Öner Döşer

Dikatli Olmamız Gereken Zamanlar!

Bu sayfa 38315 kişi tarafından ziyaret edildi.

Dikkatli olmamız gereken zamanlar!

Hareket gezegeni Mars Yay burcuna geçiyor. Mars’ın geçiş yaptığı burcun ana temaları bir müddet için hareketlenir ve bu burç bir astrolojik haritanın hangi evine denk düşerse, hareketlenme o evin temsil ettiği temalarda olur.

Yay burcu uluslararası ilişkiler, yabancılar, dış seyahatler, inançlar, yüksek eğitim, hukuksal konularla ilişkilidir. Yay burcundan geçişi devam eden Satürn, bir müddettir bu temalarda zorlanmalar yaşadığımızı, bazı bedeller ödediğimizi, geri hareketiyle, bunlardan bazılarıyla yüzleşmemizin henüz bitmediğini, bazılarının tekrarlayabileceğini göstermektedir. Şimdi Mars da bu burca gelince, 13 Ağustos tarihinde Satürn’ün direkt harekete dönmesiyle, daha belirgin ama kesin bir çözüme gidilmesini gerektirecek şekilde gündemimize geleceğini göstermektedir. 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Ay da Yay burcundan geçiş yapacak ve bu ikilinin kavuşumunun etkisini aktif edecektir. Ay’ın bir sonraki önemli tetiklemesi İkizler burcunda hareket edeceği 24-25 Ağustos tarihlerinde olacaktır. Birazdan göreceğimiz gibi, bu tarihler zaten gökyüzünde oluşacak bazı gezegen dizilimleri (açı kalıpları) ile de değerlendirildiğinde dikkat çekmektedir. (Değişken burçlarda Büyük Kare açı kalıbı).

Satürn, bir burçta uzun müddet kalır. Bu süre yaklaşık 2,5 yıldır. Buna mukabil Mars’ın bir burçtan geçiş süreci çok daha kısadır, yaklaşık 2 aydır. Bu ikisi aynı burçta buluştuklarında (Yaklaşık 2 yılda bir) bu burcun konularıyla ilgili uzun dönemli etkilerin tetiklenmesi zamanı gelmiş demektir. Bu yönden bakıldığında, daha hızlı hareket eden Mars tam bir tetikleyicidir (Aktif edici).

Mars’ın Yay burcundan geçiş sürecini Türkiye açısından değerlendirmek için, Türkiye astroloji haritası ve ilerletilmiş haritası üzerine yansıtabiliriz. Aşağıda bu üçlü haritayı görmektesiniz. En içteki Türkiye astroloji haritası, ortadaki Türkiye ilerletilmiş haritası ve en dıştaki Mars’ın Yay burcuna giriş haritasıdır.

Mars’ın Yay burcuna geçiş yapmasıyla birlikte askeri konular, güvenlik güçlerini ilgilendiren konuların hareketlenmesi muhtemeldir. 6. Ev aynı zamanda günlük yaşam koşulları, hizmetliler, memurlarla, ayrıca hastalıklar ve zayıflıklar ile alakalıdır. Küçük hayvanlarla ilgili konular da bu evin konularındandır.

İlerletilmiş haritamızda (Ortadaki harita) Mars’ın 6 derece Yay burcunda olduğunu görüyoruz. İlerletilmiş haritalarda Mars iki yılda ortalama bir derece ilerler. Yani, transit Mars’a nazaran çok daha ağır bir ilerleme söz konusudur. Transit Mars’ın ilerletilmiş Mars’a tam kavuşum yapması yaklaşık 6 derece sonra olacaktır ki bu da 18 Ağustos’a denk gelmektedir. Kavuşumun etkisinin biraz daha geriden başladığını dikkate alırsak, Ağustos ayı ortalarından itibaren kavuşumun etkisinin hayli belirgin olacağını söyleyebiliriz. “hangi konularda?” şeklinde bir soru alırsak, yukarıda bahsettiğimiz konularda, yani “askeri konularda, güvenlik güçleriyle ilgili konularda” cevabını vermemiz gerekir. Çünkü hem Mars askeri konularla ilgilidir, hem de 6. Ev…

18 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay (Zayıf bir ay tutulması) gerçekleşecek. Bu önemli bir tutulma ve tutulma anı haritasında Ay-Güneş karşıtlığı Ankara’ya göre düzenlenmiş astroloji haritasının köşe evlerine denk düşüyor (4-10 ekseni). Tutulma derecesi Türkiye astroloji haritasında 24 derece Akrep burcunda yerleşen Jüpiter’e (6. Ev ve 10. Ev yöneticisi olması sebebiyle TSK, güvenlik güçleri, ülkenin yöneticileri) ve ilerletilmiş haritanın Ay derecesine (26 derece Akrep’te) dik açı oluşturuyor, yani stres yaratıyor.

Klasik astrolojide malefikler (Kötücüller) olarak tanımlanan Mars-Satürn ikilisinin savaşçı ve zafer kazanma hırsını anlatan, fanatik ve riskli girişimlere de davetiye çıkaran Antares yıldızının izdüştüğü derecede kavuşumu 24 Ağustos tarihinde kesinleşiyor. Bu kavuşum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın astroloji haritasındaki Ay-Mars kavuşumunu da hareketlendiriyor. Cumhurbaşkanının önemli, riskli kararlar alması gereken, hayli mücadeleli bir zaman diliminde olduğunu gösteriyor (Her ne kadar şimdiye kadar ziyadesiyle stresli zamanlar yaşadı ise de). Mars-Satürn kavuşumunun Erdoğan’ın astroloji hartası üzerinde gösteren diyagram için linki ziyaret edebilirsiniz. http://www.onerdoser.com/Y186_0_darbe-girisimi-ve-bundan-sonrasi-ii.html

Bir lider haritasında önemli gezegenler Antares ile birleşmekte ise, bu liderin askeri becerilerini, giriştiği işlerde zafer kazanma becerisini, bu zaferi kazanmak üzere de bazı riskli, hayati kararlar alması gerekeceğini gösterir. Takıntılı eylemlerden kaçınmak kaydıyla… Antares’in ana temasında bu tema dikkat çeker ve astrolojik açıdan önemli bir tavsiyedir.

Erdoğan’ın astroloji haritasında Antares ile kavuşan Mars, haritasının kariyer-liderlikle ilişkilendirilen 10. Evini, Ay da açık düşmanlıklar-zıtlaşmalar-davalar-duruşmalarla ilişkilendirilen 7. Evini yönetmektedir. Bu ikilinin kavuşumu, Erdoğan’ın haritasının 11. Evine denk düşmektedir (Meclis, Meclisten çıkan kararlar, müttefik ülkeler, uluslararası paktlar).

Transit Mars’ın ilerletilmiş haritamızda Jüpiter’in bulunduğu 13 derece Yay’a 30 Ağustos tarihinde varıyor. Jüpiter haritamızın 6. Evinin de yöneticisidir ve üst düzey askerlerle, askeri komutanlarla ilişkilidir (Jüpiter gösterge olarak da üst düzey askeri komutanları temsil eder). Bu tetiklenme de yine TSK, askeri konular, güvenlik güçleriyle ilgili alanda bazı gelişmelere işaret etmektedir. İlerletilmiş Jüpiter 13 derece Yay’dadır ve Natal haritamızda 13 derece Balık’ta yerleşen Uranüs’e kare açıdadır. Aslında bu açı, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız darbe girişiminin işaretçilerinden biriydi. Jüpiter hem 6. Ev yöneticisi ve hem de genel olarak üst düzey askerler ve orduyla, Uranüs de isyankar ve devrimci çıkışlarla ilişkilidir. Transit Mars’ın Progress Venüs’e gergin açısı da, huzur ve barış ortamını zedeleyecek bir takım streslere işaret edebilir. Bu dönemde Progress Venüs de Natal Uranüs’ü tetiklemekte, iç ve dış kaynaklı olayların ülkemizdeki barış ve huzur ortamını zedelediğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde transit Mars Progress Jüpiter-Natal Uranüs arasındaki kare açıyı tetikleyecek, çalıştıracak. Bu ne getirecek, nasıl çalışacak hep birlikte göreceğiz. Yeni bir darbe girişimi olabilir mi derseniz, böyle bir iddiada bulunmadığımı, ama stresli bir açının aktif olmasından dolayı da bazı hareketlenmeler yaşayabileceğimizi söyleyebilirim. Bunu TSK’da bazı taşların yerinden oynayacak olması olarak da görebiliriz, ama şu ana kadarki sürece bakarsak, taşlar yerinden ziyadesiyle oynadı zaten… Belki de uzak yerlerdeki kişilerle (Uranüs 9. Evde) ilgili konularda hareketlilik yaşayacağız. Stresli açılar, o vakte kadar bir noktaya varılamamış işlerin, artık bir noktaya varacak olmasını da gösterebiliyor.

Bunlar dikkat etmemiz gereken riskli tarihler olarak önümüzde durmaktadır. Astrolojinin amacı felaket tellallığı yapmak değil, muhtemel stresleri, dikkat çeken riskli zamanları önceden uyarmaktır! Önümüzdeki günleri izleyecek ve gelişmeleri hep birlikte (Allah izin verirse) göreceğiz. Her zaman altını çizdiğim üzere, gezegenlerin birbirlerine göre konumları ve bazı astroloji hartaları üzerinde değerlendirmeleri ana senaryoyu gösterir, neticeyi kesinleştirmez. Sebepleri ve harekete geçirici etkenleri gösterirler. Etkilere nasıl tepki verdiğimiz çok önemlidir, çünkü sonucu belirleyen tepkilerimizdir. Ağustos ayında alacağımız agresif etkilere vereceğimiz tepkiler, alacağımız sonuçları etkileyecektir. Aslında belki de tedbirler alarak, üzerimize düşeni yaparak, karşılaşmamız muhtemel stresleri bertaraf ettik bile! Hepimizin ve bütünün hayrına olması dileğiyle!

Öner Döşer, AMA, MAPAI

29 Temmuz 2016, Cuma

Burgaz adası

28.07.2016

Designed by Ongunsoft