Öner Döşer

89. Yaşında Türkiye’mizi Neler Bekliyor?

Bu sayfa 6359 kişi tarafından ziyaret edildi.

89.  YAŞINDA TÜRKİYE’MİZİ NELER BEKLİYOR? 

Cumhuriyetimizin 89. yaşı kutlu olsun! En büyük ve anlamlı bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızı gururla ve geleceğe yönelik umutlarımızla kutluyoruz…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güneş Dönüşü haritası üzerinden önümüzdeki bir yılın genel değerlendirmesini yapacağım. Güneş Dönüşü haritası, herhangi bir astroloji haritasının Güneş derece ve dakikasına transit Güneş’in tam olarak varması anına göre düzenlenir. Bu haritadan istifade ederek takip eden bir yılın değerlendirmesi yapılır. 

Ankara’ya göre hazırlanmış Güneş Dönüşü haritasında Yay burcu yükselmekte. Yay burcu din ve inançlar, kültürler arası ve uluslararası temaslar, global iletişim, medya ve yayıncılık, yüksek eğitim ve üniversiteler, uzak komşular ve ülkeler ile bağdaştırılır. Demektir ki bu yıl bu temalar ön planda olacak ülkemiz açısından…

Haritada dikkatimizi hemen Yay burcunda ve Yükselen derecesine çok yakın 12. evde yerleşmiş Mars çekmekte. Mars’ın Yükselene çok yakın derecede yerleşiyor olması bu yıl Mars doğasında olayların, durumların ve atmosferin oluşacağını işaret etmekte. Dünya astrolojisinde genel anlamıyla Mars gezegeni orduları, askerleri, donanmayı, silahlı güçleri, savunma sistemlerini, terör ve şiddeti, savaş temasını temsil eder. Demektir ki bu yıl Mars’ın temsil ettiği rekabet, savunma ve mücadele enerjisi ön planda olacak ülkemiz açısından.

Yay burcu Türkiye Cumhuriyeti Devleti astroloji haritasının 6. evine denk düşmektedir. Dünya astrolojisinde 6. ev askeri temalar, ordu, güvenlik güçleri, çalışan kesin, memurlar, sağlık kuruluşları ve konuları, evcimen ve küçükbaş hayvanlarla ilişkilendirilir. Demektir ki bu yıl ordu ve güvenlik güçleriyle (asker, polis, jandarma) ilgili temalar bir kez daha vurgulanıyor.

Yükselen burç yöneticisi olarak Jüpiter Güneş Dönüşü haritasının 6. evi dahilinde kalmakla beraber, 7. evine çok yakın düşmektedir. Yani hem yukarıda bahsettiğimiz 6. ev konularını ve hem de 7. ev konularını vurgulamaktadır. Dünya astrolojisinde 7. ev diğer uluslarla dostane veya düşmanca ilişkiler (klasik astrolojide açık düşmanlıklar ve savaşla ilgili durumlar buradan bakılırdı), uluslararası davalar ve duruşmalar, evlilik ve boşanma oranlarıyla ilişkilidir. Burada İkizler burcunda zararlı yerleşimde ve geri harekette bulunan Jüpiter tüm bu temalara dikkat çekerken, sonuç elde edilmesinde gecikmeler, sorunların yanı sıra, tamamlanamayan ve sonuca varamayan ya da geri dönük durumların tekrarlanmasına yönelik çalışacak gibi gözüküyor. Yükselen yöneticisi olarak Jüpiter’in Alçalan burçta olması, koşulların bizi sürekli deplasmana çekeceğini, başka uluslarla ilişkileri dengeye getirme çabasında olacağımızı gösteriyor.

Yükselendeki Mars ile alçalandaki Jüpiter’in karşıtlığı haritada en dikkat çekici dinamik hiç kuşkusuz. Jüpiter inançlar ve idealizmle ilişkilidir. Gergin açılarında fanatik ve ideolojik anlamda uçlarda etkiler ortaya çıkarabilir. Jüpiter’in açısal olarak ilişkide olduğu zamanlarda en rahat etmediği gezegenlerden birisi de Mars’tır. Mars’ın provoke edici özelliği, Jüpiter’in kültürler ve inançlarla ilgili fanatik yönlerini saldırganlaştırabilir. Bu ikilinin gergin açılarında din ve inançlarla ilgili provokasyonlar, saldırılar görülmüştür. Bu gergin açı inançlar veya kültürel farklılıklar yüzünden gerginlikler olasılığını gösterebilir. Bu açı aynı zamanda askerlerin daha geniş alana yayılan harekatını da gösteriyor olabilir. Yani sınır ötesi…

Buraya kadar elde ettiğimiz astrolojik bulguları özetlersek: Önümüzdeki bir yıl boyunca güvenlik ve savunma konusu çok önem taşıyacak. Askeri konularda vurgu çok belirgin gözüküyor. Savaş atmosferi yaratacak durumlarla karşılaşılabilir. Düşmanlıklara, provokasyonlara açık bir yılda olduğumuz aşikar. Zaten Güneş Dönüşü haritasının Plüton derecesi Türkiye astroloji haritasının açık düşmanlıklarla ilişkili 7. evine denk düşmekte ve buradan Türkiye astroloji haritasının Mars derecesine partil (aynı dereceden) dik açı yapmakta…

Güneş Dönüşü haritasının 1. evinde, ama 2. burcunda yerleşmiş olan Plüton da benzeri temayı göstermekte ve ayrıca başka bir şeye daha dikkat çekmekte. Plüton’un haritanın Dip Noktası’na yakın yerleşimdeki Uranüs ile karesi, iç güvenliğin sağlanması için mücadele edilmesi gerekeceğini, içeriden gelen karşı çıkış ve isyana yönelik enerjinin de etkin olacağını göstermekte. Plüton’un Satürn-Güneş ikilisine uyumlu açısı bu mücadelede

Hükümetin elini güçlendiriyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Hükümet veya genel olarak ülkenin yönetiminde söz sahibi kişiler güçlerini gösterebilecekler. Plüton’un Yükselen burca göre 2. burçta yer alıyor olması ve 2. evin yöneticisi Satürn’ün Güneş ile birleşmesinden dolayı yanık olması, ekonomik konularda zorlu bir yılın bizi beklediğini göstermekte. Ama Plüton ile Güneş-Satürn’ün uyumlu açısı, bununla başa çıkılabileceğini gösteriyor. Bu kısmı özetlersek: Ekonomik anlamda zorlu bir sürece giriyoruz; ama bununla başa çıkabileceğiz…

Parasal anlamda en önemli sarfiyat alanlarının hangileri olduğunu anlayabilmek açısından haritanın 6. evinde İkizler burcundaki Şans Noktası’na bakabiliriz. Şans Noktası Güney Ay Düğümü ile birleşmekte ve bu yüzden zarar görmekte. Bu yüzden de kazanımdan ziyade harcamayı göstermekte. Bu yıl en önemli harcaması 6. ev konuları arasında yer alan ordu ve güvenlik güçleri, çalışan kesim, memurlar, sağlık kuruluşları ve sağlık konularına olacak gibi gözüküyor.

Güneş Dönüşü haritasında dikkat çekici yerleşimde bulunan Güneş-Satürn ikilisi, ülkemizin bu yıl uluslararası kuruluşlar, gruplar, organizasyonlar içerisinde önemli pozisyon tutacağımızı ve etkin olacağımızı, geleceğe yönelik yapılanma içerisinde yeni mesuliyetler alacağımızı göstermekte. Bu yerleşimden yola çıkarak ülkemizin yöneticileri, Meclis’i, uluslararası alandaki prestiji temaları, ittifak içerisinde bulunduğumuz dost ülkelerle ilişkiler konusuna odaklanacağımızı söyleyebiliriz. Güneş’in Satürn ile birleşiyor olması kontrollü ve hesaplı hareket etmemiz gerektiğini, genişleme politikası yerine bir müddet için durup var olanı koruma, daralma, kendi içinde temizlenme, gereksiz olanları eleme politikasının daha isabetli olacağını göstermekte. Bu özellikle de Meclis ile ilgili olacak, zira 11. ev temel anlamda Meclis’i temsil eder. 11. ev aynı zamanda Hükümet’in bütçesini ve gelirlerini gösterir ki Satürn’ün burada olması bir nevi “daralma” göstergesidir.

Güneş Dönüşü haritasının 3. evinde yerleşmiş Neptün-Kiron ikilisinin Merkür ile dik açıda olmasını, yakın komşularla ilişkilerde yanıltıcı, kafa karıştırıcı, hatta hayal kırıklığı yaratacak şekilde yanıltıcı ve yaralayıcı durumlarla karşılaşılması olarak yorumlayabiliriz. 3. evin yöneticisi olan Jüpiter’in haritanın 7. evinde yer alıyor olması, düşmanlıklar ve yakın bölgedeki komşu ülkeler temalarını birleştiriyor. Kısa ifadesiyle “bu yıl yakın komşularımızdan düşmanca tavır görebiliriz” demek bu…

Uzak komşularla ya da ülkelerle ilişkiler, dış ticaret, ihracat, turizm, yüksek eğitim alanlarında ise genel olarak olumlu etkiler söz konusu. Bunun iki sebebi var: haritanın 9. evinde her ne kadar Başak burcunda zayıf kalmış ise de iyicil doğası ile olumlu etkiler yaratmaya aday Venüs var; 9. evin ve Venüs’ün yöneticisi Merkür de Venüs’e uyumlu açı yapıyor ve etkisini güçlendiren Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Tabii, yukarıda da bahsettiğim gibi, Başak burcunun son derecesinde ve zarar gördüğü konumda olduğu için Venüs’ten büyük sonuçlar beklemek zor. Yani yukarıda saydığımız alanlarda ancak belli bir ölçüde başarı bekleyebiliriz; büyük başarılardan söz edemiyoruz.

Güneş Dönüşü haritasının 4. evi girişine yakın yerleşimde yer alan Uranüs doğal afetlere yönelik dikkatli olunması gerektiğini gösterirken; 4. ev içerisinde Koç burcunda yer alan Ay, ülke içerisinde birlik ve bütünlüğün sağlanmasında cesur ve kararlı kadın figürlerinin çok önemli rolü olabileceğini göstermektedir. Her zaman ifade ettiğim bir şeyi burada bir kez daha tekrarlayacağım: Eğer kadınlar gerçekten isteseler Türkiye’de terör biter. Çünkü onlar evlatların kıymetini en iyi bilenler, onlar “anne”ler…

Dönemsel transitlerle birlikte okuduğumuzda, içeriden ve dışarıdan provoke edileceğimiz, ama stresli ve zorlu koşullara rağmen bunların üstesinden geleceğimiz bir yıllık süreç bizi beklemekte. Transit Satürn’ün astrolojik haritamızın Güneş, Şans Noktası, Venüs ve Jüpiter derecelerini baskılayacağı bu dönemde, büyümeye yönelik adımlardan ziyade mevcudu korumaya yönelik adımlar atmak daha isabetli olacaktır. Ülkemiz uluslararası alanda, özellikle de kendi bölgesinde daha fazla mesuliyet alacağı, uzun dönemli kararlar alacağı bir süreçten geçiyor. Türkiye astroloji haritasının 5. evi üzerine denk düşen bu geçiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini en iyi şekilde geleceğe taşıyacaklarından emin olduğumuz gençlerimize bu dönemde önemli mesuliyetler düşeceğini göstermektedir…

Sevgi ve barış dolu bir geleceğe yönelik yapılanma içerisinde kararlı ve emin adımlarla birlik ve bütünlük içerisinde yürüyeceğimiz 89. yaşımız kutlu olsun!

Öner DÖŞER

29 Ekim 2012

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan 

29.10.2012

Designed by Ongunsoft