Öner Döşer

Tarih, Tekerrür ve Astroloji II. Bölüm

Bu sayfa 5537 kişi tarafından ziyaret edildi.

SATÜRN-URANÜS DÖNGÜSÜ (2008-2011 YILLARI ARASINDA ETKİLİ)

 

2008 yılı başlarından itibaren etkili olmaya başlayan bu ikili döngü, Satürn’ün, Uranüs’ün bulunduğu derecenin tam karşısına gelmesiyle 4 Kasım 2008’de ilk kez kesinleşmişti. Bu tarih, tam da Amerikan Başkanlık Seçimleri’ne denk geldi ve önemli değişimlerin başladığının belirgin bir işaretçisi oldu. Amerikan tarihinde ilk kez bir siyahi lider, ABD Başkanı seçmişti!

 

Satürn-Uranüs karşıtlığı 2011 yılı sonlarına kadar etkili olacak. Uranüs ve Satürn, adeta zıt kardeşler gibidirler. Birbirlerinden farkları çok belirgindir. Satürn, yerleşik düzeni temsil eder. Ama yerleşik ve kurulu düzen Uranüs’e göre değildir. Satürn, kronik bir şekilde düzen sergiler. Uranüs son derece düzensiz özellikler sergiler. Uranüs’ün Güneş yörüngesindeki hareketi bile, diğer gezegenlerden değişiktir. Güneş çevresindeki yörüngesinde, yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak döner. Satürn, realite sistemlerimizle ilgilidir. Uranüs ise, realite sistemlerimizi rahatsız eder; travma yaratır. Satürn, yavaş, tedbirli ve değişime karşı dirençlidir. Uranüs ise, hızlı, spontane ve değişimcidir. Satürn, beklenen, ne olup bittiğini anlayabileceğimiz, alışkın olduğumuz ortamları ve olayları sembolize eder. Uranüs ise, beklenmedik, ne olduğunu anlayamadığımız, sarsıcı durumlarla ilişkilidir. Satürn, katı ve somutçudur. Uranüs esnek ve değişken, soyuttur. Satürn kuralları koyar, sınırları belirler, yapıyı oluşturur. Uranüs, kuralları çiğner, limitleri aşar, yapıyı bozar. Satürn, gelenekçi, hiyerarşik ve despottur. Uranüs gelenekçiliğe ve hiyerarşiye karşı, anarşisttir. Satürn, kaosa düzen getirir. Uranüs, düzeni bozar, kaos ortamı yaratır. Satürn limitçidir; bir noktada durmaya sebep olur. Uranüs, yaşam boyu gelişmeye devam etme eğilimindedir.  

 

Satürn, düzen ve otorite, Uranüs ise, karşı çıkış ve düzenin değiştirilmesiyle ilişkilidir. Dolayısı ile Satürn-Uranüs döngüsünde, çatışmalar ve şiddet, otoriteye karşı ayaklanmalar, radikal kitlesel hareketler dikkat çeker. Düzeni koruma ve özgürlük kazanma gayretleri arasında, yapıları koruma ve değişim yaratma, gelenekçilik ile yenilikçilik arasındaki gerilimin tırmanması söz konusudur. Siyasi, ekonomik ve psikolojik seviyede krizler, kurulu düzenlerin beklenmedik çöküşü gibi durumlar görülür. Fiziksel anlamda travma yaratacak olaylar, kazalar dikkat çekici derecede artar. Ani değişimler ve uyandırıcı etkiler ön plandadır. Ama olaylara müdahaleler veya değiştirici girişimler, sert bir şekilde ifade edilir. Fransız devrimindeki terör ve komünist Çin’deki kültürel devrimde olduğu gibi, başarısız yönetim dönemlerinin ardından gelen, baskıcı bir devrim niteliğinde karşımıza çıkar. Otoritenin sorgulanması, devrimsel nitelik taşıyan darbeler ile birçok seviyede ve birçok şekilde bozuk giden düzeni değiştirilmeye çalışıldığı dönemlerdir.

 

Tarihte Satürn Uranüs Karşıtlıkları

 

Satürn ve Uranüs, 2008-2011 yılları arasında dolunay fazında olacaklar. Halihazırda içinde bulunduğumuz ve hızla ilerlemekte olduğumuz bu fazda şimdiye kadar neler yaşadığımızı daha iyi anlayabilmek ve önümüzdeki süreçte nelerle karşılaşacağımızı tahmin edebilmek için, yakın tarihte bu iki gezegen arasında gerçekleşmiş iki dolunay fazını mercek altına alabiliriz. Geçtiğimiz yüzyılda Satürn ve Uranüs arasında oluşan dolunay fazı 1917-1919 yılları arasını ve 1965-1967 yılları arasını etkilemişti. Bu iki dönemde olan biteni anlamak, günümüzde karşılaşacağımız muhtemel etkilerin sebeplerini anlamamıza yardımcı olacaktır. Öncelikle, 1917-1919 yılları arasında etkili olan Satürn-Uranüs karşıtlığının (dolunay) dönemin atmosferine göz atarak işe başlayabiliriz.

 

Dolunay Fazı 1917-1919 yılları arası

 

1910’lu yıllar savaşların, devrimlerin, grevlerin, protestoların, silahlı ayaklanmaların yaşandığı yıllardı. 28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa'da I. Dünya Savaşı başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ve diğer kıtalardaki sömürgeler de savaşa katılmıştı. Savaşa bulaşsın bulaşmasın, pek çok ülke endişe ve acılar içerisindeydi. 1916 yılında karaborsa iyice artmış, gıda sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Süt ve peynir kalmamıştı, kasaplar kargaları, sincapları satıyordu. 11 Kasım 1918’de, 10 milyon hayatın yitirilmesine yol açan ve dört yıl süren savaş sona ermişti, fakat bölgeye düzenin gelmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu.

 

Birinci Dünya Savaşının başlamasının temel sebepleri, XIX. Yüzyıldaki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bununla beraber Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı yeni fikirler, liberalizm hareketiyle birlikte, dünyayı kimin yöneteceği sorununun doğurduğu rekabet ve güçlü bir madde olarak petrolün keşfi de etkili olmuştur. 19. yüzyıl içinde önem kazanmış olan sanayileşme sonucu sömürgecilik ortaya çıkmış ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları, Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar yayılmıştır. Ham madde ve pazar arayışı hızlanmış, bütün devletler sömürgeleştirme yarışına girmiştir. Bazı devletlerin siyasi birliklerini geç kurmaları, blokların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bloklar hızla silahlanarak, yeni bir savaşın ortamını hazırlamıştır.

 

1910’lu yılların ortalarında, Satürn-Uranüs karşıtlığının tipik özelliklerinden birisi olarak, beceriksiz devlet yönetimi söz konusuydu. Bu dönemin liderleri, ne hakkını isteyen işçilerin yaptıkları grevlerle, ne sendikacılarla, ne oy hakkını savunan kadın militanlarla başa çıkabilecek yetenekteydiler. Demokratik yönetimler, kadınların ve işçilerin saldırıları altında serseme dönmüştü. Ulusal grevler durdurulmaya çalışılıyor, grevcilerin üstesinden gelmek için ordu bile devreye sokuluyordu. Suikasta kurban giden liderler de vardı.

Köklü İmparatorluklar Çatırdıyor

Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te suikaste uğraması ile patlak veren I. Dünya Savaşı’nda Almanya'nın içinde olduğu İttifak Devletleri savaşı kaybetti. Savaş sonunu izleyen birkaç ay içinde, Almanya ve Macaristan’da devrimler baş göstermeye başladı. Kasım 1918'de, Alman devrimi patlak verdi; II.William ve tüm prensler tahttaki tüm haklarında vazgeçtiler. Almanya'nın savaş hali, Haziran 1919'da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona erdi. Bu ittifak devletlerinin de mağlubiyeti anlamına geliyordu. Bu antlaşmanın Almanya'yı aşağıladığı düşünülüyordu. Ama Alman delegasyonunun Barış Anlaşmasını imzalamaktan başka seçeneği yoktu, yoksa işgal edilecekti. Almanya tüm askeri silah ve teçhizatını imha etmek zorunda kaldı.

Savaşın getirdiği değişimler, Avrupa’nın eski imparatorluk halkları için çok fazla şeyi gün yüzüne çıkarmıştı. 1919 yılı başlarında, Bolşevizm’in kalesi Berlin’de, sokaklarda çılgınca bir karmaşa yaşanıyordu. Her köşede, tartışan grupları görmek mümkündü. Komünist ve Sosyal Demokrat partilerde gruplaşmış işçiler büyük gösteriler düzenliyor, pankartlar açıyorlardı. Yoksulluk, açlık ve ekonomik çöküntüyü dehşet verici öldürme olayları izledi. Silahlar patlıyor, Berlin caddeleri binlerce kişinin kanıyla kızıla boyanıyordu. Hükümet birlikleri ile çatışan komünistler, Berlin fabrikalarını, elektrik santrallerini ve kamu taşımacılığını durdurdular, gazete binalarını işgal ettiler.

Orta Avrupa'da hüküm süren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da, I. Dünya Savaşından sonra yıkılan imparatorluklardan biridir. Bu imparatorluğu, Avrupa'nın birçok ülkesinde hüküm süren Habsburg Hanedanı yönetmiştir. Avusturya ve Macaristan aslında, içişlerinde bağımsız olan iki ayrı ülkeydiler. Fakat dışişleri açısından tek bir Habsburg İmparatoru tarafından yönetilmekteydiler. I. Dünya Savaşında Almanya ve Osmanlı Devletiyle birlikte yenilgiye uğradıktan sonra, Habsburg Hanedanı tahttan çekilmişti. 12 Kasım 1918 tarihinde Viyana'da oluşturulan Geçici Ulusal Meclis, Avusturya'da Cumhuriyet ilan etmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu böylece, Avusturya ve Macaristan olmak üzere bağımsız cumhuriyetler haline gelmiştir.

 

Osmanlı İmparatorluğu da dağılma dönemine girmişti. II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti Yönetiminde İttihat ve Terakki Dönemi başlamış, bu dönem 1918'de imzalanan Mondros ateşkes Antlaşmasına kadar sürmüştü. Bu geçen dokuz yıl içinde Osmanlı Devleti, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşlarını yaşamış ve çok ağır yenilgiler almıştı. Mondros Mütarekesi'nden sonra, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" ilan edip, Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

 

Rus Devrimi

 

Satürn-Uranüs karşıtlığının etkinleştiği 1917 yılının en önemli olaylarından biri de, Rusya'da çıkan devrimdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan yokluk ve sefaletin ardından, 1917 yılında yaşanan sert kış koşulları ve halkın yakacak, giyecek ve yiyecek bulamaması, bütün Rusya’yı etkilemişti. Mart ayında Petersburg’da başlayan gösteriler ve grevlerin ardından "İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti" kuruldu. Çar tahttan ayrılmak durumunda kaldı. Devrimci Hükümet kuruldu. Nisan'da Petersburg'a gelen Lenin "Ekmek, barış, özgürlük" sloganıyla geniş kitlelerin desteğini sağladı. Temmuz ayında başlayan Leninist isyanı başarısızlıkla sonuçlanınca, Bolşeviklerin lideri Lenin kaçtı ve hükümet düştü. Kerensky’nin Başbakan olması ardından, 14 Eylül 1917'de Cumhuriyet ilan edildi. Fakat köylülerin ayaklanması ardından, ülkenin iç durumu iyice karıştı. Bolşevikler (aşırılar) ordunun da devrime karışmasından yararlanarak, "Askeri Devrim Komiteleri" kurdular ve 7 Kasım 1917'de, Hükümet darbesi ile iktidarı ele geçirdiler. Sonrasında Lenin Petersburg’a geri döndü. İhtilal, Rusya İmparatorluğu’nun yapısında radikal değişiklikler meydana getirdi. Ardı ardına “bağımsızlık” ilanları geliyordu. İhtilalin ardından, ilk olarak Ukrayna bağımsızlığını ilan etti (7 Kasım 1917) ve Ukrayna Halk Cumhuriyeti adını aldı. Ardından Beyaz Rusya, Finlandiya, Polanya, Tuva, Moldovya, Kuzey Kafkasya, Kafkasötesi ve Baltık cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. 24 Şubat 1918’de Estonya, 22 Nisan 1918’de TransKafkasya Federal Cumhuriyeti, 11 Mayıs 1918’de Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, 26 Mayıs 1918’de Gürcistan, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Kasım 1918 tarihinde Letonya bağımsızlığını ilan etti. 1918 yılında Beyaz Ruslar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve ülkede iç savaş başladı. Aynı yıl Bolşevikler Kızılordu’yu kurarak Meclis’i dağıttılar. Komünist Merkezi Komite’ye geniş haklar verdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu ve Çar II. Nicholas ve ailesi idam edildi.

 

Bilim ve Teknoloji

Birinci Dünya Savaşı’nda, teknolojinin gücü ortaya çıkmıştı. Savaşlarda artık insan gücünün, neticeyi belirleyici bir fonksiyon olmadığı belli olmuştu. Astrolojide, teknoloji denince akla ilk olarak Uranüs gelir. Özellikle de işin içine tanklar, ağır makineli tüfekler gibi savaş makineleri, uçaklar giriyorsa. Bu savaşta, pek çok teknoloji ilk kez kullanılmıştı. İlk olarak İngilizler tarafından, Batı cephesinde tanklar ve zırhlı araçlar kullanılmıştır. Ayrıca, yeni savaş stratejileri de kullanılmıştı ki, bu da eskiye karşı (Satürn) yeni olanın (Uranüs) galip gelmesine yol açabilecek önemli kozlardan biriydi. Uranüs, dehaya varan yaratıcılıkla da bağdaştırılır. Bu savaşın yeni oyuncusu uçaklardı. Zeplinlerle yapılan bombardımanın yanı sıra, bombardıman uçaklarından ve savaş uçaklarından yararlanılmıştı. Uranüs, havacılık ve uçaklarla bağdaştırılır. Dünyanın ilk paraşüt atlayışı da bu dönemde gerçekleşti. I. Dünya Savaşı'nda hava gücü, daha çok istihbarat elde etme ve düşmanın istihbarat almasını engelleme görevlerinde kullanılmıştı. Tank ve uçaklara karşı olarak da tanksavar ve uçaksavar silahlar geliştirilmiştir. Satürn ile karşıtlığında, bu tür teknolojinin, biraz da mecburiyet karşısında, gelişmesi gayet doğaldı aslında. Paris ve Londra, bomba saldırılarından en çok etkilenen kentlerdi. Hava baskını uyarısı için, elle çalışan bir siren kullanılıyordu. En beklenmedik anlarda çalan sirenlerin, insanları bir an önce harekete geçip sığınağa gitmeleri için uyarmak için ortalığı çınlatan güçlü sesleri, ister istemez Uranüs arketipini akla getiriyor. Ayrıca ilk defa, zehirli gazlar da savaş alanında kullanılmıştı. Bunun karşılığında, gaz maskesi kullanımı ile zehirli gaz saldırıları etkilerini yitirmiştir. Almanya Ypres Çatışmalarında klor gazı kullanarak tarihteki ilk kimyasal saldırıyı (Kimyasal=Uranüs) gerçekleştirmiştir. İlk denizaltı olarak bilinen Alman U-Botları, ABD'nin İngiltere'ye insani ve askeri yardım ulaştırmasını engelleyerek itilaf devletlerine ciddi kayıplar verdirmişlerdir. ABD Destroyeri Liberty (özgürlük=Uranüs) sadece 17 günde inşa edilmişti.

Uranüs-Satürn döngülerinde bilim, mekanizasyon ve teknoloji gibi alanlarda hızlı gelişmeler olur. 1914-1918 yılları arasında, savaş devam ederken, bilim alanında da gelişmeler sürüyordu. Bu yıllar insan dehasının parlaklığına da tanıklık etti (deha=Uranüs). 1918 yılında ABD’li astronom Harlow Shapley, küresel kümeleri incelerken, galaksimizin gerçek büyüklüğünü hesapladı ve merkezinin yerini buldu. 1919 yılında Einstein’in İzafiyet Kuramı’nı sınamak ve diğer yıldızlardan gelen ışığın Güneş’in yakınından geçerken ne kadar saptığını ölçmek için 1919 yılındaki Güneş tutulmasını bir fırsat olarak kullanan Britanyalı astrofizikçi Arthur Eddington, ışığın yerçekiminde büküldüğünü keşfetti. Yapılan ölçümler, kabaca da olsa, Einstein’in öngörüsünü destekliyordu. Einstein’ı bir anda dünya çapında popüler ününe kavuşturan şey, bu sonucun açıklanması oldu. 1919 yılında Britanyalı John Alcock ve Arthur Brown Newfoundlan’dan İrlanda’ya kadar hiç durmaksızın bir uçuş gerçekleştirerek Atlas Okyanusu’nu geçmeyi başardılar. Roland Garros Akdeniz’i geçmeyi başarmıştı. Satürn’e karşıt gelen Uranüs, havacılıkta uzak mesafelerin test edilmesine yol açıyordu. Doktor Harri Plotz tifüs aşısını keşfetti. Henry Ford, dünyanın ilk montaj hattını kurdu. Bu, teknolojide çok önemli bir gelişmeydi. 1917’de, İngiltere’deki bir hastanede top mermisi şokundan mustarip askerler için yeni bir aygıt (yenilikler=Uranüs) kullanılmaya başlanmıştı. Tıp dünyasının bunu kabul etmesi uzun zaman alacaktı (muhafazakar bilim dünyası=Satürn).

Kadın Hakları

Satürn-Uranüs döngülerinde, insan hakları, kadın hakları gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. Satürn, toplumun kabul ettiği ve değiştirmek istemediği genel geçer kuralları, Uranüs ise, gelişmek için kuralların modernize edilmesi gerekliliğini sembolize eder. Satürn-Uranüs açıları, muhafazakarlığa karşı çıkışla ilgilidir.

 

Kadınlar, 1900’lü yıllara kadar en uygar toplumlarda bile, ikinci sınıf yurttaş konumlarını kabul etmişlerdi. 19. yüzyılın sonlarında kadınların oy verme hakkına kavuşabilmesi konusu, kadın hakları hareketi için önemli bir aşama temsil etmişti. Satürn-Uranüs karşıtlığının etkin olduğu 1917 ve 1920 yılları arasında ise bu konuda daha önemli gelişmeler olmuştu. Kadınlar seçme hakkının yanı sıra, seçilme hakkı da kazanmaya başlamıştı. 1917'de Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden bir kısmında kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdi. Bu hak 1918 yılı genel seçimlerinde ilk defa kullanılmıştı. İngiltere’nin anti feminist Başbakanı Asquit 1917 yılında kadınlara oy hakkı vermek mecburiyetinde kaldı. 6 Şubat 1918 tarihinde kabul edilen seçim yasasına göre kadınlar bazı şartlarla oy verme şansına sahip oldular. Oy hakkı sadece; 30 yaşını geçen, mülk sahibi veya mülk sahibi ile evli olan, haftada en az 5 pound gelir getiren bir işte çalışan ya da üniversite mezunu olan kadınlara veriliyordu. Diğer kadınlar yine bu haktan mahrum bırakılmışlardı. Bu amaca dahi ulaşabilmek için kadınlar yaklaşık 70 yıllık bir mücadele vermiş ve Parlamentoya 2584 kere başvurmuşlardı. 14 Aralık 1918’de oy hakkını yeni kazanmış İngiliz kadınlar ilk kez İngiliz Parlamentosu seçiminde oy kullandı. Yeni Zellanda'da seçilme hakkı 1918'de verilmiştir. Bu yasa tüm ırktan kadınları kapsamaktaydı. 12 Kasım 1918'de Avusturya kadınlarına oy hakkı vermiş, onu takip eden günlerde 30 Kasım 1918'de Almanya'da kadınların seçme ve seçilme hakkı yasayla garantilenmiş ve 19 Ocak 1919 seçimlerinde kadınlar ilk defa oy kullanmıştı. 1919 seçimlerinde, Astor Vikontu Nancy Witcher Langhorne, ABD doğumlu olmasına karşın, İngiltere Parlamentosu’ndaki ilk kadın milletvekili oldu. 1920 yılında, Amerikan kadınlarına erkeklerle eşit bir temelde oy hakkı veren Yasa Değişikliği onaylandı. Kanada'da Quebec bölgesi hariç, kadınlar 1917'de seçme ve 1920'de seçilme hakkı elde etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile ülke genelinde kadınlara oy verme hakkı tanınmış, Kasım 1920'de kadınlar ilk parlemento seçimlerine katılmışlardı.

 

Asrın Salgını: İspanyol Gribi

 

Tüm dünyada 1918 yılında etkili olan "İspanyol gribi" 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın (o dönemde yaşayan nüfusunun %5'i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur. İspanyol Gribi’nin özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok, sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre dört yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Son yıllarda “kuş gribi” nedeniyle dünya basınında tekrar adından söz edilen hastalık, İngilizceden çeviri nedeniyle "İspanyol Gribi" olarak anılmaya başlanmıştır. Amerika’da yapılan bir araştırmada, 1918 yılındaki öldürücü grip salgınından kurtulmayı başaranların, halen grip virüsüne karşı bağışıklığa sahip olduğu sonucuna varıldı. Araştırmanın  sonuçlarına yer veren Nature dergisi, "İspanyol gribi" denilen salgından kurtulanların vücutlarının hala antikor üretebildiğini, bunun da ileride olası salgınlar için tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabileceğini yazdı.

Dolunay Fazı 1965-1967 yılları arası

Satürn Uranüs karşıtlığının Plüton’la da irtibat kurduğu altmışlı yıllar devrimlerin, sivil toplum hareketlerinin, skandalların, aşırılıkların, toplumsal karmaşa ve kaosun patlama yaptığı yıllardı. Satürn ve Uranüs kutupsal enerjileri sembolize eder. Bu iki gezegen dolunay fazında olduklarında, yani karşıt açıya geldiklerinde, birbiriyle çelişen polariteler iş başında olur. Altmışların en belirgin polariteleri, kapitalizm ve komünizm, özgürlük ve totaliter rejim kavramlarıydı. Irkçılık, savaş ve nükleer silahlanma sürerken, bir yandan da bunlara karşı yoğun protestolar vardı. Tipik bir Satürn-Uranüs döngüsü özelliği olarak, insan hakları konusu çok önem kazanmıştı. Amerikalı siyahlar, eşit haklar talep ediyordu. Binlerce insan Martin Luther King’i dinlemek için meydanlarda toplanıyor, sivil halk yürüyüşleri yapılıyordu. Buna karşılık, beyazların üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan üyeleri de seslerini duyuruyordu. Ian Smith önderliğindeki beyaz yerleşimciler, siyah çoğunluğa karşı Güney Rodezya’nın bağımsızlığını ilan ettiler. 1965 yılında, Afrika kökenli Amerikalı Malcom X öldürüldü. Ardından Los Angeles’te siyahlar ayaklandı. 1966 yılında zenci insan hakları savunucuları “Kara Panter”i kurdular. 1967 yılında, Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi güneydeki okullarda ırk ayrımı ilkesine son verilmesini kararlaştırdı. Satürn-Uranüs döngülerinde uzay teknolojisinde gelişmeler yaşanır ve silahlanma karşıtı eylemler görülür. 1967 yılında uluslar arası bir anlaşma ile uzayda silahların toplanması yasaklandı. Düzeni temsil eden Satürn karşısında, düzensiz ve isyankar Uranüs olunca her türlü kuruma karşı çıkış vardır. Uranüs aydın kesimi sembolize eder; ama bunun yanında mevcut düzene ve gidişata karşı çıkan, kaos yaratan yönü de vardır. 1968 yılında Paris’teki öğrenci polis çatışmalarında 422 kişi tutuklanmış, 600 den fazla kişi yaralanmış, otobüs ve arabalar ateşe verilmişti. 1969 yılının 16 Şubat’ında İstanbul Beyazıt meydanında, ABD’nin 6. Filo’sunu protesto etmek için 76 gençlik örgütünün toplandığı sırada meydana gelen olaylarda yaklaşık 200 kişi yaralandı, iki kişi bıçaklanarak öldü.

 

Savaşlar, Darbeler, Bağımsızlık Hareketleri

 

Altmışlarda, Satürn Uranüs karşıtlığının isyankar, egemenlik kabul etmeyen, bağımsızlık arzusunu tetikleyen etkileri güçlü bir şekilde devredeydi. Satürn, alışılmış düzenin, Uranüs ise ani düzen değişikliklerinin, devrimlerin simgesidir. Altmışlı yılların ortalarında dünyanın pek çok yerinde savaşlar, askeri darbeler ve bağımsızlık hareketleri görülüyordu. 1965 yılında ABD orduları Kuzey Vietnam’ı bombalamaya başladılar. Avustralya, Yeni Zellanda ve Güney Kore Vietnam’a asker yolladılar. Aynı yıl, Hindistan ve Pakistan arasında savaş patladı. Cezayir’de Houari Boumedienne, başkan Ahmed Ben Bella yönetimini devirdi. Singapur ve Gambiya bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1966 yılında Gana’da askeri darbe sonucu başkan Nkrumah yönetimi devrildi. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Albay Jean Bokassa bir darbe gerçekleştirdi. Arjantin’de ordu Peron’un yeniden iktidara gelmesini önlemek için yönetime el koydu. 1967 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını patlattı. Aynı yıl “Altı Gün Savaşları”nda Filistinli mültecilerin mücadelesine rağmen, İsrail askerleri ani saldırılarla Batı Şeria’da kontrolü ele geçirmişlerdi. İsrail Hava Kuvvetleri komutanlarından Mordeçay Hod “Toprak üzerindeki her şeyi kıyma gibi kıyacağız” demişti. O yıl devrimci Che Guavera öldürüldü. 21 Nisan 1967’de Albaylar Cuntası Yunanistan’da darbe yaptılar. Darbeden sonra Kral II: Constantine ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İngiltere’nin Kıbrıs’taki İngiliz üstlerinin Türkiye’ye verilmesi çözüm önerisini kabul etmeyen Rumlar, bölgede şiddete başvurdular ve 16 Kasım’daki saldırıda 24 Türk öldürüldü, bazı köyle işgal edildi. Bu durum üzerine hükümet, Yunan askerlerinin adayı boşaltmasını istedi. Türk jetleri uyarı uçuşlarına başladılar ve savaş gemileri Girne açıklarına yanaştı. Gerginlik doruk noktasındayken, 29 Kasım’da Yunanistan Türkiye’nin şartlarını kabul etti ve Kıbrıs’ta geçici Türk yönetimi ilan edildi. 1967’de Biafra Nijerya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve iç savaş başladı. Bu iç savaş Biafra’da kıtlık başlamasına sebep oldu. Britanyalılar Aden’i boşalttılar ve Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu. 1968’de Swaizailand bağımsız bir krallık oldu. Aynı yıl Ekvator Gine’si İspanya’dan bağımsızlığını kazandı. 1969 yılında Albay Muammer Kaddafi Kral İdris’i devirdi. Dünyanın güney bölgelerinde karışıklık ve kaos yaşanıyordu. Güney Afrika’nın birçok yerinde kanlı savaşlar vardı. Cezayir, Kenya, Kıbrıs, Aden ve Nijerya bağımsızlık mücadelesi nedeniyle parçalanıyordu.

 

Altmışların ortalarında, tipik bir Satürn-Uranüs karşıtlığı özelliği olarak, reformist hareketler dikkat çekiciydi. 1966’da Mao Zadung Çin’de kültür devrimini başlattı. 1968’de Çek politikacı Alexander Dubcek ülkede reformlar yapmaya başladı. “Prag Baharı” olarak adlandırılan bu hareketle Çekler komünist yönetimi ‘sosyalist demokratik bir devrimle’ yumuşatmak ve reformdan geçirmek istemişlerdi. Ancak 670 bini aşkın asker ülkelerini işgal için gönderildi. Sovyet işgali ile “Prag Baharı” sona erdi.

 

Grevler

 

Satürn Uranüs karşıtlığının bir başka dikkat çeken yönü çalışan kesimin mevcut düzene isyan etmesi, baş kaldırmasıdır. Sendikaların yaptırım güçlerinin arttığı, grevlerin çoğaldığı dönemler, bu iki gezegenin periyotlarında daha da belirginleşir. Bunun önemli bir örneğini Türkiye’den, bekledikleri hakların verilmemesi üzerine Zonguldak kömür işletmelerinde çıkan grevlerden verebiliriz. 11 Mart 1965’te Zonguldak’ın 5 km uzağındaki Gelik Kömür ocağında çalışan 1500 işçinin greve başlamasının ardından, Karadon, Kilimli, Çaydamar, Asma bölgelerinde çalışan madencilerin de bunlara eklenmesi üzerine 40.000 kişinin çalıştığı Zonguldak havzasının en büyük maden bölgesi olan Kozlu’ya işçiler hakim oldu. Hükümet askeri birlikleri olay yerine gönderdi. Çıkan olaylarda iki işçi öldü, işçi ve jandarmalardan 15 kişi yaralandı. 15 bin kişi jandarma nezaretinde işten çıkarıldı. Protesto grevine katılmış diğer işçiler ise askeri birlikler tarafından maden kuyularına indirilip çalışmaya mecbur edildi. Olayların ortaya çıkmasından sonra hükümet içinde ve halk arasında tepkiler gelmeye başladı. Hükümetin tavrı eleştirildi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı olmayan 9 sendika ve federasyon ile Ankara’daki yüksek okulların öğrenci birlikleri 17 Mart 1965’te protesto yürüyüşü düzenledi.

 

Her Alanda Değişim

 

Uranüs değişimin, yeniliklerin, ileri görüşlülüğün ve liberalliğin gezegenidir. Altmışlarda, dünyada spordan sanata, eğitime, siyasete kadar, hayatın her alanında değişim vardı. 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde John Kennedy, 43 yaşında Başkan seçilmişti. Bu pozisyon için çok genç olduğu düşünülüyordu ama önemli değişim rüzgarları estirmeye başlamış, Amerikan toplumunun kendisini yeniden tanımlamasına sebep olmuştu. Eğitim çok önem kazanmıştı. İlericiler ve liberaller okullarda fiziksel cezaya son verilmesini istiyorlardı. Evlerdeki televizyon sayısının giderek artması, toplumun kültürel gelişimine önemli katkıda bulunuyordu. Ama, Satürn-Uranüs karşıtlığının bir özelliği olarak toplumda hemen her konuda tutarsızlık, karşıt görüşler ve uzlaşmazlık da vardı. Kimilerine göre iyi olan şeyler, kimilerine göre kötüydü. Kennedy, Kruşçev gibi liderlerin dünyayı kurtardığına inananlar da vardı, tam tersini düşünenler de. Kimileri erkeklerin renkli ve çiçekli kıyafetlerini, saç şekillerini, kadınların mini etek giymelerini ve saçlarını kısaltmalarını insanlığı ahlaki çöküşe ve anarşiye götüreceğini düşünürken, kimileri bu yeni tasarımların ve modellerin özgürlüğü yansıttığını düşünüyorlardı.

 

Satürn ekonomik olmayı, kendini kısıtlamayı temsil eder. Uranüs ise kısıtlanmanın, monotonluğun ve istikrarın karşısındadır; aşırılıklara meyillidir. Almışlarda lükse eğilim artmıştı. Kaynaklar (Satürn) müsrifçe kullanılıyordu ve aşırı bir tüketim söz konusuydu (Uranüs). Müzik ve sinema sanatçıları bu aşırılıkların öncülüğünü yapıyordu adeta. Marilyn Monroe aşırı dozdan hayatını kaybetti. Elvis Presley aşırı yeme hastalığına kurban gitti. Sosyal ve kültürel devrim (Uranüs), modada, sanatta ve müzikte belirgin bir biçimde hissediliyordu. İngiliz “The Beatles” topluluğu, birçok yeni müzik tarzının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Rock müzik giderek yaygınlaşıyordu. Bu tür müzik tam bir Uranüs arketipidir. Hair müzikali sahnelere çıplaklığı getirmişti. John Lennon ve eşi Yoko’nun kendi istekleriyle çektirdikleri çıplak fotoğraf da insanları şok etmişti (Satürn toplum gelenekleriyle, Uranüs ise toplum geleneklerine karşı çıkan şok etkisi yaratan sıra dışı durumlarla ilgilidir). Gençler değişik kıyafetler giyiyor, esrar içiyor, yüksek sesle müzik dinleyip dans ediyor, çete savaşları yapıyor, silah taşıyorlardı. Amerika’da küçücük kızlar makyaj yapmaya başlamıştı. Çin’de ise “Gençlik ve Güç Bayramı” kutlanırken kızların ellerinde makineli tüfekler vardı.

 

Keşifler ve İcatlar

 

Satürn-Uranüs döngüleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de beraberinde getirir. Altmışlarda bilim ve teknoloji alanlarında da hızlı gelişmeler vardı. 1965 yılında ABD’li fizikçiler Kozmik Fon Radyasyonu keşfettiler. 1966 yılında Britanyalı mühendisler Charles Kao ve George Hockham fiber optik telefon kablosunu icat ettiler. 1967’de Güney Afrikalı cerrah Christian Barnard ilk kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdi. 1969’da Fransızlar Concorde adını verdikleri yolcu uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 1969’da ABD’li mühendis Douglas Engelbart bilgisayarda kullanılan mouse’u keşfetti. Uranüs2ün arketipsel özelliği olarak bu döngüde, insanlığın uzay çağına ilerlemekte olduğu apaçık kendini belli etmeye başlamıştı. “Süper Güçler” artık uzayda da yarışmaya başlamıştı. Uzaya ilk giden Sovyetler Birliği oldu. 12 Nisan 1961’de Yuri Gagarin uzaya ilk adım atan insan olarak tarihe geçti. Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çeşitli ülkeler uzaya uydu gönderdiler. Bunlardan birisi de 1965 yılında Fransa olmuştu. 1965 yılında ABD’ye ait Marinar IV uzay aracı Mars’ın yörüngesine girip, fotoğraflar çekip Dünya’ya döndü. 1966 yılında SSCB’ye ait Luna 9 uzay aracı Ay’ın yüzeyine indi. 1967 yılında Apollo 1 uzay gemisinin infilak etmesiyle üç astronot uzay yarışında hayatını kaybetti. 1968’de ABD’li astronomlar Apollo 8 aracıyla Ay’ın yörüngesine girdiler. 21 Temmuz 1969 Amerikan astronot Neil Armstrong Ay yüzeyine basan ilk kişi oldu ve Tranquility denizine ay inişi yaptı.

 

Doğal Felaketler

 

Satürn-Uranüs karşıtlığının en etkin olduğu 1965-67 yılları arasında doğal felaketler ve kazalar da dikkat çekiciydi. Uranüs depremlerle, doğal felaketlerle, beklenmedik ve travma yaratan durumlarla ilgilidir. 21 Ekim 1966'da, küçük bir madencilik (Satürn) kasabası olan Aberfan'da kömürle dolu bir tepe (Satürn) kasabanın üzerine kaydı, 141’i çocuk 144 kişi hayatını kaybetti. 1966’da Floransa yaşanan su baskınında 40 kişi ölmüş, çok büyük maddi hasar meydana gelmişti. Nehir kenarındaki çoğu evde bu su baskınının izleri günümüzde halen görülür. Türkiye’de Varto’da 7 Mart 1966’da 14 kişinin ölümüne ve 75 kişinin de yaralanmasına sebep olan 5.6 büyüklüğünde, 19 Ağustos 1966’da 2394 kişinin ölümüne ve 1489 kişinin ölümüne ve 1489 kişinin yaralanmasına sebep olan 6.9 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. 1967 yılında Torrey Canyon felaketi yaşandı. Dev bir petrol tankeri Scilly Adası yakınlarında karaya oturunca kirliliğin yayılmasını önlemek için İngiliz Hava Kuvvetleri kirliliğin yayılmasını önlemek için enkazı bombalamıştı. 22 Temmuz 1967’de Adapazarı’nda 7.2 şiddetinde deprem oldu: 89 kişi öldü, 235 kişi yaralandı.

 

Devamı için;

http://www.onerdoser.com/Y38_1_tarih-tekerrur-ve-astroloji-ii--bolum-devami.html

 

15.02.2011

Designed by Ongunsoft