel saatlerdeyiz.  

Pazar günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Oldukça tempolu ve hareketli bir gündeyiz. Hem Ay’ın çok sayıda temel açısı var ve hem de gezegensel açılar kesinleşiyor. Merkür Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. 8 Ağustos’a kadarki süreçte iletişim ve haberleşme alanında aksama ve gecikmelerle karşılaşabiliriz. Önemli bilgileri ortaya dökmek, yayınlamaktan ziyade, onları gözden geçirmek, bir şeyleri düzenlemek, derlemek için kullanabiliriz bu süreci. Gün boyunca etkin olacak Merkür-Venüs altmışlığı yarayıcı fikirlerimizi ön plana çıkartacak ve kendimizi daha ılımlı ifade etmemize yardımcı olacak. Yine gün boyunca etkin olacak Güneş-Satürn karesi otorite figürleriyle ve erkek figürleriyle zorlanmalara işaret etmekte. Yaşlı ve olgun kişilerden onay ve destek almakta zorlanabiliriz. Sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah erken saatlerde henüz Ay-Jüpiter kavuşumunun iyimser ve destekleyici etkileri devrede olacak. Yine sabah saatlerinde etkisi devreye girmeye başlayacak olan Ay-Uranüs altmışlığı güne heyecan, heves ve değişikliklerle başlayacağımızı gösteriyor. Ay-Merkür altmışlığının etkin olacağı öğle sonrasındaki saatlerde iletişim ve haberleşme trafiği hızlanıyor. Önemli konuşma ve görüşmelerimizi bu saatlere denk getirebiliriz. Arkadaşlarımız, ailemizden kişilerle iletişim kurarak organizasyonlar, geziler düzenleyebiliriz. Ay-Venüs kavuşumunun etkin olacağı öğle sonrasındaki saatlerde aşk ve ilişkiler bakımından çok şanslı olacağız. Keyifli ve eğlenceli aktiviteler için harika saatlerdeyiz!

Keyifli, sağlıklı ve başarılı bir hafta dileğiyle…

 

Öner DÖŞER

8 Temmuz, Pazar

ASTROLOJİ OKULU

Temmuz ayının burçlara göre değerlendirmeleri için tıklayınız…

http://www.uzmantv.com/konu/temmuz-2012-burc-yorumlari

Güneşmerkezli Bakış

Güneş aktivitelerinin hızlandığı bir süreçteyiz. 2 Temmuz’dan bu yana M-sınıfı güneş alevlenmeleri üreten güneşlekesi AR1515 X-sınıfı alevlenmeler üretme sınırında. 4 Temmuz'da aktif bölge en az 4 TKA (CME) püskürttü ve bunlardan bir tanesi Dünya yönelimli idi. Güneşlekesi sayısı da hızlı bir şekilde arttı. 3 Temmuz tarihinde 165’e ulaşan güneşlekesi sayısı 5 Temmuz itibariyle 129 olarak bildiriliyor.

Bu haftanın dikkat çeken güneşmerkezli gezegen açısı 12 Temmuz’daki Venüs-Mars karesi. Dünya-Satürn karesi ve Venüs-Jüpiter karesinin etkinleşeceği Temmuz’un 20’li tarihlerinde güneş aktivitelerinde önemli artış görülebilir, Dünya manyetik alanında türbülanslar olabilir. Bilim insanı Oleg Shumilov’a göre jeomanyetik değişimlerin doruk yaptığı dönemlerden bir tanesi de Temmuz ayıdır. 

08.07.2012

Designed by Ongunsoft