Öner Döşer

Terazide Mars-Satürn Kavuşumu Bizi Nasıl Etkileyecek?

Bu sayfa 14122 kişi tarafından ziyaret edildi.

Mars Satürn Kavuşumu Bizi Nasıl Etkileyecek?

15 Ağustos 2012 tarihinde Mars ve Satürn 24 derece Terazi burcunda birleşiyorlar. Klasik astrolojide kötücüller olarak tanımlanan Mars-Satürn kavuşumları dikkatle gözlenmiş ve özellikle dünya astrolojisinde öngörüsel olarak sıklıkla kullanılmışlardır. Bu birleşmeler, savaşlarla, doğal felaketlerle ve ölümlerle ilişkilendirilmiştir. Yani daha ziyade problem, sorun çıkarmaya yönelik etkileri olduğu vurgulanmıştır. Problem ve sorunların hangi konularda ve nasıl gelişeceğini bu ikilinin kavuşum yaptığı burcun ana temalarında aramak gerekir.  

İlişkiler Zedelenebilir, Dikkat!

Mars-Satürn ikilisinin kavuşum yapacağı Terazi burcu en temel anlamıyla ilişkileri temsil eder. Bu “özel” ilişkiden başlar, toplumsal, hatta toplumlararası ilişkilere kadar gider. Bu yüzden diplomasi Terazi burcu ile bağdaştırılmıştır. Mars ve Satürn gibi iki problematik doğada gezegenin bu burçtaki kavuşumu, özel, toplumsal, toplumlararası ilişkilerde problemlere, uyuşmazlıklara işaret etmektedir. Mars-Satürn kavuşumu anına yönelik astroloji haritasında da bu vurguyu görmekteyiz. İlişkiler ve aşk gezegeni Venüs, Plüton-Uranüs ikilisiyle t-kare açı kalıbı oluşturuyor. Bu durum ilişkilerde ani kopuşlar, beklenmedik ve sıra dışı durumlara işaret ediyor. Venüs aynı zamanda barış gezegenidir ve böyle baskı altında olduğu zamanlarda barış ve uyum zora girer; huzursuzluklar ve agresyon hakim olur. Bu durum hem özel ilişkilerimiz ve hem de toplumsal, uluslararası ilişkilerimiz açısından geçerli.  

Aşağıda Mars-Satürn kavuşumuna yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

 

Ailevi ve Ulusal Alanda Sorunlar

Haritada Mars-Satürn kavuşumu 26 derece Yengeç burcunda yerleşmiş Ay ile dik açı yapmaktadır. Bu sert açı duygusal hırpalanmalara ve agresyona, ailevi konularda sorunlara, ulusal bazda sorunlara işaret etmekte. Dünya astrolojisinde Ay sıradan halkın ve genel olarak kadın figürlerinin göstergesidir. Mars-Satürn’ün Ay ile gergin açısı halk içinde agresyonun artabileceğini, kadın figürlerine yönelik şiddet eğiliminin vurgu kazanabileceğini göstermekte. Türkiye için çizdirilmiş astroloji haritasında Ay’ın 9. eve denk düşmesi, uzak komşularla ilişkilerde, inançlar ve eğitim konularında, yargı ve hukuksal temalarda, yayıncılık ve medyayı ilgilendiren konularda duygusal çalkantılar ve dramatik gelişmelere işaret ediyor olabilir.

Ekonomik Stresler

Ankara’ya göre çizdirilmiş astroloji haritasında Mars-Satürn kavuşumu 11. eve denk düşmektedir. Bu şartlarda önemli odak noktası olan temalar bu ev konularıyla ilişkili olacaktır. 11. ev meclisi, ülkenin dostları ve müttefiklerini, hükümetin bütçesini temsil eder. Mars-Satürn kavuşumunun bu alana denk düşmesi refahta eksilme ya da kâr elde edilmesi beklenen alanlarda zarar; dostlar arasında husumet anlamına gelebilir.

Haritada Mars-Satürn kavuşumunun Şans Noktası ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu kavuşum ekonomik alanda stres ve sorunlara da dikkat çekiyor. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarında beklenenin üzerinde artışlar, ekonomik verilerde düşüş görülebilir. Haritada Plüton-Uranüs-Venüs arasındaki T-kare açı kalıbının 2-8-5. evlere denk geliyor olması da bu görüşü destekliyor. Bu t-kare açı kalıbının odak noktasında 5. evde bulunan Uranüs borsada hızlı değişimlerin, ani iniş ve çıkışların işaretçisi.

Perde Arkası Oyunlar

Ankara’ya göre çizdirilmiş astroloji haritasında Whole Signs sistemiyle ile 12. eve (burca) denk düşmektedir. 12. ev hapishaneler ve ıslah evleri, hastaneler, senatoryumlar gibi kapalı alanları, ülkenin gizli düşmanlarını, gizli faaliyette bulunan suç örgütlerini, toplumu etkileyen sahtekarlıkları temsil eder. Mars-Satürn kavuşumunun bu alana denk düşmesi kapalı alanlarda yaşanacak sorunları (hapishanelerde mahkumlarla, hastanelerde hastalarla ilgili sorunlar vs), gizli düşmanlıkların artmasını (terör, yıkmaya ve sabote etmeye yönelik perde arkası oyunlar vs), suç örgütlerinin eylemlerini arttırmasını, sahtekarlıkların artmasını, önemli skandalları, perde arkası oyunların çoğalmasını ve bunun yönetici figürlerine ve/veya ülkeye zarar verecek kadar etkin olacağını gösteriyor olabilir.

12. ev afetler, hastalık ve salgınlarla, kayıplarla da ilişkilidir. Yakın dönemde doğal afetlerde artış görülebilir (deprem, toprak kayması, sel basması, yangın vs). Halkın sağlığına da her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gereken bir süreçteyiz.

Türkiye Astroloji Haritası Tetikleniyor!

Mars-Satürn kavuşumunu Türkiye astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde çok daha fazla bilgiye ulaşabiliyoruz.

 

Mars-Satürn kavuşumu esnasında astroloji haritamızın yükselen burç derecesi üzerine denk düşmekte olan Venüs, aslında tek başına bakıldığı zaman barış ve huzur göstergesi olarak görülebilir. Ama bu dönemde Venüs’ün Güneş’ten önce doğuyor olması zaten onun bu dönemde daha ziyade savaşçı yönünü ortaya çıkarmasına sebep olurken, Plüton ve Uranüs ile gergin açılarının Türkiye astroloji haritasının Mars derecesini çok sıkı bir şekilde tetikliyor olması bu dönemde pek de barışçı çalışmayacağının aşikar göstergesi!

Kritik Kararlar

Haritaları birbiri üzerinde incelediğimizde Mars-Satürn kavuşumunun aynı dereceden Türkiye astroloji haritasının Merkür-Satürn kavuşumunun üzerine denk düştüğünü görüyoruz. Astroloji haritamızın 5. evinde yerleşen Merkür-Satürn kavuşumu Terazi burcuna düşmekte, ülkenin diplomat ve ataşelerinin, dış temsilcilerinin diplomatik yeteneklerini ifade etmektedir. Bu yerleşimler aynı zamanda adeta satranç oynar gibi uzun vadeli ve stratejik kararlar alabilme yeteneğini de ifade etmektedir ve tam da içinde bulunduğumuz dönemde transit Satürn tarafından tetiklendiğinden, uzun vadeli kararlar alınma döneminde olunduğuna dikkat çekmektedir. Şimdilerde Mars’ın da bu dereceye varmış olması, tetikleyici olayların zamanının çok yakınlaştığını göstermektedir.

Bireysel haritalarda olduğu gibi, ülke haritalarında da uzun vadeli öngörüler yapılırken, geleceğe yönelik trendler değerlendirilirken Satürn gezegeninin transitlerinden istifade edilir. Satürn’ün Zodyak’taki bir turu yaklaşık 29,5 yıl sürer. Bir astroloji haritasında bulunduğu dereceye geliş süresi de bu kadardır. Türkiye astroloji haritasında sorumluluk ve somutlaştırma kavramlarını ifade eden Satürn gezegeni 24 derece Terazi burcunda yerleşimdedir. Şimdilerde transit Satürn bu dereceye Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bu yana üçüncü kez dönmektedir. Bu dönüş bize önemli kararlar alma, geleceğimizle ilgili inisiyatif ve sorumluluk alma zamanlarında olduğumuzu işaret etmektedir. Satürn’ün astroloji haritamızdaki konumu görev ve sorumluluk alanının iç güvenlik ve sınırlarımız, geleceği inşa etmek üzere alacağımız kesin yönümüz, geçmişimizden ve atalarımızdan getirdiğimiz değerlerimiz ve kalıtsal mirasımız, çocuklarımız-gençlerimiz ve onların eğitimleri, aracı görevi üstleneceğimiz durumlarla ilişkili gözükmektedir.

Astrolojik haritamızda Merkür ile aynı derecede birleşiyor olması (partil kavuşum) uzun vadeli (Satürn) kararlar (Merkür) teması ile karşılanmaktadır. Terazi burcundaki bu kavuşum adil karar verebilme, uzun vadeli düşünebilme ve diplomatik strateji geliştirebilme, planlı ve organize hareket edebilme yeteneğini göstermektedir. Satürn’ün bu kavuşum üzerinden geçiş yapmasıyla birlikte 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle artık inisiyatifi ele alma, kararlı ve aktif olma ve eyleme geçme zamanlarına vardık. Bundan sonrasına yönelik önemli kararlar alabiliriz, ama aklıselim bir biçimde. Satürn bu ikilinin bulunduğu Terazi burcunun 25. derecesine ilk kez Kasım 2011’de, ikinci kez Mayıs 2012’de vardı. Satürn’ün Türkiye astrolojik haritasındaki derece ve dakikasına üçüncü ve son kez varması 11 Ağustos 2012 tarihinde olacak. Bu geçiş esnasında Satürn ile birlikte Mars’ın da bu dereceden geçiş yapacak olması oldukça aktif, hareketli, mücadeleli ve kritik bir zamandan geçmekte olduğumuza işaret etmekte. Dünya Astrolojisi’nde Mars askeri güç, ordu, savaş, terör, tartışma ve kıran kırana rekabetin yanı sıra, sportif aktivitelerin de genel temsilcisidir. Klasik Astroloji’de iki kötücül gezegenden biri olarak kabul edilen Mars’ın transitleri bu türde konuların gündeme gergin bir şekilde geldiği, insanlar arasındaki huzursuzlukların da tetiklendiği zamanlardır ve doğal afetlerde de artış görülür.

Bu geçişler (transitler) özellikle Ağustos ayı içerisinde iç güvenlik temalarının çok önem taşıyacağına dikkat çekmekte. Görünen o ki yakın bölgemizle ilgili geçici çözümler üretmek yerine, somut ve kalıcı çözümler üzere harekete geçmenin zamanı gelip çatmış durumda!

11 Ağustos Sonrası Önemli!

Satürn’ün Türkiye astroloji haritasındaki derecesine varış anına yönelik astroloji haritasına bakılırsa, 11 Ağustos sonrasındaki dönemde hükümet yakın bölgesini ilgilendiren konularda önemli inisiyatifler kritik kararlar alabilir. Haritalar bu tarih sonrasında en önemli mesuliyet alanlarının ve verilecek en önemli kararların mali konular, dış borçlar, bankacılık ve krediler temaları, uluslararası ilişkiler hukuksal temalar, yüksek eğitim ve üniversiteler, dış ticaret, gizli düşmanlıklar, hastaneler ve hapishaneler, halkın genel durumu ve refahıyla ilgili konular olacağını göstermekte.

Ağustos ayı boyunca ve bu yılın sonbahar ayları boyunca transit Uranüs ve Plüton Türkiye astrolojik haritasının Mars derecesini tetikliyor olacaklar. Bu durum güvenlik güçleri ve genel olarak ülkenin güvenliği ile ilgili konularda önemli stresler yaşanabileceğine işaret ediyor. Transit Plüton’un astrolojik haritamızın dış kaynaklı baskıları, güç uygulamalarını, provokasyonları, açık düşmanlıkları ve rekabeti temsil eden 7. evinin girişinden haritamızın Mars derecesine sert açısı dış kaynaklı provoke edici etkilerin ve askeri alanda hareketliliğin göstergesi...

İç Güvenlik ve Sınırlarla İlgili kararlar

Mars haritamızın iç koşulları temsil eden 4. evinde yerleşimde olduğundan, iç gerginlikler riski de hayli fazla. 4. ev bir ülke haritasında iç koşulları, ülkenin sınırlarını, topraklarını ve bunlarla ilgili gelişmeleri gösterir. Mars-Satürn kavuşumunun da haritamızın 4. burcundan geçiş yapıyor olması ve transit Mars’ın astrolojik haritamızdaki 4. ev konumunu 5. evdeki Merkür-Satürn kavuşumuna taşıyor olması, bu dönemde sınırları korumaya yönelik kararların alınması gerekliliğine işaret etmekte. 

Hava koşulları ve doğal afetlerle ilgili temalar da 4. evden bakılır. Haritamızın bu alanında Mars’ın yerleşmesi doğal afetler, yangınlar gibi kayıp getiren durumları da göstermektedir ve 15 Ağustos civarında astroloji haritamızdaki Mars’ın Venüs-Uranüs-Plüton gezegenleri tarafından tetikleniyor olması bu temalara da dikkat çekmektedir. Ayrıca Mars ateşli ve ısı yayan şeylerle, kundaklama olaylarıyla, yangınlarla da bağdaştırılır. Bu sıcak yaz günlerinde en dikkatli olmamız gereken konulardan biri de orman yangınları riskidir. 

Otorite Figürleri Üzerinde Baskı

Gerek haritamızdaki Mars’ın sert açılar alıyor olması, gerekse haritamızdaki Merkür-Satürn kavuşumu üzerinde gerçekleşecek Mars-Satürn kavuşumu önümüzdeki dönemde önemli otorite figürlerine yönelik baskılar, sert eleştiri ve saldırılar, karşı çıkış, isyankar protesto ve eylemler de görülebileceğini işaret ediyor. Yaptığım araştırmalarda, astrolojik haritaları Mars derecesine gergin açılar alan ülkelerde cinayet ve terör olaylarının yanı sıra, patlak veren büyük askeri krizler ve savaş ortamına sürükleyen olaylar, lider ve yönetici figürlerine yönelik baskılar ve saldırılar yaşanmış olduğunu gördüm. Ama tüm bunlar yaşanmak zorunda değil. En azından büyük ölçekte yaşanmayabilir; akıllıca konuşmalar ve kararlar sayesinde minimize edilebilir. Bunların hangi ölçekte yaşanacağı yöneticilerin ve toplumun ne kadar bilinçli ve sağduyulu davranacağına bağlı…

Transit Mars-Satürn kavuşumunun astroloji haritamızın 5. evinde yerleşmiş olan Merkür-Satürn üzerine denk düşüyor olması, bu alan elçiler, senatörler ve hükümet temsilcilerini ifade ettiğinden, bu görevlerde bulunan kişilerle ilgili önemli gelişmeleri, bu kişilerin alması gerekecek önemli kararları ve/veya bu kişiler hakkında kritik kararlar alınabileceğini de göstermekte. 

Ahmet Davutoğlu’nu da Etkiliyor

Astrolojik 5. ev kapsamında görev yapan önemli isimlerin başında son dönemde dikkatleri üzerine toplayan dışişleri bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu geliyor kuşkusuz. Doğum saati kesin bilinmemekle birlikte 26 Şubat 1959 Konya doğumlu Davutoğlu’nun astroloji haritasında Ay Terazi burcunda yerleşmektedir.

 

15 Ağustos tarihinde Mars-Satürn gezegenlerinin 24 derece Terazi burcunda yapacağı kavuşum Sayın Davutoğlu’nun haritasındaki Ay’ın muhtemel derecesine çok yakın. Bu durum Ağustos ayı ikinci yarısında Davutoğlu’nun büyük baskı altında kalacağını ve duygusal anlamda stres yaşayacağını gösteriyor. Buna benzer bir örnek olarak Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun astroloji haritasında Ay derecesi transit Satürn tarafından tetiklendiğinde istifa etmişti (ya da istifaya zorlanmıştı). Bir diğer örnek ise Nicolas Sarkozy. Davutoğlu bu transit tetiklemesi sonucunda istifa eder gibi kesin bir öngörüde bulunmayacağım. Ama yoğun stres ve baskı altında olacağı görülüyor.

Buraya kadar Mars-Satürn kavuşumunun genel etkilerini inceledik. Şimdi biraz daha bireysel alanda bizi nasıl etkileyeceği ve neler yapabileceğimiz konusunda kafa yoralım…

Kişisel Bazda Nasıl Olumlu Kullanabiliriz?

24 derece Terazi burcunda önemli yıldızlardan Arcturus yer almakta. Arcturus şanslı yıldızlardan biri olarak tanımlanır. Kararlılık ve yönetme, yön bulma becerisini ifade eder. Olumsuz yönünde ise dik kafalılık ve ne pahasına olursa olsun başarı elde etme arzusu yüzünden sonuçları göz ardı ederek bir yönde kararlılıkla ve inatçı biçimde ilerleme eğilimi vardır. Astrolog Berdadette Brady’e göre Arcturus yıldızı şimdilerde çiftçiye dönüşen avcının hikayesidir. İnsanoğlunun bilincinin avcıdan çiftçiye kaymasını, bilgeleşmesini temsil eder. Kişisel olarak Arcturus’un insanlığın tekamülünde önemli işlevi olan bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Bu yıldızın yol gösteren, rehberlik ve öğretmenlik eden bir işlevi vardır ve yeni yöntemler, yeni çözümler, yeni yollar ve izlenecek yeni rotalar ile bağlantılıdır. Bu şartlarda insanlık çok şey öğreneceği, yeni çözümler üretmesi istenen, yeni yöntemler ortaya konması beklenen bir sürece girmektedir diyebiliriz.

Arcturus yıldızı ile birleşmekte olan Mars-Satürn kavuşumu ilişkilerimizde aksayan yönleri keşfetmemize, kanayan yaramızın farkında olmamıza, agresyonun hangi alanlarda ortaya çıktığını fark etmemize imkan sağlıyor aslında. Yani hayatımızda yaşadığımız streslerin bir anlamı var ve tekamülümüzde önemli yer tutuyorlar. Farkında olursak yeni bakış açıları geliştirebilir, farklı çözümler üretebiliriz. Dengesizliğe sebep olan temalarda sabır göstererek (Satürn) gereksiz agresyon göstermekten (Mars) kaçınabiliriz. Hangi alanlarda daha fazla mücadele etmemiz, odaklanmamız gerektiğini anlayabiliriz. Bu konuda fikir ve bilgi almak için elimizde harika bir aracımız var aslında: doğum haritamız!

Herkes doğum haritasındaki yerleşimleri bilme imkanına sahip olmadığından, Yükselen burç ya da Güneş burcuna yönelik genel değerlendirmelerin kabaca da olsa bir fikir verdiğinden yola çıkarak 12 burç hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmak faydalı olacaktır kanaatindeyim.

Koç ve Yükselen Koç:Özel, ikili ilişkilere odaklanmak gereken bir dönem. Karşı tarafı iyi izlemek ve ihtiyaçlarının farkında olmak gerekiyor. Ortaklıklar ve ortaklaşa projelerde de öyle. Rekabetin dozunu iyi ayarlamakta fayda var.

Boğa ve Yükselen Boğa:Günlük rutin işlerde, hizmet ve servis aldığımız veya verdiğimiz alanda, iş ortamında ve ilişkilerinde sabırlı olmak, bu alandaki kişilerle empati kurmak gerekiyor. Sağlığa da dikkat etmeli bu birkaç günlük süreçte.

İkizler ve Yükselen İkizler:Çocuklar, aşk ve cinsellik konularında daha olgun ve sabırlı olmak, bu konularda ve eğlenceli aktivitelerin dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Öte yandan iyi odaklanıldığında yaratıcı beceriler ortaya çıkarılabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç:Ailevi konularda, ev ve yerleşimle ilgili temalarda daha sabırlı olmak, ağırdan almak gerekiyor. Dengenin bozulmaması açısından biraz kulağının üzerine yatmakta, her şeyi durmamakta fayda var bu birkaç günlük süreçte. Ailevi alanda sorumluluklar dikkat çekebilir.

Aslan ve Yükselen Aslan:Kardeşler, komşular, yakınlarla ilişkilerde sözlere ve tavırlara dikkat etmek gerekiyor. Yollarda ve yolculuklarda daha temkinli olunmalı. Eğitim ve yayıncılıkla ilgili konularda odaklanmak, çalışmak, doğru seçim yapma zamanları…

Başak ve Yükselen Başak:Parasal konularda dikkati elden bırakmamak, gereksiz harcamalar yapmamak, gerçekçi ve sabırlı olmak, korku ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Sahip olunanların değerini bilme, sahip olamadıklarına üzüntü duymaktan uzak durma zamanları…

Terazi ve Yükselen Terazi:Elini taşın altına koyma, ama gereksiz aceleden ve agresyondan uzak kalmak gerekiyor. Tam bir sabırla test olma zamanı! Yeteneklerin, becerilebileceklerin ve becerilemeyeceklerin gerçekçi bir şekilde farkında olunmalı…

Akrep ve Yükselen Akrep:İçe çekilmek, kendi iç bilgeliğinden istifade etmek için güzel; ama açık düşmanlıklara ve kıskançlıklara açık bir dönem. Kontrol dışında gelişebilecek faktörler farkında olunmalı, önlem alınmalı. Sağlıda da dikkat etmeli bu birkaç gün…

Yay ve Yükselen Yay:Sosyal çevre ve arkadaşlarla ilişkilerde sabırlı olmak gerekiyor. Zarar getirecek ve gereksiz endişeye sebep olacak kişilerden uzak durmakta fayda var. İş yatırımları konusunda gerçekçi olmalı, ayağı yere sağlam basma zamanları…

Oğlak ve Yükselen Oğlak:İş konularında, idareciler ve üstlerle ya da önemli müşterilerle ilgili konularda biraz sabırlı ve temkinli olmak, ilişkileri iyi korumak gerekiyor. Ama gereksiz korku ve endişeden de uzak kalmakta fayda var.

Kova ve Yükselen Kova:Yurt dışına yönelik işler, seyahatler, internet ve yayıncılık, eğitim ve hukuksal konularda sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor. İyi odaklanılırsa yaratıcı projeler ortaya çıkarılabilir. İnançlar ve değer yargılarıyla ilgili konularda olgunluk göstermek gerekiyor.

Balık ve Yükselen Balık:Başkalarından beklentiler, alacaklar, destekler konusunda sabırlı ve sakin olmak gerekiyor. Ortaklaşa kazanımlar, kredi ve borçların geri ödenmesi konusunda testten geçilebilir. Risk ve tehlike içeren iş ve girişimlerden uzak kalmakta fayda var.

Mars-Satürn kavuşumunun bilgeleştirici, bize çok şeyler öğreten, bizi biraz yorsa da geliştiren sonuçlar ortaya çıkaracağı bu sürecin hepimiz açısından hayırlara vesile olması dileğiyle…

Öner DÖŞER

9 Ağustos 2012, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

www.onerdoser.com

09.08.2012

Designed by Ongunsoft