Öner Döşer

İkizler Burcunda Ay Tutulması (2)

Bu sayfa 6354 kişi tarafından ziyaret edildi.

2001 ve 2002 yıllarında İkizler ve Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar eğitim, din, seyahat ve iletişimin yanı sıra, dışişleri ve uluslararası ekonomi konularını vurguladı. 25 Kasım ve 10 Aralık 2011 tarihlerindeki iki tutulmada da ticari konuların genel göstergesi Merkür geri harekette ve bankacılık, ekonomi konularının genel göstergesi Başak burcunda yerleşmiş Mars bu tutulmalarla gergin irtibat kurmakta. Ocak ayı sonlarında Mars Başak burcunda gerilemeye başlayacak ve muhtemelen hizmet-sağlık sektörlerinde, ekonomi ve bankacılık alanlarında sorunlar, ters giden bir şeyler belirginleşmeye başlayacak.

İkizler/Yay burçlarında ardı ardına Mars ile irtibat kuran tutulmalar eğitimci ve akademisyenler, medya ve yayıncılık alanından popüler kişiler, hukukçular, hükümetlerin yönetici ve liderleri, temsilci veya müzakerecileri, uluslar arası ilişkilerden sorumlu kişilerle ilgili konularda agresyon yaşanabileceğini gösteriyor. Asılsız haberler, irrite edici konuşmalar yüzünden ortaya çıkabilecek ulusal veya uluslar arası sorunlar riski de mevcut. Merkür’ün geri hareketli olduğu zamana denk gelen bu tutulmanın etkisinin aktif olacağı yaklaşık 6 aylık süreçte şu muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir:

İletişimle, bilgisayarlarla ilgili sorunlar

Etkili Hacker saldırıları, sistemlerin çökmesi, bilgi hırsızlığı

İnternet bankacılığında sorunlar, sahtekarlıklar

Şirketlerin ve bankaların hesap kapama ve bilançolarında hesap hataları

Elektrik, elektronik araçlarla ilgili sorunlar

Eğitim ve bilgi alışverişleriyle ilgili sorunlar

Havayolu endüstrisi, uçak kazaları

Yakıt fiyatları, kısıntıları, ulaşım sorunları

Medya, gazeteciler, iletişim, eğitim

Kutsal yerler ve kişiler yüzünden savaş riski, din adamlarını da içeren skandallar

Uluslararası ekonomi, bankacılık sistemi

Yeni belgeler, sırları açıklayan kitaplar, videolar, internet siteleri

UFO, Dünya dışı yaşamla ilgili belgeler

Tutulma esnasında Güneş-Vulcan kavuşumu var. Vulcan’ın doğası yanıcı, alev alıcı, patlayıcı ve eteriktir. Rüzgarlı koşulları, gazları, gaz oluşturan petrol ya da silah tozu gibi yanıcı maddeleri yönetir. Bu kavuşum sert ve patlayıcı etkileri bünyesinde barındırıyor ama pek tabii ki sadece bu kadarıyla sınırlı değil. Yay burcundaki Vulcan insanlığın ufkunu geliştiren ve düşüncesini derinleştiren kavramlarla kucaklaşması anlamına da geliyor. Bu kavuşum kendimizi bilinçli olarak kolektif bilgeliğe yöneltebileceğimizi, kişisel-zihinsel bedene bağlılığı kopararak daha yüksek bir “ben”e ulaşmamıza da imkan sağlıyor. Yay burcundaki yerleşimiyle Vulcan, daha önceki inanç sistemleriyle ilişkili krizler yaşanmasına yol açabilir, böylece bütünün hayrı için başkalarıyla daha yüksek kavramlar ve daha geniş fikirler paylaşılabilir.

Tutulmanın Etki Süresi

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler. Hangi durumların ortaya çıkabileceğini gezegenlere göre değerlendirirsek: 

Güneş: liderlik, otorite ve güç çekişmesi 

Merkür: İletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklar

Venüs: Uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular

Mars: Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşlar, anlaşmazlıklar, duygu parlamaları

Jüpiter: İnançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklar, aşırılık ve abartılar

Satürn: Engeller, eleştiriler, sorumluluklar, gecikmeler, kıtlıklar, ekonomik sıkıntılar, ölümler

Uranüs: İsyan, devrim, grevler, uyuşmazlıklar, insanların yer değiştirmelerine ve kırılmalarına neden olan ani felaketler

Neptün: tuzaklar, gizli saldırılar, düzenbazlık, entrikalar, gizli düşmanlıklar

Plüton: Baskı, dayatma, entrika, güç çekişmesi, kitlesel etkiler, doğal afetler

Dikkat Çeken Tarihler

Önümüzdeki yaklaşık altı aylık süreç içerisinde tutulmanın transit gezegenler tarafından kavuşum, kare ve karşıt açıyla tetikleneceği tarihleri sıralıyorum.

29 OCAK: VENÜS

27 NİSAN: VENÜS

(Uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular)

24 ARALIK: MARS*

20 ŞUBAT: MARS*

9 HAZİRAN: MARS*

(Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaş atmosferi yaratacak durumlar)

30 ARALIK: MERKÜR

24 ŞUBAT: MERKÜR

1 HAZİRAN: MERKÜR

(İletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklar) 

8 MART: GÜNEŞ

8 HAZİRAN: GÜNEŞ

(Liderlik, otorite ve güç çekişmesi)

Tutulmanın Enerjisini Nasıl Kullanabiliriz?

Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkma zamanlarını gösterirler. Özellikle de ay tutulmaları…

Ay tutulmaları kendi üzerinde çalışmak, kendi hakkında bilgi edinmek, eldeki işleri tamamlamak ve artık bir kenara bırakmak zamanıdır. Bu dönemlerde duygusal olarak dengeyi sağlamak zor olduğundan, önemli kararlar vermekten kaçınmakta fayda vardır. Çok aktif ve dışa dönük olmak yerine, içe çekilmelidir. Ruhsal gelişim kendi iç kaynağımızdan gelir, iç sesimizi takip etmemiz sayesinde, daha isabetli kararlar alabiliriz. Özellikle de Kuzey Ay Düğümü Yay burcu gibi kendi iç bilgeliğine yönelmeyi ifade eden bir burçtan geçiyor olunca…

Tutulmaların yarattığı etkiler hayatımıza hızlı bir şekilde girerek daha yüksek bir evrim ve olgunluk seviyesine geçmemizi sağlarlar. Bizi mecburi bir şekilde büyümeye iterler. Şu bir gerçek ki sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına da imkan vermektedir

Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza, değişiklikler yapmamıza yardım ederler.

Tutulma etkilerinin farkında olmak, bizlere yaşanacak iyi şeyleri anlamak, olabilecek krizleri en aza indirgemekte yardımcı olur. Bu sayede birey olarak ne yapabileceğimizi görür, güçlü yönlerimizi fark ederiz. Becerilerimiz, esnekliğimiz, adaptasyon yeteneğimiz gelişir. Bazı şeylerden vazgeçmemiz ya da o işi başka bir şekilde yapmamız gerekebilir.

Kendimize yeni tatmin alanları bulabilir, yeni çevrelere girebilir, yepyeni bir alanda kişisel yeteneklerimizi sergilemeye başlayabiliriz. Değişimin heyecanını içimizde hissedersek, bu değişimleri kişisel gelişimimiz için deneyimlenmesi gereken birer vesile olarak görürsek, pozitif kullanma şansını yakalamış oluruz. Kişisel egolarımızı bir kenara bırakıp, bütünün bir parçası olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. 

İkizler Burcunda Tutulma

Tutulmalar civarında yaşayacağımız olaylar olumlu sonuçlar doğursa bile, hızlı bir tempoda gelişecekleri için yorabilirler. İkizler burcundaki ay tutulmasının zihinsel ve iletişimsel hızına ulaşmak istiyorsak yeniliğe açık, objektif, esnek ve değişken olmalıyız.

Tutulması Mars ile irtibat kurduğundan, gerginliklere açık olacağımız bu günlerde hızlı ve düşünmeden hareket etmekten kaçınmamızda fayda var. Tartışmalara, agresyona açık olacağımızdan, gergin ortamlardan ve kişilerden uzak kalmamızda fayda var. Tutulma İkizler burcunda olduğundan ve bu burç medikal astrolojide sinirlerle ilişkilendirildiğinden, her zamankinden daha fazla gergin hissedebiliriz.

İkizler burcunda tutulmalar yoğun bilgi akışı olduğu zamanlardır ve içinde bulunduğumuz 2012 sürecinde bilgi akışı giderek hızlanmaktadır. Bu durum farkında olmasak da bilinçaltımıza akan bu bilgi bombardımanı bizi fazla yorabilir, zihinsel kapasitemizi zorlayabilir. Bilinçaltımıza akan bilgilerle başa çıkmakta sorun yaşayabilir, zihinsel gerginlikler ve bozukluklar hissedebilir, zihnimizi temiz ve sakin tutmakta zorlanabiliriz. Bu yüzden zihnimizi dinlendirebileceğimiz, aldıklarımızı, öğrendiklerimizi sindirebilmemiz için biraz içe dönmemiz, kendimizle baş başa kalmamız çok isabetli olacaktır. Gerginliği azaltacak meditasyon, yoga gibi tekniklere yönelmek, açık hava yürüyüşleri yapmak iyi gelecektir. 

Yaratıcı fikir ve görüşlerimizi ortaya çıkarma, görünür hale getirme zamanlarındayız. Merkür’ün direkt hareketine döneceği 15 Aralık sonrasında harekete geçmek daha makul gözüküyor. Düşündüğümüz şeyleri yaymaya, yayınlamaya, başkalarıyla paylaşmaya başlamanın zamanı geldi!

Tutulma esnasında Güney Ay Düğümü İkizler burcunda, Kuzey Ay Düğümü Yay burcunda olacak. Bu şartlarda bu dönemde hangi yönde ilerlememiz gerektiği, neler yapabileceğimiz konusunda aşağıdaki bilgiler fikir verebilir:

*Kendi yüksek bilincinize yönelmek, etik ve ahlaki değerler üretmek, spontane ve dürüst iletişim sağlamak, sıradan ve günlük konulara yönelmenin üzerine çıkarak, ilahi ve yüce bilgilere yönelmek, sizi daha başarılı kılacaktır.

*Dürüst ve açık iletişim kurmanız, başkalarının duymak istediği şeyler yerine, gerçek fikirlerinizi söylemeniz, size gerçek dostlar kazandıracaktır.

*Tartışmalardan ve başkalarının fikir ve düşüncelerinin girdabından uzak kalarak, zihninizi gereksiz bilgilerden temizleyip, dingin iç dünyanıza çekilmeniz, sizi hem daha sağlıklı, hem de daha başarılı kılacaktır.

*Doğada vakit geçirmeye, meditasyon benzeri içe dönüş teknikleri uygulamaya, egzersizler yapmaya, sportif aktivitelere yönelmeye, kendinizle vakit geçirmeye ve yalnız kalarak iç dinamiklerinizi dinlemeye daha fazla vakit ayırmalısınız.

*Kararsızlığın ve ikilemlerin üstesinden gelmeli, kendinize güvenerek ve iç sesinizi dinleyerek doğru yolu bulacağınıza inanmalısınız.

*Yabancı yerlere yapılacak yolculuklar, başka kültürleri, inançları araştırmaya ve öğrenmeye yönelik girişimler size çok iyi gelecektir.

*Her şeyi detayına inerek sorgulamayı ve her şeyi mutlaka mantıkla açıklama eğilimini azaltarak, aceleci ve çocukça tavırlar yerine, olgun ve sabırlı tavırlar geliştirmeniz istenmektedir.

Öner DÖŞER

10 Aralık 2011, Cumartesi

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

10.12.2011

Designed by Ongunsoft