Öner Döşer

Yay Burcunda Güneş Tutulması

Bu sayfa 8189 kişi tarafından ziyaret edildi.

Aşağıda tutulma anına yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

 

 

 

2 derece Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasının üzerimizde yaratacağı etkileri tahmin etmek için öncelikle tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcunun özelliklerini analiz etmekte fayda var. Yay burcunun temel yönelimi yeni şeyler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, daha geniş alana yayılmaktır. Bunu yapabilmek için kendini ifade edebilme özgürlüğüne kavuşma arzusundadır. Sosyal kuralların getirdiği kısıtlamalara ayak uydurmakta, sosyal statüyü kabullenmekte zorlandığından, toplumsal reformlar yapan, idealizmle özdeşleştirilmiş bir burçtur ve aynı zamanda sosyal düzeni sağlamak için sözcülük etmeyi de misyon edinmiş bir profil çizer. 

 

Reformlar Devam Ediyor

 

Tutulma derecesi Uranüs ile uzaklaşan üçgen açı yapmakta (yüzyirmi derecelik açı). Bu açı ülkelerin yönetimleri ile ilgili konularda önemli reformların devam edeceğine işaret etmekte. Reformların gezegeni olarak tanımlanan Uranüs statükodan nefret eder ve katı otorite yapılarından özgürleşme konusunda ısrarcıdır. Ciddi etki alındığı durumlarda grevler ve isyanlar görülebilir ve yönetimin pek bir şansı yoktur.

 

Tutulma anına yönelik astroloji haritasında Uranüs’ün Plüton ile dik açıda olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile sarsıcı değişimler, reformlar önümüzdeki dönemde de kaçınılmaz bir biçimde devam edecek. Uranüs’ün konuşma ve düşünce özgürlüğüne arzusu büyüktür ancak geçmişi altüst edip dengeyi bozması nedeniyle sosyal kaosa ve anarşiye, aile ve köklere olan bağların yıkımına neden olabilir.

Otorite Figürleri İçin Zor Zamanlar

 

Astrolojik olarak güneş tutulmaları güçlü otorite figürlerinin zorlanacaklarını, güçten düşme riski ile karşı karşıya geleceklerini işaret eder. Özellikle de tutulma anı haritasında güneş sert açılar almakta ise. 25 Kasım tarihindeki bu tutulmada Güneş Mars’tan dik açı alıyor. Dünya Astrolojisi’nde Güneş-Mars arasındaki gergin açılar başkaldırı ve isyana yönelik tavırları, askerlerin krallarına başkaldırmalarını, onu alaşağı etme girişimlerini temsil eder. Bu açı aynı zamanda liderlik, otorite ve güç çekişmesi göstergesidir. Böyle zamanlarda liderler kavgacı ve tartışmacı olurlar. Bunu liderler arası kavga ve çekişme ya da rekabet olarak da görebiliriz. Her koşulda tutulma tarihine yakın zamanlardan itibaren kışkırtıcı enerjinin çok aktif olacağını söyleyebiliriz.

Rönesans son dönem astrologu William Lilly’e tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcunun birinci dekanı için şöyle diyor: [Bu güneş tutulması] “insanlar arasındaki en tehlikeli kışkırtmaları ortaya çıkarır ve insanların zihnini her türlü uyuma ya da anlaşmaya isteksiz hale getirir: herkes karşısındakinin hilesinden korkar hale gelir ya da bir Prens başka bir Prens'in kandırmasından korkar.”

 

Tutulma haritası okunurken en dikkat edilecek şeylerden bir tanesi de, tutulma anı sonrasında Ay’ın önündeki ilk açıdır. Bu tutulma sonrasında Ay ilk açıyı Mars ile yapacak. Dolayısıyla bu tutulmayı “Marsiyen” bir tutulma olarak görebiliriz. Dünya Astroloji’sinde Mars orduyu, komutanları, askerleri, savaş ve terörist saldırılara karşı halkı savunan güvenlik güçlerini temsil eder. Genel olarak “savaş” göstergesidir. Bu şartlarda yeniayı takip eden günlerde iç gerginliklerin, terör eylemlerinin artması riskinin yanı sıra, askeri operasyonların da hız kazanması olasılığı oldukça fazla gözüküyor.

 

Kültürel Farklılıklar ve İnançlar

 

Yay burcu farklı kültür ve inançlarla, uluslararası iş ve girişimlerle, seyahatler ve turizmle, eğitim ve hukuk sistemiyle, yasal konularla ilişkilendirilir. Bu burçta gerçekleşen tutulmalar, medyada bu saydığımız konularda daha fazla haber yer alacağını, önemli gelişmeler yaşanacağını göstermektedir.

 

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu ateş elementi burçlarından bir tanesidir. Ateş elementi burçlar harekete geçmeye meyillidir. Ateş elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara işaret edebilir. Kendine aşırı güvenden kaynaklanan riskçi tavırlar, fanatik eylemlere sebep olabilir.

 

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu değişken burçlardan biridir. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. Yay burcu felsefi fikir ve görüşleri, din ve inançları, sosyal ve kültürel konuları temsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde bu konularda hızlı değişimler, adaptasyon gerektirecek yeni yaklaşım ve ideolojiler, keşif ve buluşlar görülebilir.

 

Medya ve Yayıncılıkta Taşlar Yerinden Oynuyor!

 

Medya-yayıncılık alanında taşlar yerinden oynayabilir, önemli değişiklikler yapılabilir. Benzer etkiler eğitim ve hukuk sistemiyle de ilişkilidir. Yeni yasalar, kural ve kanunlarla ilgili hareketlilik yaşanırken, güneş tutulmasının ortaya çıkaracağı stres ve gerginlik bu alanlarda da kendini belli edecektir.

 

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter gazetecileri, muhabirleri, yayıncıları, din adamlarını, dünya gezginlerini, akademisyen ve eğitimcileri, profesör ve dekanları, sanayicileri ve doğası gereği kapitalist anlayışı temsil eder. Vizyonu genişletici özellik taşır ve yabancı kişiler, kültürler, uzak yerlerle ilişkilendirilir. Bu şartlarda tutulmanın etkileri en çok bu konular ve kişiler üzerinde ortaya çıkacaktır.

 

Ayrıca yabancılarla ilişkilendirilen Yay burcu, bazı astrologlarca bize yabancı gözüken ve tanımlayamadığımız şeyler olan UFO’larla da ilişkilendirilmiştir. Yay burcunda bir de ay tutulması yaşayacağımız 2012 yılında, henüz tam olarak netleştiremediğimiz bu konuda pek çok şey öğrenebilir, önemli deneyimler yaşayabiliriz.

 

Tutulma Esnasında Etkili Sabit Yıldızlar

 

Tutulma haritasının gezegen yerleşimlerinin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar, önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Kavuşum ve paralellikleri dikkate alarak yaptığım incelemelerle şu yıldızlar dikkatimi çekti:

 

Tutulma derecesi Yed Prior ile birleşiyor. Şanslı olarak tanımlanan bu yıldız Venüs-Satürn doğasındadır. Astroloji konusunda ve 9. ev olaylarında (din, felsefe, kültürel ve eğitimle ilgili konular) başarı vaat eden bu yıldız kurnazlık, zeka, akıl ile bağdaştırılmakta. Astrolojiyle ilgili konularda toplumun daha fazla bilgileneceği ve astrolojinin hak ettiği değeri geri kazanmaya başlayacağı bir süreçteyiz. Bu bilinçle tutulma gününde Astroloji Okulu ekibi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir seminer düzenliyoruz. Yay burcu eğitimle ve üniversitelerle ilişkilidir. Seminer hakkında detaylı bilgi için linki takip ediniz.

 

http://www.onerdoser.com/HD187_yildiz-teknik-universitesi-astroloji-semineri.html

 

Venüs Acumen ile birleşiyor. Bu kavuşum özel hayat ve cinsellikle ilgili konularda saldırılara maruz kalmayı ifade ediyor. İlişkilerde iftiraların artacağı bir süreçte olabiliriz.

 

Mars Thuban ile birleşiyor. Bu kavuşum bir hazineyi muhafaza etmekle ilişkilendirilir. Hazine maddi olabilir; fakat ruhsal bir bilgiye ait bir hazine de olabilir.

 

Jüpiter Mirach ile birleşiyor. Bu kavuşum ilahi ve felsefi konularda farklı düşüncelere açık olabilmeyi sağlıyor. Artistik konularda yeteneklerin ortaya konulabileceğini gösteriyor.

 

Satürn Spica ile birleşiyor. Bu kavuşum yeni bilgilerin lütfedildiği, bilgide derinleşme ve bilgeleşme döneminde olduğumuzu gösteriyor.

 

Satürn Arcturus ile birleşiyor. Bu kavuşum yeni bir yöntem ve yol denenmesi, yeni fikirler ve yollar bulunması ve hayata geçirilmesi döneminde olduğumuz anlamına geliyor.

 

Uranüs Scheat ile birleşiyor. Bu kavuşum önümüzdeki yakın süreçten itibaren doğal afetlerin artacağını gösteriyor. Öte yandan farklı fikirlere açık olduğumuzu, hızlı düşünme, imkansızı düşünmeye ya da yapmaya cesaret etme döneminde olduğumuzu da işaret ediyor. Bu kavuşum içinde bulunduğumuz yakın süreçte alışılmışın dışında zihinsel kapasiteye yol açabilir.

 

Gezegenlerin Yerleşimleri

 

Tutulma esnasında gezegenlerin bulundukları burçları element bazında değerlendirirsek, ateş elementinin baskın olduğunu görürüz. Bu demektir ki kendine güvende ve eyleme yönelik girişimlerde artış olacak. Haritada toprak elementi de güçlü gözükmekte. Bu şartlarda maddi çıkarların ön planda olacağını, maddi güvence arzusunun da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Su elementinin eksik olması ise, karşılıklı empati, merhamet ve duyarlılığın azalmakta olacağını işaret etmekte.

 

Tutulma haritasında Jüpiter-Mars-Plüton arasında Büyük Üçgen açı kalıbı görülüyor. Toprak elementinde büyük üçgenler somut ve kalıcı sonuçlar almamız, girişeceğimiz işlerin ayağını yere bastırmamız açısından destekleyici etkiler ortaya çıkarır. Ama Jüpiter’in geri hareketli olması, ekonomik alanda gerilemenin işaretçisi olarak görülebilir.

 

Hangi Bölgeler Dikkat Çekiyor?

 

Tutulma Yay burcunda gerçekleşeceğinden, hangi bölgelerin tutulmadan jeolojik, politik, ekonomik anlamda etkileneceğini saptamak için dikkate alacağımız önemli noktalardan biri, Yay burcu kapsamındaki yerlerin hangileri olduğunu tespit etmemizdir.

 

Kadim astrologlardan William Lilly’e göre Almanya, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Buda, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Slovenya, Hollanda; Ivy M. Goldstein-Jacobson'a göre bu ülkelere ilaveten İngiltere, İtalya, Yemen, Tanzanya ve Arabistan Yay burcu yönetimindedir. Bu şartlarda tutulmanın ortaya çıkaracağı politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve jeofiziksel etkiler en çok bu ülkeleri etkileyecektir.

 

Astrolog Celeste Teal’e göre 25 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşecek tutulma şu ülke ve şehirlerin astroloji haritalarını tetikleyecek: Afganisten, Çin, Avustralya, Fransa, Meksika, Kuzey Kore, Filistin, New York. Teal’e göre tutulma Roswell, NASA ve Beyaz Saray astroloji haritalarını da tetiklemekte.

 

Avrupa’da Ekonomik Türbülans!

 

Daha önce Avro Bölgesine Astrolojik Bakış yazımda belirttiğim görüşlerimi burada tekrarlamak istiyorum.

 

“Tutulma anının gezegen izdüşümlerine baktığımızda, İtalya-Roma üzerinden ASC-Güneş/Ay hattının, Fransa-Paris üzerinden MC-Mars hattının geçmekte olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki yakın süreçte İtalya, Fransa başta olmak üzere bu hattın izdüşümüne denk gelen Macaristan, İspanya gibi ülkelerde de önemli ekonomik türbülanslar söz konusu olabilir.

 

25 Kasım’daki tutulmanın Yay burcunda gerçekleşecek olması, ekonomik zorlanmanın geniş alana yayılabileceğini gösteriyor. Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcunun yöneticisi Jüpiter ekonomi göstergesidir ve maddi güvence ile ilişkilendirilen Boğa burcunda ve geri harekette. Bu yerleşim ekonomik alanda global gerilemenin, para piyasalarının ve bankaların kendilerinden beklenen güvenceyi ve sağlamlığı gösteremeyeceğinin işaretlerinden sadece bir tanesi. Tutulma 2 derece Yay burcunda gerçekleşiyor ve bu derecenin dekan yöneticisi Merkür haritada zarar gördüğü Yay burcunda, geri harekete geçmek üzere. Merkür genel olarak tüccarları, ticareti ve bankacıları temsil eder. Yay burcu uluslararası alana yayılacak etkileri, etkinin genişlemesini temsil eder. Bu burçta yerleşmiş ve zarar görmüş durumdaki Merkür ticaret, bankacılık alanlarında geniş alana yayılması muhtemel gerileme ve zarar görme durumunu ifade ediyor.”

 

Türkiye Nasıl Etkilenecek?

 

Tutulma anına yönelik astroloji haritasını Ankara’ya göre düzenlediğimizde Yay burcunun yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki uluslar arası işler ve global konular, eğitim, medya ve yayıncılıkla ilgili temalar, yasalar ve yasama organlarıyla ilgili durumlar ön planda olacak.

 

 

 

Tutulma derecesi astroloji haritasının 12. evine denk düşüyor. Dünya Astrolojisi’nde 12. ev kontrol dışı gelişen durumları, kayıpları, afet ve salgınları, yardıma ihtiyacı olanlar için kurulmuş tesisleri, senatoryum ve hastaneleri, sosyal yardım gruplarını, ihmalkarlıklar yüzünden ortaya çıkan kayıpları ve toplumu etkileyen sahtekarlıkları, hapishaneleri ve mahkumları, gizli faaliyetlerde bulunan örgütleri, ülkenin gizli düşmanlarını ve perde arkasında süre giden oyunları temsil eder. Önümüzdeki en azından bir yıllık süreçte bu temalar hayatımızda önemli rol oynayacak demektir.

 

Haritanın 1. evinde Yay burcunda yerleşmiş Merkür-Venüs ikilisi, uluslararası iletişim ve haberleşmenin ve uluslararası ticaretin, global piyasalardaki değişimlerin günlük hayatımızda çok önem taşıyacağını gösteriyor. Plüton’un da burada olması büyük mücadele döneminde olacağımızı ve ekonomik anlamda dönüştürücü etkilerin devrede olacağını gösteriyor (Oğlak burcundaki Plüton Whole Sign ile 2. eve denk düşüyor).

 

Haritanın 3. evi girişine denk düşen Neptün-Kiron kavuşumu, yakın bölgemizde olan bitenler konusunda veya bu bölgeye nasıl müdahale edileceği konusunda kafaların karışık olduğunu ve kararsızlığı, bölgeye yönelik operasyonlarda verilmesi muhtemel kayıpları ve üzüntüleri ifade ediyor.

 

Haritanın 4. ev girişine denk gelen Uranüs, önümüzdeki yıl genelinde yaşanması muhtemel iç gerginlikleri, muhalefet partilerinin kendi içlerinde yaşayacakları bazı değişiklikleri (yönetici veya tavır değişiklikleri) ifade etmesinin yanı sıra, doğal afetlerde (özellikle deprem) artışı da gösteriyor.

 

Haritanın 5. evine Boğa burcuna yerleşmiş geri hareketli Jüpiter, borsa ve spekülatif piyasalarda gerilemeleri, şans ve fırsatların gecikmeli geleceğini gösteriyor. Çocuklar ve gençlerin eğitimleriyle ilgili konularda bazı reformlar yapılabilir, ama gecikmeli olarak. Spor ve sanatta da başarı var, ama beklenen ölçüde değil.

 

Haritanın 1-7 eksenine denk düşen Ay Düğümleri, bu tutulma sonrasında yaşanması muhtemel kadersel gelişmeleri, ülkeler arasında giderek dikkat çekerken, bazı açık düşmanlıklar da kazanacağımızı, bazı anlaşmalarımızın zarar göreceğini ya da feshedilebileceğini düşündürüyor ve uluslararası davalarda kayıplar verilmesi riskini gösteriyor.

 

Haritanın 9. evine denk düşen Başak burcundaki Mars, uzak komşularla sorunları, hukuksal ve yasalarla ilgili konularda verilecek mücadeleyi, bu konuda kılı kırk yarmak ve yasa değişikliği esnasında sunulacak tasarıları çok iyi detaylandırmak gerekeceğini, kültürel veya inançlarla ilgili konularda gerginlikler riskini gösteriyor.

 

Haritanın 11. evine denk düşen ve Terazi burcunda güçlü yerleşimdeki Satürn, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda Meclis’ten çıkacak önemli kararları, kanun ve yasaların çıkarılması konusundaki kararlılığı, denge ve adaleti sağlama şansını (Venüs-Satürn altmışlığı) gösteriyor.

 

Tutulma haritasını Türkiye astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulma derecesinin TC astroloji haritasının 6. evi üzerine denk geldiğini görüyoruz. Dünya Astrolojisi’nde 6. ev ülkenin memurlarını, hizmetlilerini, asker ve polis gibi güvenlik güçlerini, küçükbaş ve evcimen hayvanları, halkın hastalık ve zayıflıklarını temsil eder. Bu şartlarda önümüzdeki bir yıllık süreçte bu konular önem kazanacak demektir. Bu yerleşim özelinde askeri gücümüzün öne çıkacağını ve güvenlik güçlerinin aktif olacağını göstermektedir. Paralel bir biçimde tutulma haritasının Mars’ının astrolojik haritamızın 3. evine denk düştüğünü görürüz ki bu alan yakın çevre, sınır komşularıyla ilişkilendirilir ve astrolojide Mars kavga, rekabet, agresyon, terör, savaş, güvenlik için verilen mücadele demektir. Bu şartlarda yakın bölgemizde, Orta Doğu’da tansiyon yüksek olacak ve yakın bölgeye yönelik etkin operasyonlar devam edecek hatta şiddeti artacak gibi gözükmekte.

 

Tutulma haritasının Satürn derecesinin Türkiye astrolojik haritasının uluslararası ilişkiler ve anlaşmaların yanı sıra burada yerleşmiş gezegenin karakterine göre uluslararası davalar, açık düşmanlıklar, rekabet ve savaşlarla ilişkilendirilen 7. evine denk düşüyor olması da yukarıda bahsettiğimiz muhtemel senaryoyu doğrulamakta. Anlaşılıyor ki oldukça sıkı ve mücadeleli bir sürece doğru ilerliyoruz.

 

Tutulma haritasının Satürn derecesinin Türkiye astrolojik haritasının Satürn-Merkür kavuşumunun derecesine denk düşüyor olması, önemli kararlar alma, geleceğimizle ilgili inisiyatif ve sorumluluk alma zamanlarında olduğumuzu işaret etmektedir. Satürn’ün astroloji haritamızdaki konumu görev ve sorumluluk alanının iç güvenlik ve sınırlarımız, geleceği inşa etmek üzere alacağımız kesin yönümüz, geçmişimizden ve atalarımızdan getirdiğimiz değerlerimiz ve kalıtsal mirasımız, çocuklarımız-gençlerimiz ve onların eğitimleri, aracı görevi üstleneceğimiz durumlarla ilişkili gözükmektedir.

 

“Satürn Dönüşü: Önemli Kararlar Alma Zamanı” yazımda da belirtmiştim. Türkiye’nin 19 Kasım 2011-8 Mayıs 2012 arasındaki dönemde yakın çevre ve komşularla ilişkiler, kardeş devletlerle yapılacak önemli işbirlikleri, girişim alanında uzun süreli kalma üzerine odaklanacağı görülmekte. Türkiye sınırlarını ilgilendiren bölgede asayiş ve düzeni, denge ve huzuru (Terazi) sağlama amaçlı (Satürn) uzun dönem kalma kararı alabilir. Bir tampon bölge (Satürn) ya da tarafsız denilebilecek bir alan (Terazi) oluşturabilir.

 

Tutulmanın Etkilerini Ne Zaman Göreceğiz?

 

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

 

          21 Şubat 2012- Güneş

          20 Nisan 2012- Neptün

          23 Mayıs 2012- Güneş

          23 Haziran 2012- Jüpiter

          21 Temmuz 2012- Neptün

          25 Ağustos 2012- Güneş

          10 Ekim 2012- Mars

 

Bu tarihler civarındaki günlerde eğitimci ve akademisyenler, üniversiteler, medya ve yayıncılık alanından popüler kişiler, hukukçular ve yasama organları, yasa tasarılarını hazırlayanlar ve tasarılar, hükümetlerin yönetici ve liderleri, uluslar arası ilişkilerden sorumlu kişiler, dini ve ilahi temalarla ilgili kişi ve kurumlara yönelik zorlu ve gergin etkiler ortaya çıkabilir. Bu alanlarda daha önce atılan adımların sonuçları belirginleşebilir.

 

Tutulma Enerjisini Nasıl Kullanabiliriz?

 

Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkma zamanlarını gösterirler.

 

Tutulmaların doğası itibariyle bazı şeylerden vazgeçmemiz ya da o işi başka bir şekilde yapmamız gerekebilir. Kendimize yeni tatmin alanları bulabilir, yeni çevrelere girebilir, yepyeni bir alanda kişisel yeteneklerimizi sergilemeye başlayabiliriz. Değişimin heyecanını içimizde hissedersek, bu değişimleri kişisel gelişimimiz için deneyimlenmesi gereken birer vesile olarak görürsek, pozitif kullanma şansını yakalamış oluruz. Kişisel egolarımızı bir kenara bırakıp, bütünün bir parçası olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

 

Egomuzdan, ancak kendi “iç bütünlüğümüzü” sağladığımız zaman kurtulabiliriz. Çok güvendiğimiz kalıpların, aslında gelişimimizi engellediğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Bardağın dolu tarafına bakabildiğimiz sürece, sorun yok. Unutmamalıyız ki negatif koşulları yenmeye çalışma inancımız, pozitif koşullarla karşılaşma oranımızı arttırır.

Yay burcunda güneş tutulması, iç sezgilerimize, kendi yüksek bilincimize, ilahi ve mistik temalara yönelmek için güzel bir fırsat olarak kullanılabilir. Bunun için doğada daha fazla vakit geçirebilir, meditasyon, yoga, tefekkür ve zikir gibi içe yöneliş yapmamızı sağlayacak çalışmalar yapabiliriz. Aslında Yay burcundaki bu tutulma, iç bilgeliğimizi, zaten geçmişten getirdiğimiz bilgilerimizi ortaya çıkaracak olaylar yaşayacağımız zamanları da işaret ediyor. Zira tutulma derecesine yakın yerleşimde olan Kuzey Ay Düğümü de Yay burcunda bulunuyor.

 

Diğer taraftan, tutulma civarındaki günlerden itibaren kendimizde düzeltmek istediğimiz, hayatımızda değiştirmek şeylere yönelirken, aceleci davranmamalı, kendimize gereğinden fazla yüklenmemeliyiz. Başkalarını sorgulamaktan uzaklaşmamızda, onların verdikleri tepkilere daha sabırlı ve olgun tepkiler vermeyi öğretecek deneyimler yaşayabiliriz. Her şeyden önce, dürüst ve net iletişim kurmaya, başkalarına gerçek fikirlerimizi söylemeye özen göstermeliyiz.

 

Yabancı yerlere yapılacak yolculuklar, başka kültürleri, inançları araştırmaya ve öğrenmeye yönelik girişimler için de ideal zamanlardayız…

 

Tutulmadan En Çok Hangi burçlar etkilenecek?

 

Tutulmadan en çok değişken burçlar olan İKİZLER, BAŞAK, YAY, BALIK burçları etkilenecek. Bu burçların 2. ve 8. günleri arasında doğanlar, Güneş, Ay, Yükselen burcu bu burçlara düşenler daha fazla etkilenecek.

 

Tutulmanın hayatımızı nasıl etkileyeceğiyle ilgili bilgiyi linkteki videolardan edinebilirsiniz.

 

http://www.uzmantv.com/25-kasim-2011-yay-burcundaki-gunes-tutulmasi-hayatimizi-nasil-etkileyecek 

 

Yay ve İkizler Burcunda Tutulmaların Getireceklerini Özetlersek

 

25 Kasım tarihindeki Yay burcunda tutulma ile 10 Aralık tarihindeki İkizler burcundaki tutulma civarındaki tarihlerden itibaren önümüzdeki bir yıl içerisinde özel olarak yukarıda saydığımız ülke ve şehirlerde ya da kurumlarda ve genel olarak dünyada insan ilişkilerinde şu temalar dikkat çekecek:

 

 • Uluslar arası ticaret ve ekonomi, e-ticaret, komşu ülkelerle ilişkiler,
 • Eğitim, öğretmenler, ulaşım ve ulaştırma, posta çalışanları, gençler
 • Haberleşme, medya, istihbarat toplama, haberciler
 • Ajanlar, bilgi hırsızları, dedikodu ve iftiralar,
 • Günlük pratik bilgileri, yazılı metin ve belgeleri, kitapları, inançları gözden geçirme, farklı bir bakış kazanma
 • Sosyolojik çalkantılar, ayaklanmalar, isyana teşvikler,
 • Anlaşmalar ve ittifaklarda değişiklik
 • Doğal felaketler, yıkıcı fırtınalar, rüzgarlar, iletişimde ve ulaşımda aksamalar
 • Havayolu endüstrisi, uçak kazaları, fosil yakıt fiyatları, kıtlığı ya da kısıtlamaları
 • Kutsal yerler ve kişiler yüzünden savaş riski, din adamlarını da içeren skandallar
 • Yeni belgeler (Wikileaks gibi), sırları açıklayan kitaplar, videolar, internet siteleri
 • UFO deneyimlerinin çok artması, Dünya dışı yaşamla ilgili belgeler
 • Medyada hızlı değişimler, büyük medya devlerinde köklü değişiklikler
 • Yeni fikirler, yaratıcılık
 • İletişim ve bilgi paylaşımının yeni yolları
 • Bilgi paylaşımının çok hızlanması, artması
 • Rasyonel akıldan, sezgisel akla kayma, iç bilgisine yönelme
 • Aşırı, körü körüne inançların, aşırı dindarlığın gözden geçirilmesi,
 • Vizyon kazanma bilinçte sıçramalar, yeni boyutlara taşıyan ani entelektüel ve kozmolojik ufuklar,
 • Bilinen zaman ve uzay kavramının değişmesi, gelişmesi, yaratıcılığın zirveleri,
 • Keşif ve icatlar, bilim ve teknolojide çok hızlı gelişmeler
 • Stresler neticesinde gelen yeni fırsatlar

 

Öner DÖŞER

22 Kasım 2011, Salı

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

22.11.2011

Designed by Ongunsoft