Öner Döşer

21 Aralık 2010 Tam Ay Tutulması I.

Bu sayfa 8868 kişi tarafından ziyaret edildi.

21 Aralık 2010 tarihinde, astrolojik olarak çok önem taşıyan ve ülkemizi de yakından ilgilendireceğini düşündüğüm bir tam Ay tutulması gerçekleşecek. Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma, Türkiye'den izlenemeyecek.

İzleneceği Yerler

Tutulma Avrupa, Batı Afrika, tüm Kuzey Amerika, Orta Amerika, Kanada, Meksika, Güney Amerika, Kuzey Asya, Filipinler izlenecek. Avrupa’da sadece İskandinavya’dan tüm tutulma gözlemlenebilecek. Avrupa’nın çoğu ve Afrika tutulmanın ilerleyen aşamasını aybatımında izleyecek. Tutulma güney veya doğu Afrika’dan gözlemlenmeyecek.

Tutulma İkizler burcunda gerçekleşiyor. İkizler burcu Merkür tarafından yönetilir. Yani bu tutulmanın yöneticisi Merkür’dür. Astroloji’de Merkür ticaret, temel eğitim, ulaşım, her türlü haberleşme, komşu ülkelerle ilişkiler, medya, istihbarat toplama, basın ve haberciler, posta çalışanları, gençler, sekreterler, tüccarlar, öğretmenler, gezginler, dedikoducular, hırsızları temsil eder. Bu şartlarda tutulmanın etkileri en çok bu konular ve kişiler üzerinde ortaya çıkacaktır.

Tutulmanın Yöneticisi Merkür Retro

Merkür gerilemeleri, iletişim ve haberleşmede sorunlara işaret eder. Merkür tutulmanın yöneticisi olunca, bu etki daha da belirginleşiyor. Bu şartlarda dünya genelinde şu muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir:

          İletişimle, bilgisayarlarla ilgili sorunlar

          Etkili Hacker saldırıları, sistemlerin çökmesi, bilgi hırsızlığı

          İnternet bankacılığında sorunlar, sahtekarlıklar

          Şirketlerin ve bankaların hesap kapama ve bilançolarında hesap hataları

          Elektrik, elektronik araçlarla ilgili sorunlar

İkizler-Yay Ekseni

Bu tutulmayla birlikte, İkizler ve Yay burcunda tutulmalar dönemine giriyoruz. Bu eksende 21 Aralık 2010’da gerçekleşecek tam Ay tutulması ile 5 Mayıs 2013’te bu eksende gerçekleşecek son tutulmaya kadar toplam dokuz İkizler-Yay burçlarında tutulma gerçekleşecek. Bu şartlarda aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılabilir:

          Havayolu endüstrisi sorunları, uçak ve maden kazaları

          Yakıt fiyatları, kısıntıları, ulaşım sorunları

          Medya, gazeteciler, iletişim, eğitimle ilgili stres veya gelişmeler

          Kutsal yerler ve kişiler yüzünden savaş riski, din adamlarını da içeren skandallar

          Uluslararası ekonomi, bankacılık sisteminde sorunlar

          Yeni belgeler (Wikileaks), sırları açıklayan kitaplar, videolar, internet siteleri

          UFO olaylarında artış, Dünya dışı yaşamla ilgili belgeler, bilgiler

Tutulma 29 Derece 21 Dakika İkizler’de: Kritik Bir derece!

Tutulma İkizler burcunun son derecesinde gerçekleşiyor: 29 derece 21 dakika İkizler burcunda. Bu çok önemli, zira son derecesindeki gezegenler sonlanma ve değişim işaretçisidir. Bir şeyler yeterince olgunlaşmıştır ve son meyvelerini verecektir. Sonrasında artık bunlara ihtiyaç kalmayacaktır. Dejenere bilginin sonu geldi! Ama bundan önce en dejenere hali yaşanacak! Bilgi kirliliği artacak…

Öte yandan, günlük pratik bilgileri, yazılı metin ve belgeleri, kitapları, inançları gözden geçirme, farklı bir bakış kazanma zamanlarındayız.

Herhangi bir burcun son derecesi, Klasik Astroloji’de anaretic olarak tanımlanır. Bu Klasik Yunanca’dan türemiş bir kelimedir. Yıkıcı olanı, öldürücü ve ölümcül olanı anlatır. Her burcun son dereceleri, kötücüller olarak tanımlanan Mars ve Satürn’ün term yöneticiliğine denk geldiği için, şanssız, olumsuz ve yıkıcı görülmüştür.

Tutulma Hava Elementi Bir Burçta Gerçekleşiyor

Hava elementi iletişimi, hareketi, sosyalliği, zihinselliği ve mantığı ifade eder.  Teorik boyutta düşünebilme, analiz sentez yapabilme, soyutlayabilme, kavramsal düşünce gerçekleştirebilme gibi beceriler hava elementinin getirilerindendir. Hava elementinde tutulmanın getirebileceği önemli risklerden biri, her şeyin plan ve proje bazında kalması, çok konuşup, çok hareket edip ortaya somut bir değer çıkarılamaması ve bunların vereceği huzursuzluğun ön plana çıkması olabilir. Hava elementi burçlarda, özellikle de Merkür yönetimindeki İkizler burcunda gerçekleşen tutulmalar sert rüzgarları, fırtına, kasırga ve tornadoları işaret edebilirler.

Bakalım klasik dönem astrologları hava elementi burçlarda tutulmalar hakkında ne diyorlar:

Raphael: Hava burçlarındaki tutulmalar sosyolojik çalkantılar, ayaklanmalar, isyana teşvikler, yıkıcı fırtınalar, rüzgarlar, anlaşmalar ve ittifaklarda değişiklik.

Tutulma Değişken Bir Burçta Gerçekleşiyor

İkizler değişken burçlardan biridir. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler.

Bakalım klasik dönem astrologları değişken burçlarda tutulmalar hakkında ne diyorlar:

Raphael: İnsanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir.

H.S.Green: Sıkıntılar, grevciler, suçlar, hastalık, din ve eğitimle ilgili sorunlar

Tutulma Değişken burçlardan İkizler’de olduğundan, fikirlerde hızla değişim görülebilir; özellikle de Merkür geri harekette olacağından. Bu yüzden, tutulma civarındaki günlerde kalıcı işlere girişmek, bağlayıcı sözler vermek, imzalar atmak pek iyi bir fikir olmayabilir.

Tutulma İkizler Burcunun Son Dekanında Gerçekleşiyor

Güneş ve Ay tutulmalarının, hangi burcun hangi derecesine düştüğü ve bu derecenin, ilgili burcun hangi dekanına denk geldiği klasik astrologlarca çok önemsenirdi ve bu şekilde bazı öngörülerde bulunurlardı. Bakalım klasik dönem astrologları İkizler burcunun son dekanındaki tutulmalar hakkında ne diyorlar:

Sepherial ve Raphael: Ünlü ve aydınlık (ışıldayan, ışık saçan) bir kişinin ölümü. 

Eski dönemlerde, ünlü ve aydınlık olarak tabir edilen kişilerin sayısı fazla olmayabilir. Ama günümüzde, çok artan insan nüfusuna da bağlı olarak, bu türde kişiler çok daha fazla. Yanı buradan bir öngörü çıkartacaksak, pek çok aday olabilir. Ama öyle önemli bir astroloji haritası var ki, bu tutulma derecesi de tam olarak bu haritayı etkiliyor. Bu astroloji harita su anki Papa Benedictus’a ait. Yazımın ikinci bölümünde Benedictus’un ve Vatikan’ın astroloji haritaları üzerinden değerlendirmeler yapacağım…

Tutulma Esnasında Etkili Sabit Yıldızlar

Tutulma haritasının gezegen yerleşimlerinin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar, önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Kavuşum ve paralellikleri dikkate alarak yaptığım incelemelerle şu yıldızlar dikkatimi çekti:

Ay kavuşum Menkalinan: Berbat, rezil, şiddetle ölüm, kendine güven, onur, zevk düşkünü, güneş tutulması ile ilgili deprem tehlikesi. (Rob Tillet)

Ay kavuşum Betelgeuse: büyük bir servet ve şöhret, özellikle askeri başarı, ancak felaketler, tehlike ve şiddet.  (Rob Tillet) Öte yandan bu yıldız, muhtemelen gökyüzündeki en kutsal ve en çok şans getiren yıldızlardan biridir; çünkü haritada sorunsuz başarı vaat eder. (Brady)

Ay kavuşum Polaris: Hastalık, sıkıntı, kayıp, acı, ruhsal güçler.  (Rob Tillet) Bu yıldız yol göstericidir. Öte yandan, birçok hastalığa, belaya, servet kaybına, utanca ve büyük acılara yol açar ve genellikle kötü yollardan edinilen miraslara ve vesayete neden olabilir. (Brady)  

Görüldüğü üzere, pek çok bilginin yanı sıra, bu tutulma doğal felaketlerle ilişkili gözüküyor. Güneş-merkezli haritalara dayanarak güneş aktiviteleri ve jeomanyetik fırtınaların aktif olacağı bir süreçte olduğumuzdan sıkça bahsediyorum. Tutulma esnasında Ay’ın maksimum kuzey deklinasyonunda olması da dikkat çekici. Pek çok deprem haritasında Ay ekvatorun kuzeyinde görülüyor. Bu şartlarda tutulma civarındaki günlerde 5.00 üzeri etkin depremler, volkan patlamaları, fırtına ve sert rüzgarlar, kasırgalar oluşması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. 18-27 Aralık arasındaki tarihler en riskli olarak görülüyor. 4 Aralık 2010’da sunduğum seminerde 7 Aralık civarında Mars tetiklemesi yüzünden bu risklerin hayli fazla olduğunu söylemiştim. Bugün Habertürk gazetesinde devasa güneş patlaması haberini ve Çin’de meydana gelen maden kazası haberini okuyunca, bu öngörünün de gerçekleştiğini görmüş oldum. Her zaman söylediğim gibi: Astroloji haritaları çalışıyor!

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/579099-devasa-patlama-goruntulendi

http://www.haberturk.com/dunya/haber/579096-maden-faciasi-26-olu

Güneş kavuşum Acumen: Aşırı dincilik, keskin zeka. (Rob Tillet) Bu yıldız zayıf düşüren gizli ya da aleni saldırılarla ilişkilidir. Ne ilginçtir ki, Sabian sembollerine göre Güneş’in bulunduğu derece inançlı kişiyi kutsayan Papa’yı temsil eder. Daha önce de değindiğim gibi, bu tutulma Papa ve Katolik Kilise ile ilgili önemli gelişmelere, muhtemelen sözlü saldırılara (risk olarak fiziksel saldırılara) muhatap kalınabileceğini işaret etmektedir.  

Merkür kavuşum Aculeus: Aşırı dincilik, keskin zeka. (Rob Tillet) Bu yıldız da izli ya da aleni saldırılara muhatap kalmayı gösterir fakat buradan başarı çıkabilir. Bu nebula, ikizi olan Acumen’den daha olumlu bir gelecek vaat eder. İç görüş kazanma ve anlayış kazanma ile de ilişkilendirilir. Kişiye yapılan saldırılardan güçlenmesi, kuvvet kazanması ve dayanabilme gücünün artması söz konusu olabilir. (Brady)

Güneş ve Merkür’ün bu ikiz Nebula’larla birleşiyor olması, aşırı dinciliğin bir süre için trend kazanacağına ya da önemli kişilere (kutsal) yapılacak fanatik saldırılara işaret edebilir.

Merkür kavuşum Galaktik Merkez: Tutulma esnasında Merkür’ün GM ile kavuşum yapıyor olması çok önemli kanaatimce. Galaksimizin merkezindeki kara delik enerji, motivasyon, ilham kaynağıdır. Bize yabancı gelen konularda bilinçlenmemizi temsil eder. (Rob Tillet) Bu dereceyle Merkür’ün kavuşuyor olması, bu gezegen sorgulamayı temsil ettiği için, dini ve ilahi konularda inanç krizi deneyimlenmesine işaret ediyor olabilir. GM’in bir anlamı da sabit fikirli bir şekilde kendini adamadır. Dönüşüm Zamanı 2012 kitabımda Galaktik Merkez hakkında verdiğim bazı bilgileri burada tekrarlamak istiyorum: “Üst seviyede bir Solar prensiptir ve Solar hücreler içindeki bilgilerin kaynağıdır. İnsanoğlunun yüksek ideallerini temsil eder ve yeni yaklaşım seviyeleri kazandırır. Bu yeni fikirler ve bilgiler modüle edilerek, sistemimize girecektir. Yeni yaklaşım seviyeleri kazanabilir, yeni bilgiler edinebilir, galaktik dalgaların enerjilerine daha açık olabiliriz.”

 

Böyle önemli bir tutulma esnasında Merkür’ün GM’in bulunduğu bu dereceye denk geliyor olması, şimdiye kadar idrak edemediğimiz şeyleri idrak etmemize yardımcı olacak önemli ilahi ve ilmi bilgiler alacağımıza işaret edebilir. Bu şartlarda tutulma civarında ibadet, meditasyon, tefekkür, yoğunlaşma, dua gibi aktivitelere yönelmemiz çok isabetli olacaktır. Bu yöntemler bizi hem ilahi olana yaklaştıracak, hem de uyumsuz enerjilerin azalmasında, dengeye gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Örneğin dünya barışı için yapılan meditasyonlar, o dönemdeki güneş aktivitesini azaltabilmektedir. Bu amaçla düzenlenen Global Meditasyon Projesi türünde girişimlerin çok faydası olduğunu düşünüyorum. Dr. Buryl Payne gibi bu tür organizasyonları yapan kişiler, işbirliği yapan yeterli sayıda insanın beraber çalışmasının tüm dünyayı, hatta ötesini değiştirebileceğini iddia etmektedir. Payne’e göre Meditasyonun, yaratıcı imgelemenin, pozitif düşünmenin ve biyo-tepki eğitimlerinin yaygınlaşması bu nosyonun yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ve böylece çoğu kişi hayatlarının kalitesini arttırabilmiştir. Kişisel gerçek düşüncelerimizle oluşuyorsa, o zaman bunu genişletirsek insanlar düşüncelerinde birleşirlerse sosyal ya da global gerçeklik de etkilenebilir. Birçok ruhsal ve dini lider insanların önce kendi iç huzurlarını oluşturarak, sonra da bunu hayallerinde canlandırmak ya da dua yoluyla dışarı yansıtarak barış dolu bir dünya yaratabileceklerini söylemektedirler. Transandantal Meditasyon Organizasyonu 1980 yılında medyatörlerin yerel suç oranlarını azaltabildiğinin kanıtlarını sunmuştu (Dillbeck, 1981). Şimdi gittikçe daha fazla sayıda kişi ve grup dünya barışı için düzenli olarak meditasyon yapmakta ya da dua etmektedir. (detaylı bilgi için www.buryl.com)

 

21 Aralık civarındaki günlerde, etkin güneş aktiviteleri olabilir. Çünkü hem önemli bir Ay tutulması oluşmakta, hem de tutulma önemli gezegensel dizilimlerle önemli geometrik irtibatlar kurmaktadır…

 

Retro Merkür’ün hem Aculeus ile ve hem de Galaktik Merkez ile kavuşumda olması, aşağıdaki sonuçları doğurabilir…

 

          Yeni fikirler, yaratıcılık

 

          İletişim ve bilgi paylaşımının yeni yolları

 

          Bilgi paylaşımının çok hızlanması, artması

 

          Rasyonel akıldan, sezgisel akla kayma, iç bilgisine yönelme

 

          Aşırı, körü körüne inançların, aşırı dindarlığın gözden geçirilmesi, vizyon kazanma

 

Venüs kavuşum Alphecca: Onur, haysiyet, okur, parlak, şiirsel, skandallar, aşk ihanet, çocuklar aracılığıyla üzüntü. (Rob Tillet) Bu yıldız bereket ve doğurganlık potansiyelidir. (Brady)

Venüs kavuşum Zuben  Elgenubi: Kayıp, hırsızlık, ihanet, istismar, zührevi hastalık, zehirlenme, boğulma, ıstırap, intikam, suç. (Rob Tillet) Bu yıldız Venüs ile ilişkisinde evlilikte şanssızlık göstergesidir. (Robson)

Buradan çıkartacağımız sonuç, aşk skandallarının ve ihanetlerin öne çıkacağı, zührevi hastalıkların, kadın hastalıklarının artması döneminde olduğumuzdur. Zaten Ay tutulmaları, daha ziyade kadın figürlerinin etkileneceğini göstermektedir.

Mars paralel Facies: Acımasızlık veya kurban durumuna düşmek, savaşcıl, hırçın ve zorba enerjiler, şiddetli ölüm, hastalık, kaza, liderlik, mükemmeliyetçilik, risk alma depremler. (Rob Tillet) Facies şiddete başvurmayı ya da şiddete maruz kalmayı simgelediği için zor bir yıldızdır. Facies’in dokunduğu her şey acımasızlık ve/veya öfkeden etkilenecektir. Yüksek motivasyon, hırs ve odaklanma gücü ile bağdaştırılır. Sadist eğilimlerle ve zalimlikle bağdaştırılır. (Brady)

Mars-Facies ilişkisini bu tutulmanın en önemli faktörlerinden biri olarak görüyorum. Sert ve şiddete yönelik eğilimlerin ön plana çıkma riski çok fazla. Mars ve Facies ilişkisi, savaş rüzgarı estirecek huzursuzluklara, ayrıca doğal felaketlere de açık bir dönemde olduğumuzu göstermekte.

Tutulma-Jüpiter-Uranüs ile İrtibat Kuruyor

Tutulma esnasında gökyüzünde Güneş-Merkür, Jüpiter-Uranüs ve Ay arasında t-kare açı kalıbı meydana geliyor. T-kare açı kalıbı, iki kare ve bir karşıtlığın birleşmesiyle oluşur. Yani, karşıtlığın iki ucundaki gezegenlerin her ikisine de, doksan derecelik açı yapan bir üçüncü gezegen vardır. Dolayısıyla, kare açının gergin etkisinin ikiye katladığını düşünebiliriz. Pek tabii ki, bir de karşıtlığın yaratacağı gerginliği eklediğimizde, ortaya büyük bir stres çıkacak demektir.

T-kare engellemelerle karşılaşmayı anlatır ve bunların üstesinden gelme çabalarıyla özdeşleştirilir. Bu sert açı kalıbı bünyesinde büyük bir enerji barındırır. Yaşamındaki birçok güçlüğü ifade etmekle birlikte, bunların çözümlerine ulaşma konusunda da gerekli azmi verir ve doğru yönlendirildiğinde belirgin başarılara yol açabilir. T-kare açı kalıbında, başarılması ve gerçekleştirilmesi gereken bir hedef vardır. Bu hedef gerçekleşmeden de rahat edilemez. Tutulma esnasında oluşacak t-karenin hedefinde (apex) Jüpiter ve Uranüs gezegenleri yer almaktadır. Bu şartlarda, büyük çaplı değişimler hedeflenmektedir ve insanoğlu önemli bir sıçramanın eşiğindedir.

Tutulmanın Jüpiter-Uranüs ile irtibat kuruyor olması neticesinde ortaya çıkması muhtemel durumlar aşağıdaki gibidir:

          Uluslararası temalarda stres, statükonun sarsılması, yöneticilere karşı isyan, saldırılar

          Dini, hukuki, eğitsel, finansal konularda (bankalar) sarsıntılar, yön değişimleri

          Kutsal kişiler ve yerlerle ilgili stresler

          Protesto, eylem, grevler, özgürlük ilanları

          Sosyal, kültürel, politik kaos ve kargaşa

          Tabuların kırılması, ahlaki ve etik konularda türbülanslar, taşkınlıklar

          Kazalar, patlamalar, kasırgalar, depremler

          Stresler neticesinde gelen yeni fırsatlar

          Bilinçte sıçramalar, yeni boyutlara taşıyan ani entelektüel ve kozmolojik ufuklar,

          Bilinen zaman ve uzay kavramının değişmesi, gelişmesi

          Yaratıcılığın zirveleri, keşif ve icatlar,

          Bilim ve teknolojide çok hızlı gelişmeler

          Daha geniş uzaya yayılma stratejileri, UFO deneyimlerinin sıklaşmas

Neler yapabiliriz?

Daha önce de bahsettiğim gibi, İkizler-Yay ekseninde 21 Aralık 2010’da gerçekleşecek tam Ay tutulması ile 5 Mayıs 2013’te bu eksende gerçekleşecek son tutulmaya kadar toplam dokuz İkizler-Yay burçlarında tutulma gerçekleşecek. Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza yardım ederler. Şu bir gerçek ki sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına da imkan vermektedir. Tutulma etkilerinin farkında olmak, bizlere yaşanacak iyi şeyleri anlamak ve olabilecek krizleri en aza indirgemekte yardımcı olur. Bu sayede birey olarak ne yapabileceğimizi görürüz.

İkizler-Yay ekseninde gerçekleşecek bu tutulmalar civarında Güney Ay Düğümü İkizler burcunda, Kuzey Ay Düğümü Yay burcunda olacak. Bu şartlarda bu dönemde hangi yönde ilerlememiz gerektiği, neler yapabileceğimiz konusunda aşağıdaki bilgiler fikir verebilir:

          Kendi yüksek bilincinize yönelmek, etik ve ahlaki değerler üretmek, spontane ve dürüst iletişim sağlamak, sıradan ve günlük konulara yönelmenin üzerine çıkarak, ilahi ve yüce bilgilere yönelmek, sizi daha başarılı kılacaktır.

          Dürüst ve açık iletişim kurmanız, başkalarının duymak istediği şeyler yerine, gerçek fikirlerinizi söylemeniz, size gerçek dostlar kazandıracaktır.

          Tartışmalardan ve başkalarının fikir ve düşüncelerinin girdabından uzak kalarak, zihninizi gereksiz bilgilerden temizleyip, dingin iç dünyanıza çekilmeniz, sizi hem daha sağlıklı, hem de daha başarılı kılacaktır.

          Doğada vakit geçirmeye, meditasyon benzeri içe dönüş teknikleri uygulamaya, egzersizler yapmaya, sportif aktivitelere yönelmeye, kendinizle vakit geçirmeye ve yalnız kalarak iç dinamiklerinizi dinlemeye daha fazla vakit ayırmalısınız.

          Kararsızlığın ve ikilemlerin üstesinden gelmeli, kendinize güvenerek ve iç sesinizi dinleyerek doğru yolu bulacağınıza inanmalısınız.

          Yabancı yerlere yapılacak yolculuklar, başka kültürleri, inançları araştırmaya ve öğrenmeye yönelik girişimler size çok iyi gelecektir.

          Her şeyi detayına inerek sorgulamayı ve her şeyi mutlaka mantıkla açıklama eğilimini azaltarak, aceleci ve çocukça tavırlar yerine, olgun ve sabırlı tavırlar geliştirmeniz istenmektedir.

Yazımın devamında, tutulmanın tetiklenme tarihlerine, irtibat kurduğu ülke haritalarına ve TC astrolojik haritası üzerindeki etkilerine değineceğim…

Öner DÖŞER

8 Aralık 2010 Çarşamba

08.12.2010

Designed by Ongunsoft