Öner Döşer

2011’DE TÜRKİYE VE DÜNYA III.

Bu sayfa 5705 kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye İçin Aylara Göre Değerlendirme

 

OCAK 2011

 

1-5 Ocak: Hükümetin başarısı, uluslar arası prestij kazanma, geleceğe yönelik adımlar, dış ilişkilerde hareketlenmeler, AB süreci ile ilgili bazı zorlanmalar, borsada yükselme veya kazanım şansı, çocuklarla ilgili konularda iyileştirmeler

 

2-14 Ocak: Hükümet ve ülkenin prestijinin artması, muhalefet partilerinde zorlanma, borsa ve ekonomide olumlu etkiler, dış ilişkilerde bazı zorlanmalar, anlaşma ve görüşmelerde engellenmeler, gecikmeler, tarım ve ziraatta, topraklarla ilgili konularda sorunlar, doğal felaketlere açık olunan bir süreç.

 

14-26 Ocak: Geri ödemeler, kredi ve borçlar gibi alanlarda zorlanmalar, uluslar arası ilişkilerde gerginlikler, tansiyon

 

16-28 Ocak: Halkla ve kadınlarla ilgili sorunların artması, sağlık sorunları, ekonomik alanda stresler, borsada türbülans, hükümet veya önemli yöneticilerin zorlanması, tanınmış kişilerin veya aktörlerin ölümü veya hastalıkları

 

19-31 Ocak: Güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması, güçlenmesi, suça yönelik eylemlerin, terörün üstesinden gelme başarısı, yakın komşularla ilişkilerde olumlu gelişmeler.

 

27-31 Ocak: Ekonomide kısmi zorlanma, borsada küçük çaplı düşüş, ama ardından toparlanma

 

Ay genelinde yakın bölge ve komşularla ilgili durumların dikkat çekmesi, kadersel ittifaklar, bölgede liderlik ve öne çıkış, gelişim gösterme…

 

ŞUBAT 2011

 

1-14 Şubat: Ekonomide zorlanma, borsada kayıp riski, evlilik ve çocuklarla ilgili konularda sorunların artması, sanatçılarla ilgili konularda stresler, barış ve diplomasi konularında problemler, sıkışmalar, dış ilişkilerde sorunlar ve huzursuzluklar.

 

3-15 Şubat: Yakın komşularla veya yakın bölgede sorunlar, gizli komploların ortaya çıkması, medya, gazeteciler veya yazarlarla ilgili suçlamaların artması, sahtekarlık ve dolandırıcılık, tüm yasa dışı işlerin yargıya intikal etmesi.

 

9-21 Şubat: Hükümet ve yöneticilerin zorlanması, ülkenin dış menşeli provokasyona maruz kalması, ekonomide ve borsada türbülanslar, din ve eğitim ya da yargıyla ilgili konularda stresler, yanlışlıklar, hatalar, ulusal soruşturmalar, insanlar arası ilişkilerde huzursuzluklar.

 

17-23 Şubat: Kadınlarla ilgili konularda çözüm üretme çabalarının artması, ülke yöneticilerinin başarısı, ekonomi ve borsada olumlu etkiler, sanatsal konularda başarılar. 

 

20-28 Şubat: Güvenlik konularına yönelik hukuksal yaptırımlar uygulanması, iç gerginliklerin artması veya provoke edilmesi, huzursuzluklar, grevler veya çatışmalar, hükümet veya yargı ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmesi, eleştiriler, terör riski.

 

Ayın ikinci yarısında uzak komşularla ilişkilerin, ihracat ve dış ticaret konularının hızlanması, eğitim ve hukukla, yasalarla ilgili konularda zorlanma,  terörün artması, provokatif enerjinin ön plana çıkması, halkın abartılı ve duygusal çıkışları, özgürlük arzusunun abartılı bir şekilde ortaya konması, terör ve kargaşa riskinin artması.

 

MART 2011

 

1-7 Mart: Hükümet ve yöneticilerin, önemli ve tanınmış kişilerin destek görmesi, borsa, sanat ve sporda başarı, hukuksal veya dini konularda geçmiş hesaplaşmaların veya sorunların tekrar ortaya çıkması, eğitim, din ve hukuksal alanlarda zorlanmalar, mücadeleler, dış menşeli düşmanlıklar veya provokasyonlar, yakın bölge ve komşularda sorunlar, terörün artması, provokatif enerjinin ön plana çıkması, halkın abartılı ve duygusal çıkışları, özgürlük arzusunun abartılı bir şekilde ortaya konması, oldukça gergin zamanlar…

 

7-17 Mart: Borsa ve dış ticarette başarı, yaratıcı sanatlarda, icat ve keşiflerde artış, yaratıcı çözümler bulunması, eğitim ve hukuk sistemi, anayasa ile ilgili konularda yenilikçi fikir ve görüşlerin artması. Yakın bölgede komşularla sorunlar, terör ve şiddete yönelik eylemlerin artması, kadınlarla ve halkla ilgili sorunlar, sorunların çözümüne yönelik gayretler, olumlu ve olumsuz etkiler bir arada… 

 

15 Mart-31 Mart: Hükümetin daha fazla etkinlik ve çaba göstermesi, ülkenin gücünü dış ülkelere daha fazla göstermesi, uluslar arası ilişkilerde majör rol oynanması, borsada ancak önemli ölçüde risk almak ve cesaret sayesinde kazanç, terör ve şiddete yönelik eylemler, güvenlik güçlerine yönelik baskı veya saldırılar, iç ve dış huzursuzluklar.

 

Ay genelinde halkla ve kadınlarla ilgili konularda sorunlar, zorlanmalar, iç gerginlikler ve duygusal çıkışlar, sağlıkla ilgili sorunların artması risk, dış ülkelerle rekabetin ve mücadelenin artması. Terörün ve iç gerginliklerin artması, güvenlik güçlerinin daha fazla devreye girme gerekliliği, bazı zamanlarda güvenlik güçleri üzerinde baskının artması, ay sonlarında güvenlik güçleri ile hükümet arasındaki zorlanmanın biraz daha dengeye oturması…

 

NİSAN 2011

 

1-8 Nisan: Kadınlara yönelik saldırı veya sert etkilerin artması, toplum içinde gerginlikler yaşanması, sağlıkla ilgili sorunların artması, öte yandan borsada olumlu etkiler…

 

5-17 Nisan: İç gerginlikler ve provokasyonun artması riski, kazalara ve doğal afetlere açık bir dönem. Güvenlik güçlerine yönelik saldırı veya güvenlik güçlerinin daha etkin bir şekilde devreye girmesini gerektirecek durumların oluşması riski.

 

12-30 Nisan: Yine gerginlikler ve provokasyonun artması riski, kazalara ve doğal afetlere açık bir dönem. Güvenlik güçlerine yönelik saldırı veya güvenlik güçlerinin daha etkin bir şekilde devreye girmesini gerektirecek durumların oluşması riski, entrikalar ve politik manevraların artması, güç çekişmelerinin artması ve ortalığın kızışması…

 

Ay genelinde AB veya uluslar arası lobilere yönelik sorunların iyileştirilmesi potansiyeli yüksek. Ama iç huzursuzluğun belirgin bir şekilde artması riski var. Hem dışarıda, hem de içeride mücadele mecburiyeti ortaya çıkabilir. Güvenlik güçlerinin daha etkin bir şekilde devreye girmesini gerektirecek durumlar oluşabilir. Oldukça gergin bir ay…

 

MAYIS 2011

 

1-10 Mayıs: Sert söylemler, muhalefet ve güvenlik güçleri arasında sorunlar, yazarlar, medya mensupları, öğretmenlerle ilgili sorunlar, önemli yazılar veya yazışmaların sorun çıkartması, evraklar veya belgeler yüzünden ortalığın kızışması. Edebiyat dünyasından, basın ve medyadan kişilerin zarar görmesi, ulaşımla ilgili sorunlar, kazaların artması, önemli yöneticiler veya toplumca tanınmış kişilere yönelik saldırı veya eleştiriler, hukuksal davaların ve yargısal sorunların artması, sokak terörünün veya anarşinin tırmanması riski. Evlilik ve ilişkilerde gerginlikler riski.

 

11-20 Mayıs: Kadınlarla ilgili konularda iyileştirme, kamuya yönelik sorunların çözümlenmesinde ilerlemeler, sağlık ve hizmet alanında olumlu gelişmeler, dini ve hukuki meselelerde beklenmedik karşı çıkışlar, patlamalar riski de var. Ekonomide zorlanma, borsada düşüş riski.

 

21-31 Mayıs: Güvenlik güçlerinin destek bulması, güçlenmesi, etkinleşmesi, girişimlerinde başarı elde etmesi, güvenliğin ve huzurun sağlanması, komşu ülkelerle uyumlu ilişkiler, paslaşmalar, insan ilişkilerinde olumlu etkiler, ekonomi ve borsa için olumlu dönem. Ama ayın son günlerinde borsada türbülanslar olabilir.

 

Ay genelinde iç konulara odaklanma eğilimi hakim. Güvenlikle ilgili konular önem kazanıyor.

 

HAZİRAN 2011

 

1-10 Haziran: Kadınlarla ilgili sorunların çözümlenmesi konusunda olumlu gelişmeler, kadın figürlerinin daha fazla desteklenmesi, kadınlar ve genel olarak toplumu ilgilendiren konularda iyileştirme, ama evliliklerde zorlanmalar, boşanmaların artması, borsada kayıp riskinin artması. Ayın ilk günlerinde gizli düşmanlıklar, terör riski. Politik entrikalar, perde arkası oyunlar, ortaya çıkan sırlar ve belgeler. Yabancı ülkelerle bazı gerginlikler.

 

11-20 Haziran: AB veya uluslar arası topluluk veya örgütlerle hükümet arasında gerginlikler, bu gerginliklerin ekonomi piyasasına veya borsaya olumsuz yansıması, dini veya hukuki konularda, eğitim ve yayıncılık alanlarında stresler. Ordu ve güvenlik güçleriyle ilgili sorunlar, gizli belge ve bilgiler ortaya çıkması (dünya genelinde ve Türkiye’de)

 

20-30 Haziran: Gizli düşmanlıkların, perde arkası oyunların artması ve meydana çıkması, gizli örgütlere yönelik operasyonların artması. Öte yandan ekonomi ve borsada olumlu hareketler.

 

TEMMUZ 2011

 

1-10 Temmuz: Komşu devletlerle ilişkilerde gerginlikler, hukuksal konular, anayasal hükümlerle ilgili konularda karara varılmasında zorlanmalar, güç çekişmeleri. Ülkenin dış platformda güç ve prestij kazanması, ama içeride bazı gerginlik ve stresler. Sert etkiler var. Zorlu bir süreç Doğal afetlerde artış olabilir. İlk birkaç gün içerisinde ekonomi ve borsada zorlanmalar, sonradan aşılması, olumlu hava. 

 

11-20 Temmuz: Yakın bölgede sorunlar, komşu devletlerle ilişkilerde zorlanmalar. İlk birkaç günlük süreçte borsada olumsuz hava, ama sonrasında olumlu havaya dönüşmesi.

 

20-31 Temmuz: Destekleyici unsurlar, ekonomide olumlu etkiler, hukuksal sorunların, eğitim ve uluslar arası ilişkilerde zorlanmaların üstesinden gelinmesi, iç olaylara daha fazla ağırlık verilmesi, sular ve topraklarla ilgili ve benzeri doğal afetlerin artması ve önemli sorunlar yaratması riski fazla. Güvenlik güçlerinin daha etkin bir şekilde devreye girmesini gerektirecek durumların oluşması riski, politik alanda güç çekişmelerinin artması, dış ilişkilerde gerginlikler, bölgede liderlik rekabetinin kızışması.

 

Doğal afetlere, terör ve şiddete yönelik etkilere açık bir süre. Dünya genelinde de böyle ve Türkiye için de geçerli. Gücü korumak için daha fazla mücadele gerekecek. Komşu ülkelerle yeni gruplaşmalar veya destekleşmeler sayesinde başarı ve yeni fırsatlar yakalanabilir. 

 

AĞUSTOS 2011

 

1-6 Ağustos: Gizli düşmanlıklara, terör ve casusluk olaylarına açık bir dönem. Kadınlarla ilgili konular çok dikkat çekecek ve önem taşıyacak. Hastalıklara karşı önlemci olunmalı. Politik alanda entrikalı durumlar, gizli şeylerin açığa çıkması, geçmişle hesaplaşma enerjisi hakim. Ekonomik zorlanmalar, borsada türbülanslar.

 

1-15 Ağustos: Önemli ve etkin kişilerin, yönetici veya toplumca tanınmış kişilerin başarısı, uluslar arası saygınlık, güçlü ülkelerden destek, ilahi yardım etkeninin devreye girmesi, kadınlar ve halkın sorunlarının çözümlenmesi için fedakarca ve idealistçe çalışmalar, grup aktivitelerinden, birlik ve beraberlikten başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilme potansiyeli çok güçlü. İyi kullanılmalı!

 

10-20 Ağustos: Şiddete yönelik eylemler, güvenlik güçlerini zorda bırakabilecek durumlarla karşılaşılabilir, kısa bir müddet için terör artabilir dikkat! Gizli durumların açığa çıkması, politik skandallara açık bir dönem… 

 

20-30 Ağustos: Bölgede liderlik adına olumlu gelişmeler, ekonomi ve borsada olumlu etkiler, kadınlar ve halkla ilgili konularda çözümler üretme, sanatsal alanda başarı, çocuklar ve gençlerin şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar, dış platformda başarılar. 

 

Ay genelinde Hükümet ve yöneticilerin güçlü destekler alacağı, ülke olarak hedeflerimize destek alarak ilerleyebileceğimiz bir süreçte olacağız. 

 

EYLÜL 2011

 

1-12 Eylül: Borsada olumlu gelişmeler, topraklar ve çiftçiler, ziraat, madencilikle ilgili konularda ve bu alanlarda çalışanlarla ilgili sorunlar, kazalar, kadınlarla ilgili konularda olumlu etkiler, sanatta başarı. Yakın bölgede ittifak ve destekleşmeler dikkat çekiyor.

 

13-20 Eylül: Ekonomide olumlu sinyaller,  yakın bölgede ittifaklar, olumlu etkiler, dini konularda, yargıyla ilgili alanda, anayasal ve hukuki konularda, eğitimle ilgili ve dış ticaretle ilgili alanlarda olumlu gelişmeler, iyileştirmeler.

 

21-30 Eylül: AB veya önemli politik ittifaklarla ilgili konularda sorunlar, finans dünyası ve borsada türbülanslar, önemli ve toplumca tanınmış kişilerin zarar görmesi. Hastalıklar ve salgınlara karşı önlemci olunmalı. İç gerginliklerin tırmanması, terör veya şiddete yönelik eylemlerin, provokasyon, grev ve benzeri eylemlerin artması riski mevcut.

 

EKİM 2011

 

1-6 Ekim: Ekonomik alanda olumlu etkiler, halkın fayda görmesi, şartların iyileşmesine yönelik kararlar, yasalar.

 

7-20 Ekim: Ekonomi ve borsada zorlanma, harcamaların ve giderlerin artması.

 

21-25 Ekim: Bölgede liderlik adına olumlu gelişmeler, ekonomi ve borsada olumlu etkiler, Önemli ve etkin kişilerin, yönetici veya toplumca tanınmış kişilerin başarısı, uluslar arası saygınlık, güçlü ülkelerden destek.

 

25-30 Ekim: Ekonomi ve borsada zorlanma, harcamaların ve giderlerin artması, abartılı riskler zarar getirebilir. Hükümet zorlu birkaç günlük süreç yaşayabilir.

 

Ay genelinde Hükümet ve yöneticilerin güçlü destekler alacağı, ülke olarak hedeflerimize destek alarak ilerleyebileceğimiz bir süreçte olacağız. Öte yandan, dünya genelinde doğal afetlerde artış olabilir. Ay sonlarında Türkiye için de riskler var.

 

KASIM 2011

 

1-10 Kasım: Kadınlarla ve genel olarak halkla ilgili konularda olumlu gelişmeler, şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların artması. Ayın bu ilk on günlük kısmında olumlu etkiler ağırlık tutuyor.

 

11-30 Kasım: Çocuklar ve genç nesille ilgili konularda mesuliyet getirici durumlar, sağlıkları konusuna çok dikkat verilmesi, eğitimin iyileştirilmesine yönelik girişimler yapılabilir, bölgede liderlik ve yeni mesuliyetler yüklenme eğilimi ön plana çıkıyor. Bilim insanlarımız, fikir adamlarımız, yaratıcı yeteneklerini ortaya koyacak mesleklerle uğraşan kişiler başarı elde edebilirler. Öte yandan dış ilişkilerde türbülanslar yaşanabilir.

 

18-30 Kasım. Borsada olumlu etkiler ağırlık taşıyor. Güvenlik güçlerinin etkin olacağı, ülkede güvenliğin sağlanacağı bir süreçteyiz.

 

ARALIK 2011

 

1-10 Aralık: Yakın bölgede ittifak arayışları, komşu ülkelerle birlikte hareket etme eğilimi. İnsan ilişkilerinde türbülanslı bir dönem. Huzursuzluklar, boşanmalar artabilir. Hukuksal konularda veya eğitimle ilgili konularda hararetli tartışmalar yaşanabilir.

 

10-15 Aralık: Güvenlik güçleri veya genel olarak güvenlik meselelerinin öne çıkacağı stresli birkaç günlük süreç.

 

15-31 Aralık: İç meselelere daha fazla odaklanma zamanı! Gerginlikler yaşanabilir. Öte yandan ekonomide ve borsada olumlu etkiler de devrede olacak. Gizli düşmanlıklara, provoklasyonlara, politik entrikalara açık bir süreç. Yılbaşına doğru borsada stres yaşanabilir.

 

Hepimiz için sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl olması dileklerimle…

 

Öner DÖŞER

30 Aralık 2010, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU

www.onerdoser.com

 

01.01.2011

Designed by Ongunsoft