Aslan Burcu

Ortaçağ Astrolojisi'nde Aslan Burcu

Güneş’in evidir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Satürn, ikinci dekan yöneticisi Jüpiter, üçüncü dekan yöneticisi Mars’tır.

Nitelikler: Doğası, sıcak ve kuru, ateşli, choleric (öfkeye meyilli), gündüzsel, yönetici, doğudan ve ateş üçlüsünden, eril, sabit burçlardandır. Bütün uzun boylu ağaçları temsil eder. Acı tatları temsil eder.

Mevsim olarak: Yaza ait burçlardandır.

Dahil olduğu grup: Hayvani burçlardandır. Kısır burçlardan biridir.

Medikal Astroloji’de: Sarı öd.

Dahil olduğu grup: Dört ayaklı burçlardandır ve yarı seslidir.

Vücutta uzuv olarak: Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtın iki yanını, ve sırtı temsil eder.

Hastalıklar: Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflardaki tüm hastalıklar, örneğin sarsıntı; sırt ağrısı, kalp çarpıntısı ya da sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar ve hastalıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma.

Yerler: Vahşi hayvanların yaygın olduğu yer, ağaçlık alanlar, ormanlar, çöller, sarp kayalıklar, kralların sarayları, şatolar, kaleler, parklar; evlerde ateşin yakıldığı, bacaya yakın yerler.

Olumlu Özellikler: Kendini gösteren, merkezde olan, sahnede olan, sıcak, spontane, direkt tavırlı, dramatik, vizyon sahibi, yönetken, organizatör, ön planda, sosyal, eğlenceyi seven, sebatkar, başladığı işi bitiren, zirvede kalma gayretinde, yaratıcı, güçlü, çekincesiz, cömert, sadık, enerjik, açık, lükse meraklı, mert, kendinden emin, engel tanımayan, hırslı, neşeli, dürüst, dışa dönük, kendine güvenen, alicenap, iddialı

Olumsuz Özellikler: Kibirli, insanları küçük gören, egoist, ben merkezci, çıkarcı, gösteriş budalası, cakacı, alkış ve ilgi ihtiyacında, geri planda kalamayan, aşırı hırslı, güç arayışında, buyurgan, dediğim dedik, diktatör, baskıcı, eleştirilerden hoşlanmayan, kibirli ve küstah, aşırı gururlu, detaylara hakim olamayan, toleranssız, müsrif.

Yükselen Aslan

Kişisel olarak: Hayattaki öncelikli amacı, itibar ve güç kazanmaktır. Otoriter ve sözünü geçiren bir kişilik sergileyerek ilgi odağı olur. Olaylara damgasını vurma, tanınma ve güçlü olma isteği doğrultusunda hareket eder. Kendinden emin, kararlı, etkileyici ve canlıdır. Şartlarının değişmesini istemez. Yetenekli bir organizatördür. Kendini beğenmişlik ve inatçılık, ve aşırı gurur olumsuz yönleridir. Özgüvenli, kendinden emin, dışadönük, sosyal ve arkadaş canlısı bir yapıya sahiptir; fakat aynı zamanda kibirli, statü düşkünü, ukala ve pohpohlanmaya meraklı da olabilir. Karar verebilme becerisi sayesinde yöneticilik yapabilir; doğal bir lider ve organizatördür. Diğer insanları himayesi altına alır ve onlara karşı cömerttir.

Fiziksel olarak: Yele gibi gür saçları, Aslanı andıran yüzü vardır. Saç teli genel olarak kalındır. Saçlar genellikle dalgalıdır. Teni kırmızımsı hatta bronz gibidir. Sağlıklı ve gürbüz bir görüntüsü vardır. Yüz açık ve geniş, alın düz, yüksek ve geniş, gözler burna yakın sanki kediye benzer şekildedir. Gözler iri ve yuvarlaktır ve otorite saçar. İki göz arasındaki mesafe dar olabilir. Çoğu zaman derin bakar. Kaşlar genel olarak yay şeklindedir. Genelde uzun ince yapıda, boynu da ince, sırt kısmı daha güçlüdür. Fiziğini adeta bir kostüm taşır gibi kullanır. Duruşu dik ve kendine güvenlidir. Yürürken göğüs dışarıda ve kafa yukarıdadır. Yürüyüş ağır ve emin adımlarladır.Ağır ve kendinden emin konuşur. Sözünün kesilmesine çok bozulur. Sözlerinde karşısındakine kumanda eden, adeta buyurgan bir ifade vardır. Enerjisi oldukça yüksektir.

Ay Aslan’da

Ay, genel olarak herkesin gözü önünde olmaktan, teşhir edilmekten hoşlanmaz. Bu yüzden Aslan burcunun doğasına intibak etmekte zorlanacak, burada rahat etmeyecektir. Bu burcun yöneticisi Güneş olduğu için, harita sahibinin duygularını ve özel hayatını gizli tutması güç olabilir. Harita sahibi güdüsel olarak, açık ve direkt hareket edecektir. Gösterişli olmak, dikkat çekmek, ön planda olmak sizin doğanızda var. Yönetkenliğinizi gösterme arzusundasınız. Duygularınızı ve özel hayatınızı gizli tutmazsınız. Güdüsel olarak, açık ve direkt hareket edersiniz. Uç durumlarda, kendiniz hakkında çok fazla şeyi ortaya dökersiniz. Olaylara damga vurmak, tanınmak, beğenilmek, güçlü olma isteğindesiniz. Gösterişi seversiniz. Bu yüzden, kendini beğenmiş olarak algılanabilirsiniz. İnatçı ve gururlusunuz. Duygusal objektiflikten yoksun olmanız, ilişkilerinizde sorun yaratabilir. Kendinizi ifade etme konusunda yeteneklisiniz. Etrafına sıcak ve neşeli bir hava yayan tavrınızla dikkat çekersiniz. Spontane ve yaşam sevinciyle dolu olarak tanımlanırsınız. Görevlerinize, enerjik bir şekilde, keyif alarak asılırsınız. İyimserlik ve kendine güvenle, zorlukların üstesinden geleceği inancındasınız. İyimserliğinizi ve yaşama bağlılığınızı yitirdiğinizde, üzgün, içe çekilen, yenilgiye uğramış hissinde olursunuz. Her şeyin daima en iyisini beklersiniz. Sosyal organizasyonların, eğlenceli mekanların demirbaşı haline gelebilirsiniz. Organizasyonlarda kabiliyetlisiniz. Cömert ve kollayıcı tavırdasınız. Bunun altında yatan etkenlerden birisi de, başkalarına üstün olmaktan hoşlanmanızdır. Başarılı ve saygın biri olma arzusundasınız. Bunu başardığınızda, elinizden yitirmemek için tüm gayreti gösterirsiniz. Takdir edilmek ve övgü almaktan motive olursunuz. Dürüst, açık ve soylu davranışlar sergileme eğilimindesiniz. Kendinize çok dikkat edersiniz. İyi giyinmek ve iyi görünmek istersiniz.

Aslan Burcu Hakkında Kısa Bilgiler

 • Hayatındaki kişinin ona ihtiyacı olmasını; onun asalet ve yüce gönüllüğünü takdir etmesini ister
 • Egosunu ön plana çıkarabilir. Daima ilginin üzerinde olmasını isteyecektir.
 • Evlilik veya ortaklıkta, dürüst ve açık olmaktan yanadır.
 • Bir baba olarak, çocuklarıyla ilgilidir. Onların cesur, sosyal ve aktif olmalarını ister. Onlarla şakalaşır, arkadaşça ilişki içerisine girer; ama her zaman için otoritesini korur.
 • Yuvasının güvende olması için elinden geleni yapar.
 • Gösterişli olmak, ön planda olmak, yönetkenliğini göstermek arzusundadır.
 • Kendisini gizlemeye ihtiyaç duymaz; açık ve direkt hareket edecektir
 • Olaylara damgasını vurma, tanınma ve güçlü olma isteği öne çıkar
 • Tanınma, beğenilme ve takdir edilme arzusu hakimdir. Kendini beğenmişlik ve inatçılık, ve aşırı gurur olumsuz yönleridir
 • Kendisini ifade etme ve karşı tarafa düşündüklerini aktarma konusunda çok yeteneklidir; fakat bazen duygusal objektiflikten yoksun olabilir.
 • Mal varlığıyla böbürlenebilir
 • Gündelik hayata yaklaşımı, spontane ve yaşam sevinciyle doludur. Görevlerine, enerjik bir şekilde, keyif alarak asılır.
 • İyimserlik ve kendine güven sayesinde, karşılaştığı zorlukların üstesinden geleceği inancını taşımaktadır. Bu iyimserliğini ve yaşama bağlılığını yitirdiğinde, üzgünleşecek, içe çekilecek, yenilgiye uğrayacaktır.
 • Etrafındakilere karşı cömert ve kollayıcı bir tavır takınacaktır. Duygusal anlamda, başkalarına üstün olmaktan, onları babacan bir tavırla kollamaktan memnun olur.
 • Başarılı ve saygın biri olma arzusundadır. Bunu başardığında, elinden yitirmemek için tüm gayreti gösterecektir.
 • Başarılarının takdir edilmesinden hoşlanır. Övgü alması, onu daha da motive edecektir.
 • Büyük bir aşk hissetse de, sevdiğine bunu söylemeyecek kadar gururlu davranabilir.
 • Otoriterdir; iş buyurmayı sever.
 • Etrafına sıcak ve neşeli bir hava yayar. Kendine güvenir. Aşırı durumlarda bu güven, fazlaya kaçar ve etrafındakileri rahatsız eder bir havaya bürünür.
 • Her şeyin daima en iyisini bekler.
 • Diğer kişiler, onun hiç düşmeyen enerji kapasitesine, en küçük olaylardan bile memnuniyet duymasına, yüzündeki çocuksu mutluluk ifadesine imreneceklerdir.
 • Sosyal organizasyonların, eğlenceli mekanların demirbaşlarındandır. Bu tip ortamlarda, organizasyon kabiliyetini de ortaya koyabilir. .
 • Kendisine çok dikkat eder. İyi giyinmek, iyi görünmek ister. Dikkat çekici giyinebilir.

İş Hayatı

Kendisine ve yeteneklerine son derece güvenir. Bir işe en alt seviyelerden başlasa bile, en tepelere tırmanması çok uzun sürmeyecektir. Zira gözü hep yükseklerdedir. Toplumun saygısını kazanabileceği bir pozisyonda olmak arzusundadır. Onur ve saygınlık, paradan çok daha önde gelir. Güçlü kişilerle irtibat halinde olmak hoşuna gider. Çevreleri her zaman kalabalıktır. Hırslı ve azimlidir. Kararlarında sabittir ve fikrini değiştirmek çok zordur. Özellikle yönetici ve işveren durumunda ise, mutlak hakimiyetini ortaya koyacaktır. Başka alternatifi olsun istemez. Tek alternatif yine kendisidir. Yöneten durumunda olmaktan, iş buyurmaktan hoşnuttur. Giriştiği işlere tüm gücüyle asılır ve sonunda ne yapıp edip başarıyla bitirir. Genellikle başladığı işi yarım bırakma huyu yoktur. Gerek çalışan gerekse işyeri sahibi olsun, bir Aslan için en önemli şey işinde dürüst olmaktır. Aksi bir duruma asla tahammül edemez. Eğer onun çalışanı iseniz, asla ona yalan söylemeyin. Durumunuzu dürüstçe ve açıkça söylerseniz size mutlaka yardım edecektir. Ama yalanı veya dürüstlük dışı bir durumu affetmez. Risk almayı sever ve büyük işlere kalkışabilir. Normal standartların üzerinde bir yaşantı sürmek isteyecek ve bunu elde etmek için gereken cesurca girişimleri yapacaktır. O daima merkezdedir ve herkes onun etrafında olmalıdır. Topluma kendisini sunmak ve farkında olunmak ister. Övgüden hoşlanması, zaman zaman etrafında kötü niyetli ve dalkavuk kişilerin oluşmasına yol açacaktır. Oldukça gururludur, bu yüzden çalışanınız bir Aslan ise asla onun gururu ile oynamayın. Onu onore eder, cesaretlendirirseniz, size en iyi performansını gösterecektir. Ama onun tatil ihtiyacını göz ardı etmemelisiniz. Zira Aslan iş zamanı çok iyi çalışacak, ama tatilini de hak ettiği gibi en iyisinden yapacaktır. Eğlenceye ve kendisine mutlaka vakit ayırmalıdır. Hayatın zevkini çıkarmayı onun kadar iyi bilen belki de çok azdır. Bu uğurda para harcamaktan kaçınmaz. Zorlayıcı yönü insanları küçük görmeye eğilimli olmasıdır. Özellikle bir işveren veya yönetici için bu durum belki de çalışanlarının en şikayetçi olduğu noktadır. Kendisine güven konusunda abartıya kaçabilir. Zira daima en iyisini kendilerinin yaptığını düşünür.

Sahne sanatları ile ilgili konularda doğuştan yeteneklidirler. Yöneticilik becerisine sahip olduklarından, her türlü idari işte doğal olarak başarılı olabilirler. Eğlence sektöründe de yeteneklerini rahatça gösterebilirler.

Aslan Burcunun Diğer Burçlarla İş İlişkileri

Çalışma hayatında Koç ve Aslan burçlarıyla çok iyi işler çıkarabilirler. Ama aşırı cesaret bazen de umulmadık risklere çekebilir. Örneğin bir ortaklıkta, İş konusunda yapılan harcamalarda abartılara kaçabilirler. İki Aslan bir arada, kimin patron olduğu konusunda zorluk yaratabilir. Kova burcu ile takım çalışmasına iyi bir örnek oluşturabilir. Kova’nın “biz” diyebilen tarafı, Aslan’ın “ben” diyen yönlerini törpüleyebilir. Benzeri bir durum Terazi’ler için de geçerlidir. Ama söz konusu bir Balık burcu olduğunda, uyum hiç de kolay olmayacaktır. Balık’ların kararsız, değişken ve duygularıyla hareket eden tarafları Aslan burcunu oldukça zorlar. Genel olarak su burçlarıyla zorlanırlar. Toprak burçlarının gerçekçi ve verimli çalışmaları onlar için iyiyse de monoton ve risk anlayışından uzak olmaları birlikte yapılan çalışmaları tatsızlaştırabilir.

Astroloji Rehberliğinde Mükemmel Doğanızı Keşfedin!