Öner Döşer

Dikkat Merkür Gerilemesi!

Bu sayfa 13651 kişi tarafından ziyaret edildi.

Astrolojinin giderek daha çok yayılması ve günlük hayata girmesi sayesinde, pek çok insan astrolojik terimleri daha çok duyar oldu. Astrolojiyle en yüzeysel ilgilenen kişiler bile güneş ve ay tutulmalarından, gezegenlerin geri hareketlerinden haberdar artık. En çok da Merkür gerilemesinden…

Bu yazımda hem astronomik, hem de astrolojik olarak geri hareket ve durağanlık (stationary) kavramlarını ele alacağım ve en sıkça duyduğumuz Merkür gerilemesine değineceğim. Çok yakın bir zaman sonra Merkür, 2 Ağustos tarihinde durağanlaşmaya ve 4 Ağustos tarihinde gerilemeye başlıyor. Merkür’ün gerileme hareketi 25 Ağustos tarihine değin sürüyor, bu tarihte direkte dönmek üzere bir müddet için durağanlaştıktan sonra 27 Ağustos tarihinde tamamen direkt hareketine dönmüş oluyor. Paniğe gerek yok! Bu her şey duracak, ters veya kötü gidecek anlamına gelmiyor. Zira her yıl Merkür gerilemesi en az 3, bazı yıllarda 4 kez oluyor; ama dünya işleri devam ediyor. Merkür gerilemesinden bu kadar da korkmamız gerekmiyor. Hatta bu konuda bilinçlenirsek, Merkür gerilemesi dönemini gayet iyi bir şekilde kullanabiliriz. Bu konuya yazımın sonunda yer veriyorum. Öncelikle konuyu astronomik açıdan ele alalım.

Astronomik olarak geri hareket ve durağanlık

Aslında, gezegenler yörüngelerinde asla geri hareket etmezler. Geri hareket, yer merkezli bakışla gezegenlerin hareketlerinin izlenmesi esnasında gözlemlenen edilen bir olgudur. Gece gökyüzünü gözlemlersek, gezegenlerin birbirlerini takip eder şekilde Zodyak’ta ilerlediğine şahit oluruz. Normal şartlarda bir gezegenin Zodyak’taki hareketi Batı’dan Doğu’ya doğrudur. Buna düz (direkt) hareket denir. Bu hareket saat yönünün tersinedir. Bizim yeryüzünden bakışımızla, Zodyak’ta hareket etmekte olan bir gezegen yavaşlar, durur ve Zodyak burçlarının tersi istikametinde hareket ediyor gibi gözükür. Gezegen, bu hareketiyle saat yönünde ilerlemeye başlar. Biz bu harekete “Geri hareket” deriz. Gezegenin durması, yani hareketsizmiş gibi görünmesi durumuna “Durağanlık” adı verilir.

Geri hareketine bir müddet devam eden bir gezegen, tekrar yavaşlar, durağanlaşır ve ardından Zodyak burçları istikametinde ilerlemeye başlar. Biz bu hareketi gezegenin tekrar direkte döndüğü olarak gözlemleriz. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tamamen yermerkezli, yani gözlemcinin bakış açısından gözüken durumdur. Aslında astronomik olarak bir gezegenin geri hareketi söz konusu değildir.

Astrolojide ışıklar olarak tanımlanan Güneş ve Ay'ın her ikisi her zaman düz hareket yaparlar. Hiç bir zaman geriye gitmezler ya da geri hareket yapmazlar. Diğer gezegenler arada sırada kısa bir zaman aralığında doğudan batıya gittiklerinde, tekrar düz (direkt) hareketlerine geçmeden önce geri hareket yaparlar. Bu yüzden iki hareket vardır. Biri doğudan batıya olan temel harekettir. Bu, günlük hareket olarak adlandırılır. Diğer hareket batıdan doğuya doğrudur ve ikincil hareket adı verilir.

Astrolojik olarak geri hareket eden gezegen

Klasik Astroloji bakışıyla geri hareket etmek önemli bir güçsüzlük durumudur. Bu durumdaki bir gösterge pasif ve alıcı durumdadır. Dediğini/vaadini yaptırmakta zorlanır. Bu bir şanssızlık, zarar, uyuşmazlık, anlaşmazlık, aykırılık, tutarsızlık ve giriştiği işlerden zararla dönme göstergesidir. Gezegenler direkt harekette iken olayların devam ettiğini ve ilerlediğini gösterirler. Geri harekette iken olayların kesintiye uğramasını, yerine getirmede ve tamamlanmada aksaklıklar olduğunu gösterirler. Klasik dönem astrologların geri hareketi nasıl algıladıklarını anlamak için Ortaçağ dönemi saygın astrologlarından iki görüş alalım:

Abraham İbni Ezra’ya göre, geri harekette olan bir gezegen husumete ve niyet edilen şeylerin zarara uğramasına işaret eder. O’na göre geri harekette olan bir gezegen, isyankar ve meydan okuyan biri gibidir.

Guido Bonatti’ye göre, geri harekette olmak bir gezegenin zarar gördüğü 4 önemli durumdan bir tanesidir. Geri hareket, yarım kalan, tamamlanmayan işleri gösterir.

Günümüz astrolojisinde bizler geri hareket dönemlerini aynı zamanda bir içe dönme, iç bilgisinden ve kendi yaratıcı yönlerinden istifade etme eğilimi olarak da görmekteyiz. Yani, dünyevi alanda bir takım aksamalar olmaktadır ve bunun çözümü için gerekli enerjiyi ve rehberliği kendi içimizde aramamız gerekmektedir. 

Astrolojik olarak durağan gezegen

Durağan (Stationary) durumunda ve geri harekete geçecek olan gezegen de, geri hareket kadar olmasa da zorda olmayı anlatır. Bir nevi güçsüzleşme, iyilikten hastalığa düşme durumudur. Ama gezegen direkte dönmek üzere durağan ise, o zaman engeller ve zorluklar geride kalıyor demektir. Bu durum sanki hastalıktan iyiye doğru gidiş gibidir. Klasik dönem astrologların geri hareketi nasıl algıladıklarını anlamak için Ortaçağ dönemi saygın astrologlarından Abraham İbni Ezra’dan görüş alalım:

İbni Ezra’ya göre, geri harekete dönmek üzere durağanlaşmış bir gezegen ne yapacağını bilemeyen bir kimseye benzer ve bir soru anında gösterge gezegen durağan ise, sonuç olumsuzdur. Böyle bir gezegenin durumu, dehşete düşmüş, kendisine gelmekte olan sıkıntılardan korkmakta olan biri gibidir. Gezegen, geri hareketten direkt harekete dönmek üzere durağanlaşmış ise, bu bir şeyler ümit eden ve ümidini yitirmeyen bir kimseye benzer.

Gezegenler direkt harekette iken, kendi temsil ettikleri doğadaki olayların kesintisiz devam ettiğini ve ilerlediğini gösterirler. Geri harekette iken olayların kesintiye uğramasını, bu gezegenlerin taahhüt ettikleri olayları yerine getirmede ve tamamlanmada aksaklıklar olduğunu gösterirler. Gezegenler durağan iken işlerin ağır yürüdüğünü, ama dayanıklılık, kalıcılık ve sağlamlığını gösterirler. Durağan gezegenlere dikkat edilmelidir. Bu gezegen direkt harekette iken geri harekette mi dönüyor, yoksa geri hareketten direkte mi dönüyor bakılmalıdır. Yorumlar buna göre yapılmalıdır. Direkte dönmek üzere durağanlık durumu çok önemsenir. Bir gezegenin kendi doğasına ait özellikleri odaklanmış ve etkin bir şekilde göstereceği bir zaman dilimidir bu. Kişisel olarak Merkür’ün durağan olduğu dönemleri önemli konular üzerine odaklanmak, fikir alışverişlerinde bulunmak, önemli konuşmalar yapmak için kullandığımı belirtmeliyim.

Güneş ve Ay hariç, diğer gezegenler önce durağanlaşırlar, ardından geri harekete geçerler; ama özellikle Merkür, Venüs ve Mars’ın geri hareketleri günlük hayatlarımızda ve bireysel girişimlerimizde daha fazla önem taşır. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi Merkür’ün geri hareketleridir. Zira bir yıl içerisinde en sık tekrarlanan (3 veya 4 kez) Merkür’ün geri hareketleridir.

Merkür Gerilemesi

Merkür aklın ve mantığın gezegenidir. Ruhun analitik fakültesidir. Fikir alışverişleriyle alakalıdır. Bireysel haritalarımızda Merkür’ün bulunduğu burç ve ev, zihinsel olarak olaylara nasıl yaklaştığımızı ve zihnimizi en çok nerede odakladığımızı gösterir. Günlük rutinler ve iletişim de Merkür ile bağdaştırılır. Bizim günlük yaşantımız içerisinde bazı sözleri söylememize, düşünmemize sebep olur, kaynak ve zemin oluşturur. Haber, mesaj almak, öğrenme konuları ile ilgilidir.

Astrolojide Merkür, genel anlamda iletişim, kontratlar, yazılı metinler, sözleşmeler ve sözlü taahhütler, alım satım, pazarlık ve eğitimle ilişkilendirilir. Bazı astrologların “Kozmik düzenbaz” olarak nitelendirdikleri Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara, dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara, karışıklıklara işaret edebilir. Astrolojide sayma ve hesaplama ile de ilişkilendirilen Merkür’ün gerileme dönemlerinde hesap hatalarına ve ödemelerde yanlışlıklar ya da gecikmelere yönelik durumlarla daha sık karşılaşılmaktadır.

Yeniden yapma ya da tekrarlama enerjisi içeren her şeyde Merkür gerilemesinin etkilerini görürüz. Merkür gerilemesinde kaçınılması gereken şey tekrarlamaktan ziyade yeni şeyler yapmaktır. Yeni bir işe veya ilişkiye başlamak, yeni bir anlaşma imzalamak, yeni bir araba satın almak gibi. Bu türde olaylarda engellenmelerle veya gecikmelerle karşılaşılabilir. Özellikle de bir kez daha tekrarlanmasını istemediğimiz işlere girişim yapacağımızda Merkür gerilemesi olup olmadığına dikkat etmemizde fayda vardır.

Gerileme hareketi, mevcut konuların sıra dışı bir biçimde gelişeceğini, beklenen zamanlamanın dışına taşacağını işaret eder. Merkür geri harekette iken girişeceğimiz yeni işlerde, yapacağımız sözleşmelerde koşullar beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Yapılacak sözleşmelerde, muhtemelen belge veya bilgi eksikliği söz konusu olabilir. Bu yüzden Merkür geri harekette iken önemli adımlar atmamakta fayda vardır. Eğer atmak durumunda isek, bu şartlarda içinde bulunacağımız şartları çok iyi değerlendirmeli, gelecekte karşılaşacağımız olası problemlerin önlemlerini almalı, imzalamamız gereken belgeleri çok iyi okumalı, yeni satın alacağımız şeyleri çok iyi kontrol etmeli, parasal alışverişlerimizde dikkatli olmalıyız. Merkür her türlü bilgi ve belgeleri, iletişimle ilgili araç gereçleri de temsil ettiğinden, gerileme dönemlerinde özellikle bilgisayarların iyi korunması, önemli bilgilerin yedeklenmesinde fayda vardır.

Başka bir özelliği ile Merkür’ün geri gittiği dönemlerde, eskiye ait şeyler tekrar karşımıza çıkabilir. Bu, henüz tamamlanmamış bir işimiz veya ilişkilerimizle alakalı olabilir. Diğer taraftan, evraklar kaybetmeye veya dalgınlıklar yüzünden evraklarda ve yazılı metinlerde hatalar oluşabilir. Bu yüzden, eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek, eksiklerini bir kez daha değerlendirmek yerinde olacaktır. Astrolog Barbara Watters’e göre, Merkür geri giderken akla gelen fikirler çok parlaktır ve direkt harekete döndüğünde, bunlar çok akışkan olarak ortaya çıkarlar. Genel olarak astrologlarca tavsiye edilen şey, yaratıcı fikirler için zihni Merkür gerilemesi döneminde daha iyi odaklamak, ama bu yaratıcı fikirleri ortaya koymak için Merkür’ün direkt hareketine dönmesini beklemektir.

Merkür Gerilemesini Nasıl Kullanabiliriz?

Her şeyden önce, Merkür gerilemesinin gereğinden fazla olumsuz gibi yansıtıldığını düşündüğümü ifade etmeliyim. Yani yaklaşık üç-dört hafta boyunca hiçbir şeye adım atmayalım gibi bir sonuç çıkarmamalıyız bu gerilemeden. Hatta bu dönemleri kullanabiliriz…

Merkür’ün gerileme zamanları eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek, eksiklerini bir kez daha değerlendirmek, düzeltmek açısından çok olumludur. Yapacağımız işle ilgili yeni ve ilave bilgiler toparlama, kendimizi daha iyi hazırlama fırsatı buluruz.

Merkür geri giderken akla gelen fikirler çok parlaktır ve direkt harekete döndüğünde, bunlar çok akışkan olarak ortaya çıkarlar. Bu yüzden fikir jimnastiği yapmak, ya da daha güncel ifadesiyle beyin fırtınası yapmak, yeni projeler üzerinde tartışmak için çok ideal günlerde olacağız. Kuşkusuz, bu fikirleri ortaya çıkarmak için, Merkür’ün direkte döneceği tarihten sonrasını beklemek daha akıllıca olacaktır.

Merkür’ün geri gittiği dönemlerde, eskiye ait şeyler tekrar karşımıza çıkabilir. Bu, işimiz veya ilişkilerimizle alakalı olabilir. Kaybettiğimiz eşyaları bulma şansını da yakalayabiliriz. Evde veya işyerindeki evraklarımızı ve eşyalarımızı düzenlememiz işe yarayacak; kaybetmiş olduğumuz bazı evraklarımızı bulmamız konusunda da şansımız artacaktır. Ortalığı toparlamakla başlamak iyi fikir olabilir.

Merkür’ün gerileme zamanları zihinsel olarak içe dönme, iç bilgisinden ve kendi yaratıcı yönlerinden istifade etme, içinde bulunduğumuz dünyevi olayları mecburi bir gözden geçirme, düzenleme, ruhumuzun amaçlarına ne kadar uygun olup olmadıklarını ve olayların bizi hangi noktalara yönlendirdiği konusunda kendi içimize dönüp düşünme, tasarlama ve plan yapma dönemidir aslında. Tüm bu düşündüğümüz ve tasarladığımız şeyleri yürürlüğe koyma ve uygulama zamanları ise, Merkür’ün direkt hareketine döndüğü zamanlardır.

Merkür gerilemesi zamanları üzerinde çalıştığımız proje konusunda daha detaylı araştırma yapma ve bu konu üzerinde daha derin düşünme sayesinde kendimizi ya da elimizdeki projeyi geliştirme imkanı sağlar. Bu dönemler eski iş ve projeleri yeniden hayata geçirmek, yeniden canlandırmak, yeniden değerlendirmek, eski haline koymak ya da onarmak, yeniden organize etmek, herhangi bir şeyi yapmanın yeni yollarını keşfetmek için ideal zamanlardır. Bu dönemlerde zihnimizi daha esnek tutmak, bir yönüyle ele aldığımız herhangi bir konuyu diğer yönüyle de ele almak faydalı olacaktır.

Merkür gerilemesi zamanları yeniden bağlantı kurma ve bir araya getirme enerjisi de taşır. Merkür gerilemesi dönemlerinde eski bir iş projesi tekrar gündeme gelebilir veya eski bir dostumuzla, müşterimizle ya da eskiden muhatap olduğumuz kişilerle tekrar karşılaşabiliriz. Bu dönemlerde telefon defterimizi tekrar elden geçirebilir, eski arkadaşlarımızla yeniden kontağa geçebiliriz. Daha evvelce yanlış anlaşılmış ve bu yüzden sorun yaratmış konular üzerinde tekrar değerlendirme yapabilir, muhataplarımızla bu konuları tekrar konuşabiliriz. Böylelikle daha evvelce yapılmış hataları ya da yanlış anlaşılmış şeyleri daha iyi idrak edebilme ve onarma şansı yakalayabiliriz. Daha evvelce katılmış olduğumuz gruplara yeniden iştirak etmeye başlayabiliriz. Örneğin eskiden üye olduğumuz bir kulübe üyeliğimizi veya eskiden abone olduğumuz bir dergiye aboneliğimizi yenileyebiliriz.

Merkür 4 Ağustos 2011 tarihinde geri harekete (!) başlıyor

İletişim gezegeni Merkür, 2 Ağustos’ta durağanlaşmaya, 4 Ağustos’ta geri harekete geçiyor. Merkür bu kez gerilemesine Başak burcunda başlıyor ve Aslan burcunda devam ediyor.

Merkür’ün gerilemeye başlayacağı Başak burcu planlama, çalışma ve ürün ortaya çıkarmak demektir. Gölge yönü endişe, kuruntu, işkoliklik ve aşırı detaycılıktır. Hizmet ve sağlık sektörleriyle ilişkilidir. Merkür 4-8 Ağustos arasındaki tarihlerde Başak burcunda gerileyeceğinden, bu tarihler arasındaki sağlık ve hizmet konularına yönelik iş ve organizasyonlarımızda dikkatli adımlar atmamız isabetli olur. Planları daha iyi detaylandırmak ve eksiklerini tamamlamak için ise çok güzel bir zaman aralığı bu. Bu dönemde zihnimizi projelerimizin başkalarına ne denli iyi hizmet edebileceği, kişisel olarak bize ve başkalarına nasıl pratik yarar sağlayabileceği üzerine düşünmeye ve geliştirmeye odaklayabiliriz. 

Merkür, 8-27 Ağustos tarihleri arasında gerilemesine Aslan burcunda devam edecek. Aslan burcu yönetme, merkezde olma, dikkat çekme, yaratıcılık ve sergileme kavramlarıyla ilişkilidir. Bu tarihler arasında olayların merkezinde olacağımız, idare edeceğimiz, yaratıcılığımızı sergileyeceğimiz projelerde adımlarımızı dikkatli atmamız yerinde olacaktır. Yetenek ve yaratıcılığımızı, sergileyeceğimiz işleri gözden geçirmemiz, yöneticilik becerilerimiz ve kendimize güvenimizi gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat aslında.

Merkür gerilemesini en iyi şekilde değerlendirebilmeniz temennisiyle…

Öner DÖŞER

www.onerdoser.com  

31.07.2011

Designed by Ongunsoft