Öner Döşer

Jüpiter Transiti ve Yakın Geleceğimiz (1)

Bu sayfa 177541 kişi tarafından ziyaret edildi.

JÜPİTER TRANSİTİ VE YAKIN GELECEĞİMİZ (1)

Klasik astrolojide Jüpiter “İyicil” olarak tanımlanır. Transitleri zenginleşme, gelişme, sınırları genişletme imkanı verir. Başarı, korunma ve dayanışma vaat eder. Geliştiren ve zenginleştiren bir etkiye sahiptir. Yüksek idealler, kültür, sanat, bilim, felsefe, yükseköğretim, daha geniş bir anlayış, kültürel ve entelektüel vizyonun genişlemesi, diğer kültürlere açılma ve bakış açılarının genişlemesi gibi kültürel boyutları genişletici ve yüceltici etkisi vardır. Özellikle felsefi, dinsel ve ruhsal alanlarda kendimizi geliştirme olanakları getirir. Eski astrologlara göre Jüpiter materyal konularla da bağdaştırılır ve en büyük fayda getiren gezegendir. Bu yüzden iyi açılarında ekonomik olarak da güçlendirici etki taşır. Özgüven ve yapabilme kabiliyeti getirir. Sosyal alanda da genişleticidir. Dayanışma imkanı verir. Ahlaki ve hukuksal konularla da ilişkilendirilir. Hoş etkileri kendinden fazla memnuniyet ve kendine güvenin getireceği olumsuzlukları açığa çıkarabilir. Aşırıya kaçmak ve abartmak riskli sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ülkeler Astrolojisi’nde Jüpiter ibadethaneler, din adamları, dini kurumlardaki yöneticiler, bankacılar, yargıçlar, doktorlar, hayır işleri, asil kişileri anlatır. Barış, refah, düzen ve ilerleme sağlar. Monarşiye ait seremonilerle ilişkilidir. Zarar görüyorsa, bunlarla ilgili olanlar zarar görür. İhanet ve dış kaynaklı düşmanlıklar, gizli suçlar olasıdır.

Jüpiter, bir ülke haritasının hangi evinden geçiş yapıyorsa, bu evin ifade ettiği hayat alanlarında gelişim ve genişleme fırsatları vardır. Bu gelişme ruhsal, fiziksel, zihinsel, maddesel olduğu gibi, ilişkiler ve sağlık alanında da olabilir.

Halkın durumu

Önümüzdeki bir yıl boyunca Yengeç burcunda ilerleyecek olan Jüpiter yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye astroloji haritasının 1. evinden geçiş yapacak. Jüpiter’in bu alandan geçiş yapıyor olması, halk adına şanslı bir dönemden geçildiğinin göstergesidir. Çünkü 1. ev halkı, halkın durumunu gösterir.

Jüpiter’in 1. evden geçişi için astrologlar H.S. Green, Raphael, Charles E.O. Carter tarafından verilen bilgilerin bir araya getirildiği Mundane Astrology: The Astrology of Nations and Statesadlı kitapta şu bilgiler veriliyor: “Ülke refah içindedir. Ticaret başarılı ve etkilidir. Huzurlu, barış ve güven dolu bir ortam vardır. Dış ülkelerle dostluk ilişkileri vardır. Dini konularda olumlu gelişmeler olur. Yardım kuruluşları fayda görür. Hayırseverlik yaygınlaşır.”

Tüm bu güzel değerlendirmeler ülkemiz halkı için umut ve iyimserlik vaat ediyor. Tam bir gelişim, genişleme ve zenginleşme zamanı olarak…

Jüpiter zarar görüyor

Bu tespitler genel anlamda doğru ise de, Jüpiter’in yıl boyunca Uranüs ve Plüton ile gergin açıları olacağını, bu yüzden zarar göreceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Geri hareket edeceği Terazi burcunda uzun zaman kalacak olan Mars da Jüpiter’e kare açıyla önemli bir süre zarar veriyor olacak.

Mundane AstrologyThe Astrology of Nations and Statesadlıkitapta bu durumla ilgili şu bilgi veriliyor: “Zarar görüyorsa; zarar veren gezegen doğasında olumsuzluklar görülür. Mars’tan ise; savaş atmosferi oluşur. Harcamalar artar. Satürn’den ise; milli gelirde daralma, ekonomik kısıntılar görülür. Uranüs’ten ise; hükümet için şanssızlıktır ancak, konular zaman içinde kendiliğinden çözülür.”

Bu etkin üç gezegenden zarar görecek olan Jüpiter’in verici, geliştirici, zenginleştirici etkilerini rahat ortaya çıkaramayacağını, hatta bazı zamanlarda tam tersini gösterebilir. Bu konuyu ele aldığım Maksimum: Hazır mısınız? Kitabımdan alıntılar yaparak konuya açıklık getirmek istiyorum…

"Astrolojide refah ve genişlemenin temsilcisi olan Jüpiter Dünya Astrolojisi’nde de finansal koşulların genel gidişatını gösterir. Jüpiter’in hangi burçtan geçiş yaptığına ve aldığı açılara bakarız. Jüpiter zorlu açılar aldığında ekonomik alanda genişleme yavaşlar ve hatta tam tersine bir süreç başlayabilir. Kısacası rahatımız bozulur. 2012 yılı Haziran ayında Jüpiter astrolojik olarak zararlı konumda bulunduğu İkizler burcuna geçecek ve bu geçişin ardından Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapacak. Bu durum yaz aylarından itibaren ekonomik anlamda zorlanmaların göstergesi.

Asıl büyük dalgalanmalar 2013 yılı ortalarından itibaren kendini göstermeye başlayacak. Aslında astrolojik olarak Jüpiter Yengeç burcunda yücelir, yani iyi konumdadır, genişleme ve refah getirir; fakat bu kez durum böyle olmayacak belli ki. Zira Jüpiter hem Uranüs’ten hem de Plüton’dan baskılı açılar alıyor olacak. Uzun müddet Terazi burcunda hareket edecek Mars (gerileme sebebiyle Mars’ın bu burçta kalışı uzun sürecek) da Jüpiter’e uyumsuz açı yapacak ve üzerindeki baskıyı arttıracak. Bu şartlarda ekonomik anlamda Haziran 2013-Haziran 2014 arası oldukça çalkantılı geçecek gibi gözüküyor.

Mars’ın Terazi burcunda uzun müddet kalacağı 7 Aralık 2013-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Mars-Jüpiter-Uranüs-Plüton arasındaki T-kare çalışacak. Oğlak burcunda gerileme yapacak olan Venüs de buna katılacak. Bu civarda Ay Düğümleri Terazi/Koç ekseninde olacak. McWhirter’a göre bu ekonomik süreçte dipten yukarı çıkışa geçiştir. Bu şartlarda ekonomik alanda en stresli zamanlar 2012 sonu-2014 sonu arasındadır. Bunu daha da özgül bir zaman dilimine daraltırsak Jüpiter’in Yengeç burcuna geçiş yapacağı 26 Haziran 2013’ten itibaren zorlanmalar başlıyor ve Jüpiter’in Uranüs-Plüton T-karesinin dışına çıkmaya başlayacağı Haziran 2014’e kadar bu stresli süreç devam ediyor olacak. Bu süreçte politik uzlaşmazlıklar artış gösterebilir, diplomatik sorunlar yaşanabilir, uluslararası ilişkiler gerilebilir. Jüpiter’in Yengeç burcunda ilerleyeceği bu süreçte muhafazakarlık ve milliyetçilik eğilimi de vurgu kazanabilir.

Temmuz 2013’te Mars-Jüpiter kavuşumu esnasında bu ikili Uranüs-Plüton ile uyumsuz açılar oluşturacaklar. Bu gergin açılar ekonomide oldukça stresli zamanlara işaret ediyor. 20-25 Temmuz tarihleri civarında stresler iyice belirginleşiyor. 2013 yılı ağustos ayı sonlarında Venüs de bu dereceleri tetikliyor ve 24-28 Ağustos civarındaki günler özellikle stresli gözüküyor. Aralık 2013’te Mars-Jüpiter-Uranüs-Plüton arasındaki gergin açı kalıbı Güneş ve Merkür tarafından tetikleniyor; tam da bu tarihler civarında Oğlak burcunda Venüs gerilemesi var. Aralık ayı sonlarında stresler iyice belirginleşiyor. En dikkat çeken tarihler 25-26-27 Aralık olarak görülmekte. Ocak 2014’te de gergin açı kalıbı tetiklenmeye devam ediyor. Şubat 2014’te Terazi burcunda Mars gerilemesi başlıyor ve diplomatik alanda gerilemeler de işin içine giriyor ve muhtemelen piyasalarda çalkantılar artıyor. Mars’ın Terazi burcunda uzun müddet kalacağı 2014 yılı sonlarına kadar henüz tam bir rahatlama görülmüyor.”

Gelecekten umut ve iyimserlik

Stresli açılar alıyor olmasınarağmen Jüpiter’in Türkiye astroloji haritasının 1. evinden geçiyor olması, Güneş-Uranüs-Plüton arasındaki Büyük Üçgen açı kalıbını çalıştırıyor olması, Şans Noktası, Venüs, Jüpiter gibi iyicil ve şanslı faktörleri uyumlu açıyla destekliyor olması, önümüzdeki bir yıldan umutlu olmamız için güçlü sebeplerimiz olduğunu gösteriyor.    

Bu olumlu etkiler, halk olarak isteklerimizin yerine gelmeye başladığı, gerçekten başarmak istediğimize emin olduğumuz şeyleri elde etmeye çok yakın olacağımızı, koşulları yönlendirebilme şansımızın artacağı, kendimize güvenimizin gelişeceği, daha fazla özgürlük ve geniş alan kazanacağımız, dayanışma yakalayabileceğimiz bir dönemde olacağımızı gösteriyor.

Jüpiter’in haritamızın Yükselen derecesine kavuşumu, Yengeç Yükselen’in arzu ettiği duygusal beslenme, desteklenme, kollanma motivasyonumuzu olumlu etkileyecek.

Jüpiter’in haritamızın Güneş derecesine uyumlu açısı, gelecekten umudumuzu ve kendimize güvenimizi arttırıyor. Transit Jüpiter’in Natal Güneş’e uyumlu açılarında hem manen, hem madden gelişim ve ilerleme vardır. Kendini ifade ve yaptırım gücü artar. Topluma faydalı ve ilerleme sağlayacak liderler ortaya çıkar bu olumlu açı altında. Güneş Türkiye haritasının 5. evinde yerleşimde ve 3. evini yönetiyor. Bu da bize çocuklar, gençler, spor ve sanat alanlarında, eğitimle ilgili konularda, yakın komşularla ilişkilerde, ulaştırma, iletişim, medya ve yayıncılık alanlarında özgürleşme, gelişme, genişleme vaat ediyor.

Jüpiter’in haritamızın Plüton derecesine kavuşumu, Plüton Natal haritamızın 1. evinde bulunduğundan, gerek dışa gösterdiğimiz karizmamızı, gerekse dayanıklılık ve gücümüzü arttıracak. Bu transit, kendimizi yeniden yapılandırma, adeta yeniden doğma zamanlarında olduğumuzu gösteriyor. Plüton Natal haritamızın 5. evini yönettiğinden, bu transit sürecinde çocuklar, gençler, spor ve sanat alanlarında, eğitimle ilgili konularda gelişme yakalayabileceğimizi teyit ediyor.

Jüpiter’in haritamızın Uranüs derecesine uyumlu açısı özgürleşme, aydınlanma, uyanma etkisini olumlu yönde tetikliyor. Bu olumlu açı bilim ve teknoloji, tıp gibi alanlarda yepyeni keşif ve icatlar, gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Uranüs Natal haritamızın 9. evinde ve 10. evi girişinde bulunduğundan, yüksek eğitim, dini ve ruhsal konular, hayata bakış, uluslararası ilişkiler, yönetsel konular ve yöneticiler, hedeflerimiz, dışarıya verdiğimiz imaj alanlarında; 8. Evini yönettiğinden, bu transit sürecinde dış ödemeler ve ekonomik konularda olumlu gelişmeler elde edebiliriz.

Jüpiter’in haritamızın Ay Düğümleri derecelerine uyumlu açıları, kadersel olarak önemli bir değişim, dönüşüm zamanından geçmekte olduğumuzu, bunu başarmak için bir arada olma enerjisini ve geçmişten getirdiğimiz karakteristik özelliklerimizi pozitif yönde kullanabileceğimizi gösteriyor.

Jüpiter’in haritamızın Şans Noktası derecesine uyumlu açısı, genel olarak finansal konularda, özellikle borsa ve turizm alanlarında gelişme şansı veriyor.

Jüpiter’in haritamızın Venüs derecesine uyumlu açısı, Venüs 5. Evimizde olduğundan gençler, sanatsal ve sportif faaliyetler ve turizm alanlarında başarının yanı sıra; genel olarak uyum ve dengeyi, huzuru yakalama konusunda destekliyor. Venüs haritamızın 4. ve 11. Evlerini yönettiğinden, hem içeride olan gerginlikleri aşabilme ve huzuru temin edebilme, hem de ittifak içerisinde olduğumuz devletler ve organizasyonlarda olumlu gelişmeler yakalayabileceğimizi gösteriyor.

Jüpiter’in haritamızın Jüpiter derecesine uyumlu açısı, Jüpiter Natal haritamızın 5. evinde bulunduğundan, yukarıda saydığımız çocuklar, gençler ve onların eğitimleri, borsa, spor ve sanat, turizm gibi alanlarda, eğlenceli mekanlarla ilgili konularda; Jüpiter Natal haritamızın 6. ve 10. evlerini yönettiğinden, askeri ve güvenlik güçleriyle ilgili konularda, sağlık hizmetleri, memurlar ve genel olarak hizmet sektörlerinde, yönetimle ilgili konularda, dış imajımız ve hedeflerimizle ilgili temalarda gelişmeler yakalayabileceğimizi gösteriyor.

Tabii bunlar sadece Jüpiter transitleri gözlüğünden bakarak yapılabilecek olumlu değerlendirmeler. Ama içinde bulunduğumuz süreci tüm diğer transitlerle birlikte değerlendirmek gerekir. Bu dönemde aktif olan pek çok transitin yanı sıra, en ön emli transit olarak görebileceğimiz Satürn transitini mutlaka göz önüne almak gerekir. Jüpiter geçiş yaptığı alanı ve açı yaptığı gezegenleri genişletir ve rahatlatır. Satürn ise tam tersine daraltır ve sıkıştırır. Bu ikisinin etkilerini karşılaştırdığımızda, Satürn transitinin 5. evimizde yerleşmiş Güneş, Şans Noktası, Venüs ve Jüpiter zerinde Jüpiter transitine nazaran daha baskın olacağını düşünebiliriz, zira Satürn bu alandan geçmekte, bu göstergelere kavuşum yapmaktadır. Jüpiter transitinin 1. evimizden ve bu alanda yerleşmiş Plüton üzerinden geçişine bakarak da, 1. evle ve Plüton ile ifade edilen temalarda, Satürn transitinden daha baskın olacağını düşünebiliriz. Her koşulda Jüpiter yüceldiği Yengeç burcunda ve haritaya transiti köşe evlerden en güçlüsü olan 1. evden olacağından, iyicil v olumlu etkilerini baskın olarak gösterebilecek demektir. Yani genişleme, gelişim, ilerleme, başarı potansiyelimiz yüksek.

Satürn Akrep burcunda iken, Jüpiter’in Yengeç burcunda ilerlediği tarihlere dönüp baktığımızda 1954-55 yıllarını görüyoruz. Tabii bu ikisi şimdi bulundukları burçlarda iken diğer gezegenler farklı burçlarda olduğundan tıpa tıp aynı özellikleri taşıyan bir dönemden bahsedemeyiz. Ama genel bir benzerlik olarak 1954-55 yıllarında Türkiye’deki ekonomik, politik, kültürel gelişmelerden yola çıkarak bazı genellemeler yapabiliriz.

Her koşulda su elementi burçlarda bulunacak Satürn ve Neptün, astrolojik haritamızda su elementi burçlarda bulunan Büyük Üçgen açı kalıbını çalıştıracak, ülkemizin çok daha farklı bir noktaya gelmesine imkan tanıyacaktır. Ama bunu hak etmek için çok çalışmalı, kendi içimizde arınmalı, temizlenmeli, yeni bir aşamaya geçmek için gerekli bilinçsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Unutmayalım ki zorlu Uranüs ve Plüton’un zorlu transitleri, haritamızın Mars derecesi üzerinde etki yaratacaktır. 2013 yılı bu bağlamda Türkiye için çok kritik bir yıldır. Dünya barışına ve evrim sürecine katkıda bulunan mistik bir ülke mi olacağız, yoksa uluslararası büyük bir çatışmanın katalizörü mü olacağız? Seçimlerimiz, olayların nasıl gelişeceğini etkileyecektir.

DEVAM EDECEK…

 

Sevgi, umut ve ışıkla,

 Öner DÖŞER,

26 Haziran 2013, Çarşamba

AYVALIK 

26.06.2013

Designed by Ongunsoft