Öner Döşer

Astrolojide Koruyucu Melek Kavramı

Bu sayfa 15244 kişi tarafından ziyaret edildi.

Astrolojide Koruyucu Melek Kavramı

Ortaçağ Astrolojisi’ne göre Almutem Figuris, tüm astrolojik haritanın anahtarıdır; yani adeta doğum haritası sahibinin hayatının anahtarıdır. Bireyin hayatına hakim olan bir gücü temsil eder. Buna, harita sahibinin temel ya da en önemli özelliği denebilir. Harita sahibinin hayatının niteliğini öznel ve nesnel olarak belirler. Kişinin hayatındaki olayları etkileyebilir. Ortaçağda bu, ruhun baskın niteliği olarak görülmekteydi.

Ortaçağ Hıristiyan teolojisine göre, her insanın, diğerlerine ve kendisine verdiği zararı hafifletmekle ve onu Tanrıya yönlendirmekle görevli olan bir koruyucu meleği vardır. Şüphesiz, hem iyi melekler, hem de kötü melekler mevcuttur. Fakat Tanrı, insanlara koruyucu olarak kötü melekler tahsis etmez. Buna karşın, bir kişi, günah işleyerek ve özgür iradesini suiistimal ederek, özgür iradesine teslim olabilir ve iyi meleğinin etkilerini göz ardı ederek kötü tinlerin etkisi altına girebilir. Bu felsefeye göre koruyucu melekler, telepatik olarak hayallerimizi etkileyerek ve aklımızı, anlayışımızı bilgilendirerek, bilinçaltımıza sufle ederek, bize iyi etkilerini aktarırlar. Hayallerimize imgeler yollayabilirler ve aklımıza bir şeyi yapmak ya da yapmamak için geçerli olabilecek nedenler sezdirebilirler. Bu şekilde, bir nevi irademize nüfuz etme yoluyla, dolaylı olarak da olsa bizi etkileyebilirler.  

Iamblichus’ a göre kişiye özgü ruhani varlık, her insana gökyüzü tarafından tayin edilir. Ruhun yaşamlarına bütünlük katar ve ruh aşağı indiğinde onu vücuda bağlar. Bu ruhani varlık, harita yöneticisinin astrolojik olarak hesaplanmasından daha fazlasını kapsasa da, uygulamada O’nu tespit etmenin yolu yine de bu hesaplamadır. Kişiye özgü ruhani varlık, kişiye hastır. Ruhun önderidir. Evrensel bir tin değildir, sadece bir ruhtan sorumludur. Belirli kısımlarımızı değil, bizi bir bütün olarak yönetir. Kişiye özgü ruhani varlık ruhun bileşimini aşar. Yani, çeşitli biçimlerden meydana gelen ruhtan daha üstün ve daha basittir. Ruhun yaşamını yönetir ve bize, düşüncelerimizi ve muhakemelerimizi verir. Aklımızı ve anlayışımızı yücelterek, bize tanrıyla bütünleşmenin, dünyevi düzeni aşmanın, ebedi hayata ve göksel-ötesi Tanrıların enerjisine katılmanın ve kendimizi kaderin boyunduruğundan kurtarmanın yolunu sağlar. Böylesi şeyleri, onun zihnimize önerdiği şekilde gerçekleştiririz. Bu varlık, her zaman için iyidir ve insanın iyiliğine çalışır.

Yunan filozof Porphyry’e göre “Kişiye özgü Ruhani Varlık”, Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerdeki “Koruyucu Melek” kavramına benzemektedir. Kendi “Koruyucu Meleği” hakkında hiçbir bilgisi olmayan ortalama bir insan açısından kaderden kurtuluş yoktur. Fakat bu bilgi bir kez edinildiğinde ve ancak ondan sonra, birey kaderin boyunduruğundan gerçekten kurtulabilir. Bu yüzden “Almutem” ya da “Kutsal Koruyucu Melek” ya da “Kişiye Özgü Ruhani Varlık” hakkındaki bilgi çok önemlidir.

Iamblichus’a göre “Doğadaki her şey Kader tarafından kontrol edilmez, çünkü ruhun kendine özgü bir ilkesi vardır. Kişiye özgü Ruhani Varlık, sadece doğum haritasının tasarımından kaynaklanmaz. Böylesi bir Ruhani Varlık bizi kaderin boyunduruğundan kurtaramaz. Bu kişiye özgü Ruhani Varlık, Gökyüzünün bütününden kaynaklanır. Bunun da ötesinde, bu Ruhani Varlıktan payımıza düşen, nasıl gerçekleştiğini anlayıp anlamamızdan bağımsız olarak gerçekleşir: yıldızların etkisi, biz bunu bilsek de bilmesek de, bize ruhani varlığı ulaştırır; fakat astrologlar bu şeyleri anlarlar ve astroloji bilimi doğrudur. Haritanın Yöneticisi ya da Yöneticilerinden bu Ruhani Varlığı bulmanın yöntemini sağlayanlar astrologlardır.”

12. yüzyılda yaşamış astrolog Abraham’in İbni Ezra Book of Nativities kitabında, harita yöneticisinin bulunmasına dair, Latince Almutem figuris adında bir teknik görürüz. Latince almutem kelimesi, Arapça’da “Kazanan” ya da “Muzaffer” anlamına gelen Almutaz kelimesinin bozulmasından gelmektedir ve doğum haritasında en güçlü olan gezegenin hem temel hem de tesadüfi asalete göre tanımlandığı bir gösterim sistemini kastetmektedir. Yöntem, görünen 7 gezegenin hayatın 5 temel alanındaki başlıca asaletlerinin, aynı gezegenlerin tesadüfi asaletlerinin ve hem doğumun gerçekleştiği günün hem de doğumun gerçekleştiği saatin planetsel yöneticisinin ele alınmasını içerir. En fazla puan alan planet Kazanan, Muzaffer, Almutem’dir.

Almutem Figuris’ in puanlanarak bulunması

1-Güneş, Ay, ASC, Şans Noktası ve SAN derecesinde (Ay büyürken doğumlu haritalarda doğumdan evvelki yeniay, Ay küçülürken doğumlu haritalarda doğumdan evvelki dolunay derecesi) asaleti olan planetlerin yazılacağı bir tablo düzenlenir. Bu tabloda tüm planetlerin bulundukları derecelerde asaletleri olan planetler 5 temel asalet puanlamasına göre değerlendirilir. Burç yöneticisi +5, yücelme yöneticisi +4, üçlü yöneticisi +3, terim yöneticisi +2, dekan yöneticisi +1 puan alır.

2-Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün harita içerisindeki ev yerleşimlerine göre tesadüfi asaletleri puanlanır. Bu puanlama sistemi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

ev

1

10

7

4

11

5

2

9

8

3

12

6

puan

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

3-Harita sahibinin doğum gününün gün yöneticisi olan planet tabloya ilave edilir. Bu planete 7 puan verilir.

4-Harita sahibinin doğum gününün saat yöneticisi olan planet tabloya ilave edilir. Bu planete 7 puan verilir.

Tüm bu puanlamalardan en fazla puan toplayan planet Almutem Figuris’ tir.Almutem Figuris aracılığıyla koruyucu meleğin bilinmesi, astrologlara salt psikolojik olan bir astrolojiyi aşan, gerçekten tinsel bir astroloji uygulama imkanı sağlar. Robert Zoller bir cümle ile konuyu şöyle bağlar: “Meleğimizi bildiğimizde, kendimizi biliriz.”

Öner DÖŞER

19 Mart 2013, Salı

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

 

  

19.03.2013

Designed by Ongunsoft