Öner Döşer

Yay Burcunda Tam Ay Tutulması

Bu sayfa 7179 kişi tarafından ziyaret edildi.

Yay Burcunda Tam Ay Tutulması

15 Haziran 2011 tarihinde Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’dan gözlemlenecek tam ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma Türkiye’den de gözlemleneceği ve astrolojik haritamızın Ay derecesini etkileyeceği için, bizler açısından özel önem taşımakta.
Astrolojik olarak çok önem taşıyan bu Tam Ay tutulması 24 derece Yay burcunda gerçekleşiyor. Aşağıda Ankara için düzenlenmiş astroloji haritasını görmektesiniz.
 
Yay burcunun temel yönelimi yeni şeyler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, daha geniş alana yayılmaktır. Bunu yapabilmek için kendini ifade edebilme özgürlüğüne kavuşma arzusundadır. Sosyal kuralların getirdiği kısıtlamalara ayak uydurmakta, sosyal statüyü kabullenmekte zorlandığından, toplumsal reformlar yapan, idealizmle özdeşleştirilmiş bir burçtur ve aynı zamanda sosyal düzeni sağlamak için sözcülük etmeyi de misyon edinmiş bir profil çizer. 
Yay burcu farklı kültür ve inançlarla, uluslararası iş ve girişimlerle, seyahatler ve turizmle, eğitim ve hukuk sistemiyle, yasal konularla ilişkilendirilir. Bu burçta gerçekleşen tutulmalar, medyada bu saydığımız konularda daha fazla haber yer alacağını, önemli gelişmeler yaşanacağını göstermektedir. Medya-yayıncılık alanında taşlar yerinden oynayabilir, önemli değişiklikler yapılabilir. Benzer etkiler eğitim ve hukuk sistemiyle de ilişkilidir. Yeni yasalar, kural ve kanunlarla ilgili hareketlilik yaşanırken, ay tutulmasının ortaya çıkaracağı stres ve gerginlik bu alanlarda da kendini belli edecektir.
Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu ateş elementi burçlarından bir tanesidir. Ateş elementi burçlar harekete geçmeye meyillidir. Ateş elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara işaret edebilir. Kendine aşırı güvenden kaynaklanan riskçi tavırlar, fanatik eylemlere sebep olabilir. Astrolog Sepherial’e göre tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcunun üçüncü dekanı insanlar arasında kötülük demektir. Bu yönden bakarsak, insanlar arasında agresyonun, sosyal çalkantıların yaşanacağı tehlikeli ve riskli bir sürece giriş yapıyoruz demektir.   
Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu değişken burçlardan biridir. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. Yay burcu felsefi fikir ve görüşleri, din ve inançları, sosyal ve kültürel konuları temsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde bu konularda hızlı değişimler, adaptasyon gerektirecek yeni yaklaşım ve ideolojiler, keşif ve buluşlar görülebilir.
Ayrıca yabancılarla ilişkilendirilen Yay burcu, bize yabancı gözüken ve tanımlayamadığımız şeyler olan UFO’larla da ilişkilendirilmiştir. Yay burcundaki tutulmaların devam edeceği önümüzdeki iki yıllık süreçte, henüz tam olarak netleştiremediğimiz bu konuda pek çok şey öğrenebilir, önemli deneyimler yaşayabiliriz.
Tutulmanın yöneticisi Jüpiter gazetecileri, muhabirleri, yayıncıları, din adamlarını, dünya gezginlerini, akademisyen ve eğitimcileri, profesör ve dekanları, sanayicileri ve doğası gereği kapitalist anlayışı temsil eder. Vizyonu genişletici özellik taşır ve yabancı kişiler, kültürler, uzak yerlerle ilişkilendirilir. Bu şartlarda tutulmanın etkileri en çok bu konular ve kişiler üzerinde ortaya çıkacaktır.
Tutulma Esnasında Etkili Sabit Yıldızlar
Tutulma haritasının gezegen yerleşimlerinin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar, önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Kavuşum ve paralellikleri dikkate alarak yaptığım incelemelerle şu yıldızlar dikkatimi çekti:
Tutulma esnasında Ay Lesath ve Shaula yıldızlarıyla birleşiyor. Astrolog Rob Tillett’e göre bu yıldızlar tehlike, ahlaksızlık, etik dışılık, umutsuzlukla bağdaştırılıyorlar. Lesath asit zehirlenmeleri, kazalar, doğal afetler ve operasyonlarla ilişkilendiriliyor. Shaula ise aydınlanmaya yönelten ruhsal baskılanma olarak ifade ediliyor.
Tutulma esnasında Merkür Betelgeuse yıldızı ile birleşiyor. Bu kavuşum iyicil etkilerin öne çıkmasına, pürüzsüz başarı, bilimsel ve edebi konular, yazılar veya el becerileri sayesinde ün kazanma işaretçisi olarak görülür. Öte yandan parasal kazançlar bakımından şansız görülür ki Ankara için çizilmiş haritada Merkür borsa ve spekülatif yatırım araçlarını temsil eden 5. evde yerleşimdedir ve bu konularda kayıplar yaşanacağına işaret edebilir.
Tutulma esnasında Merkür Polaris yıldızı ile birleşiyor. Bu yerleşim yol gösteren bir öncüyü, bir lideri işaret eder.
Tutulma esnasında Mars Algol yıldızı ile birleşiyor. Mars gezegeni savaş ve şiddete yönelik eylemlerle bağdaştırılır. Algol gökyüzünün en zorlayıcı yıldızlarından kabul edilir ve en negatif etkileri bünyesinde barındırmasıyla tanınır. Talihsizlik, inatçılık, kızgınlıkla ilgilidir ve şiddetin hedefi olma teması içerir. Astrologlar, Algol kelimesini duydukları yerde, şiddet ve zulmün, zorlanmanın olduğunu, ölümcül temaların ön planda olacağını bilirler. Mars’ın Türkiye astrolojik haritasının Ayakucu Noktası’na çok yakın düşüyor olması, iç gerginlikler ve huzursuzluklar riskini çok arttırıyor. Terör tekrar çirkin yüzünü göstermeye başlayabilir.
Gezegenlerin Yerleşimleri
Tutulma esnasında gezegenlerin bulundukları burçları element bazında değerlendirirsek, hava elementinin baskın olduğunu görürüz. Bu demektir ki iletişim ve haberleşme, zihinsel aktivite yüksek olacak. Ateş elementinde de artış var. Bu demektir ki kendine güvende ve eyleme yönelik girişimlerde artış olacak. Haritada toprak elementi de güçlü gözükmekte. Bu şartlarda maddi çıkarların ön planda olacağını, maddi güvence arzusunun da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Su elementinin çok az olması ise, karşılıklı empati, merhamet ve duyarlılığın azalmakta olacağını işaret etmekte.
Bir önceki tutulmada olduğu gibi, bu tutulmada da Satürn-Uranüs-Plüton arasındaki T-kare de etkin olacak. Bu üçlü arasındaki gergin açılar, önemli değişim ve dönüşümlerin işaretçisidirler. Bir müddettir etkin olan ve önümüzdeki Ay ve Güneş tutulmaları esnasında da bu üç gezegen arasında aktif olacak T-kare açı kalıbı, bilindik kalıpların kırılması, realite algısının değişmesi döneminde olduğumuzu işaret etmekte. Daha önceki yazılarımda da sıkça belirttiğim gibi, bu üçlünün T-kare oluşturduğu dönemlerde ekonomik, sosyal, kültürel türbülanslar, doğal afetlerde artışlar da oluşabiliyor.
Tutulma esasında Mars veya Satürn’ün geri hareketli olmaması, bir önceki tutulmaya nazaran daha hareketli, olayların akışını mümkün kılan, geri adım atmaya yönelik enerjilerin devreden kalkmaya başladığı bir sürece işaret etmektedir.
Yay Burcu Yönetimindeki Yerler
Tutulma Yay burcunda gerçekleşeceğinden, hangi bölgelerin tutulmadan jeolojik, politik, ekonomik anlamda etkileneceğini saptamak için dikkate alacağımız önemli noktalardan biri, Yay burcu kapsamındaki yerlerin hangileri olduğunu tespit etmemizdir.
Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti'ye Göre: Irak ve Umman, Etopya, Hindistan, İran.
 
William Lilly'e Göre: Almanya, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Buda, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Slovenya, Hollanda.
 
Ivy M. Goldstein-Jacobson'a Göre: Arabistan, Almanya, Hırvatistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Slovenya, İspanya, İtalya, Yemen, Tanzanya.
 
Tutulmanın İrtibat Kurduğu Bazı Ülke Haritaları
Tutulma derecesinin etkilediği bazı ülke haritaları:
·    Afganistan
·    Avustralya
·    Fransa
·    İsrail
·    Türkiye
·    ABD
·    Tunus
·      Kuveyt
·      Roswell
 
Türkiye
Ankara koordinatları merkez alınarak çizilmiş Tutulma haritasında Ay 11. eve düşmekte ve Yay burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile birleşmektedir. Astrolojide Ay kadınları, Kuzey Ay Düğümü grupları ve işbirliğini, bu ikilinin yerleştiği 11. Evde idealistçe bir araya gelen grupları temsil eder. Bu demektir ki Türkiye’de kadınların daha iyi örgütleneceği, Meclis’te daha fazla kadın milletvekili göreceğimiz bir sürece giriyoruz. Kadın hakları, kadınların korunması yönünde atılan adımlar, reformlar sonuç vermeye başlarken, görünen o ki bu konudaki sarf edilen çabalar daha da artacak.
Tutulma haritasının 2. evinde yerleşmekte olan Uranüs, stok ve hisse senedi piyasasında finansal çakılmaların, ani ve sıra dışı durumlardan oluşan kayıplara, haritanın 8. evinde yerleşimde olan geri hareketli Satürn de geri ödemelerde ve vergi toplanmasıyla ilgili sorunlara işaret edebilir. Haritayı Whole Signs ev sistemiyle ele aldığımızda, Satürn-Uranüs karşıtlığının 9-3. evler eksenine düştüğünü görürüz ki bu yerleşimde yakın bölgemizde gelişen ani ve patlayıcı durumların (örneğin Libya, Suriye, Afganistan vs), uzak yerler ve komşular (örneğin ABD, bazı Avrupa ülkeleri) üzerinde endişe ve korku yaratabileceğini göstermekte.
Zaten haritayı kadrant ev sistemiyle de ele aldığımızda Algol ile birleşmekte olan Mars’ın haritanın 3. evine yerleşiyor olması, içinde bulunduğumuz bölgede, bilhassa kuzey Afrika ve Orta Doğu’da işlerin kızışacağını, terör ve şiddetin tırmanacağını, savaş havası estirecek durumların ortaya çıkabileceğini göstermekte…
Haritanın 3. Evinde güçlü bir yerleşimde olan Jüpiter, haritanın MC yöneticisi olarak hükümeti temsil ediyor ve yakın bölgeye ağırlığını koyacağını, bunda başarılı olacağını gösteriyor olabilir. Zira Jüpiter’in Plüton ile uyumlu açısı var ve Jüpiter haritadaki zarar görmemiş nadir gezegenlerden biri konumunda.
Ay tutulması haritasının TC astrolojik haritasının 12. ve 6. evlerini etkiliyor olması ve gökyüzünde oluşacak T-karenin astrolojik haritamızın 10. evini de içine alıyor olması, hükümeti ve geleceği ilgilendiren konularla ilgili streslere, engellenme veya gizli düşmanlıkların, entrikaların içerisinde kalma riskini de gösteriyor.
12. ev gizlide olanı gösterir ve bu alana denk gelen tutulmalar, gizlide olanın açığa çıkacağına işaret eder. Bu şartlarda, tutulma civarındaki günlerden itibaren ortalığı karıştıracak bilgi ve istihbaratların ortaya çıkması olasıdır.
6. ev ise, güvenlik güçleriyle, daha özel ifadesiyle olarak ordu ve donanma ile ilişkilidir. Tutulma haritasının Mars ve Plüton derecesinin, TC astrolojik haritasının 7. evine düşüyor olması da, uluslar arası alanda giderek yıldızlaşmaya başladığımız bu süreçte, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün "Dahili ve Harici Bedhahların Olacaktır" ifadesini hatırlatmaktadır.
Açık düşmanlıklara, kıran kırana rekabete ve bölgede liderlik çekişmelerine hazırlıklı olmamızın zamanı gelmiştir. Ay tutulması derecesinin, astrolojik haritamızın tam da Ay derecesi üzerine düşüyor olması, halk içinde huzursuzluklara ve kutuplaşma riskine işaret edebilir. Ayrıca, dikkatli olunmaz ise halk ile güvenlik güçleri arasında tatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu yerleşimler, güvenlik güçlerinin terörü bertaraf etmek için daha aktif olacağı bir sürece de işaret edebilir.
Tutulma Enerjisini Nasıl Kullanabiliriz?
Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkma zamanlarını gösterirler. Özellikle de ay tutulmaları…
Duygusal konuları öne çıkaran ay tutulmaları, kendi üzerinde çalışmak, kendi hakkında bilgi edinmek, eldeki işleri tamamlamak ve artık bir kenara bırakmak zamanıdır. Bu dönemlerde duygusal olarak dengeyi sağlamak zor olduğundan, önemli kararlar vermekten kaçınmakta fayda vardır. Bu dönemde çok aktif ve dışa dönük olmak yerine, içe çekilmek, kendi dinamiklerini gözden geçirmek daha isabetli olabilir. Ruhsal gelişim kendi iç kaynağımızdan gelir. Böyle önemli ay tutulması dönemlerinde, iç sesimizi takip etmemiz sayesinde, daha isabetli kararlar alabiliriz. Özellikle de tutulma Yay burcu gibi kendi iç bilgeliğine yönelmeyi ifade eden bir burçta olunca…
Tutulmaların doğası itibariyle bazı şeylerden vazgeçmemiz ya da o işi başka bir şekilde yapmamız gerekebilir. Kendimize yeni tatmin alanları bulabilir, yeni çevrelere girebilir, yepyeni bir alanda kişisel yeteneklerimizi sergilemeye başlayabiliriz. Değişimin heyecanını içimizde hissedersek, bu değişimleri kişisel gelişimimiz için deneyimlenmesi gereken birer vesile olarak görürsek, pozitif kullanma şansını yakalamış oluruz. Kişisel egolarımızı bir kenara bırakıp, bütünün bir parçası olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor.
Egomuzdan, ancak kendi “iç bütünlüğümüzü” sağladığımız zaman kurtulabiliriz. Çok güvendiğimiz kalıpların, aslında gelişimimizi engellediğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Bardağın dolu tarafına bakabildiğimiz sürece, sorun yok. Unutmamalıyız ki negatif koşulları yenmeye çalışma inancımız, pozitif koşullarla karşılaşma oranımızı arttırır.
Yay burcunda Ay tutulması, iç sezgilerimize, kendi yüksek bilincimize, ilahi ve mistik temalara yönelmek için güzel bir fırsat olarak kullanılabilir. Bunun için doğada daha fazla vakit geçirebilir, meditasyon, yoga, tefekkür ve zikir gibi içe yöneliş yapmamızı sağlayacak çalışmalar yapabiliriz. Aslında Yay burcundaki bu tutulma, iç bilgeliğimizi, zaten geçmişten getirdiğimiz bilgilerimizi ortaya çıkaracak olaylar yaşayacağımız zamanları da işaret ediyor. Zira tutulma Galaktik Merkez’e yakın bir Zodyak derecesinde gerçekleşiyor.
Galaksimizin merkezi enerji, motivasyon, ilham kaynağıdır. Bize yabancı gelen konularda bilinçlenmemizi temsil eder. Üst seviyede bir Solar prensiptir ve Solar hücreler içindeki bilgilerin kaynağıdır. İnsanoğlunun yüksek ideallerini temsil eder ve yeni yaklaşım seviyeleri kazandırır. Bu yeni fikirler ve bilgiler modüle edilerek, sistemimize girecektir.
Yay burcundaki tutulmanın Galaktik Merkez'e yakın dereceye denk gelmesi sayesinde yeni yaklaşım seviyeleri kazanabilir, yeni bilgiler edinebilir, galaktik dalgaların enerjilerine daha açık olabiliriz. Şimdiye kadar idrak edemediğimiz şeyleri idrak etmemize yardımcı olacak önemli ilahi bilgiler alabiliriz. Bu şartlarda tutulma civarında ibadet, meditasyon, tefekkür, yoğunlaşma, dua gibi aktivitelere yönelmemiz çok isabetli olacaktır. Bu yöntemler bizi hem ilahi olana yaklaştıracak, hem de uyumsuz enerjilerin azalmasında, dengeye gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Tutulma esnasında Kuzey Ay Düğümü’nün Ras Alhague yıldızıyla birleşiyor olması, kendi yaralarımızı sarmamız için birlikte hareket etmemizi önermektedir.
Öte yandan, tutulma civarındaki günlerden itibaren kendimizde düzeltmek istediğimiz, hayatımızda değiştirmek şeylere yönelirken, aceleci davranmamalı, kendimize gereğinden fazla yüklenmemeliyiz. Başkalarını sorgulamaktan uzaklaşmamızda, onların verdikleri tepkilere daha sabırlı ve olgun tepkiler vermeyi öğretecek deneyimler yaşayabiliriz. Her şeyden önce, dürüst ve net iletişim kurmaya, başkalarına gerçek fikirlerimizi söylemeye özen göstermeliyiz.
Yabancı yerlere yapılacak yolculuklar, başka kültürleri, inançları araştırmaya ve öğrenmeye yönelik girişimler için de ideal zamanlardayız…
Öner DÖŞER,
10 Haziran 2011
Astroloji Okulu, İstanbul    

10.06.2011

Designed by Ongunsoft