Öner Döşer

SORU-YORUM 3- DAVUD'UN YILDIZI

Bu sayfa 10049 kişi tarafından ziyaret edildi.

SORUYORUM 3 - DAVUD'UN YILDIZI

29 Temmuz 2013 Pazartesi günü gökyüzünde nadir görülen bir gezegen dizilimi oluşuyor: Büyük Altmış. Altı gezegenin altmışar derecelik (sextile) uyumlu açılarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan ve içeriğinde iki tane Büyük Üçgen, altı tane Uçurtma ve üç tane Mistik Dörtgen barındıran bu açı kalıbına Davud’un Yıldızı da deniyor.

30 Temmuz 2013 Salı günü öğle saatlerine kadar çok etkin olacak, gezegenlerin 360 derecelik Zodyak’ta eşit aralıklarla dağılmasıyla oluşan bu Mükemmel Formasyon, denge ve uyum göstergesidir. Özel yetenekler içerdiği söylenir.

Büyük Altmış açı kalıbını oluşturan gezegenler toprak ve su elementinde bulunuyor.

Boğa burcundaki Ay, Başak burcundaki Venüs, Oğlak burcundaki Plüton

Yengeç burcundaki Mars ve Jüpiter, Akrep burcundaki Satürn, Balık burcundaki Neptün

Aşağıda, gökyüzünde oluşan formasyonu görmektesiniz.

 

Şimdi SORUYORUM: Sizce bu açı kalıbı günlük hayatımıza nasıl etkiler taşıyabilir? Yorumlarınızda kişisel veya kolektif etkileri değerlendirebilirsiniz.

Büyük Altmış açı kalıbını oluşturan gezegenler, açılar ve elementler hakkında anahtar bilgileri aşağıya kopyalıyorum. Ayrıca, hem bugünlerde aktif olan açı kalıplarını hem de Davud'un Yıldızı olarak adlandırılan açı kalıbını ele aldığım videoma linkten ulaşabilirsiniz. http://www.viplay.com/programlar/yasam/astroloji-televizyonu/davudun-yildizi_26048

Büyük Altmış’ı Oluşturan Açılar Hakkında Anahtar Bilgiler:

Altmışlıkaçı (Sextile, 60 derece), bir burçta bulunan bir göstergeden diğer bir göstergenin bulunduğu burca kadar iki burçluk mesafe olduğunu gösterir. Venüs doğasındadır. İki varlığın sevgi dolu birlikteliğini anlatır. Aynı mizaçtaki gezegenleri bir araya getirir. Soğukla soğuk, sıcakla sıcak bir araya geldiğinden, rahat bir akış vardır. Ama üçgendeki gibi değildir. Çünkü nemliyi kuruya bağlar. Bu yüzden iki gezegenin birbirlerini anlamaya daha fazla gayret etmesi gerekir. Bu yüzden altmışlık açının, daha fazla gayret gerektirdiği söylenir. Bu açı, eskiler tarafından, olduğundan daha hafif gösterilmiş veya diğerlerinden daha hafife alınmıştır, diyebiliriz. Üçgen açıya benzer işlevi vardır ama ona göre daha zayıftır.

Üçgenaçı(120 derece), bir burçta bulunan bir göstergeden diğer bir göstergenin bulunduğu burca kadar dört burçluk mesafe olduğunu gösterir. Jüpiter doğasındadır. Yardımlaşma, kurtarma ve özgürleştirme söz konusudur. Üçgen açı, ideal bir arkadaşlık açısıdır. Dorotheus’a göre üçgen, birbirini çok sevme açısıdır. Aynı elementte olan burçlar arasında olduğundan gezegenler arasında rahat bir akış vardır. Gezegenler adeta birbirlerinin halinden anlar gibidirler. Abraham İbn-i Ezra’ya göre, iki gezegen birbirleriyle üçgen açı yapıyorlarsa, bunlar aynı mizaçtaki iki kişi gibidirler.

Karşıt açı (Zıt açı, 180 derece),bir burçta bulunan bir göstergeden diğer bir göstergenin bulunduğu burca kadar altı burçluk mesafe olduğunu gösterir. Satürn doğasındadır. Çünkü karşıt açıda engelleme, hoşlanmama, kendinden uzak tutma, kutuplaşma, yadsıma ve geciktirme vardır. Gezegenler, birbirlerine tam karşıdan bakmakta ve birbirlerini açık ve direkt olarak görmektedirler. Bu yüzden oldukça güçlü ve zorlayıcı bir açıdır. Aynı mizaçtaki nitelikleri bir araya getirir. Ama arada önemli bir gerilim vardır. Çünkü karşıt açının işlevi bir araya getirmek, ama sonradan da ayırmaktır. Birbiriyle sabit kalamayan ve yıkılmaya mahkûm bir ilişkiyi sürdürmeye çalışan tarafları gösterir. Aynı elementten gezegenleri bir araya getirmediğinden, zıtlaşma söz konusudur. Dorotheus’a göre, bu açı ayrılık ve husumet açısıdır. Eğer araya giren ve köprü vazifesi gören başka bir gezegen yoksa, karşıt açıda olan gezegenlerin doğalarının gereklerini rahatça yerine getiremeyeceğini, sürekli engeller ve gecikmelerle karşılaşılacağını görürüz. Özellikle kötücül gezegenler arasındaki karşıt açı oldukça zorlayıcıdır. İbn-i Ezra’ya göre, iki gezegen karşıt açıda oldukları zaman, bunlar şiddetli bir şekilde birbiriyle dövüşen iki kişiye benzerler.

Kavuşum (birleşme, 0 derece)ise, her iki göstergenin de aynı burçta olduğunu gösterir. Merkür doğasındadır. Kavuşum, doğasında hem iyicili, hem de kötücülü bir arada taşır. İyicil gezegenlerle kavuşum olumlu sonuçlar doğururken, kötücül gezegenlerle kavuşum kötü sonuçlar doğurur. Bu yüzden analojik olarak Merkür ile benzeşir. Bir başka benzeşen yön ise, kavuşumun birbirinden farklı iki gezegeni bir araya getirici özelliğinin, Merkür’ün aracılık etme özelliği ile benzeşmesidir. Kavuşum aslında bir açı değildir. Çünkü birbiriyle kavuşumda olan gezegenler birbirlerini gören konumda değildirler ama fiziksel olarak bir aradadırlar. Burada bir işbirliği veya tam tersi bir bastırma ya da durdurma söz konusu olabilir. İbn-i Ezra’ya göre kavuşum, iki insanın birbirine kavuşması gibidir. Daima hangi iki gezegenin kavuşumda olduğuna bakılmalıdır. Kavuşumun hangi burçta olduğu da çok önemlidir. Birbirinin doğasına uygun olan gezegenler daha rahat işbirliği yapacak, birbiriyle zıt doğada olan gezegenler ise birbirlerini bastıracak ve engelleyecektir. Kötücül gezegenlerle kavuşumda olan gezegenlerin zarar görecekleri unutulmamalıdır.

Büyük Altmış’ı Oluşturan Gezegenler Hakkında Anahtar Bilgiler:

AY: Anne, kadın, bellek, beslemek, yetiştirmek, desteklemek, rahim, değişkenlik, duygular, tepkiler, dürtü, reaksiyon, bilinçsiz eğilimler, koşullanmış tepkiler, huy, fantezi, ruh, içgüdü, önsezi, dişi, anaç, aile, kollamak, duygusal güvence, bilinçdışı, uyum sağlama, düş, doğurganlık, kırılgan, hassas, biriktirme, anılar, annelik, koruyucu, alıcı, kabul edici, duyarlı, alıngan, imge, yansıtma, bağımlılık, empati, çocuk, üretkenlik, sübjektif akıl, muhafaza etmek, yardım etmek, ruh hali, ritim, yumuşaklık, duygusal alem, değişen ruh halleri, his dünyası.

VENÜS: Ahlaka aykırı, ahlaksız, alçakgönüllü, barışçıl, besleyici, cinsel aşk ile ilgili, dolgun vücutlu, düzensiz, eğlenceli, erotik, feminen, flörtöz, güzel, hisli, hoppa, hoşgörülü, ılık, ılımlı, iyi huylu, kibar, kraliçe gibi, kusursuz, lüks düşkünü, merhametli, nazik, neşeli, normal, rafine, sakin, sakinleştiren, sanatsal, sempatik, sevgi dolu, sevimli, sıcakkanlı, sosyal, şairane, şefkatli, şık, tembel, temiz, uysal, uyuşuk, verimli, yumuşak, zarif

MARS: Açık, agresif, atılgan, baştan çıkarıcı, becerikli, cesur, çabuk kızan, çalışkan, dehşetli, dik kafalı, dinç, enerjik, galip, gayretli, gözüpek, hararetli, heyecan verici, hırslı, hızlı, iğneleyici, inatçı, iradeli, kaba, kaslı, kavgacı, keskin, kızgın, küstah, muhalif, müstehcen, övünmeyi seven, saldırgan, savaşçı, şehvet uyandıran, şiddetli, tahrik edici, yenilmez, yıkıcı, yürekli, zalim, zorlayıcı

JÜPİTER: Anahtar sözcükler: Anlayışlı, asil, aşırı, barışçıl, başarılı, bereketli, bol, bütün, büyük, değerli, dini, doğru sözlü, dürüst, etkili, fahiş, felsefi, gelişen, geniş, görkemli, hayırsever, hoşgörülü, insaflı, misafirperver, muhteşem, müsrif, nazik, neşeli, nüktedan, pahalı, profesyonel, savurgan, saygıdeğer, uçsuz bucaksız, ulu, verimli, yardımsever, zengin

SATÜRN:Bilgisi derin, disiplinli, kontrollü, az konuşan, sabreden, ciddi ve ağırbaşlı, katı davranan, az verici, işte sabırlı, hayatın verdiklerini elde etmede çalışkan, özenli, araştırmayı seven, her tür davranışında sade ve konfordan uzak, gerçekçi, kıskanç, başkalarına özenen, aç gözlü, güvensiz, şüpheci, inatçı, mesafeli, yalancı, gerçeği gizleme eğiliminde, asla memnun olmayan, sürekli şikâyetçi ve söylenen, eleştirel, materyalist, çıkarcı, ahmak.

NEPTÜN: Aldatıcı, alıcı, belirsiz, büyüleyici, çıplak, dalgalı, duygusal, egzotik, elastik, ele geçmez, entrikacı, esrarengiz, garip, gizemli, hayalci, hayalci, hayalperest, histerik, hoşgörülü, idealist, kataleptik, kolay aldanır, kuraldışı, medyum, muğlak, müphem, olağandışı, oynak, perişan, psişik, saf, sahteci, soyut, spiritüel, şaşırtıcı, şeffaf, şiirsel, şüpheci, şüpheli, uysal, yaratıcı, zehirleyici, zorlu

PLÜTON: İhtiras, tutku, şehvet, yok etme, iptal, tüketme, yıkım, zorlama, baskı, şiddet, katletme, aşırılık, taşkınlık, iyileştirme, silme, kökünden halletme, harap etme, ortaya çıkarma, mahvetme, komplo, suikast, hile, müstehcen, yozlaşma, taciz, otorite, dikta, güç delisi, büyük servet ve zenginlik arzusu, simya,kimya, atom, atomik parçalanma, atom bombası, bakteriyoloji, jeoloji, yerbilim, böcekbilim,sahte Mesih, Deccal, mumyalar, kara büyü, ateist, lav, heyelan, deprem, şifreler/kodlar, gizleme, saklama, sır tutma, esrar perdesi, komplo, suikast, esrarengiz şeyler,gizli kuvvetler, suikastlar, suçlular, iyileştiriciler, silahlı soyguncular, kumarbazlar.

Büyük Altmış’ı Oluşturan Elementler Hakkında Anahtar Bilgiler:

TOPRAK:  Ayakları yere basan, gerçekçi, maddi, sabırlı, dayanıklı, üretken, verimli, güvenliği düşünen, ekonomik, pratik, garantici, hünerli, somut şeylere değer veren ve ortaya somut şeyler koyan, tutucu, güvenilir, tutarlı, şekil veren, ihtiyatlı ve dikkatli, istikrar arayışında, dünyevi

SU:  Duyarlı, empatik, duygusal, gizemli, pasif, uyumlu, sezgisel, sübjektif, karşısındakini düşünen, fedakar, his zenginliği olan, romantik, hayalci, fantezi kuran, maddi konulardan çok manevi şeylere değer veren, yaratıcı, kırılgan, yapılan şeyleri kolay unutmayan

 

  

26.07.2013

Designed by Ongunsoft