Öner Döşer

Sonbahar Aylarına Astrolojik Bakış

Bu sayfa 6318 kişi tarafından ziyaret edildi.

Dünya Astrolojisi’nde üçer aylık dönemleri öngörmek için her ülkenin başkentinin koordinatı esas alınarak düzenlenen mevsimsel astroloji haritaları kullanılır. Sonbahar mevsimine giriş yapacağımız 23 Eylül 2011 tarihine yönelik astroloji haritasına dayanarak önümüzdeki üç aylık dönemin iç ve dış politik stratejiler ve ekonomik koşullar, yaşam koşulları ve hava şartları, sosyal ve özel ilişkiler açısından değerlendirmelerini yapacağım. Aşağıda 23 Eylül 2011 tarihinde saat 11:04’te Güneş’in Terazi burcuna geçiş yaptığı ana yönelik Ankara için çıkartılmış astroloji haritasını görmektesiniz.  

 

Bu haritada Yay burcu yükselmekte. Yay burcu dış ilişkilerin, uzak yerlerin, yabancılarla ilgili temaların, kültürel, felsefi ve dini konuların, seyahatlerin burcudur. Olaylara geniş açıdan bakma ve genişleme arzusu, maceracı ve hevesli bir ruh hali, risk alma güdüsü taşır. Önümüzdeki üç ay boyunca bu temalar ön plana çıkacak demektir.

Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter haritanın 6. Ev girişinde yerleşimdedir. Bu ev astrolojide kamu hizmetleri, kamu çalışanları ve güvenlik güçlerini temsil eder. Haritada Aslan burcunda ve 9. Ev girişine yakın yerleşmiş Ay-Mars kavuşumu, güvenlik temalarının önem taşıyacağı, askeri girişim ve operasyonların çok dikkat çekeceği bir süreçte olacağımıza işaret etmektedir. Dünya Astrolojisi’nde Mars orduyu, komutanları, askerleri, savaş ve terörist saldırılara karşı halkı savunan güvenlik güçlerini temsil eder. Aslan burcunda Ay ile kavuşumu, güvenlik güçleri-halk bütünleşmesini, harekete geçme güdüsünü, bu kavuşum haritanın 9. Ev girişine yakın düştüğü için uzak yerlerde inisiyatif ele alma ve sahnede olma ihtiyacını da ifade etmekte. Kısacası Türkiye’nin dış ilişkilerinde çok daha aktif olacağı ve bölgede liderliğini öne çıkaracak operasyonlara girişeceğini düşündüren etkenler pek çok.  

Haritada ülkenin yöneticileri, ülkenin dışarıdan nasıl bir imaj verdiği ve geleceğinin nasıl yönleneceğini ifade eden 10. Evinde çok sayıda gezegenin yerleşiyor olması, Türkiye’nin çok önem kazanacağı, olayları aktif bir şekilde yönlendireceği, önemli inisiyatifler alacağı bir süreçte olacağının bir diğer göstergesi. Bu alanda Başak burcunda güçlü yerleşimde olan Merkür, lider pozisyonu tutan kişilerin son derece önemli konuşma ve açıklamalarının olacağını, başka ülkeler üzerinde önemli etki yaratacağımızı göstermekte. Önemli ticari anlaşmalar da söz konusu olacak büyük olasılıkla. Başka ülkelerle önemli ticari anlaşmalar yapılabilir.

Güneş’in Uranüs-Plüton ikilisiyle gergin açıları, bölgede liderlik çekişmelerinin ve rekabetin iyice artacağını gösteriyor. Önemli otorite ve yönetici figürlerini zorlu zamanlar bekliyor. Bu sadece Türkiye için değil, tüm dünya ülkelerinin liderleri için genel anlamda geçerli bir durum. Bazı dünya liderleri yükselirken, bazı dünya liderleri de güç kaybedecek. Uranüs-Plüton arasındaki gergin açının liderleri temsil eden Güneş tarafından aktive edilmesiyle sonbahara girişle birlikte, liderler sert ve agresif kararlar alabilir, savaş rüzgarları esmeye başlayabilir. Uranüs ve Plüton, Türkiye astroloji haritasının Mars derecesini tetiklemekteler ve bu etki uzunca bir müddet devam ediyor olacak. Daha önce de bahsettiğimiz gibi astrolojide Mars gezegeni askeri konuları ve girişimleri, operasyonları, savaşları, bunların yanı sıra şiddet ve terör temalarını temsil eder. Bu şartlarda yeniayı takip eden günlerde iç gerginliklerin, terör eylemlerinin artması riskinin yanı sıra, askeri operasyonların da hız kazanması olasılığı oldukça fazla.

Haritada Meclis, hükümetin yasama organları, uluslararası ittifak ve organizasyonları temsil eden 11. Evde güçlü yerleşimde olan Venüs-Satürn ikilisi, sonbahar döneminde ortaya konulacak önemli tasarıların, çıkarılması muhtemel önemli yasaların kabul edilebilirliğini, uluslararası organizasyon ve ittifaklarda başarı elde edileceğini gösteriyor.

Haritanın 2. Evinde yerleşimde olan Plüton, Güneş-Uranüs ve Venüs ile gergin açılar yapmakta ve halkın maddi koşullarının zorlanacağına, ekonomik alanda bazı türbülanslara dikkat çekiyor. Bu bağlamda 27-30 Eylül arasındaki günler, 12-15 Ekim arasındaki günler,  25-30 Ekim arasındaki günler öne çıkıyor.

Haritanın 4. Evinde yerleşmiş olan geri hareketli Uranüs, gergin açılar alıyor. Dünya Astrolojisi’nde 4. Ev toprak, toprak sahipleri ve üzerinde çalışanlar, mahsul ve topraktan üretilen şeyler, madenler, binalar, emlak ve emlakçiler, genel anlamıyla imar-iskân ve yaşam koşulları, hava koşullarını temsil eder. Uranüs gezegeni genel olarak aniden ortaya çıkan durumların, sarsıcı ve şok edici olayların yanı sıra, depremleri de temsil etmektedir. Bu şartlarda önümüzdeki üç aylık süreçte sismik aktivitede artış, ani değişen hava koşulları yüzünden yaşam koşullarının olumsuz etkilenmesi, toprak mahsullerinin zarar görmesi anlamına gelebilir. Haritada Uranüs’ün Güneş ile karşıtlığı da dikkat çekmekte. Astrometeoroloji’de bu karşıtlık hava ısısının düşmesine, ani yağış ve sağanaklara, rutubete, rüzgarlı- fırtınalı ve ani değişen hava koşullarına işaret eder. Haritada atmosferde çalkantıları ifade eden Güneş-Plüton karesi de var.

Haritada Venüs güçlü olduğu Terazi burcuna düşüyor ve yaratıcı aktiviteleri temsil eden Mars ile uyumlu açı yapıyor. Artistik ve sanatsal konularda yaratıcılığın had safhaya varacağı, sanatsal konularda başarı elde edebileceğimiz bir süreçteyiz. Girişimci yeni projeler, yeni fikirler, yaratıcı aktiviteler açısından sonbahar aylarını değerlendirebiliriz. Haritada 5. Evi Koç burcu kesiyor ve Aslan burcunda yerleşmiş Mars’ın Ay ile kavuşumu, sportif alanda da başarılı bir sürece işaret ediyor. Ay-Mars kavuşumu aynı zamanda kadın figürlerinin yurt dışına yönelik aktiviteler ve uluslararası alanda daha etkin olacağı, başarı elde edeceğini göstermekte. Jüpiter gezegeni de “kadınların gücü”nü temsil eden Schedir yıldızıyla birleşmekte.

Özel ilişkilerimize gelince, Venüs-Mars arasındaki uyumlu açı, aşk ve romantizmden yana güzel bir süreçte olacağımızı gösteriyor. Terazi burcundaki Venüs-Satürn kavuşumu, aşk ilişkilerinin kalıcı hale dönüşmesine, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk bilincinin, evlilik adımlarının artmasına işaret ediyor. Venüs’ün Diadem yıldızıyla birleşiyor olması, ilişkilerde fedakarlık temasının öne çıkacağını da gösteriyor. Haritanın 7. Evine ve İkizler burcuna düşen Güney Ay Düğümü, iletişim sorunu yaşanan evliliklerin gözden geçirilip geçmişle yüzleşmek ve karşılıklı konuşmak şeklinde çözülebileceğine, aksi takdirde sonlandırılmak durumunda kalınacağına dikkat çekmekte…

Özet olarak: Türkiye uluslararası ilişkilerde ve askeri alanda çok aktif olacağı önemli bir sürece girmekte. 27 Eylül'de atılacak belirli, belirsiz adımların neticelerini göreceğimiz 12 Ekim 2011'deki dolunayı takip eden günlerde Türkiye askeri alanda önemli adımlar atabilir. Geniş çaplı operasyonlar düzenlenebilir bu tarih civarındaki günlerde. 15 Kasım civarındaki günlerde de yine Türkiye çok önemli sorumluluklar alabilir, uzun süreli ve kalıcı adımlar atabilir. Ticari alanda genel olarak başarılı bir süreçteyiz. Başka ülkelerle önemli ticari anlaşmalar yapılabilir. Ekonomi ve borsada bazı zorlu zamanlar olmakla birlikte, dış piyasalar kadar olumsuz etkilenmeyeceğimiz görülüyor. En yakın vadede 27-29 Eylül arasındaki günlerde, Ekim ayı ortalarında, özellikle de 12-14 Ekim arasındaki günlerde ekonomik alanda bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. 25-30 Ekim arasındaki günlerde de benzeri zorlanmalar var. Dünya genelinde sonbahar döneminde doğal afetlerde artış ihtimali çok güçlü gözüküyor. Uzak Doğu, Asya, Pasifik Okyanusu ve Amerika kıyılarında, Avustralya, Yeni Zellanda ve İzlanda'da büyük ölçüde zarar getirebilecek kasırga ve tayfunlar, deprem ve tsunamiler, volkan patlamaları, aşırı yağış ve sel basması gibi doğal felaketler yaşanabilir. Türkiye için bu denli etkin bir durum söz konusu olmasa da, yukarıda bahsettiğimiz gibi ani değişen hava koşulları ve yağışlar, fırtına ve etkin rüzgarlar, sismik aktiviteler yüzünden zarar görme ihtimali var. Sanatsal ve sportif aktiviteler açısından olumlu bir süreçteyiz. Önemli kadın figürleri dış ilişkiler ve yurt dışına yönelik aktivitelerde başarı elde edebilirler. Özel ilişkilerimizde genel olarak şanslı bir süreçteyiz.

Güzel bir sonbahar dileğiyle…

Öner DÖŞER

22 Eylül 2011, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

22.09.2011

Designed by Ongunsoft