Öner Döşer

Oğlak Burcunda Güneş Tutulması

Bu sayfa 7692 kişi tarafından ziyaret edildi.

4 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması, önümüzdeki yakın süreçte ekonomik ve sosyal alanlarda önemli değişimlere işaret ediyor. Oğlak burcu temel anlamda şunlarla ilişkilidir:

 

          Ekonomi

          İş dünyası ve dünya ticareti

          Devlet kurumları

          Politik düzen

          Hiyerarşik düzen

          Organizasyonlar

          Toplumsal prestij, saygı

          Kişisel kariyer ve disiplin

 

Medikal Astroloji’de Oğlak burcu aşağıdakilerle ilişkilidir ve bu burçta tutulma gerçekleşiyor olması, sayacağımız vücut bölgelerinde mevcut sorunları ortaya çıkartabilir:

 

          İskelet sistemi ve ön hipofiz bezi

          Çürükler, düşme, kırıklar

          Kemik-eklem rahatsızlıkları

          Dizlerde sorunlar, romatizma

          İşitme, diş sorunları

 

Şimdi tutulma hakkında biraz daha geniş bilgi alalım.

 

Tutulmanın Saros Serisi

 

Her tutulma farklı zamanlarda başlar ve kendi periyotları vardır. Her tutulmanın getirdiği etkiler farklıdır. Her seri, kuzey veya güney kutbunda ince parçalı bir tutulma ile başlar. Bu tutulmanın ay düğümleri aksına uzaklığı 15°-18° arasındadır. Zamanla her tutulma serisi ay düğümlerine gittikçe daha da yaklaşmaya başlar. Yüz yıldan fazla bir süre sonra bu seriler parçalıdan tam tutulmaya dönüşür ve ay düğümlerine uzaklığı 9°-11° arasına düşer. 4 Ocak 2011’de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulmasının seri numarası 13 kuzey. Avustralya’lı Astrolog Bernadette Brady’e göre bu tutulma gruplar ve beraberliklerle ilişkilidir. Bu şartlarda özellikle Orta Doğu’da, içinde Türkiye’nin de bulunduğu, hatta liderlik üstlendiği yeni bir gruplaşmaya doğru ilerliyor olabiliriz. Zira Brady’e göre bu tutulmanın etkisiyle, var olan bağlar değişir, ilk bakışta kopma gibi algılansa da, daha sonra ortaklaşa başarı söz konusudur. Tutulma Türkiye astrolojik haritasının 7. evine denk düştüğünden, ülkemiz için işbirliği ve beraber hareket etmenin çok önem taşıyacağı bir yılda olacağımızı öngörebiliriz. Brady, bu tutulmanın enerjisi geniş, büyük hırslı projeleri ilgilendirdiğini söylüyor. Tutulmanın gözlemleneceği Avrupa’da, Afrika’da, Asya’da ve Orta Doğu’da yeni projeler ortaya çıkacak ve bu hırslı, geniş alana yayılacak projeler içerisinde, tutulmanın etkilediği önemli ülkelerden biri olan ülkemiz de yer alacak. 

 

Toprak Elementinde Tutulma

 

Toprak mahsulleriyle ilgili sorunlar, büyük tarımsal depresyon riski, kıtlığın artması, maden kazaları ve büyük ölçekli deprem risklerine işaret edebilir. Hükümet ve yönetici figürleri açısından da zorlanmalar devrede olacak. Oğlak burcu ekonomiyle, iş dünyasıyla ve hiyerarşik düzenle ilişkilidir. Bu tutulma civarındaki günlerde, dünya ticaretinin olumsuz etkilenme riski de mevcuttur.

 

Öncü Burçta Tutulma

 

Sepherial’e göre öncü burçlarda tutulmalar politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, devlet işlerindeki değişikliklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilidir. Dış menşeli rahatsız edici olaylar, hükümetlerin, yöneticilerin zarar görmesi, politik olarak büyük değişimler, dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurur. Devlet ve Hükümet yöneticileri bundan etkilenecek, zorlanacaktır.

William Lilly’e göre Oğlak burcunda tutulmalar zamansız ölümler, iftira ve komplolarda artış, siyasi değişim, hükümetlerin değişikliği, askeri istilalarla ilişkilidir.

 

Oğlak Burcunun 2. Dekanı:

 

Sepherial’e göre Oğlak burcunun ikinci dekanında gerçekleşen tutulmalar paralı askerleri komutanlarına karşı çıkmaya yöneltir.

 

Oğlak Burcu Kapsamındaki Yerler

 

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti'ye Göre: Aşağı Hindistan, Bahreyn, Etopya’nın batısı, Markan, Oman (Umman), Sind (Hindistan).

 

William Lilly'e Göre: Arnavutluk, Batı-Hindistan, Brandenburg (Almanya), Bulgaristan, Cleves (Batı Almanya), Güneybatıda Saksonya Hassia (Almanya), Mecklenburg (Kuzey Almanya), Orcades Adaları (İskoçya), Oxford(İngiltere), Styria (Doğu Avusturya), Türkiye, Trakya, Yunanistan’da Makedonya.

 

Ivy M. Goldstein-Jacobson'a Göre: Afghanistan  (Afganistan), Alaska  (Alaska), Albania (Arnavutluk), Bosnia (Bosna), Brandenburg (Almanya), Brussels (Belçika), Bulgaria (Bulgaristan), Finland (Finlandiya), Iceland (İzlanda), India (Hindistan), Macedonia (Makedonya), Mexico (Meksika), Oxford (İngiltere), Saxony (Almanya), Thrace (Trakya), Yalta (Ukrayna).

 

Tutulmayı Geniş ve Önemli Bir Yelpaze İzleyecek

 

Bu her ne kadar parçalı bir tutulma ise de, Avrupa’da, Afrika’da, Asya’da ve Orta Doğu’da pek çok ülkeden görüleceği için, etkisi geniş alana yayılacak. Parçalı tutulma Avrupa, Afrika, Orta Asya’dan gözlemlenecek. Bu şartlarda en çok bu bölgelerdeki ülkeler üzerinde ekonomik, siyasal, kültürel ve jeofiziksel etkiler ortaya çıkarması beklenir. 13 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek tutulmanın tetiklediği ülke ve şehirlerin astrolojik haritalarından bazıları:

 

 • ABD (Güneş)
 • Avustralya (Güneş)
 • Burma (Güneş)
 • Cezayir (Güneş)
 • Filipinler (Güneş)
 • Haiti (Güneş)
 • Irak (Satürn)
 • İngiltere (Güneş)
 • İskoçya (Mars)
 • İspanya (Ay)
 • Küba (Güneş)
 • Kosova (Ay)
 • Libya (Uranüs)
 • Los Angeles (Mars)
 • Makedonya (Merkür)
 • New York (Güneş)
 • Rusya (Uranüs)
 • Türkiye (Plüton)
 • Yunanistan (ASC, Satürn)

4 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki pek çok önemli ülkeden, Kahire, Kudüs, Tahran, Ankara gibi önemli kentlerden gözlemleneceği için, Mısır, İsrail, İran ve Türkiye gibi Orta Doğu’nun önemli ülkelerinin ilişkileri üzerinde önemli gelişmelerin ortaya çıkacağını gösterecek. Türkiye astrolojik haritasının uluslar arası ilişkileri temsil eden 7. evini etkileyecek bu tutulma, bizim için dış ilişkilerin ne denli önemli olacağının açık bir işaretçisi durumunda.

 

Tutulma anının gezegen izdüşümlerine baktığımızda, Roma üzerinden ASC-Neptün hattının, İstanbul üzerinden ASC-Jüpiter-Uranüs hattının, Ankara üzerinden MC-Kuzey Ay Düğümü hattının, Bağdat üzerinden DSC-Satürn ve MC-Güneş-Ay hattının, Tahran üzerinden MC-Mars hattının, İsrail-Beyrut üzerinden MC-Plüton hattının geçmekte olduğunu görüyoruz.

 

 

 

Roma üzerinde ASC-Neptün hattı: Buradaki toplumda daha mükemmel olmak ve kendi imajını yenilemek isteği ortaya çıkabilir. Sanat, moda gibi alanlarda belirgin başarılar ve yaratıcılık ortaya çıkabilir. Öte yandan, netleşme eksikliği ve kararsızlık yüzünden, fikirsel karmaşalar yaşanabilir. Sular, denizlerle ilgili sorunlar oluşabilir.  

 

Ankara üzerinde MC-Kuzey Ay Düğümü hattı: Kadersel denilebilecek etkilerin öne çıkacağı kritik bir kavşakta olunduğunun çok önemli bir göstergesi. 2011’de Türkiye kilit konumda olacak.

 

Bağdat üzerinde DSC-Satürn, MC-Güneş, Ay hattı: Dış ilişkilerde zorlukları ve bunların üstesinden ancak istikrarlı ve güven veren bir politikayla gelinebileceğini gösteriyor. Toplum içinde huzur ve yardımlaşma arayışını gösterebilir. Ancak tutulma haritasında Ay ve Güneş’in Mars-Plüton orta noktasında olması, patlamalara, kargaşalara, ve Güneş, Ay her ikisi de toprak elementinde olduğundan kalıcı değişimler bırakabilecek afetlere, yıkıcı etkilere işaret edebilir.

 

Tahran üzerinde MC-Mars hattı: Mars MC’de cesaretli atılımlar getirebilir, haritada Oğlak’ta en güçlü olduğu dereceye (19 derece Oğlak) yakın bir pozisyonda. Aynı zamanda halkın birikmiş agresyonunu ve savaş isteğini de gösterebilir.

 

İsrail-Beyrut üzerinde Plüton-MC’de: İdari alanda ve geleceğe yönelik hedeflerde köklü değişimleri ve bunu gerçekleştirme uğrunda yaşanacak güç çekişmelerini gösterebilir. Plüton MC-IC hattında coğrafi değişimlere neden olabilen büyük çaplı afetler verebilir…

 

Tutulmanın Tetiklenme Zamanları

 

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

 

Güneş: liderlik, otorite ve güç çekişmesi

 

Merkür: İletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklar

 

Venüs: Uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular

 

Mars: Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşlar

 

Jüpiter: İnançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklar

 

Satürn: Engeller, eleştiriler, sorumluluklar, gecikmeler

 

Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde tutulmanın önemli transit gezegenler tarafından tetikleneceği tarihleri aşağıya sıralıyorum:

 

26 Mart 2011: Jüpiter

7 Nisan 2011: Satürn

19 Nisan: Mars

16 Ağustos: Satürn

24 Ağustos: Mars

 

ABD Astrolojik Haritası Tetikleniyor

 

Tutulma ABD astrolojik haritasının Güneş ve Satürn derecelerini tetikleyeceğinden, özellikle ABD’de yeni bir kriz dalgası esebilir. Bu durum özellikle de tutulmayı takip eden ilk üç ay için daha fazla geçerli.

 

 

Tutulma haritasının Güney Ay Düğümü derecesinin ABD astrolojik haritasının Venüs derecesinin üzerinde olması, önemli yönetici figürlerinin (MC yöneticisi) aşk skandallarına işaret edebilir (Venüs). Tutulma esnasında Satürn gezegeni, ABD astrolojik haritasının Satürn derecesinin üzerine düşüyor. Yani ABD Satürn dönüşü yaşıyor. ABD için bu mesuliyet getirici ve zor bir dönem; özellikle de en tepedeki yönetici figürleri için (örneğin Obama).

 

ABD astrolojik haritası üzerinde daha evvelce Satürn dönüşleri zamanlarına göz attığımızda: 1863 yılı civarındaki sivil savaş zamanlarına, 1893 yılı civarındaki depresyon zamanlarına, 1952 yılı civarındaki Kore savaşı dönemine denk geldiğini görüyoruz. Terazi burcundaki Satürn dönüşü, hak ve adaletin yerini bulması gerekliliğine işaret eder. Eğer ABD gereken adil yönetim ve ilişkileri sağlayamazsa, siyasi anlamda büyük bir türbülansa girmesi kaçınılmazdır.

 

Türkiye

 

Oğlak burcundaki bu tutulma Türkiye’nin gücünü daha etkin bir şekilde koyması zamanına işaret ediyor. Tututulma anına yönelik Ankara için çizilmiş astroloji haritasında Güneş-Ay kavuşumunun ve çok sayıda gezegenin yüksek yerleşimde olduğunu görüyoruz.

 

  

 

Öte yandan, açık düşmanlıklara, eleştirilere, saldırılara da açık olacağımız bir süreçteyiz. Çünkü geleceğe yönelik hedeflerde yeniden yapılanma, kendini dönüştürme ve güçlenme, güçlü ittifaklar içerisine girme, uluslar arası alanda saygınlık ve başarı, dikkat çekme dönemindeyiz.  Buna karşı çıkanlar, kıskançlıklar, liderlik çekişmeleri, dış alandan bazı baskılar, dış tehditlere açıklık, bölgede savaş rüzgarı estirecek gelişmelerle karşılaşmamız da gayet olası gözüküyor. Genel anlamda refah görüntüsü, halkın iyimserliğinin artması, yenilenme enerjisi, Türkiye büyüyor imajının giderek artması, ülke giderek yıldızlaşabilir ve şimşekleri üzerine çekebilir. Tutulma haritasını TC astrolojik haritası üzerinde değerlendirdiğimizde tüm bunları açıkça görebiliyoruz.

 

  

Bu tutulmanın etkilerini hissedeceğimiz yılın ilk yarısında Türkiye için olumlu etkiler ağırlıkta gözüküyor. Beklenmedik şans ve fırsatlar yakalayabiliriz. Yeni gruplar, ittifaklar içerisinde olma, dost ülkelerden destekler, Meclis’ten olumlun yasaların geçmesi, AB’ye alternatif bir gruplaşma içerisinde olma, Nato ve benzeri askeri ittifaklar içerisinde önem kazanma gibi faktörler devrede olacak. Dış ticarette başarı, ihracatta artış, dış ülkelerde atılacak önemli imzalar, ticari anlaşmalar, eğitimde reformist hareketler, hukuki konularda olumlu etkilerin ağırlık kazanması (problemli zamanlar var) olasılıkları ağırlık kazanıyor. Bilimsel alanda önemli gelişmeler, keşifler ve icatların artması, eğitimin iyileştirilmesi gibi olumlu etkiler de var.

 

Fakat öte yandan iç sorunlar, gerginlikler, etnik kamplaşma ve kutuplaşma riski, terör (özellikle Şubat sonu, Mart), doğal afetlerde artış, olumsuz hava koşulları, topraklar ve ziraatta sorunlar da devrede olacak.  Tutulma, TC astrolojik haritasının 7. Evi üzerine, 1. Evdeki Plüton’un tam karşısına denk düşüyor. Pek tabii ki bu hiç de rahat bir yerleşim değil. Oldukça riskli ve tehlikeli durumlara da işaret ediyor. Plüton masif enerjileri temsil eder ve ülke haritalarında tetiklendiğinde, yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir, çok sayıda insan sert etkilerle karşılaşabilir. Tutulma haritasının Satürn derecesi de TC astrolojik haritasının Plüton derecesini birkaç derece toleransla uzaklaşan açıyla tetikliyor. Ayrıca transit Güney Ay Düğümü de, TC astrolojik haritasının Ay derecesi üzerine ilerlemekte. Tüm bunlar ülkemiz insanlarının zarar göreceği durumlara işaret edebilir. Doğal felaketlerde artış yaşanması beklenen bu süreçte, yıkıcı etkiler bırakacak durumlarla karşılaşma riskimiz mevcut!

 

Bu şartlarda tutulmanın en önemli tetikleri alacağı şu tarihlerde dikkatli olmak gerekiyor:

 

26 Mart 2011: Jüpiter

7 Nisan 2011: Satürn

19 Nisan: Mars

16 Ağustos: Satürn

24 Ağustos: Mars

 

Mart ayı başlarında transit Uranüs ve Güney Ay Düğümü TC astrolojik haritamızın Ay derecesini, transit Plüton TC astrolojik haritamızın Mars derecesini ve 7. Ev derecesini, ay sonlarına doğru da transit Satürn TC astrolojik haritamızın Plüton derecesini tetikleyecek. Bu tarihler açık düşmanlıklara, hatta savaş rüzgarı bile estirecek cinsten gerginliklere ve tüm bunların yanı sıra, doğal afetlere çok açık gözüküyor. 2011 yılı Nisan ayı başları da, ÖZELLİKLE de 3-4 Nisan civarındaki günler dikkatimi çekiyor. Çok dikkatli olmamız, kendi içimizde birlik ve beraberlik oluşturmamız, hepimizin hayrına bir gelecek için iyice kenetlenmemiz gerekiyor.

 

Öner DÖŞER

2 Ocak 2011

ASTROLOJİ OKULU

02.01.2011

Designed by Ongunsoft