Öner Döşer

SORU-YORUM 2

Bu sayfa 5346 kişi tarafından ziyaret edildi.

SORU-YORUM 2

Yengeç burcunda ilerleyen Mars’ın Jüpiter ile kavuşumu iyice etkinleşmeye başladı. Kavuşum 22 Temmuz 2013 sabah saatlerinde Yengeç burcunun 6. derecesinde (5 derece 54 dakika) gerçekleşecek. Mars-Jüpiter kavuşumları yaklaşık iki yılda bir gerçekleşir. Mars’ın harekete geçirici enerjisi, Jüpiter’in büyütücü ve genişletici etkisiyle daha geniş alana yayılır.

“HARARETLİ ZAMANLAR!” başlıklı yazımda, Jüpiter’in içerisinde yer alacağı açı kalıplarını Mars’ın tetiklemesi üzerinden değerlendirme yapmış, riskli ve hararetli zamanlara dikkat çekmiştim. SORU-YORUM başlığı altında bu kez 22 Temmuz civarındaki günlerde oluşabilecek risklerden ve problemlerden ziyade, bu dönemi nasıl kullanabileceğimiz, enerjiyi nasıl pozitif yöne çevirebileceğimiz konusuna odaklanalım istiyorum.  

Çünkü bilincimizi doğru odaklar, yaşamımızı yönlendirme konusunda üzerimize düşen sorumluluğun farkına varır, kendimizde ve çevremizde gerekli düzeltmeleri yaparsak, gezegenlerin sert açısal dizilimlerde bulunması neticesinde kriz yaratacak olaylar yaşanması kaçınılmaz olmaktan çıkabilir. Astrolojik etkiler bizlere bize aktif durumdaki olasılıkları göstermekte, birer potansiyel olarak ortaya çıkmaktadırlar çıkmaktadır. Nasıl sonuçlar elde edeceğimiz; bu etkileri nasıl kullanacağımızla, bilincimizi neye odaklandığımızla çok ilgili.

Şimdi SORU-YORUM:

22 Temmuz’da kesinleşecek Mars-Jüpiter kavuşumunu olumlu kullanabilmek ve enerjiyi doğru yönlendirmek adına neler yapabiliriz?

Bu soruya yorum yapmanız için ille de astroloji bilmeniz gerekmiyor. Yorum yapabilmeniz için gerekli olan şey, astrolojik aktörlerin sembolik anlamlarını birleştirmek.

Aşağıda Mars-Jüpiter kavuşumunu olumlu kullanabilmek veya enerjiyi yönlendirebilmek adına birkaç örnek var. Onun altında da Mars, Jüpiter ve kavuşum hakkında bilgiler var.

Yaratıcılığınızı kullanarak çok güzel yorumlar ortaya çıkaracağınıza eminim…

Sevgi, umut ve ışıkla

Öner DÖŞER

17 Temmuz 2013

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

 

ÖRNEKLER

Yaşamda kalma motivasyonunu (Mars) maksimuma çekmek (Jüpiter)

Enerjiyi (Mars) manevi gelişime (Jüpiter) yöneltmek

Agresif enerjiyi (Mars) sportif aktivitelere yöneltmek

Zor durumlar karşısında (Mars) sağlam ve inançlı durmak (Jüpiter)

 

MARS

Maskülen bir doğası vardır, eyleme geçmeye yönelik yang enerjisini temsil eder. Kişilerin hırsları, tutkuları ve hayvani doğasıyla ilgilidir. Gücü ve cesareti yönetir. Kurtulma, hayatta kalma, var olma mücadelesini anlatır. Bir şey ya da biri olarak var olmayı, kendi doğasını tehdit eden baskılara karşı da kendi bireyselliğini korumayı ifade eder. Yapı olarak rekabeti ve mücadeleyi sever. Abartılı kullanımında saldırganlığa, herkesi kontrol altına alma arzusuna, diğerlerini ortadan kaldırma çabasına dönüşebilir. Enerjisi fazlasıyla bireyseldir ve ben merkezlidir. Hayatta kalma savaşı öncelikle kendi içindir. Ancak kolektif burçlarda ya da milli değerleri ifade eden Yengeç burcu gibi bir burçlardan geçişlerinde, bu savaşı sadece kendi için değil, başkaları için de verebilir. Cesaret ve atılganlığın, kararlılığın ve hedefe direkt yönelmenin temsilcisi olarak Mars, cesur ve kararlı adımlar atmaya yatkınlık gösterir. Asi ve özgürlükçü yapıdadır; başkaları tarafından yönetilmek, yönlendirilmek istemez. Aşk ve cinsellik konusunda önceliği Venüs almakla birlikte Mars da bu konuyla ilgilidir ve cinsel arzunun yoğunluğu ve fiziksel yönü ile ilgilidir. Efor ve enerji ortaya koymak gereken tüm işleri temsil eden Mars atletleri, askerleri polisleri ile demir ve çelik ve bunlarla çalışanları ifade eder. Koç ve Akrep burçlarında yöneticidir; Oğlak burcunda yücelir. Yani bu burçlarda kendi doğasını daha doğru ifade eder. Buna mukabil Terazi ve Boğa burçlarında zarar görür; Yengeç burcunda düşüştedir. Yani bu burçlarda kendi doğasını daha doğru ifade edemez.

Anahtar sözcükler: Açık, agresif, atılgan, baştan çıkarıcı, becerikli, cesur, çabuk kızan, çalışkan, dehşetli, dik kafalı, dinç, enerjik, galip, gayretli, gözüpek, hararetli, heyecan verici, hırslı, hızlı, iğneleyici, inatçı, iradeli, kaba, kaslı, kavgacı, keskin, kızgın, küstah, muhalif, müstehcen, övünmeyi seven, saldırgan, savaşçı, şehvet uyandıran, şiddetli, tahrik edici, yenilmez, yıkıcı, yürekli, zalim, zorlayıcı

Meslekler: Marangoz, asker, atlet, berber, boksör, cerrah, çilingir, çöpçü, diş hekimi, dökümhane işçisi, gardiyan, gardiyan, güreşçi, inşaat işçisi, inşaatçı, itfaiyeci, kaçakçı, kasap, makinist, metal işçisi, mühendis, polis memuru, satıcı, tamirci, tasarımcı, topçu

Diğer özellikler: Aksiyon, ameliyat, arena, askeri alay, aşı, ateş, bıçak, böbürlenmek, bulaşıcı hastalık, cinayet, çelik, demir, donanma, eziyet, fırlatmak, füze, hayvanlar üzerinde deney yapmak, iğne, kazalar, mesane, ordu, savaş, silahlar, şiddet, tecavüz, tehlike, tüfek, ustura, yanık

JÜPİTER

Başarı, onur, zafer ve iyi şans göstergesidir. “Büyük iyicil” olarak bilinir ve dünyevi yaşamın sunabileceği her tür faydayı ifade eden gezegen olarak görülür. Kişisel veya kolektif olarak girişilen her tür işte, olumlu sonuçlar getiren özelliğiyle bilinmiştir. Genişleme ve özgürleşme prensibini temsil eder, dünya ile işbirliği içinde olmayı ifade eder. Bireylerin hayat deneyimlerinin kapsamını genişleterek, dünya hakkında daha fazla felsefi bilgi ve görüş elde etmelerini sağlar. Dini ve ilahi temalar, toplumu bir arada tutan ve adaleti sağlama amacı güden hukuk sistemi de Jüpiter yönetimindedir. Bu iki sistemin de arka planında Jüpiteryen bir risk durmaktadır. Kişiler kendilerini dinsel, hukuksal ya da sosyal düzenin temsilcisi olarak görebilir. Bu da karşımıza büyük bir kibir çıkarır. İyileştirici yönüyle tıp ve şifayla bağdaştırılan Jüpiter, vücudun hastalıktan sonra tekrar eski bütünlüğüne dönmesini ifade eder. Dış dünya ile mümkün olduğunca işbirliği içinde olmayı ifade eden Jüpiter, farkındalığın artması, öğrenme, seyahat arzusu, özgürlük ve bağımsızlık aşkını sembolize eder. Bu ayrıca aşırı büyüme, çarçur etme özelliklerini de beraberinde getirir. Yay ve Balık burçlarında yöneticidir; Yengeç burcunda yücelir. Yani bu burçlarda kendi doğasını daha doğru ifade eder. Buna mukabil İkizler ve Başak burçlarında zarar görür; Oğlak burcunda düşüştedir. Yani bu burçlarda kendi doğasını daha doğru ifade edemez.

Anahtar sözcükler: Anlayışlı, asil, aşırı, barışçıl, başarılı, bereketli, bol, bütün, büyük, değerli, dini, doğru sözlü, dürüst, etkili, fahiş, felsefi, gelişen, geniş, görkemli, hayırsever, hoşgörülü, insaflı, misafirperver, muhteşem, müsrif, nazik, neşeli, nüktedan, pahalı, profesyonel, savurgan, saygıdeğer, uçsuz bucaksız, ulu, verimli, yardımsever, zengin

Meslekler:Akademisyen, alim, avcı, avukat, bakan, bankacı, bilirkişi, büyükelçi, din adamı,diplomat, doktor, finansçı, hakim, kasiyer, kumarbaz, okçu, simsar

Diğer:Aristokrat, başarı, büyüme, değer, din adamı,elverişli, faiz, fırsat, finans, gelirler, gelişme, hazine, hisse senedi, hukuki ihtilaf, kumar, para harcamak, refah, sağlıklı, servet, seyahat, sigorta, tahvil/bono, takdiri ilahi, tedarik etmek, üniversite, yargılamak, yasal yüksek eğitim.

KAVUŞUM

Zodyak’ta birbirlerine yakın derecelerde bulunan gezegenler kavuşumdadırlar. Bu gezegenlerin enerjisi harmanlanmış, sanki bir potada eriyor gibidir. Bir müddet için bu iki gezegenin bileşik bir enerjisi vardır; dışarıdan tek bir enerji gibi görünür ve her birinin enerjisini diğerinden ayırt etmek zordur. Gezegenler güçlü bir şekilde özdeşlemiştir. Nesnellik, objektiflik yoktur. Eğer kavuşumda bulunan gezegenlerin mizaçları buna yatkın ise, kendi bildiğini yapan, onay veya tavsiye almadan hareket eden bir enerji yaratabilir. Aslında bir açı değildir. Çünkü birbiriyle kavuşumda olan gezegenler birbirlerini gören konumda değildirler ama fiziksel olarak bir aradadırlar. Burada bir işbirliği veya tam tersi bir bastırma ya da durdurma söz konusu olabilir. Birbirinin doğasına uygun olan gezegenler daha rahat işbirliği yapacak, birbiriyle zıt doğada olan gezegenler ise birbirlerini bastıracak ve engelleyecektir. (Mars-Jüpiter birbirleriyle zıt doğadadırlar). Kavuşum konusunda, gezegenlerin hangi burçta kavuşum yaptıklarına da bakmak gerekir. Bu burçta hangisi daha fazla asalete sahipse, diğerine baskındır. (Yengeç burcundaki kavuşumda Jüpiter Mars’tan güçlüdür).

Anahtar sözcükler: Birleşme, bileşik, bir arada hareket etme, güç birliği, sübjektif, bir potada erime, harmanlanma, bilinçdışı, güdüsel, kendi bildiğini yapan, dikbaşlı, onay almayan, kendinden yönelimli olmaya yatkın.    

 

  

17.07.2013

Designed by Ongunsoft