Balık Burcu

Ortaçağ Astrolojisi'nde Balık Burcu

Jüpiter’in evidir. Venüs, bu burcun 27. derecesinde yücelir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Satürn, ikinci dekan yöneticisi Jüpiter, üçüncü dekan yöneticisi Mars’tır.

Nitelikler: Su üçlüsündendir, kuzeyli, soğuk bir burçtur, nemli, phlegmatic (soğukkanlı), dişil, geceseldir, değişken ya da çift vücutlu bir burçtur, aylak, efemine, hassas (hastalığa meyilli) bir burçtur, hareketsiz bir kişiyi temsil eder.

Vücutta uzuv olarak: Ayaklar.

Hastalıklar: Ayaklardaki tüm hastalıklar, mesela gut hastalığı ya da bu uzuvlardaki tüm topallıklar ve ağrılar, ve genel olarak tüm balgamlar, kabuklu yaralar, kaşıntı, şişlikler, patlamış açık yaralar, kanın bozulmasından kaynaklanan çıbanlar, soğuk algınlıkları ve rutubet hastalıkları.

Dahil olduğu grup: Sessiz burçlardandır. Çok sayıda çocuk verir.

Yerler: Suyla dolu ya da çok sayıda pınarın ve kuşların bulunduğu yerleri, balık havuzları ve balıklarla dolu nehirleri, inzivaya çekilenlerin yaşadıkları meskenlerin bulunduğu yerleri, evlerin etrafındaki hendekleri, su değirmenlerini; evlerde suya yakın yerleri, mesela çeşme ve tulumbaların etrafını ya da suyun bulunduğu yerleri temsil eder.

Olumlu Özellikler: Fedakar, hassas, naif, hayal gücü geniş, yaratıcı, şairane, mistik, kendini topluma kurban eden, başkalarına adayan, kabullenici, esnek, bütünleşme arzusunda, merhametli, şefkatli, bilinçaltı çok dolu, bilinci aşma çabasında, empatik, sübjektif, izlenimci, sessiz, romantik, sezgisel, yalnızlık arayışında, güçlü inancı olan, yoğun duyguları olan, ruhani, sonsuzluk arayışında, uyumlu, yumuşak başlı, zarif, sakin

Olumsuz Özellikler: Şartlara göre çabuk yön değiştiren, zora gelemeyen, kırılgan, karmaşaya düşen, gerçeklerden uzaklaşan, bağımlılığa müsait, kolay etki altında kalan, disipline olmakta zorlanan, çabuk dağılan, izole, tembel, çabuk değişen fikirler, karamsar, duygularda ikilem yaşayan, alıngan, fazla kırılgan, tarafsız kalamayan, ruh hali sık değişen, sözünde duramayan.

Yükselen Balık

Kişisel olarak: Hayattaki öncelikli amacı, duygusal açıdan kendisini güvende hissedebileceği ortamı sağlamak ve ruhsal aşkınlığa ulaşmaktır. Hassas ve duygusal bir yapısı vardır; derin hisler besler ve diğer insanların ne hissettiklerini anlayabilir. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı samimi bir duyarlılık sergiler; toleransı yüksektir ve bağışlayıcıdır. İnsanlarla yakından ilgilenir, duygularını paylaşır ve merhametlidir; bu yüzden hep başkalarının iyiliğini düşünme eğilimi gösterir. Duygularla doludur ve bulunduğu ortamın etkisinde kalabilir. Diğer insanlarla duygusal etkileşime girer ve genellikle de çatışmaz. Sezgiseldir, kehanet yeteneğine sahip olabilir. Yaratıcıdır ve engin bir hayal gücü vardır. Sanata, müziğe ve doğaya değer verir. Bazen inzivaya çekilerek yalnız kalma ihtiyacı duyar. Hayatta amaçsızsa sürüklenme riski vardır. Doğuştan romantik ve hayalperesttir; genellikle dile getirmediği arzuları ve istekleri vardır. Bazen, öyle kaçamak ve anlaşılmaz davranışlar sergiler ki, insanlar onu tanımakta güçlük çekebilirler. Anlaşmazlıklardan hoşlanmaz; katı rutinlerden ve sınırlamalardan kaçınma eğilimi gösterir.

Fiziksel olarak: Nadiren uzun boylu, çok belirgin olmayan hatlar, kafa yapısı normalden büyük olabilir. Ama yine de yüz kısmı dardır. Omuz yapısı düşüktür ve kilo alt bölgelerde ağırlıkta toplanmıştır, buna rağmen kalçalar düzdür.  Kaslı olmaktan ziyade yumuşak et yapısı, saçlar dalgalı ve zapt edilmesi zor, gözler açık renk ve birbirine yakındır. Yüz hatları oldukça düzgündür. Yüz hatları çok belirgin değildir. Hülyalı, bazen şaşkın bakışları vardır. Duyguları hemen yüzüne yansır. Ses tonu genellikle düşük ve kibardır. Çok kararlı ve belirgin tavırları olmayabilir. Ani streslerden çok tedirgin olur ve belli eder.

Ay Balık’ta

Ay burada üçlü yöneticiliğine sahiptir. Bu da onun doğasının gereğini önemli ölçüde ortaya koyabileceğine işaret eder. Ay’ın soğuk ve nemli doğası, Balık burcunda rahat edecektir. Burada dikkat çeken, Ay’ın getirdiği hassasiyetlerin yoğun ve derin bir şekilde yaşanmasıdır. Bu özellik, başkalarıyla da duygudaşlık kurabilme yeteneğine ve sezgisel anlamda derinlik kazanmaya, zamanla ustalaşmaya sebep olacaktır. Diğer taraftan, Ay burada değişken bir burçta yerleşimde olduğundan, duygusal anlamda istikrarı yakalamak zordur. Hassasiyetleri yoğun ve derin bir şekilde yaşarsınız. Başkalarını gözetme ve kendiniz de gözetilme ihtiyacındasınız. Sezgisel anlamda derinsiniz. Doğal olarak, öngörüsel yeteneklere sahipsiniz. Evrensel olanı doğal olarak algılama, kabullenme özelliğiniz var. Kendinizi sürekli vuslatta hissedebilirsiniz. Hem yerleşecek bir yer özlemi duyan, hem de hiçbir yerde uzun süre kalamayacağını hisseden yapıdasınız. Etrafınızdakilerle adeta duygudaşlık kurar, şanssızlıklarını ve acılarını hisseder ve bunları adeta bir sünger gibi emersiniz. Bu yüzden kendiniz zarar görebilirsiniz. Duygusal dengeyi sağlayabilmek için bazı zamanlarda dış dünyayla bağlantınızı kesme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Fakat, bu yüzden amaçsızsa sürüklenme, karmaşaya düşme riskiniz vardır. Diğer insanlara yardım etme gayretindesiniz. En büyük fedakarlıkları gösterebilirsiniz. Bu iyi niyetinizden istifade etme peşinde kişiler tarafından suiistimal edilme riskiniz vardır. Melankoliye ve depresyona yatkınsınız. Ruh halinizdeki dalgalanmalar, bazen davranışlarınızda dengesizliğe itebilir. İdealistsiniz; fakat, tam olarak ne istediğini anlamakta zorlanırsınız. Düş ve hayalleriniz renklidir. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmekte ve olaylara objektif yaklaşmakta zorlanırsınız. Aldığınız kararlardan vazgeçebilen yapıdasınız. Bağımlılığa müsait yapınıza, karmaşaya düştüğünüz zamanlarda dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu Hakkında Kısa Bilgiler

 • Duygularını anlayacak ve onunla paylaşacak, fedakar, zarif ve düşünceli bir partner arayışındadır
 • Duyguları ve sezgileri çok güçlüdür. Duygularını disipline etmekte zorlanır.
 • Bazı zamanlarda, aşırı hassaslaşabilir. Etrafındakilerin sözlerine çok çabuk kırılabilir.
 • Özellikle iş hayatında bu ruh hali yüzünden çok zorlanabilir.
 • Başarılı olabilmesi için, cesaretlendirilmesi gerekir.
 • Eşine, çocuklarına ve arkadaşlarına karşı çok derin hisler beslemektedir.
 • Ancak duygularını istediği gibi ifade edebildiği sürece, sağlıklı bir ruh haline sahip olacaktır.
 • Etrafındaki kişilerin duygularına karşı çok hassastır. Onlarla adeta duygudaşlık kurar. Şanssızlıklarını ve acılarını hisseder ve bunları adeta bir sünger gibi emer. Bu yüzden kendisi zarar görebilir. Bu yoğunluk, enerjisini çekebilir; içe çekilmesine, düşünceleriyle yalnız kalma arzusuna sebep olacaktır.
 • İdealleri güçlüdür. Fakat, tam olarak ne istediğini anlamakta zorlanır.
 • Düşleri ve hayalleri renklidir. Günlük hayatın gerçekleriyle yüzleşmekte ve olaylara objektif yaklaşmakta zorlanır.
 • Duygularını ve aşkını, sessizce gösterir. Düşünceli ve yumuşakça hazırlanmış, ama serinkanlı bir şekilde yapılan jestler göze çarpar.
 • Suiistimale uğraması veya kandırılması yüksek ihtimaldir. Çalışmaları ve emeğinin karşılığının ödenmesi gibi durumlarla karşılaşabilir.
 • Suçluluk duygusuna sahiptir. Kendi sebep olmadığı olaylarda bile, sanki suç kendisindeymiş hissine kapılabilir.
 • Sezgileri çok güçlüdür. Eşindeki değişimleri veya kendisine gösterdiği ilgideki farklılığı hemen anlayacaktır.
 • Başarılı olabilmesi için, sevdikleri tarafından cesaretlendirilmesi gerekir. Yine de, dışarıda çalışmak yerine, evinde olmayı veya evinde çalışmayı tercih edebilir.
 • Duygusal yoğunluk çok belirgindir. Fakat, dışarıdan bakıldığında, bu duyguların anlaşılması bir o kadar da zordur.
 • Melankoliye ve depresyona yatkındır. Ruh halindeki dalgalanmalar, davranışlarında dengesizliğe itebilir.
 • En zayıf taraflarından biri, kararsızlığıdır. Aldığı kararlardan vazgeçebilir. Bazı zamanlarda, hayatın akışı içerisinde ne yapacağını bilemez hale gelebilir.
 • Acıması bol ve şefkatlidir. Başkalarına faydalı olacağı mesleklere yönelmesi, onu duygusal anlamda tatmin edecektir.
 • Hemşirelik, yaşlı kişilerin bakımı, çocukların bakımı, öğretmenlik, psikoloji, ruhsal konular, astroloji en önemli eğilim alanlarıdır. Doğa üstü olaylara, ruhsal konulara eğilimlidir.
 • Endişeli ve utangaçtır. Etrafındaki kişilere karşı son derece bağışlayıcıdır. Hatalara karşı sonsuz toleransı vardır. Sınır koymayı bilemez. Bu yüzden, ilişkilerinde zorlanabilir.

İş Hayatı

Hayal güçlerinin sınırı yoktur. Bu özelliklerini ve yaratıcılıklarını yansıtma fırsatı bulacakları tüm işlerde başarılı olabilirler. Sanatsal konularda yeteneklidirler. Üzerinde çalıştıkları projelerin bütününü görebilmeleri ve vizyon sahibi olmaları başarılarında en büyük paya sahiptir. Eksik yönleri ise detaylardır. Çabuk dağıldıklarından ve kolay konsantre olamadıklarından bazen hatalar yapabilirler. Çünkü zihnen yaptıkları işin ötesindedirler. Hep aşkın ve hep sınırsız olmayı isterler. Aslında yaratıcılıklarını gösterebilirler, ama gerçekte uzaklaşma riskleri vardır. Çok dayanıklı ve inatçı sayılmazlar. İş ortamında çok sevilirler. Fedakarlık, başkalarının iyiliği için kendinden vazgeçebilmek gibi herkeste kolay rastlanamayan faziletler onlarda doğal olarak vardır. Bir işveren olarak çok iyi konumda olsa dahi, alçakgönüllülüğü elden bırakmayacak, bu sayede pek çok kişinin takdirini kazanacaktır. Çalışanlarına daima nazik ve düşünceli davranırlar. Hatta fazla iyi niyetleri kötüye kullanılabilir ve hiç hak etmedikleri kadar üzülebilirler. Risklerden, spekülasyonlardan fazla hoşlanmazlar. Çok hırslı da değildirler. Tam tersine, her şeyin geçici olduğunu doğal olarak bilirler. Sezgileri çok güçlüdür ve iş kararlarını duygusal olarak alabilirler. Bir çalışan olarak ise, çok kırılgan yapıda olduklarından, tersliklerle karşılaştıklarında kolay çözülebilir, kolay melankoliye kapılabilirler. Aşkın duygulara sahip olduklarından, masa başı ve rutin işler onları boğar ve yeteneklerini köreltir. Çok sıkı çalışmalara dayanıklılıkları fazla değildir. Durup dinlenmeli, başka konularla da ilgilenebilmelidirler. Son derece esnektirler. Bu yüzden esnekliğin ve adaptasyonun gerektirdiği ortamlar için biçilmiş kaftandırlar. Mistik konulara meraklıdırlar. Doğal olarak bir bilgeliğe ve felsefeye sahiptirler.

Yaratıcılık ve hayal gücü sayesinde, müzik, resim, sinema gibi yaratıcılık isteyen alanlarda başarılı olabilirler. Şiirler, masallar, film senaryoları üretebilirler. İnsanlığa yardım amaçlı işlerde görev alabilirler. Ruhsal ve dinsel konularda doğuştan yeteneklidir.

Balık’ın Diğer Burçlarla İş Uyumu

İş ortamında, Yengeçlerle ve kendi burçlarından kişilerle kolay anlaşırlar. Aynı elementten olan Akreplerle de iyi anlaşabilirler. Başaklarla bazı zorlanmalar olsa da, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak birlikte  iyi bir takım oluşturabilirler. Boğalarla da huzurlu çalışabilirler. Boğaların materyalist yönleri onların ayaklarını daha fazla yere bastıracaktır. Aslanlarla anlaşmaları zordur. Kovaların yenilikçi ve farklılık gösteren tarzlarına ayak uydurabilirler. Koçların fazla direkt yaklaşımı pek onlara göre uygun sayılmaz. İkizler ile iletişim problemleri olabilir. Yaylarla pek çok ortak yönleri vardır. Oğlakların disiplinli çalışma tarzları onları zorlasa da, toparlayıcı olması bakımından iyidir. Terazilerin sosyal yönleri, onların çekingenliklerini aşmalarına yardımcı olabilir.

Astroloji Rehberliğinde Mükemmel Doğanızı Keşfedin!