Oğlak Burcu

Ortaçağ Astrolojisi'nde Oğlak Burcu

Satürn’ün evidir. Mars, bu burcun 28. derecesinde yücelir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Jüpiter, ikinci dekan yöneticisi Mars ve üçüncü dekan yöneticisi Güneş’tir.

Nitelikler: Gecesel, soğuk ve kuru, melankolik, topraksı, dişil, gündönümsel, öncü, hareketli, evcil ve güneydendir.
Fiziksel olarak: Genellikle kuru, uzun boylu olmayan vücutlar; uzun, zayıf ve ince surat, seyrek sakal, siyah saçlar, dar bir çene, uzun, küçük bir boyun, dar göğüs.

Tavır olarak: Öfkelenmeye meyilli, dikkatli, taktik ve manevra kabiliyeti olan, kendini beğenmiş, vefasız, aceleci, değişken, fecuz düşünen, endişeli, kavgacı, fikrinde inatçı, oyunları ve hayatı seven, sanatkar, unutkan, cesur.

Medikal Astroloji’de: Kara öd.

Vücutta uzuv olarak: Dizler.

Hastalıklar: Dizlerde veya bu bölgelerde incinmeler ya da kırılmalar sonucu ortaya çıkan hastalıklar; cüzam, kaşıntı, yaralar.

Dahil olduğu grup: Dört ayaklı burçlardandır. Zayıf sesli burçlardandır.

Yerler: Öküz, inek ya da buzağıların tutulduğu yerler, tarım aletlerinin ya da eski tahtaların saklandığı yerler; gemi yelkenlerinin ve benzer malzemelerin saklandığı yerler; ayrıca koyun ağılları, ve koyunların beslendiği alanlar, nadasa bırakılmış topraklar, kıraç, çalılık ya da dikenli tarlalar; tarlalarda gübre yığınları ya da toprağın serildiği yerler; evlerde alt katlardaki karanlık yerler, yere yakın bir yer ya da kapı eşiği.

Olumlu Özellikler: Sorumluluk sahibi, yönetken, öncü, işine çok önem veren, mantıklı, mesafeli, kuralcı, gelenekçi, toplumdan onay almak ihtiyacında, sözüne güvenilir, mükemmelci, zirveye ağır ağır tırmanan, sabırlı, dikkatli, kararlı, organizatör, tutumlu, çalışkan, yalnız kalabilen, planlı, pratik, uzun vadeli amaçlar peşinde, saygınlık beklentisinde, tezahürattan hoşlanmayan, yapmacık hareketleri sevmeyen, sadelikten yana, hayattan ders alan, öz disiplinli, pratik

Olumsuz Özellikler: Görev düşkünü, duygusallıktan uzak, soğuk, cimri, hesapçı, çıkarcı, duyguları aşırı kontrol altına alan, fazla kontrollü ve katı, çekingen, korkak, melankolik, münzevi, fazla otoriter, sert, aşırı kontrollü.

Yükselen Oğlak

Kişisel olarak: Hayattaki öncelikli amacı, maddi açıdan güvende olmak ve üstlendiği sorumlulukları yerine getirmektir. Gerçekçi, tedbirli, ayağını yere basan, pratik ve ciddi bir yapısı vardır. Kontrollüdür ve öz disiplinini çok yüksektir. Kendini ve çevresini kısıtlayabilir. İçine kapanıktır ve başka insanlarla tanışması uzun zaman alabilir. Bazen kendisini yalnız ya da diğer insanlardan soyutlanmış hissedebilir. Pratik zekasından dolayı, işletmecilik alanında yeteneklidir. Hayatta çok çalışarak ve belirli bir amaca konsantre olarak başarılı olacaktır. Çoğu zaman endişelidir ve kaybetme korkusu yaşar. Mevcut düzeni idare etmeyi ve organize etme konusunda yeteneklidir. Hedeflerin öz-disiplin ve sıkı çalışma gerektirdiğinin bilincindedir. Tutucu bir yapıya sahiptir; doğru ve yanlış, uygun ve uygunsuz davranış anlayışı çok kuvvetlidir. Kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde, genellikle istediği başarılara ulaşır. Maddi güvence arayışındadır ve çabalarının somut karşılığını görmek ister.

Fiziksel olarak: Yüz belirgin ve fotojenik, köşelidir. Cilt kurudur. Esmer ten ağırlıktadır. Genellikle kısa boyludur. Nadiren uzun boylu olanlarda ise sağlam yapı, omuzlar vücudu korur gibi kapanık ve kamburumsu duruş, vücut kemikli ve incedir. Yine de eller ve ayaklar büyüktür. Kafa yapısı ovaldir. Yanaklar düz, saçlar daha ziyade koyu tonlarda, kıvırcık veya buklelidir. Dudaklar ince olur. Burun uzundur. Yürüyüş iş adamı kılıklı, organize ve çok kontrollü, ses tonu vurgulu, monotondur. Konuşma tarzı ikna edicidir ama duygusallık taşımaz. Soğuk ve ciddi bir ifadesi vardır, daima önemli şeyler konuşmaya hazır gibidir. Konudan uzaklaşmayı ve dağılmayı sevmez, konuya odaklıdır. Çok girişken ve hevesli bir tavrı yoktur. Tam tersine çekingen ve endişeli bir tavrı vardır.

Ay Oğlak’ta

Ay bu burçta zararlı yerleşimdedir; diğer taraftan üçlü yöneticiliğine sahiptir. Aslında, Ay doğa olarak toprak burçlarında rahat eder. Fakat burada düşman evindedir (Satürn). Bu yüzden aradığı güvenceyi bulmakta zorlanacaktır. Çünkü Satürn, endişe getiren doğadadır ve korkuları anlatır. Ay’ın buradaki yerleşimi, sorumluluk ve görevlerin öncelik kazanacağına,  duyguların geri planda kalacağına veya lüzumsuz görüleceğine işaret eder. Ay burada beklediği sevgi ve kollanmayı bulamayacağından, duygusal depresifliğe sebep olacaktır. Gerçekçi, tedbirli, ayağını yere basan, pratik ve ciddi yapı, duygusallığa baskın gelecektir. Bazen soğuk ifade takınabilir; bu yüzden etrafa antipatik gözükebilirsiniz. Sevilmeye ve takdire layık olmadığınızı düşünen ve içine kapanık yapıdasınız. Bilinçaltınızda, elde edeceğiniz başarılarla, diğer insanların sevgisini ve takdirini kazanmak istersiniz. Bu, duygusal ifadelerin hoş karşılanmadığı çok geleneksel bir ev yaşantısı geçirmiş, olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu da, kendi duygularınızı bastırarak, huzuru korumaya çalışmanıza sebep oluyor olabilir. Çocukluk yıllarında, duygusal geri besleme alamamış olmanız, insanlar tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyuyor olmanızın altında yatan sebeptir.

Güvenceler sizin için önemlidir. Para konusunda da temkinlisiniz. Mevcut düzeni idare etme ve organizasyon konusunda yeteneklisiniz. Hedeflerin, öz-disiplin ve sıkı çalışma gerektirdiğinin bilincindesiniz. Hırslı, inatçı, disiplinli, hesapçı, dikkatli, hedeflerini ve amaçlarını ısrarla takip eden yapıdasınız. Önemli işler başarmak, saygı görmek, seçtiği alanda, en iyisi olma arzusundasınız. Dikkatli ve hatasız olma gayretindesiniz. Yeni koşullara daima şüphe ile ve yavaşça yaklaşırsınız; gelenekçi ve kuralcısınızdır.

Oğlak Burcu Hakkında Kısa Bilgiler

 • Kendinden büyük veya olgun tavırlı kişilerle arkadaşlık eder
 • Gençlik yıllarından itibaren olgun tavırlı ve ağırbaşlıdır
 • Kolay heyecanlanmaz, tutkularının esiri olmaz
 • Çok duygusal değildir; tam tersine mantıktan yanadır
 • İhtiyatlıdır; düşünmeden karar almaz
 • Yöneticilik vasfı güçlüdür; çok iyi bir organizatördür
 • Öncelikli değer verdiği şey güvendir; kendi güvenilirliğini de kanıtlama peşindedir
 • Başlangıçta, ilişkiye yaklaşım tarzı çekingen ve mesafelidir
 • Son derece kuralcı ve gelenekçidir; partnerinin de böyle olmasını ister
 • Hata yapmaktan korkar; bazen gereksizce endişelenir. Aşırı tedbircidir
 • Cesaretlendirilmesi ve motive edilmesi gerekir
 • Partnerinde görgü ve saygınlık aradığı en önemli özelliklerdir
 • Rahat ve spontane değildir; tutuk ve pasif davranabilir
 • Hayatın gerçeklerinin farkındadır; ayakları yere basar
 • Plancı ve kontrollüdür. Önceden tasarlamadan iş yapmaz
 • Hesapçı ve ekonomiktir
 • Sosyal ve dışa dönük değildir; eğlenmeyi çok iyi bilmez; işkoliktir
 • Korumacıdır; ailesini dış etkilerden çok iyi koruyacaktır
 • Evde güven ve düzen ister; ailesiyle ilişkilerinde mesafeli ve ölçülüdür
 • Sorumluluklar ve görevlere daha çok önem verir ve duyguları lüzumsuz görür. Bunun sonucunda, sevilmeye ve takdire layık olmadığını düşünebilir ve içine kapanabilir.
 • Elde ettiği başarılar ve diğer insanları etkilemek için yaptığı çalışmalar sonucunda, diğer insanların sevgisini ve takdirini kazanma arzusundadır
 • Çocukluk yıllarında duygusal geri besleme alamamalarından kaynaklanan kendisine yönelik derin şüpheleri yüzünden, değerlerinin diğer insanlar tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyar.
 • Sezgisellik ve düş gücünü geri plana iter; gerçekçi, tedbirli, ayağını yere basan, pratik kararlar alır.
 • Çoğu zaman endişelidir ve kaybetme korkusu yaşar. Diğer insanlardan onay almak çok önemlidir.
 • Mevcut düzeni idare ve organize etme konusunda yeteneklidir.
 • Hedeflerin öz-disiplin ve sıkı çalışma gerektirdiğinin bilincindedir.
 • Sürekli, duygularını kontrol altına alma gayretindedir. Günlük olaylara yaklaşımı, dikkatli ve hatasız olma gayretindedir.
 • Yenilikçi değildir. Daha ziyade, geleneksel olana yatkındır.
 • Yeni koşullara daima, şüphe ile ve yavaşça yaklaşır. Sıkı çalışır. Yeteneklerini geliştirme gayretindedir. Finansal olarak güvencede olmak ister. Para kazanmak, en önemli motivasyonlarından biridir. Kazanımı yeterli olsa da, daha fazlasını kazanmak isteyecektir.
 • Hırslı, inatçı, disiplinli, hesapçı, dikkatlidir; hedeflerini ve amaçlarını ısrarla takip eder.
 • Önemli işler başarmak, saygı görmek arzusundadır.
 • Seçtiği alanda, en iyisi olma arzusundadır. İşinde sebatkar ve gayretlidir.
 • Amaçlarına ulaşmak için, karşısına çıkan her türlü engeli, sabırla aşacaktır. Başarıya ulaşması zaman da alacak olsa bekleyecek, geç de olsa muradına erecektir.
 • Bu arada, yoluna çıkanları da çiğneyip geçebilir. Giriştiği işlerin tüm ayrıntılarını hesap eder.
 • Toplumsal saygınlığa çok önem verir; gelenekçi ve kuralcıdır
 • Melankolik ve endişelidir; hüznü yüzüne yansır
 • Organizasyon yeteneği iyidir; üzerine aldığı işi tamamlar
 • Hırslı ve inatçıdır; kolay ikna olmayabilir
 • Yaşı ilerledikçe, kendini güvencede hissetme arzusu da artacaktır
 • Ciddi ve mesafelidir; karşı cinsi yanına pek yaklaştırmaz
 • Çok çekici değildir; fakat ağırbaşlılığıyla karşısındakinde saygınlık uyandırır
 • Eleştireldir; toleransı azdır; bazı zamanlarda hoşgörüsüz davranabilir
 • Klasik bir tarzı vardır; çok modern ve yenilikçi değildir
 • Para konusunda temkinlidir; güçlüklere çoğu insandan daha iyi göğüs gerebilir.
 • Tanınma ve ün peşinde değildir; ama saygı kazanmak ister
 • Çekingen ve içe kapanıktır; insanlara sevgisini kolayca gösteremez.

İş Hayatı

Belki de kariyere ve başarıya en odaklı burçtur. Disiplinli ve organize bir şekilde çalışacak, çok iyi uzun vadeli planlar yapacak, ağır ama emin adımlarla tepeye doğru tırmanacaktır. Oldukça hırslıdır. Başaramadığı bir iş konusunda içi içini yer. Bazı zamanlarda kendisine güvenmekte zorluk çekse de, başarıya odaklandığında, önüne çıkan tüm engelleri sabırla ve yılmadan aşacaktır. Gelişmiş bir görev ve disiplin anlayışı vardır. İster bir yönetici olsun, ister bir çalışan, bu burcun insanı tam bir sistem adamıdır. İş hayatının gerçekçi ve acımasız yönlerinin farkındadır. Bu yüzden zaman içinde kendisini katılaştıracaktır. Bir çalışan olarak bu burcun insanı, sorumlulukları yüzünden kendisini baskı altında tutar. Hal böyle olunca, meydana gelecek en küçük aksilikten kendisini mesul tutacaktır. Zorluklardan kaçmaya çalışmaz, tam tersi zor işleri tercih eder. Zoru başarmanın getireceği kendine güven ve başkalarından göreceği saygı onu motive edecektir. İdeal bir yöneticidir. Kuralları başarıyla uygular ve uygulatır. Bu bağlamda, toplumun onay vermediği işlere kalkışmaz. Bir iş adamı olarak, amaçlarına çok bağlıdır. Disiplin ve ilkelerinden taviz vermez. Zorlanan kendisi bile olsa. Amaçlarına ulaşmak için bekleyebilir. Zira uzun zaman sonra gelen başarının tadı daha güzeldir. İş hayatında güven arayışındadır. Kendisine de güvenilmesini ister. Büyük riskler almaktan hoşlanmaz. Oldukça temkinlidir. Büyük iniş çıkışlar onu rahatsız eder. Kendi işini yapmak ister. Çalışma hayatında mutlu değilse, özel yaşamında da mutlu olması kesinlikle beklenemez. Bir çalışan olarak uzun saatler boyunca çalışmalara müsaittir. Dengeli ve gerçekçi bir şekilde sorumlulukları üstlenir. İş hayatında belli bir rutine alışıktır ve monotonluğu kaldırabilir. Kendisini işine adayabilir. Detay ve araştırma gerektiren işlerde çok başarılıdır. Sağlamcıdır ve şartlarının sıkça değişmesini istemez. Her türlü icra gerektiren işler, idarecilik, hükümet işleri, teşkilatlandırma işleri, hesap işleri, mühendislik gibi işlerde başarı şansı yüksektir.

Kendini maddi güvence içerisinde hissetme güdüsü, erken yaşlardan itibaren, kazanım elde edebileceği işlere, örneğin ticarete yönelmesine sebep olacaktır. Organizasyon yeteneği sayesinde, yöneticilik, örgütleme ve organizasyon işlerini rahatça yürütebilir. Eski şeylere merakı, antikacılık, tarih araştırmacılığı gibi konulara yöneltebilir.

Oğlak’ın Diğer Burçlarla İş Uyumu

Toprak burçlarıyla iyi entegre olur. Hava burçlarıyla, özellikle Kova burcuyla zorlanabilir. Kova burcunun yenilikçi ve geleneği aşan tarzı, ona uygun gelmeyebilir. Ateş burçlarından en çok Yay’la rahat eder. Aslan burcuyla idareyi paylaşmakta zorlanabilir. Su burçlarından Balık ve Yengeç’le çalışmakta zorlanmaz, verimli sonuçlar ortaya çıkabilir. Akrep’le inatlaşma söz konusu olabilir.

Astroloji Rehberliğinde Mükemmel Doğanızı Keşfedin!