Akrep Burcu

Ortaçağ Astrolojisi'nde Akrep Burcu

Mars’ın evidir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Mars, ikinci dekan yöneticisi Güneş, üçüncü dekan yöneticisi Venüs’tür.

Nitelikler: Soğuk ve nemli, su niteliğinde, sabit, gece burçlarındandır ve karanlığı anlatır. Phlegmatic (soğukkanlı), dişil bir burçtur; su üçlüsünden sabit ve kuzeydendir. Genellikle kurnaz ve düzenbaz insanları temsil eder. Su hayvanlarını ve orta uzunluktaki ağaçları temsil eder.

Dahil olduğu grup: Sessiz burçlardandır. Çok sayıda çocuk verir.

Vücutta uzuv olarak: Penis, hayalar, mesane, but, kadınlıkla ilgili bölgeler.

Hastalıklar: Gizli bölgelerde, mesanede kum, taş, anüste çatlaklar, fistüller ya da öbekler, belsoğukluğu, nedensiz ereksiyon, hem erkeklerde, hem de kadınlarda özel bölgelerdeki tüm rahatsızlıklar; rahim hastalıkları.

Yerler: Her çeşit sürüngenin kullandığı yerler, böcekler ya da kanatsız ve de zehirli canlılar; bahçeler, bostanlar, bağlar, suların yakınındaki harabe evler; çamurlu, bataklık yerler, kötü kokan göller, bataklıklar, lağımlar, mutfak ya da merdiven, çamaşırhane. Kötü kokan yerler, hapishaneler, mutsuzluk ve yas veren yerler, terkedilmiş ıssız yerler, akreplerin yuva ve delikleri.

Olumlu Özellikler: Gizemli, sezgisel, hassas, derin, hafife alamayan, sabırlı, konsantre, dikkatli, dayanıklı, karizma sahibi, çekici, ketum, dikkatle inceleyen, araştırmacı, dedektif, detaycı, tutucu, çekingen, paylaşımcı, tutkulu, vazgeçmeyen, sahiplenici, hırslı, gizemci, kararlı, vazgeçmeyen, korkularıyla yüzleşen, sıfırdan başlayabilen, sadakatli, sözünden dönmeyen, ilkelerinden vazgeçmeyen

Olumsuz Özellikler: Kuşkucu, kıskanç, taşkın duyguları olan, yıkıcı olabilen, kin tutan, iğneleyici, ya hep ya hiç mantığında, uç noktalarda, çıkarı için başkalarını kullanan, asla vazgeçemeyen, uzlaşmayan, kolayca incinen, güven ihtiyacında, duygularını bastıran.

Yükselen Akrep

Kişisel olarak: Hayattaki öncelikli amacı, duygusal açıdan kendisini güvende hissedeceği ortamı yaratmak ve gizliliği korumaktır. Diğer insanları etkileyen güçlü ve çekici bir kişiliğe sahiptir. Gücünün farkındadır ve bunu nasıl kullanacağını ya da suiistimal edeceğini bilir. İlişkilerinde temkinli ve ihtiyatlıdır. Hayatta en çok ilgisini çeken şeylere tutkuyla bağlanır. Her anlamda direngendir ve hayatta kalma güdüsü çok güçlüdür. Sezgileri çok kuvvetlidir; bulunduğu ortamın havasını ve karşısındakinin ruh halini hemen hissedebilir. Sevdiğini tutkulu bir şekilde çok sever; sevmediğini de asla sevmeye meyilli değildir. Ön fikirli olabilir. Olaylardan derin etkilenir, hiçbir şeyi hafife almaz. Yaşamayı, hayatta kalma becerisi olarak görür. Bir şeyleri çok uzun çabalar sonucunda bile olsa elde etmeyi başaracaktır. Çok azimli, sabırlı ve kararlıdır. Ne kadar uyumlu olmaya çabalasa da, diğer insanlarla birçok anlaşmazlık yaşar. Çoğu olaya “ya hep, ya hiç” anlayışıyla yaklaşır ve gerekirse tüm dikkatini tek bir alana yöneltebilir. Bazen aşırılık, fanatiklik ve saplantılı düşüncelere eğilim gösterebilir.

Fiziksel olarak: Keskin, delici ve etkileyici bakışlar, iri buğulu gözler dikkat çekicidir. Kaşlar kalın, kafa büyük ve karemsidir. Kaşlar arasında mesafe olabilir. Burun dikkat çekici, geniş, bazen basık veya aşağı kıvrımlıdır. Çene karemsidir. Cilt çok pürüzsüz olmayabilir. Genel olarak çekici ve gizemli bir hava vardır. Saçlar kalın telli ve gür olur. Alın kısmı dardır. Vücut çok oynak değildir. Kalın ve ağırdır. Çoğunlukla iri veya şişman yapıdadır. Omuzlar yuvarlak, gövde kısa, kalçalar düz olur. Erkeklerde kollar ve vücut adalelidir. Kollar kadınlarda bile adaleli ve güçlü bir görüntü verebilir. Gözler genellikle koyu renktir. Yürüyüş ve konuşma tarzı sessiz ve sakindir. Etrafını kontrol etmek isteyen karizmatik bir tavır hakimdir. Yürürken vücut fazla oynak ve esnek değildir. Omuzlar sabit ve kollar yanlara yapışık gibidir. Ses tonu yüksek değildir. Kısık veya boğuk ses dikkat çeker. Karşısındakini kontrol etmek isteyen bir ses tonu vardır. Kısa cümleler kurmayı tercih eder. Karşısındakilere ilk anda fazla güvenmediği için, fazla açık vermemeye özen gösterir.

Ay Akrep’te

Ay bu burçta düşüştedir; bu yüzden doğasına aykırı hareket eder. Aslında Ay soğuk ve nemli doğasına çok uygun olan bu burçta önemli bir ölçüde rahat edecektir; ama düşman evinde, yani Mars burcunda yerleşmiş olması, huzursuzluğa, patlayıcı duygulara ve gereğinden fazla derin duyguların yıpratıcılığına işaret eder. Ay güvencede olmak ister. Bu yüzden, ölümle ilişkilendirilen Akrep burcunda rahat etmeyecek, kendisini güvencede hissedemeyecektir. Çünkü arzu ettiği garantilerin, bu burçta feda edilmesi gerekmektedir. Akrep burcunda Ay daha ziyade boş vermişlikle, feda etmekle, ölümü bile göze almakla, hatta bazen ölüme teslim olmayla bağdaştırılabilir. Bir noktada, hayattaki garantilerin hiç önemi kalmayabilir. Duygularınızda gereğinden fazla derine gitmenizden dolayı duyguları yıpranırsınız. Olaylara biraz daha yüzeysel bakabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Duygusal zekanız çok keskin, sezgileriniz güçlüdür. Olayların gidişatını çok önceden hissedebilirsiniz. İnsan doğasını iyi kavrarsınız. Kime nasıl davranacağınızı iyi bilirsiniz. Bazen, isteklerinizi yerine getirtme konusunda baskıcı davranabilirsiniz. Duygusal konuları kişiselleştirme riskiniz var. Kıskanç ve intikamcı doğanız devreye girdiğinde, tehlikeli olabilirsiniz. Görünürde sakin ve sessizsiniz; ama derinlerde fırtınalar esmektedir. Bazen gereksizce kuruntulu ve kuşkucu olabilirsiniz. Paradoksal olarak, güvendiğiniz kişiye de, sonuna kadar güvenirsiniz. Sevdiğinizle her şeyinizi paylaşırsınız. Aşkta tutkulusunuz. Üzerinde çalıştığınız konuların derinine inen, inatla üzerine giden, başarı elde edene kadar da peşini bırakmayan yapıdasınız. Çok yoğun çalışma dayanıklılığına sahipsiniz. Gururlu olduğunuzdan, başkalarının açıklarınızı bulması veya sizi incitecek sözler sarf etmesinden derin etkilenirsiniz. Daima kontrollü olma arzusundasınızdır. Ani gelişen olaylarda, kontrollü ve sakinsiniz. Ne yapmak gerektiğini sezgisel olarak bilirsiniz. Baskı yaratan durumlara karşı, etrafındaki diğer kişilerden daha dayanıklısınız. Gizli olanı, sırları araştırmaya doğal olarak meyillisinizdir. Kendiniz ve diğer kişiler hakkındaki sırları iyi saklarsınız.

Akrep Burcu Hakkında Kısa Bilgiler

 • Eşinden emin olma, yuvasını, işini ve etrafındakileri kontrol edebilme güdüsüne sahiptir.
 • Eşini ve sevdiklerini kıskanabilir.
 • Kendi özeline vakit ayırmak, bazı zamanlarda içe çekilmek isteyecektir.
 • Her türlü fiziksel, zihinsel ve duygusal baskıya karşı çok dayanıklıdır. Bunun için kendi iç dünyasına müracaat etmesi yeterlidir
 • Bazı zamanlarda, hayattaki garantilere hiç önem vermez. Ölümü bile göze alabilecek kadar riske girebilir.
 • Sezgiler dikkat çekici derecede güçlüdür; kıskançlık ve intikam alma güdüsü de en dikkat çeken özelliklerdir.
 • Duygusal zekası çok keskindir ve başarısının ardında yatan en önemli etken insan doğasını çok iyi kavramasıdır
 • Duygusal anlamda, görünürde sakin ve sessizdir; ama derinlerde fırtınalar esmektedir.
 • Kuruntulu ve kuşkucudur; kolay güvenemez. Güvendiği kişiye de, sonuna kadar güvenmesini bilir.
 • Sevdiğiyle her şeyi paylaşır; fakat asla onu başkalarıyla paylaşamaz. Tutucudur. Fikirlerinde sabittir.
 • Sezgileri sayesinde, olayların nereye doğru ilerlediğini hisseder. Güçlü sezgileri sayesinde, kime nasıl davranacağını iyi bilir. Tabii, karşısındakilerin nasıl davranacağını da…
 • Gizemli konulara meraklıdır. Daima derinde yatanın peşindedir. İyi bir araştırmacıdır. Üzerinde çalıştığı konuların derinine inecek, inatla üzerine gidecek, başarı elde edene kadar da peşini bırakmayacaktır.
 • Çok yoğun çalışma dayanıklılığına sahiptir. Çok ilgilendiği bir konuyla, bıkıp usanmadan, uzun zaman uğraşabilir.
 • Başkalarının, onun esas hissiyatını anlamalarını istemez. Hissiyatını, hemen ve açıkça dile getirmek istemez. Öncelikle, onlardan emin olmak isteyecektir. Hislerinin ne kadarını açık olarak göstereceğini adeta hesaplayacaktır.
 • Çok gururlu olduğundan, başkalarının açıklarını bulması veya incitecek sözler sarf etmesi, onu derinden etkileyecektir.
 • Daima kontrollü olma arzusundadır. Hem kendisini, hem de çevresini kontrol eder. Bu da güvenlik arzusunun bir parçasıdır. Hayatta erken yaşlardan itibaren, kendisini nasıl savunacağını öğrenmek durumunda kalabilir.
 • Ani gelişen olaylarda, kontrollü ve sakindir. Ne yapması gerektiğini sezgisel olarak bilir.
 • Baskı yaratan durumlara karşı, etrafındaki diğer kişilerden daha dayanıklıdır. Ama bir kez paniğe kapıldığında, kontrolünü yitirebilir ve tanınmayacak kadar zayıf duruma düşebilir. Böyle durumlarda, takıntıları ve endişeleri yüzeye çıkacak, duygusal anlamda çok yıpranacaktır.
 • Sevdiğini, çok derinden ve tutkulu bir şekilde sever. Onunla sahip olduğu her şeyi sonuna kadar paylaşacaktır. Aşkı, çok derin hisseder. Onun için acıtmayan aşk, aşk değildir.
 • Cinsel yaşamı onun için çok önemlidir.
 • Yönetilmek istemez. Kendisini, karşısındaki erkeğe eşdeğer görecektir.
 • Duygusal konuları kişiselleştirme ve aynı nedenden ötürü objektif değerlendirmeler yapamama da söz konusu olabilir. Burada önemli olan harita sahibinin kendine güvenmeyi öğrenmesidir. Eğer dünyevi desteklere fazla bağlı kalırsa, sonunda kendisini kıskançlığa ve intikama kaptırabilir.
 • Uzun vadede kendisine zarar vereceğini veya fayda getirmeyeceğini düşündüğü kişileri hayatından eleyecektir.
 • Kendi yol haritası olmalı ve bu haritayı takip etmelidir. Bir kez karar verdiğinde, onu bu kararından döndürmek zordur.
 • Sevdiği üzerinde, kontrol oluşturmaya kalkışabilir. Eğer sevilen kişi, ona ayak uydurmak için kendisinden beklenen değişimi yerine getirirse, o zaman sadakati çok büyük acı bile çekse bitmeyecektir. Çok büyük yaralar almadığı sürece, ilişkisini bitirmez.

İş Hayatı

Dayanıklılıkları ile meşhurdurlar. Üstünde uğraştıkları işi sahiplenirler ve sonuna kadar götürürler. Onlar için ya hep ya hiç mantığı vardır. Bu yüzden bir işi ya sahiplenir ve başarırlar, veya hiç üstlerine almazlar. Sezgilerinin güçlülüğü başarılarının en büyük anahtarıdır. Son derece detaycı ve araştırmacıdırlar. Adeta dedektif gibi çalışırlar. Bu yönlerini, iş hayatında rakipleri karşısında da kullanırlar. Rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini en ince ayrıntısına kadar bilirler. Bu yüzden kendilerinden çekinilen tiplerdir. Belli etmeseler de rekabeti severler. Başkalarına üstün gelme güdüsüne sahiptirler. Ancak kendilerinden çok üstün biriyle karşı karşıya iseler o zaman bu kişiye saygı duyarlar. Duygusaldırlar, ama bu yönlerini belli etmeyi sevmezler. Özellikle bir işveren olarak acımasız gözükebilirler. Gerektiği yerde gerekli personel elemesini yaparlar. Ama içlerinde fırtınalar da kopsa bunu yaparken dışarı soğuk ve sakin gözükürler. Onları tanıyanlar bu sakin görünüşleri ardında yatan tehlikeli yönlerini bilirler. Paranın öneminin farkındadırlar, hatta parayı severler. Bir çalışan olarak, sabırlı ve kararlı doğalarıyla, azimli yapılarıyla en başarılı kişiler olmaya adaydırlar. İddialıdırlar ve yenilgiyi kolay kabul edemezler. Dürüstlük ve temizlik en önemli değerleridir. Dayanıklılıkları sayesinde en zorlayıcı veya tehlikeli işlerin dahi üstesinden gelirler. Tehlikeli veya riskli işleri severler. Bu yüzden polislik, askerlik, dedektiflik gibi mesleklerde başarılı olurlar. Tıp, insan anatomisi gibi konulara merakları vardır. İnsanları çok iyi analiz ederler. Bu yüzden meslek olarak psikoloji yapmasalar da, adeta bir psikolog gibidirler. Son derece çalışkandırlar. Vazifelerini en iyi şekilde yapmak isterler, çünkü çok gururludurlar ve üstlerinden en ufak bir söz bile işitmek onları kahreder. Tutuğunu koparan, gerektiğinde işi başarmak için her yolu deneyen Akrepler, özellikle risk ve cesaret isteyen spekülatif işler için biçilmiş kaftan gibidirler. Çok konuşmak yerine çok çalışmak ve iş üretmek taraflısıdırlar. Bu yüzden bir çalışma arkadaşı olarak soğuk durabilirler. Çok fazla sayıda yakın arkadaşları yoktur. Durduk yerde kimseye sataşmazlar, ama kendilerine sataşıldığında kolay affetmezler. Etraflarında neler döndüğünü ve kendilerine hazırlanan tuzakları kolaylıkla sezerler. Onları aldatmak neredeyse imkansız gibidir.

Bilimsel konular, tıp, kimya, fizik, gizemli konular, astroloji, psikoloji, arkeoloji, araştırmacılık, askerlik, polislik, atletizm, spor dalları, ekonomi, maliye, ticaret, denizle ve sıvılarla ilgili işler

Akrep’in Diğer Burçlarla İş Uyumu

İş ortamında, Balık ve Yengeçlerle iyi anlaşırlar. Kendi burçlarından kişilerle biraz rekabet olsa da genel anlamda geçinirler. Boğalarla birbirlerini tamamlarlar ve ortaklaşa işlerde başarılı olabilirler. Aslanlarla rekabet üst safhadadır. Güç mücadelesi vardır. Kovalarla anlaşmakta da zorlanırlar. Sabit ve tutucu doğaları sebebiyle Yay ve İkizler burçlarını anlamakta zorlanırlar. Başak ve Oğlak burçlarıyla verimli bir çalışma ortamı yaratabilirler. Teraziler ile çalışmada sınırlı ölçüde başarı elde edebilirler.

Astroloji Rehberliğinde Mükemmel Doğanızı Keşfedin!