Öner Döşer

İkizler Burcunda Ay Tutulması (1)

Bu sayfa 5229 kişi tarafından ziyaret edildi.

Tutulma 18 derece İkizler burcunda gerçekleşecek. İkizler burcunun temel yönelimi yaymak, iletmek, değişime hazırlamaktır. İletişimden sorumlu İkizler burcu hava elementindendir ve zihinsel iletişimi sağlar. Tutulma civarındaki günlerden itibaren iletişim her zamankinden daha hızlı akmaya başlayacak. Özellikle de Merkür’ün direkt hareketine döneceği 15 Aralık’tan itibaren hızlı geri bildirimler alabiliriz. Aşağıda tutulma anına yönelik İstanbul için hazırlanmış astroloji haritasını görmektesiniz.

 

Geçmişle İlgili Bilgiler Açığa Çıkıyor

Tutulma esnasında Ay Güney Ay Düğümü ile birleşiyor. Bu yerleşim geçmişle ilgili bilgilerin açığa çıkmasını ifade ediyor. Bunu geçmişten gelen bilgilerin tekrar değer kazanması olarak da okuyabiliriz. Günlük pratik bilgileri, yazılı metin ve belgeleri, kitapları, inançları gözden geçirme, farklı bir bakış kazanma şansımız olabilir.

İkizler burcundaki bu tutulma civarından itibaren adeta bilgi bombardımanına tutulabilir, yoğun bilgi akışına muhatap kalabiliriz.

Asparagas Haberlere Dikkat!

İkizler burcunda tutulmalar, sosyal alanda ve politikada komplike taktiklerin hareketlendiği dönemlerdir. Hile, kandırma, yanlış yönlendirme riski taşır. Uluslararası bilgi akışları hızlanır, asparagas haberler, söylentiler artar.

İkizler burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Astrolojide Merkür ticaret, temel eğitim, ulaşım, her türlü haberleşme, komşu ülkelerle ilişkiler temalarının genel temsilcisidir. Medya, istihbarat toplama, basın ve haberciler, posta çalışanları, gençler, sekreterler, tüccarlar, öğretmenler, gezginler, dedikoducular, hırsızlarla (bilgi) bağdaştırılır.

Önümüzdeki altı aylık süreçte bilgi hırsızlığı, bilgi hırsızlığı artabilir. Dejenere bilginin sonu geldi! Ama bundan önce en dejenere hali yaşanacak! Bilgi kirliliği artacak…

Fikirler Çabuk Değişebilir

Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcu değişken burçlardan biridir. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. İkizler burcu fikir ve görüşleri temsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde fikirlerde hızlı değişimler görülebilir. Tutulma esnasında Merkür’ün zarar gördüğü Yay burcunda ve geri hareketli olması bunu destekliyor.

Hava elementi burçlarda, özellikle de Merkür yönetimindeki İkizler burcunda gerçekleşen tutulmalar sert rüzgarları, fırtına, kasırga ve tornadoları işaret edebilirler. Klasik dönem astrologlarından Raphael, hava burçlarındaki tutulmaların sosyolojik çalkantılar, ayaklanmalar, isyana teşvikler, yıkıcı fırtınalar, rüzgarlar, anlaşmalar ve ittifaklarda değişiklik getirdiğini bildirmektedir.   

Sosyallik ve Zihinsel Aktivitede Artış

Eğitim, iletişim, medya ile ilgili konular gündemdedir. Sosyal medya hareketlenir. Zihinsel aktivite artar, yeni fikirler ortaya çıkar. Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcu hava elementindendir. Hava elementi iletişimi, hareketi, sosyalliği, zihinselliği ve mantığı ifade eder. Teorik boyutta düşünebilme, analiz sentez yapabilme, soyutlayabilme, kavramsal düşünce gerçekleştirebilme gibi beceriler hava elementinin getirilerindendir. Hava elementinde tutulmanın getirebileceği önemli risklerden biri, her şeyin plan ve proje bazında kalması, çok konuşup, çok hareket edip ortaya somut bir değer çıkarılamaması ve bunların vereceği huzursuzluğun ön plana çıkması olabilir.

Gezegenlerin Yerleşimleri

Tutulma esnasında gezegenlerin bulundukları burçları element bazında değerlendirirsek, hava elementinin normal seviyesinde olduğunu görürüz. Bu demektir ki iletişim ve haberleşme, zihinsel aktivite etkin olacak.

Toprak elementi olması normal seviyesinde görülüyor. Bu şartlarda maddi çıkarların ön planda olacağını, maddi güvence arzusunun da yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Ateş elementi ortalama değerinde olduğuna göre, kendini güçlü ifade ve motivasyon yüksek olacak demektir.

Su elementinde bir yerleşim olmaması, karşılıklı empati, merhamet ve duyarlılığın azalmakta olacağını işaret etmekte.

Gergin Etkiler 

Rönesans son dönem astrologu William Lilly tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcunun ikinci dekanı için şöyle diyor: “… orduların ani hareketleri ve insanların isteklerini ve kaygılarını ilan etmeleri gibi hem kişisel hem toplumsal sorunlar; hakimler adaletin infazında dikkatli olacaklardır.” Sepherial de İkizler burcunun ikinci dekanında gerçekleşen tutulma için şöyle benzeri bir bilgi veriyor: “Orduların ani hareketlerini; özel ve kamusal mallara el konulmasını işaret eder.”

Tutulma anına yönelik astroloji haritasında 25 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşen güneş tutulması haritasına benzer bir biçimde, bu haritada da tutulma Mars ile irtibat kurduğunu görüyoruz. Dünya Astrolojisi’nde Mars çekişme ve rekabeti, tartışmacı ve kavgacı ortamları, güvenlik güçlerini, orduyu ve askerleri, işgalleri ve fetihleri temsil eder. Bu tutulma civarındaki günlerden itibaren askeri alanda hareketlilik dikkat çekebilir. 

Tutulma Esnasında Etkili Sabit Yıldızlar

Tutulma haritasının gezegen yerleşimlerinin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar, önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Kavuşum ve paralellikleri dikkate alarak yaptığım incelemelerle şu yıldızlar dikkatimi çekti: 

Tutulma Kavuşum Rigel: Bu kavuşum yeni bilgiler elde edeceğimiz, aslında daha doğru ifadesiyle eski bilgileri yeniden hatırlayacağımız ve göz önüne alacağımız bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Astrolog Bernadette Brady’e göre Rigel eğitmendir; bilgiyi getirendir. Sürekli olarak hayat felsefesi geliştirmeye ve bilgisini arttırmaya işaret eder. Brady’e göre bu yıldız perspektifi genişletme çabası içindeyken, yerleşik fikirlerle de çatışma yaşamayı da temsil etmektedir.

Venüs Paralel Facies: Eski astrologlardan Vivian Robson’a göre bu irtibat gizli ve tutkulu aşk ilişkilerine işaret eder. Bu yıldızla irtibatlar astrologlar tarafından ilişkilerde zorbalık ve sadistik eğilimlerle de bağdaştırılmıştır. Önümüzdeki süreçte gazetelerde ve televizyonlarda aşk ilişkilerinde kurban durumuna düşüren, şiddete yönelik temalarla ilgili haberler artabilir.

Mars Paralel Altair: Aslında hayatta ilerlemek için gereken gücü ve cesareti simgeleyen, hızlı harekete geçmek ve kararlılıkla ilişkilendirilen bu yıldız karanlık yönüyle agresif, özensiz ve düşüncesizce davranmaya yönelten etkisiyle de bilinir. Aşırı risk almaya ve düşüncesizce atılım yapmaya yönelim gösterebiliriz. Bu konum askeri alanda kararlılık ve hızlı harekete meyil verebilir. 

Jüpiter Kavuşum Mirach: Bu kavuşum ilahi ve felsefi konularda farklı düşüncelere açık olabilmeyi sağlıyor. Artistik konularda yeteneklerin ortaya konulabileceğini gösteriyor.

Satürn Paralel Rigel: Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Rigel yıldızı eğitmenlik ve bilgi getirme ile ilişkilendirilir. Satürn ile birlikte okunduğunda olgunlaştıran ve bilgeleştiren kadim bilgilere eğilim etkisi yaratabilir.

Uranüs Kavuşum Scheat: Bu kavuşum önümüzdeki yakın süreçten itibaren doğal afetlerin artacağını gösteriyor. Öte yandan farklı fikirlere açık olduğumuzu, hızlı düşünme, imkansızı düşünmeye ya da yapmaya cesaret etme döneminde olduğumuzu da işaret ediyor. Bu kavuşum içinde bulunduğumuz yakın süreçte alışılmışın dışında zihinsel kapasiteye yol açabilir.

Tutulmadan En Çok Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Tutulma İkizler burcunda gerçekleşeceğinden, hangi bölgelerin tutulmadan politik, ekonomik, sosyolojik ve jeofiziksel anlamda etkileneceğini saptamak için dikkate alacağımız önemli noktalardan biri, tutulmanın izlendiği bölgeler üzerine odaklanmak (yukarıda belirttiğimiz bölgeler) diğeri de tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcu kapsamındaki bölgelerin hangileri olduğunu tespit etmemizdir. Bu konuda eski astrologlardan bilgi alarak ilerleyelim...

Ebu Ma’şar-Bonatti: Azerbaycan, Ermenistan, Mısır

Wiliam Lilly: Doğu Almanya, Hollanda, Brüksel, Doğu İtalya, Orta İspanya, Ermenistan, Belçika, İngiltere, Londra, Belçika, Fransa

Ivy Jacobson: Ermenistan, Belçika, Brüksel, İtalya, Londra, Los Angeles, İngiltere, Libya, ABD, Uruguay, Versay (Fransa)

İkizler burcu kapsamındaki ülkeler ve bölgelerin yanı sıra, tutulma derecesinin etkilediği ülke ve şehir haritalarına da bakılabilir. Tutulma derecesinin astrolojik haritalarını etkilediği ülkeler şunlar: Avustralya, İzlanda, Kanada, Küba, ABD, İtalya, Fransa, İngiltere, Çekoslovakya, İran, Irak, Cezayir, Libya, Rusya, Kuzey Kore, Vatikan. Tutulma ayrıca New York, Roswell, NASA, Birleşmiş Milletler astroloji haritalarını da etkiliyor. Hem İkizler burcu kapsamında olan ve hem de haritaları etkilenen ülkeleri vurguladım.

Tutulma Avrupa’nın doğusundan gözlemleniyor olması bu bölgede zaten hassas durumdaki ekonomik olumsuzlukların iyice görünür hale geleceğini gösteriyor. Tabii tutulma hattı üzerinde doğal afet riski de her zaman mevcuttur. Bir önceki tutulma Ege Denizi civarına dikkat çekiyordu.

Tutulma esnasında Mars/IC ekseni Orta Doğu üzerine denk düşüyor. Hat İran, Irak üzerinden Arap yarımadası üzerinden geçiyor. Bu şartlarda bu bölgede agresyon yüksek olacak demektir. Daha evvelce de belirttiğim gibi astrolojide Mars savaş göstergesidir.

Tutulma derecesi ABD astrolojik haritasının Mars derecesi üzerine yakın denk düşmekte. ABD astroloji haritasında Mars 7. evde yerleşimdedir ve açık düşmanlıklara işaret etmektedir. Bu şartlarda önümüzdeki altı aylık süreç ABD açısından hayli agresif olacak gibi gözükmekte. Sürekli ifade ettiğimiz üzere Mars terör, şiddete yönelik eylemler, ordu ve güvenlik güçleri ve savaş göstergesidir. Bu şartlarda ABD’nin de içinde bulunduğu savaş havası estirecek durumlar gelişebilir.

Tutulma esnasında Uranüs/IC hattı Kanada’nın batısına denk düşüyor. Burada dikkat çeken yerler Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles olarak görülüyor. Bu bölgelerde doğal afet riski oldukça fazla… 

Tutulma esnasında Jüpiter/MC hattı Orta Asya üzerine düşüyor. Bu bölgede bir yükselme olabilir. Uranüs/MC hattının da Asya’ya düşüyor olması (Rusya, Kazakistan, Türkmenistan), bu yükseliş sürecinde Asya ülkelerinde yöneticilik, liderlik pozisyonlarında ani ve beklenmedik, hızlı ve önemli değişimler görülebilir.

Türkiye Astroloji Haritası Nasıl Etkileniyor?

Tutulma anı haritasını İstanbul’a göre düzenledim, çünkü tutulmanın izdüşümü Marmara bölgesine denk düşüyor. İstanbul’a göre düzenlenmiş astroloji haritasında İkizler burcunun yükseldiğini ve Ay-Güneş karşıtlığının astrolojik haritasının Yükselen/Alçalan eksenine düştüğünü görüyoruz. Bu yerleşim, tutulmanın Türkiye açısından önemli gelişmeleri işaret ettiğini gösteriyor. Tutulma haritasında Mars 4. eve denk düşmekte ve iç gerginlikler riskine, terörde artış olasılığına da dikkat çekiyor.   

Tutulma anı haritasında Ay-Güneş karşıtlığının 1-7 eksenine düşüyor olması, uluslar arası ilişkilerde açık çekişmelere, rekabete dikkat çekerken, uluslar arası davalar-duruşmaların önem arz edeceğini de gösteriyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Yükselen derecesine yakın düşüyor olması halkla ilgili konuların, halkın durumunun ve duygularını ifadesinin çok önem kazanacağı bir süreçte olunacağını gösteriyor. Ay’ın Güney Ay Düğümü ile birleşiyor olması, geçmişle ilgili durum ve bilgilerin tekrar gündeme geleceğini, geçmişin değerlendirilmesi döneminde olunduğunun bir göstergesi.

Tutulması haritasının TC astrolojik haritasının 12. ve 6. evlerini etkiliyor olması ve gökyüzünde oluşacak T-karenin astrolojik haritamızın 4. evini (Whole Sign ile 3. evini) de içine alıyor olması, içgüvenlik temaları ve komşu devletlerle ilgili konularda streslere, engellenme veya gizli düşmanlıkların, entrikaların içerisinde kalma riskini de gösteriyor. 12. Ev gizlide olanı gösterir ve bu alana denk gelen tutulmalar, gizlide olanın açığa çıkacağına işaret eder. Bu şartlarda, tutulma civarındaki günlerden itibaren ortalığı karıştıracak bilgi ve istihbaratların ortaya çıkması olasıdır. 6. Ev ise, güvenlik güçleriyle, daha özel ifadesiyle olarak ordu ve donanma ile ilişkilidir. Kısacası güvenlik güçleriyle ve askeriyeyle ilgili konuların dikkat çekeceği bir süreçteyiz.

Tutulma haritasının Plüton derecesinin, TC astrolojik haritasının 7. Evine düşüyor olması da, uluslar arası alanda giderek yıldızlaşmaya başladığımız bu süreçte açık düşmanlıklara, kıran kırana rekabete ve bölgede liderlik çekişmelerine işaret etmekte. Plüton’un astrolojik haritamızın Mars derecesine en etkin açısı 2011 Aralık sonu, 2012 Ocak başında gerçekleşecek. Ama daha öncesinde transit Mars haritamızın Uranüs derecesini tetikleyecek (12 Aralık 2011 civarındaki günlerde). Bu tetikleme gergin ve patlayıcı durumlara, beklenmedik gelişmelere ve agresyona işaret etmekte.

Öner DÖŞER

10 Aralık 2011, Cumartesi

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

10.12.2011

Designed by Ongunsoft